WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
izdati glagol
1 urediti za objavo in prodajo
če ZALOŽBA izda PUBLIKACIJO, jo pripravi za objavo v knjižni ali elektronski obliki
  • kdo/kaj izda kaj
  • kdo/kaj izda kaj v čem
  • kdo/kaj izda kaj na čem
  • kdo izda kaj pri čem
  • kdo izda kaj za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Leta 1975 izda knjižico Marksizem in vojaštvo, objavlja pa članke o vojski, neuvrščenosti in generalu Francu.
  • Victoria Beckham je izdala avtobiografsko knjigo, v kateri marsikaj razkrije.
  • Doktorat pozneje izda v knjižni obliki.
  • Naštejem naj le dejstva: DZS je do sedaj izdala v elektronski obliki le Debenjakov Veliki nemško - slovenski slovar.
  • Te pesmi smo posneli v osmih oziroma devetih letih in zdaj se nam zdi pravi čas, da jih zbrane na kup izdamo v obliki albuma.
  • Koliko plošč ste izdali pri založbi Forensic?
  • Kot producent je leta 1991 svoj prvi album izdal za založbo Virgin.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Knjigo je izdala in založila Tehniška založba Slovenije.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Založil in izdal je 16 novih razglednic z motivi trenutkov, ki jih je ovekovečil na fotografijah, nastalih ob njegovih pogostih obiskih kočevskih gozdov in doline Kolpe.
  • Elton John ne bo nikoli več posnel in izdal kakšne nove plošče.
  • Napisal in izdal je številne jezikoslovne članke in eseje, prevode tekstov iz polpretekle angleščine ter različne zgodbe.
 • izdati  [zgoščenko, kaseto, brošuro, zloženko, knjigo z naslovom  [...
  • Tako so junija v sodelovanju s Fordom izdali knjižico z naslovom Prvi koraki v svetu prometa, ki jih razdeljujejo staršem prvošolcev.
  • Pred dvema letoma je izdal knjigo z naslovom Preden odidem.
 • izdati  [kaj v samozaložbi
  • Knjigo je izdala v samozaložbi, v dva tisoč izvodih.
  • Irena Baar je ploščo izdala v samozaložbi, pri tem pa ji je pomagal Radio Slovenija, kjer so ji odstopili glavnino zvočnih posnetkov.
 • izdati  [x izvodov (česa) / izdati  [kaj v  [x izvodih / izdati  [kaj v nakladi  [x izvodov
  • Pred kratkim je odbor že izdal okoli pet tisoč izvodov majhnega biltena, v katerem so vse turistične informacije ter koledar prireditev v Medvodah in okolici.
  • Pri nas jo je založba EPTA izdala v 15.000 izvodih, vendar že v februarju načrtujejo ponatis.
 • izdati  [kaj v omejeni nakladi
  • Prvo posebno angleško različico albuma so izdali v omejeni nakladi samo tisoč petsto zgoščenk in predstavili v obliki transfuzijske vrečke krvi.
  • Knjigo bodo izdali v omejeni nakladi, cena izvoda pa bo 49,90 marke.
 • izdati  [kaj pod psevdonimom
  • Svojo prvo knjigo ste izdali pod psevdonimom.
  • Najboljše se ji zdijo tiste, ki jih je izdala pod psevdonimom Barbara Vine.
 • izdati  [x številko (česa) / izdati  [novo, posebno številko  [česa
  • Spomladi bodo izdali tudi prvo številko glasila društva.
  • Ob tej priložnosti smo izdali posebno številko šolskega glasila Zarje, ki vsebuje spomine učiteljev na življenje in delo v stari in novi šoli.
 • izdati  [kaj leta  [x
  • Prvo pesniško zbirko je izdala leta 1975.
  • Prvo samostojno ploščo Leva scena je izdal leta 1994.
 • izdati  [x različico  [česa / izdati različico  [x / izdati  [novo, prenovljeno različico  [česa
  • Ko je Adobe pred leti izdal prvo različico InDesigna, ni požel bil deležen pretiranega navdušenja.
  • Pinnacle Systems je prej kot pričakovano izdal novo različico programa Studio 9.
  • Prav enaka stvar se je zgodila Mozilli, ki je izdala različico 1.2 in jo tudi takoj za tem umaknila na njeno mesto pa je prišla 1.2.1 trajalo je približno šest dni.
Na vrh
 
2 o dokumentih in listinah
če USTANOVA ali URADNA OSEBA izda DOKUMENT, ga pripravi, uradno objavi ali izroči OSEBI ali USTANOVI, ki za dokument zaprosi ali je do njega upravičena
  • kdo/kaj izda kaj
  • kdo/kaj izda komu kaj
  • kdo/kaj izda kaj za kaj
  • kdo/kaj izda komu kaj za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Gradbeni inšpektor Bojan Zadel je izdal odločbo o prepovedi uporabe objekta, toda investitor se je pritožil.
  • Po plačilu predujma mora sodišče izdati izvršitelju odredbo za izvršbo in mu odstopiti izvršilni spis.
  • Jelcin je danes izdal odlok, po katerem imajo vsi prebivalci Ukrajine pravico do ruskega državljanstva.
  • Komisija mora soglasje izdati še v letošnjem letu.
  • Za kršitve so mu že izdali plačilni nalog, moral pa se bo oglasiti tudi pri sodniku za prekrške.
  • Za zasežene predmete izda inšpektor potrdilo.
  • Zato jo prosite, naj vam izda napotnico za pregled pri otorinolaringologu.
  • Da bi pokazala, da nima nič proti Belorusiji kot državi, in da bi se hkrati izognila možnemu diplomatskemu škandalu, je Češka pripravljena izdati vizume drugim članom beloruske delegacije.
  • Več zgledov ...
  • Davčni organ izda sklep o prekinitvi postopka.
  • Nacistični režim je izdal ukaz, da morajo Židje v Nemčiji in v vseh zasedenih deželah nositi rumeno zvezdo.
  • Zvezni preiskovalni urad FBI je izdal sporočilo, da ne ve, zakaj je letalo strmoglavilo, in da nima indicev, da bi bile okoliščine sumljive.
  • Vaš urad vsako leto izda poročilo o delovanju britanskega zdravstvenega sistema, podobno velja za socialni sistem.
 • PRIDEVNIK1+NEDOLOČNIK
  • Da bi pokazala, da nima nič proti Belorusiji kot državi, in da bi se hkrati izognila možnemu diplomatskemu škandalu, je Češka pripravljena izdati vizume drugim članom beloruske delegacije.
 • izdati v pisni obliki
  • Takoj so izdali tiralico za neznanim voznikom.
  • Policija je izdala mednarodno tiralico za Markom Šubicem in navezala stike s kolegi iz tujine.
 • izdati po uradni dolžnosti
  • Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
 • izdati (mednarodno) tiralico za  [kom
  • Takoj so izdali tiralico za neznanim voznikom.
  • Policija je izdala mednarodno tiralico za Markom Šubicem in navezala stike s kolegi iz tujine.
 • izdati kaj na  [podlagi, osnovi [česa
  • Uredba je bila izdana na podlagi četrtega odstavka 36. člena zakona o policiji, ki določa, da vlada izda predpis o varovanju določenih oseb, organov, objektov in okolišev.
  • Tak sklep sodišče izda na osnovi predloga za izvršbo, ki ga vloži domnevni upnik.
 • izdati  [kaj na  [zahtevo, predlog [koga/česa
  • (2) Dovoljenje se lahko izda na zahtevo osebe, ki izvaja postopek predelave ali osebe, ki tak postopek organizira.
  • Sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odloči, naj dolžnik založi pri izvršitelju znesek, ki je potreben za nakup stvari.
 • izdati  [kaj z veljavnostjo (do)  [x let
  • (1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh let, razen če:
 • izdati  [kaj za  [obdobje, dobo [x let
  • Odločba je izdana za obdobje petih let.
Na vrh
 
3 dati v obtok
če USTANOVA izda DOKUMENT, DENAR ali VREDNOSTNI PAPIR, ga vključi v tržni sistem
  • kaj izda kaj
  • kaj izda kaj v čem
  KDO/KAJ
   
  • Pošta Slovenije je izdala znamko z motivom mlina na veter v nominalni vrednosti 16 tolarjev.
  • SKB banka bo prvega junija izdala tudi obveznice (za 50 milijonov nemških mark), saj potrebuje dolgoročne vire.
  • Slovenija bo izdala kovanec za 10 tolarjev.
 • izdati v nematerializirani obliki
  • Delnice borzno posredniške družbe morajo biti izdane v nematerializirani obliki.
Na vrh
 
4 razkriti
Na vrh
 
4.1 skrivne podatke
če OKOLIŠČINE izdajo ČLOVEKA |ali| če ČLOVEK izda drugemu ČLOVEKU PODATKE, mu pove nekaj, kar bi moralo ostati skrito
  • kdo/kaj izda kaj
  • kdo/kaj izda komu kaj
  • kdo/kaj izda, da...
  • kdo/kaj izda komu, da...
  • kdo/kaj izda, kaj...
  • kdo/kaj izda komu, kaj...
  • kdo/kaj izda, kako...
  • kdo/kaj izda komu, kako...
  • kdo/kaj izda, kakšen...
  • kdo/kaj izda komu, kakšen...
  • kdo/kaj izda, kateri...
  • kdo/kaj izda komu, kateri...
  • kdo/kaj izda komu, ali...
  • kdo/kaj noče izdati, ali...
  • kdo/kaj noče izdati komu, ali...
  KDO/KAJ
   
  • Nevarnost je bila, da nas požar izda sovražniku in da nam zagorijo lesene in z zemljo ter travo pokrite topovske postojanke.
  • Če bi izdal svoj vir, bi izgubil svojo novinarsko kredibilnost," je dejal novinar Vine Bešter po zaslišanju, ki ga lahko spremeni v obdolženca.
  • O odkritju pa niso smeli vse doslej izdati nobene informacije, saj so bili podatki, do katerih so se dokopali, razglašeni za strogo zaupne.
  • Kljub moledovanju pa Dani nikakor noče izdati, ali gre za avtobiografsko stvaritev.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vendar napadenih ne morejo trajno zaščititi, tako da se ti večinoma ne upajo izdati imena napadalca.
 • POMOŽNI GLAGOL+PRIDEVNIK1+NEDOLOČNIK
  • Zato ga je sodni senat na eni prejšnjih obravnav kaznoval s 100.000 tolarji, višje sodišče je kazen potrdilo in Kolmančič jo je plačal, a še vedno ni pripravljen izdati svojih »virov«, saj se boji za družino in premoženje, je pojasnil.
Na vrh
4.2 povedati kaj; zaupati
če ČLOVEK izda neko INFORMACIJO drugemu ČLOVEKU, mu jo pove, ker je ta prej ni vedel
  • kdo/kaj izda komu kaj
  • kdo izda komu, kaj ...
  • kdo izda komu, da ...
  • kdo izda komu, kako ...
  KDO/KAJ
   
  • Naš test vam bo izdal, kako dobro znate shajati sami s seboj.
  • Nam lahko izdate, kakšne načrte imate?
  • Če še ne veste, vam radi izdamo skrivnost, kako je nastala nivea krema.
  • Obenem je občinstvu tudi izdal, da se bo najbrž že v kratkem preizkusil tudi v ameriški različici rokoborbe.
  • Naj vam izdam, kaj sem večkrat jedel za zajtrk?
 • ne izdati (komu) imena  [koga/česa / ne hoteti izdati (komu) imena  [koga/česa / ne želeti izdati (komu) imena  [koga/česa
  • Župan ni hotel izdati imena omenjene banke, saj se zdaj z njo dogovarjajo o prekinitvi škodljivih pogodb.
  • Aleksej lahko spet govori in se premika, vendar novinarjem noče izdati svojega polnega imena.
  • Miran Pavlin nam takrat ni želel izdati imena kluba niti države, a ugibanje o južnoevropskih državah ni ponujalo veliko možnosti.
 • ne  [hoteti, želeti izdati  [komu [nobenih, vseh podrobnosti / ne  [hoteti, želeti izdati  [nobenih, vseh podrobnosti / ne  [hoteti, želeti izdati podrobnosti
  • Anja Tomažin noče izdati podrobnosti o svoji poroki.
  • Vest o najhujši agresiji po lanski prekinitvi mirovnih pogajanj je potrdilo nepalsko notranje ministrstvo, ki pa o incidentu ni želelo izdati več podrobnosti.
 • izdati  [komu recept za  [kaj / izdati recept za  [kaj
  • Nada nam je izdala tudi recept za dolgo in srečno življenje.
  • Lahko za konec najinega pogovora izdate še recept za uspeh, mogoče kakšno misel, ki se dotika mladih na poti odraščanja in ki se želijo uveljaviti tako ali drugače?
Na vrh
5 pokazati čustva, lastnosti
če ČLOVEKA izdajo ČUSTVA ali njegove LASTNOSTI, jih razkrije proti svoji volji
  • kaj izda koga
  • kaj izda koga komu
  • kdo se izda
  • kdo se izda s čim
  KDO/KAJ
   
  • Izdal pa jo je glas, v katerem je bilo čutiti kanček prikrite jeze.
  • V resnici se izdate z glasom, ki postane odločen, nepopustljiv.
  • ” Skrbelo ga je, izdal pa se ni.
  • Če ima kaj za bregom, se bo že izdala.
  • Lotil se je masturbiranja, a kaj ko je zaradi prehlada kihnil in se s tem izdal.
  • Že samo ime izda, da so tu doma lovci, kar je velikokrat že družinska tradicija, saj so prekmurske ravnice bogate z divjačino.
  • Pri vseh teh skrbeh me včasih izdajo tudi živci.
Na vrh
 
5.1 o telesu; odpovedati
če ČLOVEKA izda TELO, je njegovo delovanje moteno in ga ne more več uporabljati
  • kaj izda koga
  KDO/KAJ
   
  • Bono je v pogovoru po nastopu dejal, da ga je v prvem delu koncerta izdal glas, vendar ga je skoraj histerično občinstvo potegnilo iz težav in pelo namesto njega.
  • Pa tudi, če ga ravnotežje izda, se marsikateri lahko ponovno pobere in sam spet sede.
Na vrh
6 izneveriti; prevarati
  • kdo izda koga/kaj
  • kdo izda koga komu
  KDO/KAJ
   
  • Pravi, da je vaš prijatelj, pa vas je izdal.
  • Če ne bo izdal prijatelja, se bo znašel v škripcih.
  • Varam jo že več kot mesec dni in boli me, ker sem izdal njeno zaupanje.
  • Tu ga cipa Jenny izda policistom, ki ga primejo in zaprejo.
  • Vsekakor mi, Slovenci, ne smemo izdati sami sebe.
 • PRIDEVNIK1+NEDOLOČNIK
  • »Pozneje se je izkazalo, da je veliko hlapcev, ki so pripravljeni izdati slovensko zemljo in svojega brata.
 • GLAGOL+in/ali+GLAGOL
  • Če tudi z drugimi stvarmi nimate sreče, se vam prav lahko zgodi, da vas bodo ženske prevarale ali izdale.
Na vrh