WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
informirati glagol
1 posredovati podatke; obveščati
če ČLOVEK ali MEDIJ informira |ali| če ČLOVEK ali MEDIJ informira drugega ČLOVEKA, mu sporoči ali posreduje določene PODATKE
  • kdo/kaj informira
  • kdo/kaj informira o čem
  • kdo/kaj informira koga
  • kdo/kaj informira koga o čem
  KDO/KAJ
   
  • Oglas torej predvsem prodaja in šele potem informira.
  • Za vse navdušence nas salso in za te, ki to še boste, priporočamo obisk spletne strani http://salsaslovenija.tripod.com, ki informira o vsem dogajanju v zvezi s salso.
  • Dnevnik naj bi bil časopis, ki objektivno informira svoje bralce.
  • Ko bo zaključen disciplinski postopek, bomo o tem tudi informirali javnost.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Organizatorji so želeli krajane informirati o tem, kdaj in kje je moč zaprositi za posojila in jih s tem spodbuditi k večjemu vlaganju v turistične objekte.
  • Bolničar negovalec mora primerno informirati oskrbovanca o vseh postopkih nege ali drugih opravil, ki jih pri njem opravlja.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Prepričan je, da minaret ni potreben, ker bi lahko s svojim videzom napačno informiral prišleke o kulturnem izročilu mesta, v katerega prihajajo.
  • Samo sumljiv bi postal, če bi izčrpno informiral.
 • informirati (koga) o možnostih  [česa
  • Na vsakem koraku srečujem oglasne deske, ki informirajo o možnostih nakupa ali najema raznovrstnih bivalnih in delavnih prostorov.
  • Strokovni odbor za ekološko kmetovanje bo ekološke kmetovalce informiral o možnostih pridobivanja investicijskih sredstev iz usmerjevalnega sklada EU.
Na vrh
 
2 pridobiti podatke
če se ČLOVEK informira, si prizadeva pridobiti določene PODATKE
  • kdo se informira
  • kdo se informira o čem
  KDO/KAJ
   
  • Prijavite in informirate se lahko po telefonu 322 267 ali 322 941 (dopoldne) in 22 149 (popoldne).
  • Devetletka pomeni velik pritisk na učitelje, saj morajo sprejeti nove vloge in naloge, tekajo s šole na šolo, da se informirajo o načinih dela ...
Na vrh