WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
intelektualen pridevnik
1 umski
intelektualne SPOSOBNOSTI so posledica človekovega umskega razvoja v otroštvu in kasneje pridobljenih veščin, ki omogočajo dobro razumevanje in reševanje zapletenih problemov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zaradi atrofije možganskega tkiva in Alzheimerjeve bolezni ima veliko ljudi težave s spominom in intelektualnimi sposobnostmi.
  • Tretje obdobje, ali čas po upokojitvi, je tudi glede na intelektualni potencial lahko še kako plodno.
  • Za konec želim še enkrat ponoviti: ustvarjanje domišljene zakonodaje je zahteven proces, ki zahteva čas in resen intelektualni napor.
  • Danes je dan za intelektualne napore, delo za računalnikom, še posebno v popoldanskih urah.
  • Dečkovo nevrozo so deloma sestavljali nevrotski simptomi, deloma težaven značaj in tudi zelo huda intelektualna zavrtost.
  • Predloge za Zoisove štipendije na ustreznem obrazcu za izrazito intelektualno oziroma umetniško nadarjenost pošljejo ravnatelji oz. predstavniki izobraževalnega zavoda.
  • Več zgledov ...
  • V zgodnjem otroštvu je sluh nepogrešljiv za razvoj govora in jezika ter vpliva na intelektualni in emocionalni razvoj celotne osebnosti.
  • Svinec pri otrocih povzroči okvaro intelektualnih funkcij, vedenjske motnje ter anemijo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Za brahmane je bila vojna izrazito intelektualen izziv, pojasnjuje Syedova.
  • Tako so morali moški priviligiranih slojev skopariti s svojo seksualno energijo na račun višjih funkcij, predvsem intelektualnih in podjetniških.
  • Sploh je humorja veliko, a takega bolj intelektualnega, ki temelji na cinizmu in črnini.
  • Zato nastajajo knjige, ki so preveč intelektualne, v njih je pa premalo življenja.
 • intelektualni in  [čustveni, moralni, umetniški, duhovni, emocionalni, fizični, politični, osebnostni, usvarjalni, telesni /   [čustveni, moralni, umetniški, duhovni, emoconalni, fizični, politični, osebnostni, ustvarjalni, telesni in intelektualni
  • Iz hipoteze gdč. Freud je razvidno, da poljubno razlikuje med intelektualnim in čustvenim razvojem majhnega otroka.
  • Dolgo je namreč veljalo prepričanje, da se čustveni in intelektualni razvoj končata že pri 12. letu starosti.
  • Hkrati je objavljen tudi razpis za Zoisove štipendije, namenjene mladim, ki izkazujejo izrazito intelektualno ali umetniško nadarjenost.
  • Prisotnost številnih planetov v polju vašega sončnega znamenja govori o pomembnosti intelektualnega in duhovnega razvoja.
  • Pomembno je namreč, kakšni ljudje delajo skupaj in kako sta med sodelavci usklajena intelektualni in emocionalni potencial.
  • Glasba je eden nepogrešljivih elementov otrokovega intelektualnega in fizičnega razvoja.
  • Več zgledov ...
  • Z baletnimi predstavami sem ustvaril svoj lik klasičnega plesalca, Tomaž pa je zaznamoval moj osebnostni in intelektualni razvoj.
  • Samo dva milijona nas je, pa se kratkovidno odrekamo intelektualnim in ustvarjalnim energijam polovice prebivalstva.
  • Ocenjujejo tudi, da kajenje med nosečnostjo lahko upočasni otrokov telesni in intelektualni razvoj.
 • kaj spodbuja intelektualni  [razvoj / kaj spodbuja intelektualno  [sposobnost, dejavnost, svobodo
  • Šah spodbuja intelektualni razvoj - zlasti vpliva na razvijanje logičnega mišljenja in na pridobivanje intelektualnih navad in veščin.
  • Spodbuja se otrokova radovednost, vzbuja se zanimanje za ljudi, predmete in pojave v vadbenem prostoru, spodbuja opazovanje in druge intelektualne sposobnosti.
 • kaj zahteva  [velik, večji, določen, resen intelektualni napor
  • Kot vemo, poklic telefonista ne zahteva večjih intelektualnih naporov.
  • Pisanje, kot pravi dr. Lipovšek, zahteva " intelektualni napor, čas in redoljubnost".
  • Seveda zahteva ta druga pot določen intelektualni napor in čas - dobri nameni enostavno ne zadostujejo.
 • kaj vpliva na intelektualni razvoj / kaj vpliva na intelektualne sposobnosti
  • V zgodnjem otroštvu je sluh nepogrešljiv za razvoj govora in jezika ter vpliva na intelektualni in emocionalni razvoj celotne osebnosti.
  • Soparna vročina zagotovo slabo vpliva na intelektualne sposobnosti trgovcev, bodisi na borznem parketu ali za računalnikom.
Na vrh
 
1.1 ki je povezan z umskim delom
intelektualno DELO je neločljivo povezano z umskim delom in je kot tako v družbi posebej vrednoteno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V zbornico pa je včlanjenih tudi 47 prostovoljnih članov, ki so po dejavnosti trgovci ali pa opravljajo intelektualne storitve.
  • Po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah je avtorsko delo individualna intelektualna storitev na področju znanosti, književnosti in umetnosti.
  • Večina zaslužka bo tako ali tako šlo v roke lastnikov intelektualnih pravic, ki bodo le tega vlagali v pridobivanje novih.
 • kaj predstavlja intelektualno  [last, lastnino, stališče / kaj predstavlja  [velik, ogromen, večji intelektualni potencial
  • De Voto, so trdili, je predstavljal "harvardsko liberalno intelektualno " stališče, brez praktičnosti.
  • Več kot 850 odvetnikov zagotovo predstavlja velik intelektualni potencial, za katerega pa bi težko trdili, da je s svojim javnim angažiranjem kaj prispeval k varovanju pravne varnosti in dvigu pravne kulture.
 • kaj predstavlja  [komponento, kvas intelektualnega kapitala
  • Strukturni kapital Strukturni kapital (Pavičič, 2003) predstavlja komponento intelektualnega kapitala, ki je last podjetja.
  • Svoboda pomeni človekovo kreativnost, predstavlja kvas intelektualnega kapitala, najpomembnejšega tvorca družbenega bogastva XXI. stoletja.
 • kdo se ukvarja z intelektualnim delom
  • Večina ljudi na sliki se torej ukvarja z intelektualnim delom in nekaterim je slovenščina celo delovno "orodje".
 • Urad  [RS, Slovenije za intelektualno lastnino
  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je pred dnevi izdal odločbo o registraciji geografske označbe Ribniška suha roba in s tem je projektna skupina zaključila dveletno delo.
Na vrh
2 izobraženski
intelektualno OKOLJE sestavljajo ljudje, ki so vsestransko izobraženi in kritično razmišljajo o družbenih problemih, zato so pomemben dejavnik družbenega razvoja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ni mogoče spregledati, da je v klasično gimnazijo hodila tedanja oziroma bodoča intelektualna elita.
  • Bossa nova je ena prvih glasbenih form, ki je prek urbane, intelektualne srenje Ria in drugih brazilskih mest za krajši čas osvojila severno sosedo in takoj doživela prikrajanje.
  • Največji problem periferije je v odtoku intelektualnega kapitala v mestna središča, v glavnem v Ljubljano.
  • Mislim, da je bodočnost slovenske desnice odvisna od tega intelektualnega kroga mnogo bolj kot od trenutnih političnih voditeljev.
  • V desetletjih ali stoletju izseljevanja Slovencev je odteklo veliko intelektualnega in delovnega potenciala.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Sploh je humorja veliko, a takega bolj intelektualnega, ki temelji na cinizmu in črnini.
  • Bom še kar naprej dovolj intelektualen za francosko kavarno, kar je dobro, ker imajo tam precej dobro skutno torto.
 • kdo izhaja iz intelektualnega  [okolja / kdo izhaja iz intelektualne  [družine
  • Prodi izhaja iz intelektualnega okolja Bologne.
  • Ej, ženska, verjamem, da to obvladaš, saj kakor omenjaš, izhajaš iz intelektualne družine.
 • intelektualni in  [umetniški, duhovni, politični, kulturni, ustvarjalni /   [umetniški, duhovni, politični, kulturni, ustvarjalni in intelektualni
  • Ljubljana nam je bila vedno primer in vzor, da lahko dokaj majhno in neznano mesto izvede pravo intelektualno in umetniško revolucijo.
  • Kaže na klavrno moralno in intelektualno stanje v slovenski RKC.
  • Zaključujem z vrženo rokavico izziva, da bi bilo nujno ohraniti oblike javnega intelektualnega in umetniškega diskurza.
  • Samostani so bili od srednjega veka dolgo pravzaprav edina alternativa neželeni poroki ter bili močna duhovna in intelektualna jedra.
  • Pomemben del slovenske politične in intelektualne elite ima neresen in neodgovoren odnos do javnega denarja.
  • V nekdanji Jugoslaviji je bil Beograd intelektualni in kulturni center države.
  • Več zgledov ...
  • Kaže na klavrno moralno in intelektualno stanje v slovenski RKC.
Na vrh
 
intelektualna lastnina
zakonsko zaščiteni rezultati posameznikovega umskega dela, na primer novi izdelki
 • Takrat so Američani zagrozili z uvrstitvijo Slovenije na črno listo kršiteljic pravic intelektualne lastnine.
 • Pred tremi leti je na Uradu RS za intelektualno lastnino dal zaščiti plastično ambalažo za zgoščenke.
 • Slovenija bo sicer na vseh področjih, ki se tičejo prava družb, torej tudi industrijske in intelektualne lastnine, morala zakonodajo še dopolniti.
 • Po osamosvojitvi leta 1991 je slovenska vlada začela pripravljati svoj zakon, ki naj bi zaščitil intelektualno lastnino.