WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
informiranje samostalnik
1 posredovanje podatkov; obveščanje
informiranje je posredovanje PODATKOV JAVNOSTI
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Mimogrede, do zdaj se še ni zgodilo, da bi del vlade pod vprašaj postavljal sporočila urada za informiranje.
  • Iz urada za informiranje so sporočili, da prečiščeno besedilo upošteva vsa dopolnila, ki jih je za drugo obravnavo sprejel odbor DZ za notranjo politiko.
  • Sam sem bil nekoč minister za informiranje in vem, kako zahteven projekt je ustanovitev novega medija.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  •  [zakon o informiranju
  • Zakon o informiranju sicer nalaga državnim organom, da so z informacijami odprti do javnosti.
  • Novi zakon o informiranju, ki so ga sprejeli konec oktobra, je namreč ustvaril sistem predhodne cenzure in uzakonil izjemno visoke kazni za novinarje, urednike in založnike, ki bi ga kršili.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Po standardih Evropskega sodišča je pravica do informiranja vedno pomembnejša kot pravica do intime.
  • Pravico do informiranja postavljajo pred pravico do zasebnosti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Rada bi še poudarila, da za informiranje javnosti ni odgovorna samo vlada.
  • V uradu za informiranje se držimo tega, da čim bolj strokovno opravljamo informiranje javnosti o delovanju vlade.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  •  [svoboda informiranja
  •  [vir informiranja
  • Svoboda informiranja, povezana s profesionalnim raziskovalnim novinarstvom, družbe najbolje varuje pred korupcijo.
  • Novinarske konference nikakor ne bi smele biti edini vir informiranja.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Le s pravočasnim informiranjem in pravilnim razumevanjem ukrepov boste brez zapletov in kasnejših zahtev po dopolnitvah vloge pridobili vsa pripadajoča sredstva.
  • Za medsebojno informiranje v šoli bi morali v večji meri uporabljati tudi oglasne deske, šolski radio in spletne strani.
 • vladni urad za informiranje / urad vlade za informiranje
  • Nove direktorice so postavljene na vladnem uradu za informiranje, uradu za žensko politiko, uradu za invalide in v državnem protokolu.
  • V uradu vlade za informiranje so pojasnili, da je namen javnega naročila dobiti najcenejšo posamezno letalsko vozovnico na določeni progi.
 • agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje
  • Po podatkih Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje je število prijav, ki nimajo sodnega epiloga, v tekočem desetletju naraščalo s podvojeno hitrostjo.
  • Tedanja Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje je opravila revizijo in ugotovila več nepravilnosti.
 • informiranje in svetovanje
  • Eden izmed pogojev do pravice do učenja je tudi dostop do kakovostnega informiranja in svetovanja o možnostih za učenje.
  • Pri informiranju in svetovanju za mlade smo naredili velik korak v Evropo in tudi Evropa je vstopila v Slovenijo.
 • informiranje in izobraževanje
  • Skrbimo za izobraževanje in informiranje ter konstruktivno sodelujemo z vsemi javnostmi.
  • Boja proti drogi so se lotili z informiranjem in izobraževanjem tako otrok in njihovih staršev kot tudi učiteljev.
 • center za informiranje in poklicno svetovanje
  • S preureditvijo dveh pisarn so namreč pridobili prostor za center za informiranje in poklicno svetovanje.
  • Oddaja bo govorila o centrih za informiranje in poklicno svetovanje ter njihovih pripomočkih za učinkovito iskanje zaposlitve in informacijah o zaposlitvenih možnostih, prešolanju ali prekvalifikaciji nezaposlenih.
 • kaj je namenjeno informiranju
  • Programi javnega radia in televizije so namenjeni informiranju, izobraževanju, kulturi in razvedrilu.
  • November je namenjen informiranju in izobraževanju o drogah.
 • na področju informiranja
  • Dogovorili so se za sodelovanje na področju informiranja, društvenega dela, športa in kulture.
  • Urad posreduje informacije o stanju tehnike ter na področju informiranja in dokumentacije opravlja druge storitve, za katere se plačajo ustrezni stroški.
 • informiranje o čem
  • Za informiranje o stanju posameznih sistemov skrbi velik zaslon in z malce privajanja je vse skupaj kar hitro obvladljivo.
  • Z regijskim centrom za obveščanje in policijsko postajo so se dogovorili za takojšnje informiranje informiranje o povoženi divjadi.
Na vrh
 
2 pridobivanje podatkov
informiranje je pridobivanje PODATKOV o izbrani TEMI
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Nemalo je bilo takšnih, ki so izrabili možnost informiranja o devetletki tudi prek interneta.
  • Vprašani uporabljajo na internetu več oblik informiranja o vrednostnih papirjih.
Na vrh