WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
izseljenstvo samostalnik
1 naselitev v tujini z stalno; stanje človeka, ki za vedno zapusti svojo državo in se naseli v tujini
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zaveda pa se, da težava ni le Dunaj in da je problem zdomstva - skupaj z značilno skromnim vedenjem Slovencev v tujini, ki je posledica naporne zgodovine izseljenstva in trde zgodovinske resničnosti avtohtonih Slovencev v sosednjih državah - mogoče razširiti še na druga okolja.
  • Film režiserja Stéphana Vuilleta o težavah ljudi, ki si delijo usodo izseljenstva.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Etnologinja in slovenistka dr. Ingrid Slavec Gradišnik se je v svojem raziskovalnem delu prej posvečala tematiki slovenskega izseljenstva.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Janez Mrdavšič, upokojenci profesor in slavist z Raven, se še spomni prvih povojnih mesecev, ko se je s starši, brati in sestrami vrnil iz izseljenstva v Srbiji in ko je šel iskat priložnost v Sušnikovo gimnazijo.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Angleškem zato, ker kakih desetkrat več Suščanov živi v izseljenstvu kot na Susku: 2800 v ameriški zvezni državi New Jersey in 142 doma.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V knjigi z naslovom Izzivi drugačnosti se tako kot sicer pri svojem delu ukvarja s pomenom etnične identitete Slovencev v izseljenstvu.
  • Avtor je povedal, da je v svojem delu obravnaval političnost kot polje ohranjanja etnične identitete v izseljenstvu, hkrati pa je z nevtralnim položajem opazovalca poskušal preseči dosedanje stereotipe.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Čez čas se je namreč pri Mileni Domjan oglasila mag. Daša Hribar, kustosinja kustodiata za Slovence pri Slovenskem etnografskem muzeju in pripovedovala o tem, da se je lotila zelo zahtevne naloge, pripraviti razstavo o izseljenstvu.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Potrebo po boljši organizaciji dela vseh, ki se ukvarjajo z izseljenstvom, so močno poudarjali številni predstavniki izseljenskih organizacij oziroma društev po svetu.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Življenjska usoda ga je po koncu druge svetovne vojne, v kateri je deloval kot domobranec, peljala iz domovine v trajno izseljenstvo v Argentino.
 • v izseljenstvu
  • Drugič, slovenske skupnosti v izseljenstvu so pod nenehnimi asimilacijskimi in integracijskimi pritiski v priseljenskih domovinah.
  • Prvo zaposlitev v izseljenstvu je Joyce dobil v Trstu.
  • ... in drugič, ali naši knjižni uredniki res niso seznanjeni s tem, da v izseljenstvu obstaja (in nastaja) ne samo obsežna, ampak tudi resnično kvalitetna knjižna bera?
  • Bert Pribac, v domovini znan predvsem kot književnik in eden najvidnejših ustvarjalcev v slovenskem izseljenstvu, pesnik, pisatelj in vizionar, nekakšen novodobni Jakob Lorber, ki je začel pisati po nareku srca.
 • zamejstvo in izseljenstvo
  • Vsak državljan in vsak Slovenec, tako doma kot v zamejstvu in izseljenstvu, mora videti v Sloveniji svojo domovino.
  • Zato so poleg omenjenega seminarja pri nas na voljo tudi druge oblike učenja slovenskega jezika in kulture ter štipendije za študente iz zamejstva in izseljenstva.
 • izseljenstvo in zdomstvo / zdomstvo in izseljenstvo
  • Iz teh krajev so odhajali mladi s trebuhom za kruhom v bližnje in bolj oddaljene kraje Slovenije, najbolj zdravi in pogumni pa v izseljenstvo in zdomstvo.
  • Predlagajo tudi, da naj državni zbor na izredni seji že v tem polletju obravnava celovito poročilo vlade o problematiki Slovencev po svetu in sprejme politične smernice nadaljnjega odnosa Slovenije do manjšin, do zdomstva in izseljenstva.
Na vrh
 
2 izseljenci kolektivno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ta pritisk je bil rezultanta več dejavnikov: spoznanja, da Jugoslavija ne more več funkcionirati in da je njen prostor postal za ZDA strateško nepomemben, pritiskov s strani parlamentarcev, ki so delno odsevali razpoloženje volilcev, delno pa se angažirali iz drugih razlogov politične kombinatorike, pritiska slovenskega izseljenstva ipd.
Na vrh