WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
impliciten pridevnik
1 ki ni direktno izražen; nakazan
implicitno SPOROČILO ali DEJSTVO ni direktno izraženo, vendar je jasno in se razume iz okoliščin ali iz tega, kar človek reče in kako se obnaša
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • To pomeni, da posamezna televizijska oddaja ne vpliva toliko z eksplicitnimi izjavami, marveč z implicitnim sporočilom.
  • Rousseaujev koncept vzgoje torej temelji na tipični materinski imaginarni identifikaciji Emila z idealnimi podobami, ki namesto eksplicitnih zahtev utelešajo vzgojiteljeva implicitna pričakovanja.
  • No, odtistihmal so stvari šle svojo pot in Staničev odstop, vzpodbujen tudi z nedisciplino strankinih poslancev, ki v parlamentu glasujejo navzkriž z uradnimi stališči vladne koalicije in krščanske demokracije, je implicitno priznanje, da zagorska konferenca ni dosegla svojega cilja.
  • Maturana pravi, da pesem sicer ni bogve kaj, da pa izraža implicitno vprašanje: kakšne vrste sistemi so živi sistemi, da lahko umrejo, in kako to, da lahko spoznavajo?
  • Tu ne gre za ŠTEVNIKerologijo ali kakšne druge, implicitne skrite pomene.
  • Poslednji temelj tega novega ekonomskega reda, trdi Bourdieu, je prav strukturalno nasilje brezposelnosti, nestalnosti zaposlitve in implicitna grožnja z odpovedjo.
  • Več zgledov ...
  • Študijo z implicitnimi zahtevami po priznanju nemške manjšine v Sloveniji je financirala avstrijska vlada.
  • Študija (How) Does the Sexsual Orientation of Parents Matter je namreč tudi implicitna kritika heteroseksualnega starševstva.
  • Implicitna trditev Francije, da se Alžirija ne trudi dovolj zaščititi svojih ljudi, izhaja iz lanskoletnega neuspeha vojske, da bi preprečila množično pobijanje civilistov.
  • Vsa dosedanja razmišljanja so bila zgrajena na implicitni predpostavki, da se statusi in vloge, ki so pomembni za javno komunikacijo, medsebojno ujemajo.
  • Takrat, ko mislimo, da bi določen del spoznanja bil možen samo na podlagi določenih pogojev, je možno, da izhajamo iz določenih implicitnih domnev o tem, kako deluje naš razum.
  • Implicitna logika je verjetno: v demokratični državi vlada ljudstvo, to pa si samo že ne bi naložilo visokih davkov, zato so visoki davki znak nedemokratične države.
  • Kar se tiče problematiziranja implicitnih vrednot, ki jih posreduje elitno selektivni sistem točkovanja (načelo konkurence, tekmovalnosti in agresivnosti, princip zmage, mehanistične učinkovitosti in potrošništva v sferi informacij, ubijanje sanj, solidarnosti in tovarištva), pa smo starši in otroci zadnja rupa u sviralu.
  • Treba je zavrniti tudi implicitno podmeno, ki izhaja iz izvajanj nasprotnikov članstva Turčije v EU, in sicer da se je skozi zgodovino krščanska Evropa vedno v skladu s svojimi skupnimi krščanskimi koreninami in identiteto enotno branila pred zunanjo, največkrat islamsko nevarnostjo.
  • Oživljanje otroštva dopolnjuje tudi avtorjeva »identifikacija« z implicitnim bralcem mladinske literature: mladinsko besedilo v temi in strukturi predpostavlja specifičnega bralca.
  • To je implicitni datum predvidene širitve Evropske unije, ki ni nikjer zapisan, vendar ga je mogoče razbrati iz vrste drugih sporočil iz Evropske unije.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Politični omnibusi so v filmski zgodovini redka stvar, najbrž že zato, ker se navezujejo na neko aktualno družbeno, politično, vojno ipd. dogajanje kot npr. Daleč od Vietnama (1967) ali Nemčija jeseni (1978) do katerega naj bi se sodelujoči cineasti opredelili oziroma eksplicirali tisto, kar je bilo že implicitno v njihovem dotedanjem delu.
  • Družbeno povezovalni aspekt religij, ki je impliciten v izvoru same besede »religija« (»religare« pomeni »trdno zvezati«) 8 in se je v svoji avtoritativni obliki razvil z nastankom poljedelskih združb, je danes še manj potreben, če ne kar škodljiv.
 • v samostalniški rabi
   
   
  • Jenka spozna kot mojstra implicitnega in mnogopovednega v fragmentarnosti prizorišča.
  • ... v njem dijaki nadaljujejo doma začeto raziskovanje gledališkosti dramskega besedila, odkrivajo njegove uprizoritvene in svoje izrazne potenciale, domišljajo možnosti “ odrskega ” prikazovanja implicitnega, prikritega, zamolčanega, vadijo in improvizirajo ...
 • na impliciten način
  • PRI TEM PA KOT IZGOVOR, ZAKAJ SE NI ŽELELA PRESELITI V MOŽEV KRAJ, NAVAJA, DA STA BILA OSREDNJA RAZLOGA JEZIK IN PA "DRUGI" LJUDJE. S TEM INFORMANTKA NA IMPLICITEN NAČIN IZPOSTAVI VIDENJE MOŽEVE KULTURE KOT TUJE, PREDVSEM PA DRUGAČNE OD SVOJE.
  • Ena najzahtevnejših nalog za pravne strokovnjake naj bi bila priprava členov pogodbe, ki določajo, na kakšen impliciten način naj bi država KBC jamčila, da bo v primeru, če se izkaže, da je v knjigah NLB skrita še kakšna cvetka, kot so recimo dolgovi stare Ljubljanske banke hrvaškim varčevalcem, pokrila te obveznosti ...
 • ekspliciten ali impliciten / impliciten ali ekspliciten
  • Pogojni stavek je izraz z logično komponento, ki je eksplicitna ali implicitna.
  • Jasno je, da volilci politični program podpirajo tudi zaradi eksplicitnih ali implicitnih vrednotnih usmeritev v njem.
  • Na vsak način sta supervizorjevo mnenje in presoja, pa najsi bosta implicitna ali eksplicitna, vedno zelo pomembna.
 • ekspliciten in impliciten / impliciten in ekspliciten
  • Dramatik s pomočjo eksplicitnih in implicitnih znamenj (in signalov) poskrbi, da bralec lahko dogajanje (u)časi.
  • Nadzorovalne politike je potrebno umestiti v kontekst zunanje in notranje kontrole ter eksplicitnih in implicitnih ukrepov.
  • Metka Mencin Čeplak je govorila o implicitni in eksplicitni političnosti obravnavanja predsodkov, dr. Lev Kreft pa je skušal najti povezavo med predsodki in tabujem.
Na vrh
 
implicitni (javni) dolg
finančni primanjkljaj, ki nastane pri prehodu iz enega v drug sistem financiranja pokojnin
 • Najpomembnejše vprašanje pri prehodu iz starega v nov sistem je plačilo implicitnega dolga. Gre za to, da v novem sistemu zavarovanec ne more vseh prispevkov nameniti za financiranje starega, dokladnega sistema, temveč vplačuje tudi za drugi steber, zato se pri prvem stebru pojavi finančna luknja.
 • Tako sodi Slovenija v sam vrh držav sveta tako po prispevni stopnji za javni pokojninski sistem, po deležu izdatkov za javne pokojninske sisteme v bruto domačem proizvodu in po implicitnem dolgu.
 • Implicitni dolg se izračuna po aktuarskih načelih, tako da se upošteva število aktualnih upokojencev, povprečni znesek pokojnin skupaj s sorazmernim delom stroškov in prispevkov, ki so vezani na izplačilo pokojnin, ter povprečna doba uživanja pokojnin.
 • Zato smo morali ta primanjkljaj najprej priznati, potem se je priznal kot implicitni javni dolg in še vedno nastopa kot implicitni javni dolg.