WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
identiteta samostalnik
1 sklop prepoznavnih značilnosti
števno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Izjemen razvoj je dosegla slovenska glasba, poleg jezika najpomembnejša oblikovalka slovenske narodne identitete.
  • Danes je vzpostavljena tudi ločnica med spolno usmerjenostjo in spolno identiteto.
  • Najbolj izrazita je povezanost med versko in etnično identiteto pri Bošnjakih.
  • Njena naloga je povsem jasna: obramba kulturne, nacionalne in jezikovne identitete italijanske skupnosti.
  • V arhitekturno snovanje je vnesel pojem regionalne identitete in lokalne razpoznavnosti.
  • Ste eden izmed najbolj izkušenih praktikov na področju korporativne identitete in blagovnih znamk.
  • Več zgledov ...
  • Homoseksualnost je del posameznikove identitete, tako kot barva oči ali oblika ušes.
  • Obstaja zgolj množica individualnih gospodarskih interesov ter mreža identitet kot skupek značilnosti, ki postavljajo posameznika ali skupino nasproti drugemu.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Profesor je zadolžen za vzgojo zavesti o identiteti in kontinuiteti kulturnih pojavov.
  • Edini argument, ki ne potrebuje opore drugih, je artikulacija zavesti o naši kulturni identiteti.
  • Slovenci na Hrvaškem prav tako potrebujejo zavest o lastni narodni identiteti, kakor jo potrebujejo porabski, koroški in istrski Slovenci.
  • Hkrati pa se zastavlja tudi vprašanje o identiteti subjekta samega.
  • Gre predvsem za vprašanja o seksualni identiteti otrok ter o njihovem ravnanju in vedenju na področju spolnosti.
  • Soočenje z dvonožcem, ki mu je bil podoben, je v Homo sapiensu zagotovo sprožilo vprašanja o lastni identiteti.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Posebej pa kaže opozoriti na ohranjanje nacionalne in kulturne identitete v globalni in izjemno tekmovalni informacijski družbi.
  • Spolne identitete v družbi so trdno zasidrane.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Uniqa je znana po tem, da domače in tuje družbe ob vključitvi v njeno skupino ne izgubijo lokalne identitete.
  • Luksemburg je lep primer; 50 let smo v evropskih inštitucijah, a nismo izgubili identitete naroda.
  • Nemčija še danes ni končala procesa, saj njena vojska še vedno nima lastne identitete.
  • Evropa je večkulturna in nima enotne identitete, ki pa bi jo lahko oblikovala prav umetnost.
  • Poznamo kar nekaj primerov moških, ki nimajo homoseksualne identitete ali pa se je še ne zavedajo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nisem umetnik, temveč človek, ki bi rad ohranil identiteto slovenskega naroda.
  • Dejal je še, da si bosta državi prizadevali ohraniti identiteto v okviru združene Evrope.
  • Torej potrditev teorije, da so Američani narod narodov, in prepričanje, da je treba ohranjati etnično identiteto.
  • Lani je bilo večkrat zaslediti mnenje, da sejem izgublja identiteto.
  • Mesto počasi le izgublja pečat negativnosti in svojo identiteto išče v uspešnosti, novih projektih in v pozitivnem odnosu do prihodnosti.
  • Preden bo stranka odprla račun vrednostnih papirjev, bo družba morala preveriti njeno identiteto.
  • Več zgledov ...
  • Morali bi utrjevati našo identiteto, predvsem slovenski jezik, slovensko narodno zavest.
  • Mislim, da je treba svojo prepoznavnost in identiteto iskati drugje, ne pa v potici!
  • Med tretjim in sedmim letom otroci odkrivajo spolnost in gradijo svojo spolno identiteto.
  • Le kakovostne sodniške odločitve pa lahko gradijo identiteto sodstva.
  • Arhitekt bo upošteval želje posameznih uporabnikov, zato bodo hiše izražale osebno identiteto prebivalcev.
  • Med sabo so bili tesno povezani in zato niso nikoli jasno izražali nacionalne identitete.
  • Tako za ženske položaj privzete identitete ne pomeni nujno najnižje stopnje ego identitete.
  • S tem privzamemo določeno identiteto in zavzamemo določeno mesto v skupnosti in tradiciji.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Bodo vizije različne ali bo mogoče govoriti o eni sami, evropski identiteti ?
  • Kultura je vedno na jeziku, kadar govorimo o narodovi identiteti, samobitnosti in prepoznavnosti.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Ljudje na tem ozemlju imajo več identitet : vsaj arabsko, plemensko in versko.
  • V Savi imajo več blagovnih znamk oziroma več identitet, ki jih bodo ohranili tudi v prihodnje.
Na vrh
 
1.1 prepoznavnost; samopodoba
identiteta je sklop značilnosti, po katerih ljudje prepoznavajo druge ljudi ali sebe in ki jih na kakršenkoli način ločuje od drugih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Povsem jasno je, da brez tradicije in vztrajanja pri lastni identiteti ni skupne Evrope.
  • Zgodovinska zavest je eden izmed temeljnih dejavnikov narodove in posameznikove identitete.
  • Tudi sam je imel v mladih letih nič koliko težav s svojo lastno identiteto.
  • V takšnem primeru je verjeten razlog v slabi samopodobi oziroma v slabi spolni identiteti.
  • Ostati brez dela, je za mnoge izgubiti delček lastne identitete.
  • Predstavljena dela prikazujejo mestno veduto, podobe solinarjev in podobe, ki govorijo o lastni identiteti ženske.
  • Več zgledov ...
  • Ob oblikovanju nove korporativne identitete so namreč predstavili tudi 22 novih izdelkov, ki prihajajo na trg spomladi.
  • Takšno soliranje pa ne škodi le korporativni identiteti TVS, temveč zaradi ostajanja pri arhaičnem, predmodernem izrazju, tudi slovenščini.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Od privatizacije, v katero vstopajo tudi tujci, je močno odvisna tudi identiteta Slovenije.
  • Krčenje prisotnosti kandidatov SLS na kandidatnih listah predstavlja tudi nevarnost za identiteto stranke.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v ednini
   
   
  • Tako je croma zgledno oblikovan avto s karavansko obliko, a ne izraža veliko Fiatove identitete.
 • kdo ima težave z identiteto
  • S tem žirija letošnje Magdalene ni imela težav, imeli pa smo težave z identiteto festivala.
  • Vsekakor menim, da ima SLS že dolgo težave s svojo identiteto.
 • kdo ima pravico do svoje identitete
  • In kot pove arhitekt Grega Košak, mesto ima pravico do svoje arhitektonske identitete.
 •  [predstaviti, graditi, vzpostaviti svojo identiteto skozi kaj
  • Prav ta proces sidranja je za dekleta zelo pomemben, ker vzpostavljajo svojo identiteto skozi povezovanje.
  • Ko na dekletov psihološki razvoj gledamo s perspektive, da mladostnica gradi svojo identiteto skozi odnose, postane razmišljanje o nujnosti trganja vezi z materjo odveč.
  • Skupina je prvo polovico tega desetletja gradila svojo identiteto skozi stalne koncertne nastope, leta 1995 pa so njeni člani izdali prvi album Nova pravila!
Na vrh
1.2 zavedanje pripadnosti
identiteta je zavedanje človeka, da pripada neki skupnosti, navadno na osnovi svojih rasnih, kulturnih ali spolnih značilnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obravnavali bodo študij na daljavo v luči utrjevanja slovenske kulturne in nacionalne identitete.
  • Gozdovi morajo ostati v lasti države, saj so pomembni za ohranitev narave in narodove identitete.
  • Globalizacija povzroča tudi strah za usodo narodne in kulturne identitete.
  • Za študijo o praktičnem občutenju narodove identitete je bilo v dveh tednih svetovnega prvenstva mogoče najti precej podatkov.
  • Globalizacija povzroča tudi strah za usodo narodne in kulturne identitete.
  • Slovenska duhovščina je imela na Primorskem pomembno vlogo pri ohranjanju narodnostne identitete.
  • Več zgledov ...
  • Lev Kreft je menil, da je narod predstava, narodna identiteta kot moderna tvorba pa potrebuje poleg izdelovanja tradicije tudi neposredno modernizacijo.
  • Sodobna sociologija ugotavlja, da postaja telo, kot naravni in kulturni artefakt, središče in cilj graditve posameznikove identitete.
  • Spoznanja o temeljnem konstitutivnem pomenu jezika za posameznikovo identiteto in za vse možnosti družbenega bivanja so že dolgo znana.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Moto mode že dlje ni več postavljanje sistema hitrega zastaranja, temveč iskanje identitete.
  • V kolikšni meri je problem iskanja identitete pri ženski povezan tudi s samim mitom o materinstvu?
  • Verjetno je po koncu kariere najhujša kriza identitete, ki nastane zaradi občutka nepomembnosti.
  • V Italiji so modni ustvarjalci iz prodajne krize zgrmeli v krizo identitete.
  • Kamen uporabljamo tudi za obnovo kulturne stavbne dediščine, ki marsikje pomembno prispeva k ohranjanju identitete kulturne krajine.
  • Pozneje, za časa Hitlerja, je bila Lužiškim Srbom prepovedana vsaka dejavnost za ohranitev identitete.
  • Več zgledov ...
  • Tako prepustitev mednarodnemu trgu kakor zapiranje vase iz strahu pred izgubo identitete dolgoročno pomenita katastrofo.
  • Vloga staršev in interakcij v družinskem sistemu pri oblikovanju identitete študentk socialne pedagogike.
  • Identitetni položaji so rezultat procesa oblikovanja identitete in strukturnih značilnosti osebnosti, pa tudi načina doživljanja sveta.
  • In vendar bo vprašanje identitete zelo pomembno za veliko večino prihodnjih Evropejcev, tudi francoskega ali nemškega rodu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V Mathildi ne gre za vojno zgodbo, temveč za zgodbo o ljudeh, ki iščejo lastno identiteto.
  • Moška moda, ki že dlje išče novo identiteto, dogodka preprosto ni smela izpustiti.
  • Pevka pa je tudi priznala, da v postelji z različnim spolom še vedno išče svojo lastno identiteto.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Namen obiskov prestolnic novih članic EU je okrepiti kulturno identiteto narodov.
  • Tako kot prejšnjo sezono je tudi letošnjo vodila misel o vzpostavljanju identitete Slovencev kot pripadnikov večkulturne skupnosti (in ne kot izključujoče iskanje razlik).
  • Nacionalna identiteta je ena od kolektivnih identitet, ki predstavlja širši okvir za identitete posameznikov.
 • SAMOSTALNIK0+znotraj+SAMOSTALNIK2 
  • Pravi, da najpogosteje sliši vprašanje, kako tako majhna država ohranja nacionalno identiteto znotraj EU.
  • Hkrati smo priča začetkom popolnoma novih procesov oblikovanja identitete znotraj evropskega združevanja.
  • Amsterdamski sporazum posebej opredeljuje, da je WEU nosilec razvoja evropske varnostne in obrambne identitete znotraj zveze Nato.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Tudi letos želijo z akcijo pomagati ohranjati slovenski jezik in slovensko identiteto med Slovenci v sosednjih državah.
  • Ukvarja se z vprašanjem pridobivanja in ohranjanja slovenske identitete med Južnoameričani, ki so potomci izseljencev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • V nemirnem svetu mode je Nino Cerruti redka stalnica, saj se v vrtincu sprememb in novosti nikoli ni odrekel svoji lastni identiteti.
  • Privrženci njegove sekte so se morali odreči lastni identiteti in se popolnoma predati Meher Babi.
  • Ko nekatoliški partner podpiše to listino, se s tem odreče verski identiteti.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Nasilje najdemo tudi v domovih za stare ljudi, kjer je ogrožena njihova identiteta.
  • Priseljevanje in načrtna rusifikacija sta latvijski jezik dodobra izrinila iz javnega življenja, s čimer je bila resno ogrožena tudi latvijska identiteta.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Brez žive in živahne kulture ne bomo samo ob barvitost in moč identitete v večkulturni Evropi, pač pa tudi ob neogibno samozavest in pogum za vzpon na njen vrh.
  • Kriminalistična policija bi si morala izboriti identiteto v okviru policije ali državnega tožilstva oziroma sodstva.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Priznanje za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovencev in Slovenije pa bo prejel dr. Andrej Kranjc.
  • Tabela kaže, kako se identiteta razvija od rojstva dalje.
  • Na teh točkah se razvija močna identiteta tistih, ki nočejo izgubiti kontrole.
  • V vsaki etnični skupini se stalno oblikuje in posodablja identiteta.
  • Molilnice niso primerne, ker ne obstaja le ena sama človekova identiteta.
  • Morda avstrijski znanstveniki (in politiki) vedo, kaj pomeni srednjeevropska identiteta.
  • Več zgledov ...
  • Starši, ki jim veliko pomeni identiteta roditelja, postavljajo vlogo roditelja visoko v hierarhiji svojih identitet.
  • Spolna identiteta pomeni posameznikovo samozavedanje in notranje dojemanje svoje lastne identitete kot moške ali ženske.
 • identiteta in  [samobitnost, prepoznavnost, kulturna, suverenost, zavest, samozavest, pripadnost, jezik, vrednota, tradicija, posebnost /   [samobitnost, prepoznavnost, kulturna, suverenost, zavest, samozavest, pripadnost, jezik, vrednota, tradicija, posebnost in identiteta
  • V prvo kategorijo sodijo tveganja gospodarske narave, v drugo kategorijo pa tveganja narodnostno kulturne narave, povezana z ogrožanjem nacionalne identitete in samobitnosti.
  • Iskanje povezav s turistični podjetji, oblikovanje identitete in prepoznavnost blagovnih znamk ter podaljšanje sezone prek celega leta pa so ključni cilji v tem letu.
  • Zdaj ko vstopamo v Evropsko unijo, kar naprej govorijo, da moramo dobro poznati lastno identiteto in kulturo.
  • Tudi evropska demokracija ni porok ohranitve narodne samobitnosti, kaj šele nacionalne identitete in suverenosti.
  • Melanholične impresije iskanja identitete in pripadnosti se vpletajo v zgodbo kot prividi, oddaljene sanje ali spomin.
  • Iz ameriške perspektive se zdijo evropske razmere nemogoče: EU sicer ima skupni trg, nima pa skupnega jezika, vrednot in identitete, iz katerih Amerika črpa moč - in prožnost delovne sile.
 • kdo ima težave z identiteto
  • Mladi, ki z grehi svojih očetov nimajo nič, imajo zapovrh težave z identiteto.
 • pravica do  [lastne identitete
  • Poleg svobode izražanja je eden naših najpomembnejših ciljev obramba pravice do lastne identitete, je poudaril Peršak.
  • Islam ščiti krvno poreklo in pravico do identitete, zato prepoveduje posvojitev otroka, dovoljuje pa skrbništvo zaradi izobraževanja in vzgoje.
 • identiteta v okviru  [Evrope
  • Brez žive in živahne kulture ne bomo samo ob barvitost in moč identitete v večkulturni Evropi, pač pa tudi ob neogibno samozavest in pogum za vzpon na njen vrh.
  • Dejal je še, da si bosta državi prizadevali ohraniti identiteto v okviru združene Evrope.
  • Prizemljitev in stvarna ocena našega položaja ter zmožnosti je prvi pogoj za to, da nadomestimo zamujeno ter iščemo in najdemo možnosti za lastno identiteto v okviru Evrope.
 •  [nacionalna identiteta v času globalizacije / identiteta v času česa
  • Linnemann je spregovoril tudi o velikem pomenu nacionalne identitete v času globalizacije, kar je bila za naš kulturni prostor zelo aktualna tema.
  • Toda videti je, da ves ta blišč ne pomaga več pri iskanju Expove identitete v času nove ekonomije.
Na vrh
2 ime; poreklo
identiteta ČLOVEKA je njegovo ime ali poreklo, navadno kot ga beležijo institucije ali policija
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Rekel sem, da ne bom odgovarjal, ker bi lahko z odgovorom razkril identiteto.
  • Analiza DNK je razkrila identiteto umrlega, povodov za zadnji korak podjetnika pa je lahko več.
  • Hans Helm, šef gestapa v Beogradu, je namreč januarja leta 1943 končno odkril pravo identiteto Tita.
  • Da bi pravočasno odkrila identiteto morilca, morata razvozlati šifro, skrito v uganki iz 16. stoletja.
  • In zaradi te ekstremno žaljive pogruntavščine bi policija preverjala identiteto oseb, vpletenih v žaljivi zločin.
  • V prvem primeru je mati otroka rodila celo v porodnišnici, a je prikrila svojo identiteto in po porodu bolnišnico zapustila.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Kot je v soboto zvečer poročala hrvaška televizija, policija ni razkrila identitete osumljenih.
  • Po drugi strani pa je za naivnega bralca zelo dobro izpeljan prav začetek, ki zavaja, ker kar dolgo ne razkrije identitete pripovedovalca.
  • Kenijska policija je medtem sporočila, da je priprla pet osumljencev, vendar še ni izdala njihove identitete.
  • Pridigar škof Klaus Wollenweber je dejal, da nemški priseljenci tudi v Kazahstanu, Gruziji ali Kirgiziji niso izdali svoje identitete.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Zdaj smo dobili tudi uradne podatke o identiteti umrle.
  • Na plano so počasi začeli prihajati podatki o domnevni identiteti storilcev.
  • Tudi ob koncu petega dne ni bilo nobenega podatka o identiteti Jane Doe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Miha Zadnikar, eden od organizatorjev, meni, da policisti niso imeli razloga za ugotavljanje identitete ali popisa gostov.
  • Vendar, kot rečeno, policija ni imela zakonitega razloga za preverjanje identitete.
  • Sodni red v takih primerih ne prepoveduje razkritja identitete osumljenca, razen če gre za mladoletnika.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tudi v mnogih srhljivkah ne gre za prikrivanje identitete morilca, temveč za skrajno dozo strahu in groze.
  • Ko sta se vozili ustavili, sta policista pristopila do vozila z namenom, da ugotovita identiteto oseb v vozilu in opravita kontrolo vozila.
  • Velikokrat smo tožilci v stiski, kako zavarovati integriteto ali celo identiteto priče.
  • Policisti še vedno ugotavljajo identiteto trupla in vzrok smrti.
  • Nemški policisti so ugotovili identiteto žrtve in storilca in razvozlali dogajanje.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Po prvih podatkih je osebni avto zapeljal s ceste in zgrmel v prepad, identiteta ponesrečencev še ni znana.
  • Vzrok smrti še ni znan, prav tako ne identiteta pokojnega in okoliščine, v katerih je umrl.
  • Je res, da je njena identiteta že razkrita, čeprav se to ne bi smelo zgoditi?
  • Prepričan je bil, da njegova identiteta po pričanju ne bo razkrita.
  • Kot poročajo policisti, je vozilo skupaj z voznikom zgorelo, identiteta voznika pa še ni potrjena.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • To je dolga serija ljubezenskih pesmi v čast Laure, idealizirane ženske, katere identiteta ostaja neznana.
  • Pravila dvorne ljubezni piscu ne dopuščajo, da bi izdal ime lepotice, pred katero kleči, zato njena identiteta ostaja skrivnost.
 • kdo ne more ugotoviti identitete koga / komu ne uspe ugotoviti identitete koga
  • V nesreči je umrlo sedem ljudi, vendar oblasti še niso ugotovile njihove identitete.
  • Najprej noge in roke, da nihče ne bi mogel ugotoviti identitete umorjenih.
  • Za pomoč so prosile tudi tuje varnostne službe, toda za zdaj jim še ni uspelo ugotoviti identitete govorca z videoposnetka.
 • kdo ne  [more izdati identitete koga
 • izvedeti za  [svojo, pokojnikovo, ugrabiteljevo identiteto
  • Dolga leta je bila prisiljena živeti v revščini, nikoli pa ni izvedela za svojo pravo identiteto.
  • Juana Valentina po mamini smrti izve za identiteto svojega očeta: Calixto Matamoros.
  • Potem sem izvedel za pokojnikovo identiteto in vzrok njegove smrti.
 • identiteta koga ne sme biti razkrita
  • Darovanje je anonimno, darovalec oziroma darovalka ne smeta biti razkrita, prav tako ne identiteta prevzemnice.
Na vrh
 
2.1 v informacijski tehnologiji
identiteta UPORABNIKA ali KLICATELJA je podatek o njegovem imenu ali izvoru
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V nadaljevanju ponudnik storitev in skrbnik identitete lahko komunicirata neposredno, s pomočjo spletnih storitev.
  • Za osnovno varnost, kot je varnost kanala med uporabnikom, skrbniki identitete in ponudniki storitev, mora poskrbeti izvajalec.
  • Po kliku na izbirnik steče preverjanje identitete uporabnika.
  • V tem paketu je po novem vključena tudi dodatna storitev prikaz identitete klicočega.
  • Uporabnikom sistema so brezplačno na voljo naslednje storitve: prikaz identitete klicatelja, pošiljanje kratkih sporočil (SMS) in odzivnik (telefonska tajnica).
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prav tako bo morala preveriti identiteto stranke, preden odpre račun vrednostnih papirjev.
  • V časih, ko so podatki in elektronska identiteta uporabnika vse pomembnejši, je to vsekakor lepa novost.
  • Microsoft pripravlja novo tehnologijo za upravljanje identitet uporabnikov, s katero bo mogoče ob enkratni prijavi doseči različne varne strežnike.
Na vrh
3 istost; istovetnost
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Prav karte naj bi bile bistvene za psihično dejavnost, saj izražajo identiteto poti in prepotovanega.
 • identiteta med kom in kom / identiteta med čim in čim
  • Morda zato, ker vprašanje identitete med moškim in žensko običajno ne presega spolnosti.
  • Pozneje leta 1947 je tudi Thomas Mann sam potrdil identiteto med Naphto in Lukácsem.
  • Vendarle gre za naravno identiteto med psihoterapijo in religijo, med teologijo in svetovnim nazorom.
  • Zaenkrat smo še vedno znotraj univerzuma podobe - gibanja, vodi pa nas identiteta med materijo in svetlobo.
  • Pa naj bi bila tehnologija še tako razvita, nemogoče bi bilo iz hkratne povezave med mislimi in možganskimi dogodki sklepati na identiteto med njimi.
 • identiteta česa in česa
  • Leon Štukelj je nekdo, ki nam je dokazal, da obstaja identiteta duha in telesa.
Na vrh