WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
interpretirati glagol
1 razumeti pomen
če ČLOVEK interpretira PODATEK, DEJSTVO ali DOGODEK, si ga prizadeva razumeti ali mu pripisati pomen
  • kdo interpretira kaj
  • kdo interpretira kaj kot kaj
  KDO/KAJ
   
  • Poskusite oceniti, v kolikšni meri spodnje trditve veljalo za vas, nato pa preberite, kako interpretirate dobljeni rezultat.
  • Pri sledeči učni uri v petčlanskih skupinicah zberejo, analizirajo in interpretirajo podatke ter oblikujejo poročilo.
  • Ameriški zvezni sodnik je razsodil, da je ministrstvo za pravosodje napačno interpretiralo zakon o tujih donacijah za volilno kampanjo in da t. i. soft money ni bil nezakonit.
  • Demonstranti, ki so mahali z izraelskimi in ameriškimi zastavami, in vsi politiki so enoznačno interpretirali dogodke.
  • Z nekaj dobrohotnosti bi si celo drznil zapisati, da lahko to dejstvo interpretiramo kot uspel referendum o zaupanju v naš bančni sistem.
  • Skozi vso zgodovino so mnogi poskušali razložiti Jezusovo življenje in poskušali interpretirati njegove besede na različne načine.
  • Zaznavanje je proces, pri katerem možgani aktivno interpretirajo informacije, ki jih dobijo prek čutil.
  • Vsebina dokumenta, ki ga avtor v svojem prispevku precej poljubno interpretira, je v pristojnosti Ministrstva za obrambo.
  • Več zgledov ...
  • Kljub vsemu vem, da določeni ljudje v določenih trenutkih stvari interpretirajo na svoj način.
  • Ropove poteze namreč v tej luči ni težko interpretirati kot dejanje nekoga, ki se ne počuti več prav prepričanega vase in ki tolče in maha po vseh, ki se mu vsaj od daleč zdijo nevarni.
  • Toda kakor pot v zasvojenost tudi poti iz zasvojenosti ne moremo interpretirati kot dejanje, ki zasluži posebno poudarjeno vrednostno oceno.
  • Britanski mediji izjavo interpretirajo kot znak, da ZDA in Velika Britanija v prihodnjih tednih ne bodo vojaško posredovale v Iraku.
  • Napetosti med enimi in drugimi so v Sloveniji vedno epohalen konflikt, ki ga mediji interpretirajo kot pritisk, politiki pa kot zaroto.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Podatkov, ki jih je objavilo ameriško zunanje ministrstvo, ne moremo interpretirati samo kot gole številke, prikazane statistično, saj se soočimo z vprašanjem definicije terorizma.
  • Obstaja sicer pravna praznina, ki pa je zavoljo dolgoročnih posledic ne bi smeli interpretirati tako, da bi igralnice morale zapreti svoja vrata.
  • Del politikov je poskušal izid referenduma interpretirati kot zaupnico obstoječemu volilnemu sistemu, kar je popoln absurd.
  • Voditelj, ki ne zna pozitivno interpretirati položaja v državi, nima veliko možnosti pri prepričevanju volivcev.
  • »Sama dostikrat vidim auro ljudi, toda naučila sem se jo interpretirati z barvnimi stekleničkami Equilibrium, ki so terapevtski pripomoček.»
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Islam ni nedotakljiv, božjo besedo pa je mogoče interpretirati različno.
  • Nobenega člena zakona naj ne bi bilo mogoče interpretirati tako, da bi skrčili že obstoječe pravice slovenske manjšine.
 • GLAGOL+Odv-da
  • interpretirati  [da
  • Pogled s prižnice bi to interpretiral, da smo Slovenci tako glasni pri razkrivanju javnih vrlin, kot smo molčeči pri skrivanju zasebnih grehov.
  • Anna Freud ima gotovo prav, ko interpretira, da dekličini risbi kažeta na njeno kastracijsko tesnobo in masturbacijo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Povedal je, da so kritike vlade upravičene, saj je narobe interpretirala obveščevalne podatke.
  • To se zgodi na prelomu stoletja, ko Bono ponovno začuti glas zatiranih in pravilno interpretira duh časa.
  • Tudi besedilo prisege ni vsebovalo določbe o zvestobi okupatorju, čeprav je npr. Rösener to drugače interpretiral.
  • Ukrepi so v Avstriji zbudili nacionalistična čustva, še posebej v tistih primerih, ko so jih zmotno interpretirali kot sankcije proti avstrijskemu narodu.
  • A tu ne gre samo za nezmernost in nerazsodnost tistega, ki ne zna videti dejstev, kaj šele, da bi jih znal ustrezno interpretirati.
  • Pogosto interpretira bolezen eden od partnerjev kot lastno nesposobnost in krivdo, da je drugi bolan.
  • Odgovore, ki smo jih dobili spomladi na pisno zastavljena vprašanja nekaj desetim OŠ po Sloveniji, bi zato zelo težko interpretirali enoznačno.
 • kdo interpretira kaj na  [moderen, svoj, oster, nov način / kdo interpretira kaj na  [različne načine / kdo interpretira kaj na  [X, več načinov
  • Muzej naj bi danes ne samo hranil gradivo, ampak ga na privlačen način interpretiral sodobnemu človeku.
  • V intervjuju je Bekeš na oster način interpretiral slovensko-italijansko zgodovino in fojbe.
  • Podobe imajo zgodovinsko ozadje, kljub temu pa so interpretirane na svež in sodoben način.
  • Cartier - Bresson je prav dobro vedel, da lahko fotografije na različne načine interpretiramo in jih postavljamo v različne kontekste, tudi takšne, ki so v nasprotju s sporočilom, ki si ga je javnosti želel posredovati avtor.
 • kdo interpretira kaj v  [luči, kontekstu, smisla česa / kdo interpretira kaj v smislu, da ...
  • Pod vplivom prerokov, ki so vsakokratne zgodovinske dogodke interpretirali v luči čiste vere, so se le - ti spremenili v Jahvejev srd.
  • Kulturni kodeks časti, še posebej ženske, je bil tako na novo interpretiran v smislu višjega družbenega položaja aristokratinj.
  • Govor je bil analiziran in interpretiran v kontekstu igre.
 • kdo interpretira kaj v skladu s čim
  • Ne glede na soglasja o temeljih nacionalne varnosti si interese nacionalne varnosti vsaka koalicija interpretira v skladu s svojimi potrebami.
  • Prepričani smo, da med to paleto družbeno priznanih pravil in načel sodi tudi dejstvo, da morajo biti zakoni napisani jasno, predvsem pa tako, da vedno in za vse veljajo enako in jih ni možno interpretirati v skladu z dnevno politiko.
 • kdo interpretira kaj po svoje
  • Kot rečeno, zadnji dve leti opažamo, da del desnice ustavna določila, ki ščitijo manjšine, interpretira po svoje.
  • Ko je knjiga enkrat napisana, je bolj stvar bralca, da jo interpretira po svoje.
 •  [analizirati, razumeti in interpretirati / interpretirati in  [interpretirati, razumeti
  • Seveda so uradniki pozabili, da informacij ne bodo samo zbirali, ampak da bodo morali tudi razumeti, analizirati in interpretirati vse tisto, kar jim bodo prinesli satelitski posnetki in radarski zasloni.
  • Romana so tematsko in idejno interpretirali in analizirali, samostojno utrjevanje in ponavljanje ter delo v razredu pa omogočajo vaje in naloge, ki so jih dodali na koncu.
  • Vsekakor so primerjave potrebne, še bolj pa ščepec soli, da jih znamo interpretirati in razumeti.
Na vrh
 
2 poustvariti
če USTVARJALEC interpretira BESEDILO ali GLASBO, ga za gledalca ali poslušalca poustvari v novi obliki, navadno iz umetniških razlogov
  • kdo interpretira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Milena Režun bo interpretirala špansko poezijo, Valentina Keleman pa bo zapela nekaj latinskoameriških pesmi.
  • Nazadnje pa sem ugotovila, da najraje in najlažje interpretiram svoje pesmi, saj izhajajo iz mene in so del mene.
  • Ob 130. obletnici njegovega rojstva bo Brane Grubar interpretiral njegove pesmi.
  • Ob postavitvah Cankarjeve dramatike je razkril avtorsko pojmovanje režiserjeve vloge, ki besedilo interpretira in aktualizira vsakokrat znova za čas uprizoritve in za komunikacijo z gledalcem.
  • Igralci, ki bodo interpretirali besedila, zato ne bodo prihajali samo iz Mestnega gledališča, temveč jih bo režiser izbral iz različnih gledališč.
  • Na delavnicah bo delo potekalo v skupinah, ki bodo tekst interpretirale v vizualni jezik, tretji dan pa bodo skupine svoje izdelke predstavile, postavile in razstavile.
  • Mlade igralke niso bile le posnemovalke svojih vzornikov, temveč so, vsaj mestoma, že ustvarjale - animacijsko, besedno in pevsko interpretirale svoje vlogo.
  • Glasbeniki, ki interpretirajo ljudsko glasbo, so večinoma obiskovali glasbene šole, kjer so se naučili normiranih pravil, ki veljajo za umetno glasbo.
  • Več zgledov ...
  • Potrebna sta še ustrezen aranžma za orkester in pevec, ki bo interpretiral tako pripravljeno delo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Glavni lik v igri, radoživo Izo je odlično interpretirala Nataša Barbara Gračner.
Na vrh