WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
istočasno prislov
1 hkrati; obenem
če se nekaj zgodi ali dogaja istočasno, se zgodi ali dogaja hkrati na več krajih ali tako, da je hkrati udeleženih več ljudi ali predmetov |ali| če se istočasno zgodi nekaj, se hkrati zgodi še nekaj drugega
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Za zavrnitev znamke po tem določilu mora biti istočasno izpolnjen tudi pogoj enakosti ali podobnosti znakov znamk.
  • Pogoje iz 36. člena navedenega zakona je moč uvrstiti nekako v tri skupine oziroma sklope, pri vsaki od njih pa morajo biti pogoji izpolnjeni kumulativno ( istočasno izpolnjen tako pogoj starosti delavca oziroma zavarovanca kot tudi pogoj pokojninske dobe).
  • Za zavrnitev znamke po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pa mora biti istočasno izpolnjen tudi pogoj enakosti ali podobnosti znamk.
  • Večina vladnih resorjev je takšnih, da so istočasno ponujeni večim strankam.
  • Pojasnjuje, da odpovedi načelno nasprotujejo ne glede na to, da bo skoraj istočasno ponujena sklenitev nove, ki pa bo po vsebini sledila tistemu, kar so bili pripravljeni podpisati v aneksu h kolektivni pogodbi.
  • Navedeni trgi so izredno zanimivi tudi za velika podjetja zahodnih držav, ki ponujajo svoje blago in storitve po konkurenčnih pogojih, svojo konkurenčnost pa povečujejo še z istočasno ponujenim financiranjem v sodelovanju z njihovimi državnimi zavarovalnimi družbami, s čimer utrjujejo in večajo svoj tržni delež.
  • Več zgledov ...
  • V enem terminu akcije bo istočasno vključen le en izdelek, ob različnih urah in dneh pa se bodo izdelki menjali.
  • V primeru vključitve dolgotrajno brezposelne osebe, ki bo istočasno vključena v najmanj trimesečno funkcionalno izobraževanje, usposabljanje ne more biti daljše od enega leta.
  • Določeno je, da je lahko oseba istočasno vključena v dodatno zavarovanje samo po enem pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja in po enem pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja.
  • O zasegu le-te sem bil obveščen istočasno s sprejetjem vabila za primopredajo.
  • Ne glede na to je dejstvo, da je bil gospod Kučan o odvzemu orožja Teritorialne obrambe uradno obveščen vsaj istočasno kot jaz.
  • Ta oblika sodelovanja nam je zelo všeč, ker smo o vsem takoj obveščeni, predvsem pozitivna je za enote in dislocirane oddelke, saj so o dogodkih obveščeni istočasno.
  • Več je bilo trditev, da bo referendum občino stal manj, če bo izveden istočasno, še več pa nasprotnih pojasnil.
  • Mnenja sem, da referendum, izveden istočasno z volitvami ali časovno v neposredni bližini dneva volitev ogroža volilno pravico iz 43. člena v zvezi z 80. členom Ustave Republike Slovenije.
  • Za izvedbo refrenduma jih potrebujejo okoli 11.000, načrtujejo pa, da bi lahko bil izveden istočasno z referendumom o arbitražnem sporazumu.
  • Izjema je 2,5 odstotka ljudi, ki so sposobni istočasno telefonirati in voziti, ne da bi se to poznalo na vožnji ali varnosti.
  • Bili so trenutki, ko je hkrati odgovarjala na dva telefonska klica in bila na neki način podobna Napoleonu, za katerega pravijo, da je bil sposoben istočasno narekovati tudi po več pisem.
  • Katie Price, ki se z novo skladbo ne uspe uvrstiti na pretirano visoka mesta svetovnih glasbenih lestvic (zaenkrat niti med najboljših 40), je razkrila razlog za propad njene pevske kariere – ni sposobna istočasno peti in plesati.
 • GLAGOL+PRISLOV 
  • Reprezentanca naj bi startala istočasno, kar bo povzročilo veliko zmede, saj bo kajakaš veliko hitrejši od kajakašice.
  • To pomeni, da bodo vsi nastopajoči startali istočasno, zato prireditelji opozarjajo na previdnost in pravilno vožnjo.
  • Potem je leta 1991 drugi del Terminatorja startal istočasno z londonsko premiero in slovenska reproduktivna kinematografija je stopila v novo ero.
  • V kriteriju vsi tekmovalci štartajo istočasno in na na šprintih vsakih nekaj krogov zbirajo točke.
  • Ekipe bodo imele več kot dovolj časa, da "obdelajo" vso 160 kilometrov dolgo progo iz Gorenjske do Velenja, saj bodo štartale istočasno s tistimi ekipami, ki bodo morale narediti 110 kilometrov daljšo progo.
  • To so rezultati, ki so prepričali lastnike velikih filmov, da bodo filmi v Celju » štartali « istočasno v obeh kinih.
  • Več zgledov ...
  • Le kako je razstavljalcem uspelo pripraviti vse spomladanske čebulnice, da so cvetele istočasno ?
  • Pomembno je, da so rastline, ki cvetijo istočasno, barvno skladne.
  • Zelo lepo pride do izraza v kombinaciji z višje rastočimi belimi tulipani, saj cvetijo istočasno.
  • Omenjene tri krajevne skupnosti so se skupaj z občino odločile, da bodo referendum izvedle istočasno z državnozborskimi volitvami, ki bodo 3. oktobra.
  • Z vidika stroškov bi bilo seveda gospodarno, če bi volitve izvedli istočasno.
  • Kljub drugim prireditvam, ki so potekale istočasno, je bila dvorana skoraj polna.
  • Zimske počitnice bodo od zdaj za vse slovenske učence in dijake potekale istočasno.
  • V okviru drugega projekta, ki je potekal istočasno, je Finsko obiskala še skupina dijakov.
  • Raziskave med uporabniki mobilnih telefonov kažejo, da bi bilo optimalno, če bi na dan prejeli 6 naročenih SMS sporočil, vendar pod pogojem, da ne bi vsa sporočila prispela istočasno.
  • Na predstavitvi novega strežnika je Microsoft napovedal tudi prihod programa Outlook Mobile Access, ki bo na trg prispel istočasno s strežnikom in bo omogočal dostop do vseh osebnih informacij, shranjenih v poštnem strežniku Exchange.
  • Atene niso bile dolgo nemočne, saj so zaradi slabega vetra perzijske ladje prispele istočasno z atensko vojsko, ki so se ji pridružile še sile iz Šparte.
  • Nadaljevanje tekmovanja sledi že v soboto v Varšavi, od koder pot lahko pelje tudi v Južno Korejo na prvenstvo v malem nogometu, ki se bo odvijalo istočasno kot svetovno nogometno prvenstvo.
  • Operativni tempo Porast velikosti kontingentov iz leta v leto in števila operacij, ki so se odvijale istočasno na različnih kontinentih, je posledično povzročil izreden operativni tempo, s katerim se sooča Slovenska vojska.
  • Podaja ponudbe in začetek novega intervala se ne moreta začeti oziroma odvijati istočasno, saj je za podajo ponudbe ob 15.07 uri gotovo bil potreben določen čas.
  • Za vsak kritični primer je potrebno določiti projektne vrednosti učinkov vplivov s kombiniranjem vrednosti vplivov, ki se bodo pojavili istočasno.
  • Svetilniki so se najverjetneje pojavili istočasno z večjimi barkami, vsaj kakšno stoletje pred našim štetjem.
  • Opaznejše spremembe tečajev v minulem obdobju nismo nikoli opazili istočasno pri vseh delnicah: vsakič je v ospredju po en vrednostni papir, kar napeljuje na selitev kapitala znotraj trga vrednostnih papirjev.
  • Moderatorji so opazili istočasno objavljanje enakih informacij na različnih portalih.
  • Pozornost pritegne ugotovitev predstavnice Spletnega očesa Lije Mihelič, da je večina sovražnega govora na spletu organiziranega : “ Moderatorji so opazili istočasno objavljanje enakih informacij na različnih portalih.
  • Oba filma sem snemal istočasno in prvič življenju sem veliko časa preživel na različnih območjih Mehike.
  • Snemali so v Disneyjevih studiih v Kaliforniji in na karibskem otoku Dominika, nadaljevanji, ki ju snemajo istočasno, pa tudi na Bahamih.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • V zvezi s tem določa, da sme voznik, ki na križišču zavija na smerno vozišče z dvema ali več prometnimi pasovi, zapeljati na kateregakoli od teh pasov, razen če istočasno zavija na isto smerno vozišče tudi voznik, ki prihaja z nasprotne smeri.
  • Glede zavijanja v križišču z več prometnimi pasovi je v predlogu ZVCP sprejeta ena večja sprememba, ki pa z vidika varnosti ni najboljša: »Voznik, ki na križišču zavija na smerno vozišče z dvema ali več prometnimi pasovi, sme zapeljati na kateregakoli od teh pasov, razen če istočasno zavija na isto smerno vozišče tudi voznik, ki prihaja iz nasprotne smeri.«
  • Svetovno prvenstvo turnih avtomobilov je zanimivo tudi zato, ker na njem istočasno dirkajo avtomobili povsem različne zasnove – od dizlov do bencinskih vozil.
  • Ali pa glejte mal ameriški šport,dirke v pospeševanju,ko 2 vštric istočasno dirkata ,kdo bo prej prevozil določeno razdaljo.
  • V zgodovini formule 1 ni bilo ravno veliko primerov, da bi dva člana družine istočasno dirkala po stezah širom sveta.
  • Pospeševati gospodarsko rast z večjo proračunsko porabo, ki temelji na večji davčni obremenitvi, in istočasno zniževati inflacijo predstavlja v tem trenutku magičen trikotnik slovenske ekonomije.
  • Več zgledov ...
  • Če vsakdo v družbi poskuša z materialnimi dobrinami maksimirati svojo blaginjo, istočasno znižuje blaginjo ostalih.
  • Pri analizi maščob v krvi se kaže čezmerna telesna teža oziroma debelost, ki zvišuje holesterol LDL ter istočasno znižuje zaščitni holesterol HDL.
  • Dirkač z desno nogo z vso močjo pritiska stopalko za plin tudi v zavoju, z levo nogo pa istočasno zavira .
  • Ko ga je motorist opazil, je sunkovito zavil na desno in istočasno zaviral , a je izgubil oblast nad motorjem in trčil v kamniti zid.
  • Istočasno zavira tudi encime, ki razgrajujejo hrustanec in tiste, ki pospešujejo vnetje.
  • Za kamele je značilna hoja v pasu, kar pomeni, da istočasno premikajo noge na isti strani telesa.
  • Hiter tek konja, pri katerem se istočasno premikata diagonalna para nog (tri črke, rešitev druga črka).
  • Hodijo tako, da istočasno premikajo noge na eni strani telesa, zato je njihova hoja zibajoča.
  • Ko stopim na afriška tla, kjer se pogosto mudim, sem takoj navdihnjen, pa naj zaslišim pogovor med ljudmi ali tistih tisoč hreščečih škatel s tržnice, ki istočasno predvajajo vsaka svojo muziko.«Pravzaprav se mu zdi, da med Slovenijo in Ameriko ni kakšnih bistvenih razlik.
  • »Euroscreen21« je 40 enominutnih art DVD projekcij, ki se istočasno predvajajo na različnih lokacijah po Evropi.
  • Istočasno narašča njegov občutek samostojnosti in želja po raziskovanju, zato ne bo več dolgo zadovoljno sedel v vašem naročju.
  • Da delež ljudi, ki preteklo polstoletno obdobje vrednoti kot čas diktature, strahu, preganjanja in zatiranja, zadnjih osem let upada, da pa delež ljudi, ki isto preteklost vidi kot čas napredka in dobrega življenja, istočasno narašča .
  • Istočasno narašča zanimanje za individualno izobraževanje s tako imenovanimi »native spikerji«.
  • V isti tovarni istočasno proizvajajo veliko različnih izdelkov, ki se pri obdelavi selijo z ene skupine strojev na drugo.
  • Družba, ki vse več porabi, istočasno proizvaja vedno več odpadkov, ki jih posledično ni več sposobna odstraniti.
  • Zaradi njene fleksibilnosti bo možno istočasno proizvajati devet različnih tipov hladilno-zamrzovalnih aparatov vertikalnega programa ter tri tipe zamrzovalnih skrinj.
 • PRISLOV+PRISLOV 
  • Poleg tega je vse preveč ljudi morilo za najrazličnejše ideologije in vere tako rekoč istočasno, če le so bili dobro plačani.
  • Okrog leta 1850 so začeli izkoriščati nafto, na pragu 20. stoletja plin in tako rekoč istočasno so se pojavile prve hidroelektrarne.
  • V medijih so se tako rekoč istočasno pojavili prispevki, katerih avtorji so opozarjali na domnevno ogroženost zdravja porabnikov zaradi obeh pravilnikov.
  • Zanimivo je, da je Dabanovič praktično istočasno začel obiskovati trenersko šolo.
  • Toda v primeru omenjenega koncerta gre črno pikico pripisati tudi organizatorjem, saj je praktično istočasno v sosednjem Mozirju potekala premiera gledališke igre.
  • Slovenskega prvenstva bo konec 26. maja, praktično istočasno se bodo že začele priprave za tekmi z Romunijo.
  • Več zgledov ...
  • Kot sem že omenila, so se podobni projekti začeli pojavljati na različnih krajih, približno istočasno in kmalu se je pojavila želja, da bi se povezali.
  • Odhode mestnega potniškega prometa, ki potekajo na enaki relaciji in približno istočasno kot primestni, so nadomestili s slednjimi.
  • Oglaševanje cigaret kot vira užitka se je bistveno razmahnilo sredi 20. stoletja, približno istočasno ko so prišli v javnost prvi rezultati raziskav o škodljivosti kajenja.
  • V sosesko nad šolo smo prišli nekako istočasno, zato je bila navezanost toliko močnejša.
  • Kaže, da so izumrle na koncu krede pred okoli 70 milijoni let -- se pravi nekako istočasno z dinozavri.
  • Nekako istočasno se je dvignila tudi megla in naredil se je prav lep sončen dan.
  • Pomembno je uspešno povezovanje različnih platform: v sodobnem podjetju praviloma istočasno teče več operacijskih sistemov, saj si nihče ne upa staviti na eno samo platformo.
  • Pomembno je uspešno povezovanje različnih platform, saj v večjem sodobnem podjetju praviloma istočasno teče več operacijskih sistemov.
  • Izdelan prototip mora praviloma istočasno prestati preizkus v razvojnem in v marketinškem oddelku.
 • PRISLOV+z+SAMOSTALNIK6 
  • Določila so tudi, da le-te bodo 16. oktobra, in sicer istočasno s primarnimi volitvami na vsedržavni ravni za izbor kandidata za predsednika vlade v primeru zmage levosredinske Zveze.
  • Predsednika vlade izvolimo neposredno na volitvah, ki potekajo istočasno z volitvami v parlament.
  • Po nepričakovanem odstopu predsednika Illyja pa naj bi bile istočasno s parlamentarnimi volitvami 13. in 14. aprila.
  • Le konkretna ponudba nove pogodbe o zaposlitvi istočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v skladu z 90. členom ZDR pomeni, da delodajalec delavcu ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.
  • Če take, obvezno tudi istočasno z odpovedjo , ponujene pogodbe o zaposlitvi, ne sprejmete, nimate pravice do odpravnine.
  • Izpeljati bi jo morali istočasno s sprejetjem nove ustave, ne pa desetletje pozneje.
  • Več zgledov ...
  • Predlog potrebnih sredstev sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog posebne komisije iz četrtega odstavka tega člena istočasno s sprejetjem programa za zapiranje rudnika.
  • Otvoritev je bila istočasno z otvoritvijo poslovno-trgovskega centra »navedek«y v Mariboru, v katerem je tudi novi salon.
  • Pred slabim mesecem smo na našem portalu pisali o otvoritvi prodajne galerije A. C. V. v Podčetrtku, kjer se je istočasno z otvoritvijo pričela humanitarna akcija, katere sredstva so se zbirala za pomoč in namene Društva Debra.
  • Pred uradno otvoritvijo zbirke je bila na sedežu Občine Mozirje tiskovna konferenca, na kateri je priznani narodopisec in publicist pojasnil razloge za svoje plemenito dejanje, opisal vsebino zbirke in hkrati spregovoril tudi o svoji 22. knjigi, ki je izšla istočasno z otvoritvijo zbirke.
  • Za izvedbo refrenduma jih potrebujejo okoli 11.000, načrtujejo pa, da bi lahko bil izveden istočasno z referendumom o arbitražnem sporazumu.
  • Bodo referendum izvedli istočasno z referendumom o arbitraži?
  • Če Janković odobri začetek postopkov za referendum, morajo pobudniki za razpis referenduma, ki bi ga lahko po njihovem izvedli istočasno z referendumom o arbitražnem sporazumu, zbrati okoli 11.000 podpisov.
  • Pri čemer je minister Podobnik danes zagotovil, da se usklajujejo z ministrstvom za kulturo, zato tam dela na vodotokih potekajo istočasno s sanacijo starega mestnega jedra.
  • Istočasno s sanacijo temeljev, sanacijo drenaže in odvodom vode bo zavod naredil tudi arheološko kontrolo.
  • Istočasno s sanacijo tlakov, če je možno, rešujemo tudi problem hidroizolacije.
  • Prijave, ki ste jih že oddali, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis.
  • Istočasno s prijavo v register trošarinskih zavezancev prijavitelj prevzame tudi obvezo za vodenje predpisanih evidenc.
  • Za opravljanje izpita iz tega predmeta se mora kandidat prijaviti na gimnaziji v enakih rokih, kakor veljajo za prijavo k splošni maturi, to je istočasno s prijavo za poklicno maturo.
  • Če rojstvo ni vpisano, je potrebno podatek o državljanstvu vpisati istočasno z vpisom rojstva v skladu z zakonom, ki ureja vpis v matični register.
  • Če državljan Republike Slovenije ni rojen v Sloveniji, je njegovo državljanstvo treba vpisati istočasno z naknadnim vpisom njegovega rojstva v skladu z zakonom o matičnih knjigah.
  • Ne uvajajte dodatnih sprememb istočasno z vpisom v vrtec.
  • Dobili pa smo pojasnilo ministrstva, da so ugotovili, da »SV ne bo mogla zaključiti oblikovanja srednjega bataljona 8x8 istočasno z zaključkom nabave vozil 8x8 za ta bataljon«.
  • Istočasno z zaključkom ekoloških projektov v TEŠ končujejo tudi tehnološko obnovo, s katero bodo še podaljšali uporabnost naprav, krona tehnoloških in ekoloških dosežkov TEŠ v zadnjih desetih letih pa bo zagotovo podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 za proizvodnjo električne in toplotne energije.
  • Toda istočasno z zaključkom naših raziskav je Slovenijavino, ki je prevzelo Vino Brežice, doseglo s političnim pritiskom, da cviček pridelujemo lahko tudi v Bizeljsko sremiškem vinorodnem okolišu v istem sortnem sestavu.
  • Skoraj istočasno z objavo tega poziva so v več evropskih deželah izbruhnile revolucije.
  • 6. člen Komisija istočasno z objavo pogojev iz prejšnjega VI.2 Način pridobitve strokovnih rešitev Strokovna rešitev prostorske ureditve, ki je podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta se pridobi z izborom ene od dveh variantnih rešitev.
  • Finančni nered in nakopičeni proračunski problemi, ki so nastopili istočasno s prihodom nove vladne garniture, imajo svojo protiutež v nekaterih predvidenih ukrepih v ekonomskem programu Drnovškove vlade.
  • Istočasno z njegovim prihodom so prišli novi ljudje tudi v vodstvo kluba, vodenje ekipe je z novim letom prevzel Dragan Skočić, spremenili smo tudi ime.
  • Istočasno s Putinovim prihodom je rusko tovorno letalo v Venezuelo pripeljalo štiri ruske helikopterje Mi-17.
  • Istočasno z gradnjo upravnega centra bo potekala tudi ureditev več kot šestdesetih parkirnih mest pod knjižnico.
  • Kot je znano, pa bi investitorja v konkretnem primeru protipoplavne rešitve gradila istočasno z gradnjo centra.
  • Istočasno z gradnjo je potekala tudi obsežna čistilna akcija okoli vseh postojank okoli Triglava.
  • Po sklepu vlade naj bi namreč skupščina, istočasno z obravnavo predloga zakona o privatizaciji, obravnavala vse tri spremljajoče zakone.
  • Da je državna podsekretarka v Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) Sanja Tramšek prekinila obravnavo, sem zvedel na tribuni posavske ZLSD, ki je potekala istočasno z obravnavo v Boštanju.
  • Glede na vse povedano Vlada predlaga Državnemu zboru, da podpre Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za motorna vozila kot je bil oblikovan na odbor za finance in monetarno politiko, hkrati pa predlaga, da se istočasno z drugo obravnavo opravi tudi tretja obravnava predloga zakona.
  • Izdajatelj prevozniku istočasno z odločbo o podelitvi licence pošlje tudi licenco in izvode licence za vozila.
  • Sklep tožene stranke ji je bil vročen istočasno z izpodbijano odločbo , tj. 11. 2. 2009..
 • PRISLOV+na+SAMOSTALNIK5 
  • Ne, ker nista istočasno na sporedu , poleg tega pa želimo imeti na obeh naših kanalih skupaj čim več gledalcev.
  • Ne zamudite svoje priljubljene oddaje ali tekme, če vas ni doma ali če je istočasno na sporedu več oddaj, ki jih želite gledati.
  • Najbolj zanimivo bo prav gotovo v Kranju, kjer bo istočasno na sporedu dvojni derbi med Triglavom in Ljubljano-Slovanom.
  • Prva uradna tekma je bila odigrana 20. januarja 1892, prvi koš pa je dosegel R. Chase. Leta 1895 so sprejeli pravilo, da je lahko istočasno na igrišču po pet igralcev vsakega moštva.
  • Obe imata sicer opravičilo, v začetku drugega polčasa, ko sta bili istočasno na igrišču , pa se je opazilo, da bosta v zdajšnji formi težko igrali skupaj.
  • Ena od njih je bila, da bi bili istočasno na igrišču Maja Zrnec in Nataša Derepasko, ki naj bi končno spet dobila priložnost.
  • Več zgledov ...
  • Nisem ga srečal, sva pa bila istočasno na poletnem vojaškem taboru , kajti pravniki in ekonomisti smo bili predvideni za artilerijo.
  • Prvi večer smo prepevali skupaj s kvartetom Bratov kapucinov, še posebno pa nam je seglo k srcu petje prijatelja Draga, ki je bil istočasno na taboru slepih v Kančevcih.
  • On je končal pravo, jaz pa ekonomijo.S Putinom sta bila torej sošolca?Nisem ga srečal, sva pa bila istočasno na poletnem vojaškem taboru , kajti pravniki in ekonomisti smo bili predvideni za artilerijo.
 • PRISLOV+na+SAMOSTALNIK4 
  • V Galeriji Velenje so včeraj odprli razstavo akvarelov in slik, ki jih je v zadnjih petih letih ustvarila slikarka Metka Krašovec, v Razstavišču Gorenje pa bodo istočasno na ogled postavili njene risbe.
  • Zato učinkujejo nekatere Omanove slike, ki so bile skoraj istočasno na ogled tudi na posebni razstavi v ljubljanskem gradu Tivoli, nekoliko monotono.
  • Čezmejna razstava bo istočasno na ogled v galeriji Kulturnega doma v Gorici, ul. I. Brass 20 in v galeriji Artes v Novi Gorici, Gradnikove brigade 6.
  • S časom so se spremenile tudi zahteve po številu filmskih kopij, ki morajo biti istočasno na voljo .
  • Pomembno je, da so istočasno na voljo podatki tako iz referenčnega kakor tudi merilnega GPS-sprejemnika.
  • Si bomo zdaj, ko bo istočasno na voljo še živa slika, najprej pomahali, nato pa pet minut debatirali zazrti v zaslon?
 • istočasno obdolžiti, obtožiti in kaznovati
  • Še večji problem je da so policisti istočasno obdolžili ,obtožili in kaznovali,kar je čisti nacizem,fašizem ,komunizem,ize.....
  • V glavnem okolje kjer te istočasno obdolži ,obtoži in kaznuje (tudi do 6800 EUR) policist me spominja na nacizem,fašizem,komunizem,čeprav ustava in konvencija določata samo sodišče in sodnika.
  • Dokler bodo policisti,redarji,inšpektorji in delavci DARS istočasno obdolžili ,obtožili in kaznovali z plačilnim nalogom bo to znak da država deluje po nacistično,fašistično komunističnih metodah,kjer so nacisti vdrli v židovsko trgovino,lastnika ubili in odšli..Morda je kaj podobnosti ko inšpektorji s policijo vdrejo v gostilno?.
 • biti istočasno na  [x [lokacijah, krajih
  • Racije so izvedli istočasno na štirih lokacijah na širšea manjka PRISLOV PRIDEVNIKm območju Barcelone in pri tem zasegli večjo količino orožja in streliva ter 200 kilogramov eksploziva, je včeraj poročal španski radio Nacional.
  • Čeprav se bodo dela začela istočasno na obeh lokacijah , kaže, da bo prednostno vendarle regijsko odlagališče Zmes na Prevaljah, saj bodo nekatere koroške občine že prihodnje leto v resnih težavah zaradi polnih občinskih komunalnih deponij.
  • V življenju skoraj vsake ženske in dekleta se pojavi obdobje, ko živi istočasno na dveh krajih .
  • Peti pogoj: v romantični komediji lahko vsak ljubi le enega (ženska ne more dveh moških ljubiti z isto jakostjo), kar pomeni, da ne moreš biti istočasno na dveh različnih krajih .
Na vrh