WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
izolirati glagol
1 osamiti; dati v karanteno
če ČLOVEK izolira drugega ČLOVEKA ali ŽIVAL od drugih LJUDI ali ŽIVALI, ga, navadno zaradi nalezljivega obolenja, osami in mu tako prepreči fizični stik z drugimi
  • kdo izolira koga/kaj
  • kdo izolira koga/kaj od koga
  • kdo izolira koga v čem
  KDO/KAJ
   
  • Virus se je prenesel z bližnje kmetije, kjer so februarja iz Britanije uvozili nekaj sto ovac, zato so jih že pred dnevi pobili, kmetijo pa izolirali, vendar ukrepi očitno niso pomagali, kajti bolezen, ki se prenaša tudi z vetrom, je zajela hleve sosednje kmetije.
  • Kadar posumimo, da gre za steklino, moramo psa izolirati od ljudi in drugih živali in takoj poiskati veterinarjevo pomoč.
  • Do sedaj so v Sloveniji vse živali (z dovoljenjem za uvoz veterinarske uprave) po opravljenem uvoznem pregledu na mejni veterinarski postaji izolirali v karanteni, kjer so opravili predpisane veterinarske preglede ter odvzeli vzorce za preiskave.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Če ne bi takoj izolirali prvih obolelih, kar je praktično nemogoče, ga ne bi mogli ustaviti.
  • Bolnike je treba popolnoma izolirati, ker se virus hitro širi in je v slini, blatu in krvi bolnikov.
 • treba je izolirati
  • Bolnike je treba popolnoma izolirati, ker se virus hitro širi in je v slini, blatu in krvi bolnikov.
  • Obolelega je treba izolirati.
 • morati izolirati
  • Pri stiku domače živali z divjo ali sumljivo mora lastnik žival takoj izolirati in obvestiti veterinarsko postajo.
  • Kadar posumimo, da gre za steklino, moramo psa izolirati od ljudi in drugih živali in takoj poiskati veterinarjevo pomoč.
Na vrh
 
1.1 družbeno osamiti
če ČLOVEK ali njegovo DEJANJE izolira ČLOVEKA od drugih LJUDI, povzroči poslabšanje oziroma prekinitev njihovih medsebojnih stikov
  • kdo/kaj izolira koga
  • kdo se izolira
  • kdo/kaj izolira koga od koga
  • kdo se izolira od koga
  • kdo se izolira pred kom
  KDO/KAJ
   
  • Hudo bi bilo, če bi nas drugi izolirali, ne pa, da bi se že sami.
  • Zdravljenje z nadomestnimi zdravili uživalca droge ne izolira in stigmatizira, ampak mu omogoči vključitev v normalni tok življenja, je povedal dr. Kastelic in dodal, da je prav zato odvisnikom pomembno zagotoviti najširši dostop do programov zdravljenja odvisnosti z zdravili, ki jim v procesu zdravljenja omogoča določeno kakovost življenja.
  • Če se fant zapre vase in izolira, lahko to kaže na motnjo, ki je posledica prepada med domišljijskim svetom in resničnostjo.
  • Tako Lojzeta kot Pavla po vojni družba izolira, ker sta na pol Nemca, oba izgubita starše, tudi Lojze je sin propadlega obrtnika, čeprav je bil njegov oče krznar.
  • Polotok je idealna pregrada med kuhinjo in drugimi prostori, ker delno zastira pogled, hkrati pa uporabnika v kuhinji ne izolira od dogajanja v prostoru.
  • V tem času se tudi ženska izolira od družbe.
  • Njihove šolske ocene postajajo slabše, pogosteje 'špricajo' pouk, reagirajo bolj agresivno kot ponavadi ali pa se izolirajo od okolice in zapirajo vase.
  • "Danes te družba veliko bolj sprejema, seveda pa se sam ne smeš zapreti vase in se izolirati pred zunanjim svetom," je dejal Ivan Gaberšek, ki je vrsto let razmišljal o ustanovitvi društva paraplegikov tudi na Koroškem.
  • kdo se izolira za kaj
  ČAS
   
  • Po polomu v Zakopanih se je za nekaj časa povsem izoliral.
  • Z izvirom, zaradi katerega si je lahko sv. Pavel privoščil, da se je za 18 let izoliral od vsakega živega bitja, namakajo zelenjavni vrt, nasad palm in oljčni gaj.
  • Proti: Celine Dion se je za tri leta izolirala v Las Vegasu.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Mož ti svetuje, da ostani doma, kar bi bila sicer rešitev, a saj se ne moreš popolnoma izolirati, zato poskušaj za začetek izposlovati vsaj delo v eni izmeni, toliko časa, da se privadiš.
  • V nobenem primeru se ne smemo še bolj izolirati, zapreti se vase.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Nočeva, da se s časom popolnoma izolira.
  • Ekstremne diete ne samo da omejujejo kakovost življenja, ampak lahko otroke in mladostnike socialno izolirajo.
Na vrh
1.2 politično osamiti
če DRŽAVA ali ORGANIZACIJA oziroma njeno DEJANJE izolira DRŽAVO, ji onemogoči politične in gospodarske stike z drugimi državami
  • kdo/kaj izolira koga
  • kdo se izolira
  • kdo/kaj izolira koga od koga
  • kdo se izolira od koga
  • kdo se izolira pred kom
  • kdo izolira koga s čim
  KDO/KAJ
   
  • Ukrepi bodo državo dolgoročno izolirali, izkušnje minulih let pa kažejo, da v osami ne raste nobeno gospodarstvo.
  • Države, ki se bodo izolirale, bodo zelo težko zdržale tempo, o kakšnem dohitevanju pa bodo lahko samo sanjale.
  • Netanjahu je razbijač, ki je Izraelce sprl med seboj, podrl vse mostove z Arabci, ki jih je zgradil Jicak Rabin, nas diplomatsko izoliral od Evrope in ohladil odnose z Združenimi državami.
  • Ta atentat pa je pokazal, da je tudi Amerika ranljiva, da se ne more izolirati od sveta in da je svetovno dogajanje pomembno tudi zanjo.
  • Sporazum o premirju na Hrvaškem, ki so ga sklenili v predsedstvu SFRJ, je zato trhel, hkrati pa jasno opozarja, da so jugoslovanske politične elite spravile sebe in svoje volilce v pat pozicijo: če bi Milošević ne pristal na premirje, bi ga to popolnoma izoliralo pred Evropo; hkrati bi ga uničil tudi mir, saj bi ga glede na gospodarski zlom Srbije opozicija z lahkoto sesula.
  • Na podlagi tega so se odločili, da jih bodo preprosto obšli in jih s presekanjem pomorske preskrbe izolirali, napadali pa le strateško najpomembnejše otoke, torej tiste z letališči in pristanišči.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Zaradi nasprotovanja arabske politike, ki je hotela izolirati Izrael, prepovedi izraelskih okupacijskih oblasti ali strahu nikoli nihče ni prišel.
  • Palestinski voditelj Jaser Arafat, ki se v Rimu udeležuje mednarodne konference Betlehem 2000, se je zavzel za prost vstop v Betlehem ob praznovanju leta 2000, izraelske naseljence pa je obtožil, da želijo mesto izolirati.
  • Upokojitve generalov so po mnenju HDZ del scenarija, katerega cilj je odprava neodvisnosti Hrvaške-Mesić: »HDZ poskuša izolirati in do konca okrasti Hrvaško«.
  • Kakšen učinek so imeli pozivi tako imenovanih naprednih sil, da bi morali Avstrijo v Evropski uniji izolirati, če bo za vladno krmilo poprijela tudi Haiderjeva svobodnjaška stranka, ki vodi ksenofobično, nacionalistično in revanšistično politiko?
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Svetla stran je to, da se tudi Putin zaveda, da ne more izolirati države in se zato srečuje z Blairom.
  • Odločati da bi morali odgovorno, ker se Hrvaška ne sme izolirati.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Torek, 6. avgust: Sporazum o premirju na Hrvaškem, ki so ga sklenili v predsedstvu SFRJ, je zato trhel, hkrati pa jasno opozarja, da so jugoslovanske politične elite spravile sebe in svoje volilce v pat pozicijo: če bi Milošević ne pristal na premirje, bi ga to popolnoma izoliralo pred Evropo; hkrati bi ga uničil tudi mir, saj bi ga glede na gospodarski zlom Srbije opozicija z lahkoto sesula.
  • Potem so se ohladili odnosi z Evropsko unijo, ki je začela izražati namene, da bo Izrael politično izolirala.
  • Ali naj vztraja pri zavračanju dokumenta iz Ankare, zaradi česar se bo Grčija povsem izolirala v EU in Natu, ali pa naj tvega, da bo državo zaradi tega vprašanja potisnil v politično krizo.
 • izolirati od [...] / izolirati se od [...]
  • Asad jordanskemu kralju Huseinu nikoli ni odpustil podpisa mirovnega sporazuma z Izraelom in je Sirijo politično popolnoma izoliral od Jordanije.
  • A časnik International Herald Tribune trdi, da nemško zavračanje vojaške akcije, tudi če bi potekala z mandatom ZN in s podporo drugih članic EU, pomeni, da se Nemčija izolira ne samo od ZDA, ampak tudi od drugih zaveznikov v Natu.
Na vrh
2 ločiti od drugih elementov
če ČLOVEK izolira KAJ, to izloči iz množice stvari in nato ločeno obravnava
  • kdo izolira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Najprej v principu, ko namesto širnih aspektov izolira detajl, eno samo področje, in mu potem zagnano sledi, pri čemer daje poudarek narativnosti besedila.
  • Čeprav je skoraj nemogoče kontrolirati obe reakciji, pa je ob gnusu reakcija počasnejša, lahko pokažemo nanjo, jo izoliramo ter se ji tudi izognemo.
  • Raziskovalci poskušajo izolirati kognitivne procese, ki so v ozadju motivacije, in poiskati značilnosti razvoja teh procesov v različnih starostnih obdobjih.
  • In potem so med treningom skušali izolirati posamezne signale.
  • Če posamezne dele, ali pa še manjše elemente, besede, izoliram in jih interpretiram zase, potem se zlahka zgodi, da ne najdem stika s celoto.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vendarle pa je policiji uspelo izolirati le nekaj številk mobilnih telefonov, ki so intenzivno komunicirali med seboj.
  • V osemdesetih in kasneje devetdesetih letih je velika pozornost veljala raziskavam, ki so poskušale izolirati glavne motive za udeležbo v športu ter razloge za udeležbo v ustreznih oblikah telesne aktivnosti pri tistih, ki se s športom ne ukvarjajo.
 • mogoče je izolirati / ni mogoče izolirati
  • Podobno kot pri jazzovski glasbi je tudi v plesu težko izolirati izključno jazzovske prvine, deloma zaradi improvizacijske narave.
  • "Toda iraško vprašanje je zelo pomembno in ga ni mogoče izolirati od siceršnjih odnosov med državama," je v četrtek povedal neimenovani diplomat.
  • Prireditev jasno dokazuje, da si portugalske umetnosti ni mogoče zamišljati brez nizozemske, italijanske in francoske, prav kakor ni mogoče izolirati tudi drugih nacionalnih umetnosti.
Na vrh
 
2.1 v kemiji, biologiji
če ČLOVEK z ZNANSTVENIM POSTOPKOM izolira SNOV iz druge SNOVI, jo iz nje izloči
  • kdo izolira kaj
  • kdo izolira kaj iz česa
  • kdo izolira kaj s čim
  • kdo izolira kaj pri kom/čem
  KDO/KAJ
   
  • Največje Silberjevo upanje je, da bodo zdaj lahko proučili DNK operiranke in morebiti izolirali gen, zaradi katerega je Stephanie Yarbel pri 13 letih prišla v menopavzo.
  • Te zarodne celice je mogoče zlahka izolirati iz maščobnega tkiva, rastejo pa kar 7-krat hitreje kot zarodne celice, odvzete iz kostnega mozga.
  • S poskusi na miših in podganah jim je namreč uspelo izolirati gen, odgovoren za regulacijo oziroma koordinacijo ritma budnosti in spanja.
  • Eterično olje lahko iz posušene rastline izoliramo z destilacijo z vodno paro.
  • Ta bakterija je v stroki znana dobrih sto let, nemški bakteriolog jo je leta 1889 prvikrat izoliral pri nekem bolniku, ki naj bi po bolezenskih znakih sodeč umrl za gripo - odtod tudi ime bakterije.
  • Pri testiranju izolirate del genoma, kjer pričakujete vrinjen gen.
  • kdo izolira kaj v čem
  LOKACIJA
   
  • Iz encima aldolase, ki se izloča iz zajčjih mišic, pridobivajo umetno aromo ananasa - furaneol; tudi piščanec z okusom po čokoladi ni več nemogoč, saj se geni za okus lešnika in marcipana že lahko umetno izolirajo v laboratoriju.
  • Iz strokovne knjige povzemam, da so znanstveniki v jogurtu izolirali sedem naravnih antibiotikov, ki so enako ali še bolj učinkoviti kot zdravila, na primer teramicin.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Lastnosti snovi, ki jo želimo izolirati, narekujejo izbiro ekstrakcijskega sredstva, saj pravilna izbira omogoči, da se znebimo za nas nepomembnih snovi.
  • Znanstvenikom je koencim Q uspelo izolirati šele pred nekaj več kot štiridesetimi leti in delovanja tega encima še vedno ne razumejo povsem.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • V virusnem laboratoriju Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) so doslej izolirali predvsem virus influence B, ki običajno ne povzroča obsežnih epidemij, temveč le manjše izbruhe bolezni v kolektivih.
  • Atala je iz psa najprej izoliral urotelijske in mišične celice ter jih nato namnožil v zadostnih količinah.
  • Te zarodne celice je mogoče zlahka izolirati iz maščobnega tkiva, rastejo pa kar 7-krat hitreje kot zarodne celice, odvzete iz kostnega mozga.
 • mogoče je izolirati / ni mogoče izolirati
  • Iz zarodka je mogoče izolirati posamične celice ali pa zarodek encimsko razgraditi in razpustiti v posamične celice.
  • Ker pa je prehod molekule iz ene konformacije v drugo relativno enostaven, običajno ni mogoče izolirati posamične konformacije spojine.
Na vrh
3 obdati z materialom
če ČLOVEK izolira PREDMET z določenim MATERIALOM, ga z njim obda in tako prepreči prehajanje toplote, zvoka ali električne energije
  • kdo/kaj izolira kaj
  • kaj izolira
  • kdo izolira kaj s čim
  • kdo izolira kaj proti čemu
  • kdo/kaj izolira kaj pred čim
  KDO/KAJ
   
  • On bi moral poskrbeti, da bi pogodbenik popolnoma izoliral stanovanje, ki ga je obnavljal.
  • Pred uporabo ne pozabite izolirati vodnikov za prenos električne napetosti, da ne pride do kratkega stika.
  • Ko je streha razpeta, je v primerjavi s kabrioleti s platneno streho tudi odlično poskrbljeno za zadrževanje hrupa zunaj kabine, saj večplastna streha odlično izolira notranjost vozila.
  • Če se sneg na mestih špirovcev manj topi kot po okoliških površinah (opazijo se snežene linije špirovcev in celo leg), pomeni, da les bolje izolira od izolacije, kar teoretično ni mogoče, razen če je izolacije izredno malo ali je položena malomarno, tako da so med ploščami in strešno konstrukcijo špranje.
  • Če pa ta zid izoliramo s toplotno izolacijo debeline 10 cm, je toplotna prehodnost 0,3 W / m2K.
  • Šelak za gramofonske plošče in elektroizolatorje so pridobili iz smolastega izločka vzhodnoindijske uši in po posebnem postopku so iz nekega eksotičnega drevesa pridobivali gutaperčo ter z njim celih sto let izolirali podvodne kable.
  • Okvir grede izoliramo s stiroporom ali folijo z zračnimi mehurčki.
  • "Za astronavte, ki bodo morali stalno živeti tam zgoraj, je ta ropot nesprejemljiv," menijo pri ameriški vesoljski agenciji NASA in zato bodo Zarjo še dodatno izolirali proti hrupu.
  • Več zgledov ...
  • Otroško sobo smo v tem času izolirali pred vlago in jo pobelili, tako bodo otroci pozimi na toplem.
  • Je poceni, najdete jo povsod, predvsem pa presenetljivo dobro izolira pred sočnimi žarki.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Objekt bo treba toplotno izolirati, zamenjali bomo tudi vsa okna.
  • Glede na okoliščine in vremenske razmere je dobro izolirati tudi tanke zunanje stene bazena.
  • Izjemno iskani so bivalni kombiji serije van (izdelujejo jih tudi za tuje partnerje) pretežno na kombijih fiat ducato, citroen in peugeot, ki jim vstavijo okna, jih ustrezno izolirajo in opremijo z vsem potrebnim za potovanje in bivanje dveh ali treh oseb.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • To pomeni, da moramo izolirati tudi tiste dele objekta, ki niso sestavni del notranjega prostora ali fasade.
  • Še vedno pa je motor tako velik, da vzame kar velik del prostora, zlasti če ga želimo dobro izolirati zaradi hrupa, ki ga povzroča.
  • Lani jim je uspelo izolirati streho postajne zgradbe, urediti sanitarije, da imajo zdaj poseben prostor za invalide in previjalno mizo za dojenčke, a je nove pridobitve zaradi drugih pomanjkljivosti težko opaziti.
 • treba je izolirati / potrebno je izolirati
  • Enako kot zunanje stene, ki mejijo na zunanji zrak, je treba toplotno izolirati tudi kletne stene ogrevanih prostorov, ki mejijo na teren.
  • Nosilno konstrukcijo je treba izolirati s 6-centimetrskimi izolacijskimi ploščami.
  • Seveda pa je tudi nepodkleteno hišo potrebno dobro izolirati na vseh delih, kjer bi lahko njeni deli prišli v stik z vlago ali vodo.
Na vrh