WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
integracija samostalnik
1 vključenost; pripadnost
integracija DRŽAVE ali ČLOVEKA je rezultat vključevanja v novo skupnost ali okolje in stanje, ko ljudje pripadajo novi družbi ali okolju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Dansko prebivalstvo je na EU vedno gledalo kot na odličen okvir za ekonomsko sodelovanje, bolj zadržano pa je do zahtev po politični integraciji.
  • Moč Evrope temelji na gospodarski integraciji, ki poteka povsem neodvisno od političnih odločitev.
  • Zato tudi ne preseneča, da je v zaključno resolucijo našla pot tudi želja po ekonomski integraciji arabskega sveta.
  • Britanija ima tako ali tako že v krvi privrženost ekonomski, manj politični integraciji Evrope.
  • V taboru so udeleženi otroci s težavami v vedenju in pri socialni integraciji.
  • Nezdravljena bolezen slabo vpliva na socialno integracijo in učni uspeh.
  • Več zgledov ...
  • Popolna socialna integracija s slišečo družbo in ne beg v osamljeni svet tišine
  • Po njegovih besedah tedaj namreč ni šlo le za osamosvojitev, temveč za popolno in globalno integracijo slovenske države v Evropo.
  • Pri prvi gre za popolno integracijo v mrežo nadnacionalnih podjetij (tako je v Singapurju, Maleziji in na Tajskem).
  • Druge nove tehnologije, ki jih vključuje Panda Antivirus PlatiŠTEVNIK 7.0, so še možnost pregleda in čiščenja prihajajočega in odhajajočega prometa, čarovniki za protivirusni program in požarni zid, popolna integracija s programi Windows Explorer, Outlook in Lotus Notes, pregled omrežnih datotek in imenikov ter prenos podatkov iz ročnih računalnikov.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [pogoj za integracijo
  • Država mora zagotoviti pogoje za ustrezno integracijo invalidov v družbo.
  • Pogoj za uspešno integracijo takih učencev v učni proces je nedvomno pripravljenost pedagoškega kadra na šoli, da prilagodi svoje delo ter učencu pomaga čez ovire.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pred malo več kot dvema letoma sem ob podpisu koalicijske pogodbe zagovarjal integracijo Slovenije v EU in Nato.
  • Prihodnji praznik dela bo prinesel popolno integracijo Slovenije v skupni notranji trg EU.
  • Ključno za uspeh pri integracijah podjetij je, da mora biti poleg denarja na voljo tudi poslovna vizija, ki bo prinašala pozitivne ekonomske učinke.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ti projekti naj bi izboljšali slovensko infrastrukturo in omogočili lažjo integracijo Slovenije na skupni evropski trg.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Po letu 2005 si morajo tudi zagotoviti integracijo v Zahodno Evropo in zahodne trge.
  • Včasih se pojavljajo pomisleki, da močni politični stiki z ZDA pomenijo oviro pri integraciji v Evropo.
  • Gre za aktivno pomoč v iskanju novih poti, ki bi postopoma pripeljali do popolne integracije v družbo.
Na vrh
 
1.1 vključevanje; proces
integracija je proces vključevanja LJUDI različnih ras, ver ali duševnih sposobnosti v novo okolje in omogočanje, da se v njem počutijo svobodne in sprejete
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • S popolno integracijo romskih otrok so v preteklosti v Leskovcu že poskusili, a je takrat njihova navzočnost pri pouku močno upadla.
  • Opara tudi meni, da mora postati integracija otrok s posebnimi potrebami v izobraževalne programe nacionalni projekt.
  • Največ pozornosti bomo torej namenili usklajevanju že prej omenjenega zakona o integraciji invalidov.
  • Tokratna oddaja govori o možnostih in pravicah integracije invalidov v redno šolanje.
  • Najbolj razvneta je bila razprava o vprašanjih integracije tujcev in politike do priseljencev.
  • Projekt temelji na predpostavki, da omogoča uspešnost pri vzgoji in izobraževanju hitrejšo integracijo Romov v okolje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • In na koncu bo vstop Slovenije v EU pomenil tudi prost pretok ljudi. Menim, da proces integracije že lepo poteka, in to po naravni poti.
  • Države, ki jih uvrščamo v to skupino, delujejo po sledečem principu: potencialne kulturne, religiozne in druge razlike izničijo, čemur sledi še proces integracije in / ali asimilacije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • NET ter nudi tehnologijo in orodja, ki omogočajo integracijo aplikacij in poslovnih procesov.
  • Brskalnik je odslej sestavljen iz več delov, ki omogočajo lažjo integracijo z drugimi programi.
  • Uporaba inovativne programske opreme, računalniških medijev in tehnoloških orodij namreč omogočajo večjo integracijo marginaliziranih skupin v družbeno okolje.
  • Gregorjevo šolanje so za eno leto odložili prav zato, da bi mu skladno z novim zakonom omogočili integracijo v eno od rednih osnovnih šol na območju Žalca.
  • Novi notranji minister Otto Schily, ki je predstavil zakonski osnutek za spremembo zakona o državljanstvu, je prepričan, da bo z novim zakonom mogoče pospešiti integracijo tujcev.
  • V zadnjem času namreč zelo spodbujamo integracijo, da torej otrok živi in hodi v šolo v družinskem okolju.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Prepričan je, da dobra komunikacija ne more obstajati, če prej ni integracije v okolje.
  • Starši lahko otroku z motnjami v razvoju - ob pravilno izbrani igrači in vodeni aktivnosti - omogočijo lažjo in hitrejšo pot k osamosvajanju ter integraciji v ožje in širše okolje.
  • Večja je tudi kakovost življenja in lažja integracija v okolje, je še poudarila Pihlarjeva.
  • Erdogan je iz tega iztržil podporo za turški projekt integracije v Evropo.
  • Vendar pri nas še ni državnega urada, ki bi beguncem pomagal pri integraciji v družbo.
Na vrh
1.2 o tehnologiji
integracija je povezanost delovanja več sistemov v tehnologiji
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Parsek je danes ponudnik programske opreme, sistemske integracije in interaktivnih storitev.
  • Če so še pred leti globalna IT podjetja stavila na sistemsko integracijo opreme in storitev, se ta trend sedaj razširja tudi na svetovalno dejavnost.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Oracle Process Connect skupaj z Oracle InterConnect spada v tisti del zbirke, ki skrbi za integracijo aplikacij in poslovnih procesov.
  • Naše razvojne spretnosti uporabljamo za izdelavo ali preselitev aplikacij izdelanih po meri, kot tudi pri integraciji aplikacij EAI (ang.
  • Konsolidacija tako po drugi strani pomeni investicije v povezave in integracijo sistemov.
  • Spletne storitve so le programska plat zgodbe o veliki integraciji sistemov.
  • Najprej je treba imeti zasnovo sistema, nato primerjati ponudbe dobaviteljev in nato razpravljati še o možnih integracijah sistemov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Hkrati zaostajamo na področju integracije kompleksnejših tehnologij kot so video konference in intranet.
  • Danes je njegov Smart com eno vodilnih podjetij na področju integracij komunikacijskih sistemov.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Outlook 2000 in starejše različice družine Office Outlook 2000 je bil pripravljen z mislijo na popolno integracijo s programi družine Microsoft Office 2000.
  • Ta verzija poleg naštetega ponuja še popolno integracijo s poštnimi programi Outlook, Outlook Express in Eudora, kakor tudi s programom za neposredno sporočanje ICQ.
  • Tehnologija VirusSweep omogoča integracijo s samostojnimi programi, pa tudi z omrežnimi izdelki, zato je spekter uporabe širok.
  • Ostale novosti v rešitvi Navision 3.60 vključujejo še podrobnejšo funkcionalnost določanja cen in višjo stopnjo integracije z Microsoftovimi proizvodi.
Na vrh
1.3 povezanost
integracija je združenost DRŽAV, USTANOV ali TEHNOLOGIJ, ki se med sabo povežejo zato, da bi skupaj bolje delovale
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Joschka Fischer je ob tej priložnosti dejal, da bo Unija sicer morala živeti s to demokratično odločitvijo švedskih volivcev, vendar pa se bo Nemčija še naprej zavzemala za tesnejšo integracijo evropskih držav tudi na gospodarskem in obrambnem področju.
  • Kakor da ne bi nasprotniki besedila že s tem, da se zavzemajo za drugačno združeno Evropo, dokazovali, da se zavzemajo za evropsko integracijo le da na temeljih, ki so drugačni od dosedanjih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zelo pomembno torej je, da državni vrhovi razumejo, zakaj je proces integracije Evrope nujno nadaljevati.
  • Zaradi Haiderjevega vzpona bi lahko zastal celo proces integracije Evropske unije.
  • Evropska skupnost je dosegla visoko stopnjo integracije, posebej gospodarske, dvanajstih evropskih držav.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prvi korak v gradnji evropske gospodarske integracije je vseboval odpravo ovir za prost pretok blaga.
  • Moč Evrope temelji na gospodarski integraciji, ki poteka povsem neodvisno od političnih odločitev.
  • Pri tem gre za več kot le novi korak na poti ekonomske integracije Evrope.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zelo pomembno torej je, da državni vrhovi razumejo, zakaj je proces integracije Evrope nujno nadaljevati.
  • V 90. letih je nogometna integracija Evrope skokovito napredovala zaradi novih evropskih zakonov.
Na vrh
1.4 skupnost; združba
integracija je SKUPNOST držav, ki delujejo povezano na določenih področjih in imajo enake politične in ekonomske cilje
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Naš bodoči vstop v evroatlantske integracije bo nedvomno prinesel nekatere nove izzive tudi za našo družbo in institucije političnega sistema.
  • To pa je eden od glavnih pogojev mednarodne skupnosti Hrvaški za vstop v evroatlantske integracije.
  • V zamudi smo z vključevanjem v evropske integracije.
  • Kučma pa je poudaril odločenost Ukrajine za vključevanje v evropske integracije in nadaljevanje reform ter dodal, da je Ukrajina pripravljena sodelovati z ZDA, saj jih obravnava kot pomembnega strateškega partnerja.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri teh dveh točkah moramo najti kompromis, prej ne moremo v evropsko integracijo.
  • Dejal je, da so dobri odnosi s sosedi eden glavnih dejavnikov pri vstopanju Hrvaške v evroatlantske integracije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pred nami so še pomembne odločitve držav članic integracij, v kateri smo namenjeni, kar pomeni, da še zdaleč ni vse končano.
  • Nemčija in Avstrija vsaj na prvi pogled še naprej vztrajata pri zahtevi, naj kljub deklariranemu svobodnemu pretoku delovne sile na območju Unije to pravilo nekaj časa ne bi veljalo za državljane novih članic integracije.
Na vrh