WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
izoliran pridevnik
1 nepovezan; oddaljen
Na vrh
 
1.1 o krajih
izoliran KRAJ je prostorsko oddaljen oziroma ločen od drugih krajev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Gora leži v zahodnem Tibetu na prostrani, najviše ležeči zemeljski planoti s povprečno nadmorsko višino 4500 metrov, na enem izmed najbolj izoliranih in odmaknjenih območij našega planeta.
  • S takšno mešanico vplivov je Vibert kariero začenjal v domačem Cornwallu, oddaljenem in izoliranem delu Anglije, od koder prihajata tudi Aphex Twin in Tom Middleton.
  • Bolivija je najbolj izolirana in najvišje ležeča država na južnoameriški celini.
  • V zelo izoliranih krajih, denimo na osamljeni kmetiji, do koder informacija ne seže in kjer se ljudje ne družijo, se morda lahko zgodi kaj takšnega, a izjemno redko.
  • V treh izoliranih dolinah, v slovitem Chitralu, baje živi animistično ljudstvo Kalasha.
  • Zimske igre so običajno v izoliranih gorskih letoviščih z nekaj tisoč prebivalci.
  • Več zgledov ...
  • Tibet je postal predmet širšega zanimanja, zlasti v zadnjih desetletjih, naj gre za državna, politična, kulturna vprašanja, tudi film je popularno pripomogel za večje poznavanje nam neznanega; zlasti pa se je globlje razširila zavest o duhovnem življenju tega, do nedavno samostojno urejenega in nazorsko-verskega območja, ki je veljalo za geografsko izolirano deželo.
  • Marko je lastnik velike tovarne na izoliranem otoku.
  • Avtovlak povezuje Gorenjsko in Primorsko, vozi pa tudi skozi demografsko močno ogroženo in prometno precej izolirano Baško grapo.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti izoliran
  • Bodil Bluhm z univerze pravi, da je bilo to območje bolj izolirano kot kateri koli drug ocean, vključno z okolico Antarktike.
  • Bilo je mirno in izolirano, tako da je Forrest dal lepo oceno za prvi vtis.
  • Iskala sta ulico, ki bi bila izolirana od preostale soseske.
 • PRIDEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Prekmurje je bilo z novo državno mejo na Muri zelo izolirano od drugih slovenskih območij, še posebno zato, ker niso obnovili mostov čez reko, ki so bili porušeni leta 1941.
  • Dokler je bil zahodni del Berlina izoliran od vzhodnega, je bil tudi javni prevoz skoraj popoln.
  • Koper je bil vse do druge svetovne vojne izoliran od svojega (slovenskega) zaledja.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Nubske gore so eno najbolj izoliranih območij na planetu, Nube pa očitno eno najbolj ogroženih ljudstev na svetu.
  • V tem zelo izoliranem območju so v zadnjih letih odkrili že nekaj novih vrst sesalcev.
Na vrh
1.2 o družbi
izoliran ČLOVEK ali SKUPNOST je družbeno osamljen in nima stikov z drugimi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V davnih časih, ko so ljudje živeli v relativno izoliranih skupnostih in je bil njihov pogled na svet omejen na njihovo dolino, goro ali otok, je bilo povsem razumljivo, da je tisti, ki je obvladoval umetnost šamanizma, v svojem življenju izučil dva, morda tri vajence, saj je tako majhno število lahko zadovoljilo vse potrebe neke vasi.
  • Deng je dotedaj izolirano državo odprl Zahodu, predvsem ZDA.
  • Odvisnik od interneta dobi občutek, da normalno deluje in komunicira s svetom, v resnici pa gre lahko za izjemno izoliranega posameznika.
  • Na nenavadno delovanje madžarske političarke v prid mednarodno izoliranemu iraškemu režimu je že leta 2000 javno opozoril tedanji opozicijski poslanec in sedanji obrambni minister Ferenc Juhasz.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Bil je povsem izoliran in nemočen.
  • Afganistan je med najbolj izoliranimi državami na svetu in med pomembnejšimi razlogi za to je talibsko kratenje osnovnih človekovih pravic.
  • Ob velikih spremembah morske gladine pred 10.000 do 12.000 leti naj bi bili Andamanci ostali popolnoma izolirani v vrhovih hribovja, ki je, potem ko ga je zalila voda, postalo otočje.
  • A to so maloštevilne in zelo izolirane skupine.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Po novem letu so Hanssena premestili in mu v štabu dali zakotno pisarno, v kateri je bil tako rekoč izoliran.
  • Joseph Gerson, 56-letni udeleženec mirovnih protestov iz Bostona, se spominja, kako je doživljal čas vietnamske vojne: "Živel sem v Arizoni in bil precej izoliran."
  • V podjetju, ki so mu izkazali dolgoletno zvestobo, so postali izolirani, celo njihovi prejšnji najtesnejši sodelavci se niso upali pogovarjati z njimi.
 • PRIDEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Potem ko so ga kot čudežnega otroka odvzeli staršem, je izoliran od ostalega sveta odraščal v Centru.
  • Že več kot mesec dni pred agresijo so bili v vojašnicah izolirani od zunanjega sveta in novic, v spopade pa so jih poslali, da "branijo domovino pred zunanjim sovražnikom".
  • Za oškodovanca in njegovo soprogo je najhuje, da so postali zelo izolirani od ljudi in okolja.
Na vrh
1.3 o pojavih, dogodkih
če je KAJ izolirano, obstaja ne glede na druge dejavnike oziroma z njimi ni povezano
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Brezposelnost ni izoliran pojav, temveč je tesno povezan z vsem kompleksom socialnih vprašanj.
  • Poleg tega je še nekaj izoliranih jezikov, za katere ni mogoče dokazati sorodnosti z nobeno drugo jezikovno družino.
  • Kakor ne obstaja izolirana misel, tudi izoliranega jezika ni.
  • K. Torgesen, S. Morgan in C. Davis (1992) so na primer v sedemtedenski trening vključili analitične vaje, kot so identificiranje začetnih, srednjih in končnih glasov v besedah, ter sintetične vaje s poimenovanjem besed po predhodnem poslušanju izoliranih glasov teh besed (npr. s - l - o - n, slon).
  • Peta komponenta, besedno branje, obsega otrokovo sposobnost branja izoliranih besed.
  • Rezultat takšnega načina dela je veliko izoliranih, specifičnih standardov, ki med seboj niso kompatibilni - to močno otežuje uvedbo oziroma uporabo splošnih varovalk pred napakami.
 • PRIDEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • ECB je za prihodnji dve leti namreč napovedovala znatno gospodarsko rast na evroobmočju, saj naj bi bilo evropsko gospodarstvo dokaj izolirano od ameriških gospodarskih gibanj, a so se visokoleteča pričakovanja o gospodarski rasti v Evropi razblinila.
  • Pojasnilo ponuja 2. zakon termodinamike, ki pravi, da se v sistemu, izoliranem od zunanjih vplivov, nered nikoli ne zmanjša.
Na vrh
2 pridobljen
izolirana SNOV je z znanstvenim postopkom pridobljena iz druge SNOVI
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tretja možnost je, da v izoliranih celicah zarodka ugotavljajo posamezne genske mutacije, ki so tudi lahko vzrok hudih dednih bolezni, pojasnjuje mag. dr. Karin Writzl.
  • Med drugim so negativi izoliranega virusa razkrili paličasto jedro, to pa je nakazalo, da virus pripada družini "lentivirusov", živalskih virusov s počasnim ciklom.
  • Včasih, ko so namesto iz rastlin izoliranih snovi uporabljali le preproste izvlečke ali celo prašek iz suhih listov, so morali določiti toksični odmerek takega pripravka.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Rezultat ugotavljanja bakterij vrste L. monocytogenes izoliranih iz živil, iz okolja in iz kliničnih vzorcev je identifikacija izolata do vrste.
  • Protimikrobno aktivnost VT12/13 smo testirali na 24 različnih mikroorganizmov, od tega 12 sevov morskih bakterij, izoliranih iz istega okolja kot izolat Vibrio sp. DSM 14379.
  • Novejše raziskave so še pokazale, da uživanje čistih učinkovin (antioksidantov, vitaminov, mineralov), izoliranih iz hrane, nima takih učinkov, kot če bi te snovi zaužili z naravno hrano.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti izoliran
  • Poleg osnovnih preiskav so v vodi iskali tudi viruse, ki naj bi bili izolirani v blatu obolelih (kalicivirusi in astrovirusi).
  • Številni so že bili izolirani iz najrazličnejših vrst hrane, uporabljajo pa jih predvsem pri kožnih testiranjih za vsebnost posameznih alergijskih odzivov.
  • Avery in sod. (2004) so z PFGE preiskali 56 sevov E. coli O157, ki so bili izolirani iz goveda in okolja na posestvu in v klavnici.
Na vrh
 
3 prevlečen; obdan
izoliran PREDMET je obdan z MATERIALOM, ki preprečuje prehajanje toplote, zvoka ali električne energije
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sodobni bivalniki imajo pač dobro izolirane stene in pode, dvoplastna okna, z izolacijsko tkanino obdane šipe v kabini in učinkovito ogrevanje notranjosti s plinsko pečjo, ki se ji termostatsko natančno določi izbrano toploto, kajpak tudi čez noč.
  • Tako izoliran kletni prostor bo enakovreden drugim prostorom v hiši.
  • Za električne naprave uporabljajte navite izolirane žice.
  • Pred začetkom menjave starih električnih vodnikov z novimi izoliranimi vodniki je delavec Elektra Gorenjske odšel do transformacijske postaje Jarše v bližini Koritnega ter izključil električni tok.
 • PRIDEVNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Stvar ni posebno kritična s stališča prebivanja v prostorih, izoliranih s snovmi te vrste, bolj resna pa je za tiste, ki zaradi zahtev svojega poklica z njo prihajajo v stik vsak dan.
  • V krajih, oddaljenih od rek, namakajo lan v jamah, izoliranih z glino, ki ne vsebuje železa.
  • V specifičnih primerih je treba najti rešitve tudi z vodi, izoliranimi s plinom.
  • S PVC-jem izolirane žice so kmalu doživele strogi preizkus na bojnem polju.
  • Prvič takšna izolacija deluje kot magnet za vlago, zato je z nitjo izolirana žica za električno rabo pogosto neuporabna, če že ne naravnost nevarna.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Sodobna, prostorna in zelo dobro zvočno izolirana kabina ima veliko steklenih površin, neovirano stransko preglednost pa naj bi zagotavljale zavite stransko - zadenjske šipe.
  • V bolje toplotno izoliranih objektih, še posebej v pasivnih objektih, privarčujemo pri klasičnem ogrevalnem sistemu, ki ga sploh ni več.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti izoliran
  • Soba je bila zvočno izolirana toda če si delal zadosti hrupa, je nekaj zvoka poneslo skozi skrivnostno in pošastno hišo.
  • Vrata se bila dobro izolirana, tako da je bilo glasbo mogoče slišati zelo slabotno.
  • Šolski prostori si bili zvočno izolirani.
  • Nikoli ni bila izolirana in kovinska streha je slabo odbijala sončno toploto in zato le malo ščitila, če sploh, pred poletnim soncem.
Na vrh
 
4 enkraten; edinstven
izoliran DOGODEK se zgodi le enkrat
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ker se zadnje dni ni pojavil noben nov primer antraksa, so lahko le še enkrat potrdili, da gre za izoliran primer.
  • Fatimska videnja niso bila osamljen primer, nikakršen izoliran fenomen.
  • Če so stanovalci blokov na Duplici pretiravali z demokracijo, ne gre za izoliran incident, marveč za sindrom, ki prežema državo.
  • Upam, da je bila to nekakšna izolirana epizoda v precej razburkanih političnih časih, ko je morala država imenovati vodstvi obeh bank.
  • Toda običajno gre za izolirane težave, ki so bolj ali manj hitro odpravljene, čeprav so lahko posledice zelo drage.
Na vrh
 
izoliran otok / izoliran otoček
kar je nepovezano z drugimi elementi, okoljem 
 • Jože Rant, predsednik odbora za obrambo pri NSi, pa je povedal, da se Slovenija mora vključiti v Nato, če ne želi ostati izoliran otok na območju srednje Evrope, saj si "vsi naši sosedje želijo v Nato", R. P.
 • Irak je politično izoliran otoček mnogoterih kultur in religij, z nekaterimi sosedami sodeluje gospodarsko, ne pa tudi politično.