WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
implicirati glagol
1 ne direktno izraziti; nakazati
če ČLOVEK s svojo IZJAVO ali nek POJAV ali DEJSTVO implicira določeno SPOROČILO, ga ne izrazi direktno, ampak jasno kaže na to, da je sporočilo resnično
  • kaj implicira kaj
  • kaj/kdo implicira, da ...
  • kaj implicira na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ko kardinal Ratzinger pojasnjuje, kaj naj bi pomenilo, da je ženska pomočnica, opomni, da hebrejska beseda ezer, pomočnik, ne implicira podrejenosti ali kakršnega koli izkoriščanja.
  • Medtem ko pojem invalid preveč implicira duhovno ali fizično pohabo.
  • Naslov Vdor barbarov poleg bolezni implicira tudi širše družbene katastrofične vpade, od terorizma, soočenja s kilavim kanadskim sistemom zdravstvenega zavarovanja do vsenavzočnosti drog.
  • ... ali morebiti njegova izjava implicira, da je bil v predsedstvu zgolj figura in da tistega, za kar je bil poklican, ni opravljal?
  • Takšno stališče po svoji naravi implicira manjvrednost drugih in med ljudmi ustvarja dramatične prepade, ki prej ali slej pripeljejo, kot nas uči zgodovina, do grozljivih posledic.
  • Po drugi strani pa že samo ime laboratorij implicira, da gre pri naši organizaciji za konkretne politične ali družbene prakse oziroma eksperimente.
  • Na primer, oglas predstavlja enciklopedijo v šoli, kar implicira, da je knjiga odobrena kot izobraževalni pripomoček.
  • Urejanje plač s predpisi namreč implicira, da je ravnanje podjetij pri odločanju o plačah neracionalno.
  • Več zgledov ...
  • Že dejstvo, da o njih govorijo kot o teroristih, implicira, da jim skorajda nima smisla soditi, saj je njihova krivda več kot razvidna.
  • Napisal sem, da na pogreb ali svečanost ne grem rad z moškim, ker dva moška še vedno preveč implicirata na homoseksualnost.
  • Takšen ton implicira na nezainteresiranost naše organizacije za enega zelo perečih problemov v današnji družbi, čemur pa ni tako.
  • Razcepi v menonitskem telesu kajpada implicirajo iskanje nove zemlje in ustanavljanje novih kolonij, morda v novih državah.
  • Piriejeve številke za vzhodno Afriko nadalje implicirajo, da je prirast divjih živali na enoto naravnih pašnikov večja, kot je prireja pašnega nomadstva v sosednjih regijah.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • S tem seveda ni želel implicirati, da je minister Rupel nadpovprečno butast, po njegovem mnenju je izjavo spesnil in medijem poslal nekdo, ki je z ministrom sploh ni uskladil.
  • Nasploh je vsa steklena kocka, v kateri je podjetje, velika nekako za stranišče povprečne litostrojske hale (s čimer nočem niti približno implicirati, da je realno gledano majhna).
  • Ravno tako sem prepričan, da zato ni danes v Evropi in demokratičnem delu sveta politika, ki bi lahkomiselno silil v vojno, kot poskuša implicirati v začetku citirani članek.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  • Vse to lahko implicira, da je obstajal morda nezaznani 'peti' cilj, ki ga niso uspeli realizirati ' 11. septembra 2001.
  • Oglejmo si kot ilustracijo nekaj možnih vsebin, ki jih lahko implicira uporaba pojma invalid.
Na vrh
 
2 vključevati kot nujni sestavni del
če neka IDEJA, POJAV ali DEJAVNOST implicira določeno SESTAVINO ali ZNAČILNOST, je ta njen nujni sestavni del
  • kaj implicira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Navsezadnje implicira demokracija tudi pravico do umika, do nezainteresiranosti za politične zadeve, ne da bi se zaradi tega počutili krive in ne, da bilo treba zaradi tega komu polagati račune.
  • Kultura namreč implicira zmožnost empatije in sočustvovanja z mučenimi in poniževanimi bitji oziroma aristokratskost duha, česar v Gaberkah očitno ne premorejo.
  • Resnični individualizem implicira ekonomsko neodvisnost.
  • Izobraževalni koncept šole, kot ga razumem sama, vzgoje v šoli ne zanemarja, temveč jo implicira.
  • Sicer pa je mogoče upravičeno dvomiti v resničnost krize tudi zato, ker koncept krize implicira nek kontinuum, vsa znamenja pa kažejo, da bo življenje v postkatastrofičnem času mogoče le, če bo zasnovano na drugačnih izhodiščih od teh, ki so značilna za moderni Zahod.
  • Princip enakopravnosti med moškimi in ženskami glede na zaposlitev in delo implicira enako delitev med zaposlenimi očeti in materami, še posebno glede časa, namenjenega skrbi za otroka in njegovemu varstvu.
  • V tem kontekstu je uredniško delo iz dneva v dan bolj odgovorno, saj implicira še vizijo dobesednega ločevanja plevela od zrnja.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Razumevanje kot proces, v katerem prihaja do spoznanja nam neznanega in tujega, v katerem se razvijajo in postavljajo nova vprašanja, za Gadamerja nujno implicira aplikacijo na konkretno situacijo, prav tako kot mora pravnik na vsakem konkretnem primeru uporabiti splošno veljavne zakonske predpise ali pa kakor mora zdravnik na vsakem konkretnem pacientu pokazati svoje znanje in postaviti ustrezno diagnozo.
  • Vendar v samem jedru vseh teh utopij, bodisi da so nosilne, propagandistične ali spontane, prehod v komunizem vedno implicira uničenje stare družbe, odstranitev meščana in, širše, včerajšnjega človeka.
Na vrh