WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
investirati glagol
1 nameniti denar za ustvarjanje dobička; vlagati
če ČLOVEK investira DENAR v DELNICE ali NEPREMIČNINE, jih kupi, ker upa, da se bo njihova vrednost povečala, ali če investira v določeno DEJAVNOST, jo financira, ker pričakuje, da bo uspešna in bo imel dobiček
  • kdo investira
  • kdo investira v kaj
  • kdo investira kaj v kaj
  • kdo investira za kaj
  • kdo investira v koga
  KDO/KAJ
   
  • ... saj se le redki sadjarji vprašajo, koliko so investirali in kdaj se jim bo ta investicija povrnila.
  • ... naj namesto v hišo, avtomobile in obleke, svoje denarje raje investirajo v delnice, podjetja in posestva.
  • Treba je modro varčevati ter investirati v vrednostne papirje in druge donosne posle.
  • Če hočemo zmanjšati tveganost, investiramo v obveznice, ki imajo dobro garancijo (npr. republiške obveznice).
  • Zato ne bo odveč namig, da se splača del svojih sredstev investirati v delniški sklad družb, ki se ukvarjajo z izkopavanjem zlata.
  • ... sklad pa bo investiral v nepremičnine predvsem na področju Istre.
  • Sredstva investira v naložbe, ki omogočajo stalne in stabilne dohodke vlagateljev, in v take, ki prinašajo kapitalske dobičke.
  • ... bi lahko Občina Laško presežna denarna sredstva od prodaje delnic zdravilišča ... začasno investirala v finančne naložbe z majhnimi tveganji (npr. državne obveznice) ...
  • Več zgledov ...
  • Ta strateški partner je pripravljen investirati v projekt 50 in več milijard tolarjev zato, da bi širil trg ...
  • Potrdil je le, da bo njihovo podjetje v kratkem investiralo v gradnjo trgovskega centra v središču mesta.
  • ... je Čedadska banka pripravljena investirali v nakup delnic Kmečke banke, ki ga morata odobriti še rimska centralna banka in zbor delničarjev, okoli 50 milijard lir.
  • Sklad investira v podjetja z nadpovprečnim potencialom rasti tako, da odkupi del družbe in postane partner oziroma solastnik družbe za določen čas.
  • Za zdaj še razmišljajo, da bi investirali v objekt na Hrvaškem za proizvodnjo začimb.
  • Tega razdeli na tretjine: tretjino za trenutno življenje, tretjino investira v svojo in Maddoxovo prihodnost, tretjino daruje.
  • Če želimo otrokom zagotoviti primerno šolanje, je to povsem drugačen problem, kakor če investiramo za upokojitev.
  • Še boljše so jo odnesli skladi, ki so investirali v kovinsko industrijo ali v nepremičnine - v teh skladih so bili donosi okrog 10 odstotkov.
  • ... tisti, ki imajo veliko denarja, najraje investirajo v turizem, čeprav je ena izmed najniže donosnih dejavnosti pri nas.
  • Ali bi vi investirali v proizvodnjo na območjih, kjer svoje izdelke ponuja vsa svetovna konkurenca?
  • V človeka se splača investirati in se zanj potruditi, da se lahko spet vključi v delovni proces ...
  • Ljudi je že tako težko prepričati, da svoj denar investirajo v delnice uveljavljenih podjetij, ki kotirajo na borzi.
  • Težko je verjeti, da je pri nas tako malo ljudi, ki bi si želeli, znali in upali investirati prihranke v vrednostne papirje, pa je vendarle tako.
  • ... nekateri kupujejo nepremičnine, da bi investirali kapital ter tako v prihodnosti iz tega naslova dobivali dobiček.
  • Bolje so jo odnesli tisti, ki so investirali certifikat v Nacionalno finančno družbo, saj je danes njihovih 1630 delnic NFD 1 in 2180 delnic NFD 2, vrednih nekaj manj kot 230 tisočakov ...
  • Še boljše so jo odnesli skladi, ki so investirali v kovinsko industrijo ali v nepremičnine - v teh skladih so bili donosi okrog 10 odstotkov.
  • Kam slovenska podjetja investirajo svoje finančne presežke in koliko se opirajo na strokovno pomoč borznoposredniških hiš?
  • Predpostavljamo, da vlagatelj v vrednostne papirje investira na daljše obdobje, zato ga davčne posledice prodaje ne zanimajo.
  • Poleg omenjenih trgov vrednostnih papirjev lahko investitorji seveda investirajo tudi drugod po svetu, vendar pa bodo pri svojih naložbah na ostalih trgih vrednostnih papirjev izredno težko našli strokovno podporo pri domačih posrednikih.
  • Ljudje investirajo tudi v umetniške zbirke, katerih vrednost sčasoma narašča.
  • Kadar tujec investira v Slovenijo, želi, da bi njegovo investicijo upravljala oseba, ki ji zaupa.
  • Če želimo otrokom zagotoviti primerno šolanje, je to povsem drugačen problem, kakor če investiramo za upokojitev.
  • Če bi večinski delež Nove KBM ob pomoči sklada Charlemagne Capital kupil državni pokojninski sklad iz Wisconsina, bi denar investirali tudi za širitev Nove KBM na trge jugovzhodne Evrope
  • investirati v čem
  • investirati v kaj
  • investirati na kaj
  • investirati na čem
  • investirati po čem
  LOKACIJA
   
  • Čile je v zadnjih petih letih v tujini investiral 23 milijonov dolarjev, tudi v Karlovačko pivovaro, Karlovačko banko in Atlas.
  • Mešani vzajemni sklad Triglav Evropa je namenjen vlagateljem, ki želijo svoja sredstva investirati v tujino in so pripravljeni sprejeti bolj tvegane naložbe.
  • Slovenska podjetja so lani v BiH investirala sto milijonov dolarjev in se uvrstila na prvo mesto med tujimi naložbeniki v tej državi ...
  • ... ameriška podjetja nimajo nobenega interesa investirati v Sloveniji, nobenega interesa, da bi kupovala slovenska podjetja.
  • Če tujec oceni, da je zanj gospodarsko smotrno investirati v Slovenijo, bo to storil, sicer bo investiral kamorkoli drugam v svetu.
  • Kadar hoče Volkswagen investirati v kaki drugi državi, se pri nas pouči o stabilnosti, kulturi in ozračju za investicije v tisti deželi ...
  • Slovenija največ investira v države nekdanje Jugoslavije ...
  • Vlagateljem, ki so namenjeni investirati na trgu vrednostnih papirjev, pa sami nimajo dovolj znanja, časa in informacij.
  • Več zgledov ...
  • Če ste na borzi investirali v delnice Mladinske knjige ali Grada, lahko v kratkem računate na manjša nakazila na svoj račun.
  • Do konca leta 2002 namerava Mercator na Hrvaškem investirati 170 milijonov mark in zgraditi tri nakupovalne centre: v Splitu, na Reki in še enega v Zagrebu.
  • ... naložbena življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovalnice v zavarovančevem imenu investirajo na trg kapitala.
  • Po besedah Barretta pa se za delitev dividend niso odločili, saj Hermes SoftLab veliko investira po Evropi.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • ... kako denar zaslužiti, kako ga privarčevati in kako ga potem pametno investirati.
  • Tuje firme in nova zasebna podjetja vsa minula leta v glavnem dobro napredujejo, na novo zaposlujejo ljudi in intenzivno investirajo, kar se odraža v vidnem porastu osnovnih sredstev.
  • Velja opozoriti, da najemnik nima stroškov z vzdrževanjem stanovanja, zato lahko na ta način privarčevan denar donosno investira v kakšni drugi obliki.
  • Dolgoročno investirati potemtakem ne pomeni delnice obdržati pet, temveč 10, 20 ali 30 let.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Vsem, ki bi radi dobro investirali, priporočamo, da se oglasijo pri firmi David Feldman SA (P. S.: certifikatov ne jemljejo).
 • kol-PRISLOV+GLAGOL
  • Ker so v preteklih letih veliko investirali, se sedaj ta vlaganja že vračajo ...
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Industrijsko podjetje mora investirati v nakupe podjetij in ne denar hraniti v bankah.
  • Proizvodnja v Nemčiji je ta čas zelo konkurenčna in v državo se splača investirati.
  • ... podjetja ... želijo denar investirati v posle, ki prinašajo donos.
  • Letos nameravajo prvič investirati nekaj milijard tolarjev tudi v tujino.
  • Začnimo sami investirati v vrednostne papirje, za začetek z manjšim zneskom.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ker z ženo gradiva hišo, ne morem veliko investirati v delnice.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  • Še en namig: namesto v nepremičnino lahko investiramo tudi v vrednostne papirje ali ostale stvari, ki prinašajo redni mesečni priliv.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • ... je pripravljen investirati samo v visoko donosne projekte, ki v nekaj letih omogočajo večkratno povrnitev vloženega kapitala.
 • investirati (okoli)  [x milijard/milijonov  [evrov, dolarjev
  • Kitajska bo v prihodnjih desetih letih investirala 19,7 milijarde dolarjev v Argentino, s čimer se bodo poglobile trgovinske povezave med najhitreje rastočim svetovnim gospodarstvom in drugim največjim gospodarstvom v Južni Ameriki.
  • V nakup delnic so investirali 130,7 milijona tolarjev, zato so njihova pričakovanja velika ...
  • V naslednjih petih letih je namreč nameraval postaviti mrežo nakupovališč, v katero naj bi investiral okoli 200 milijonov evrov.
 • investirati za  [x milijonov/milijard  [evrov, dolarjev
  • Projekt Terme Ilidža v Sarajevu stoji, predvideno je, da tam investirate za 25 milijonov evrov.
  • Tuja podjetja so na Poljskem investirala za 30 milijard dolarjev.
 • varčevati in investirati
  • Če bodo Slovenci večinski lastniki svojih podjetij, v teh, ki so bila sedaj olastninjena, bodo izredno motivirani, delali bodo tako, da bodo varčevali in investirali.
  • Težje breme DDV torej nosijo sloji, ki so večji del svojega dohodka prisiljeni sproti trošiti, kot tisti, ki lahko več varčujejo in investirajo.
Na vrh
 
1.1 odločiti se za nakup
če ČLOVEK investira v OBLEKO ali NAPRAVO, jo kupi, čeprav je draga, ker se mu zdi koristna in pričakuje, da jo bo veliko uporabljal
  • kdo investira v kaj
  KDO/KAJ
   
  • investirati v  [nakup
  • investirati v  [stroj
  • Tisti, ki so sicer pripravljeni investirati v nakup sekalnika, pa z nakupom odlašajo in čakajo, da si bo nekaj potencialnih uporabnikov v bližnji okolici nabavilo ustrezno peč.
  • Kmetje veliko investirajo v stroje za delo na polju ali travnikih, pogosto tudi v stroje, ki jih uporabljajo le nekaj dni ...
  • Ali pa investirajte v nekaj bolj klasičnega, vendar športno elegantnega - morda žametni jopič z zaplatami na komolcih.
  • Ne glede na vremenske razmere in letni čas investirajte v kakovostna sončna očala in kremo, ki zagotavljata najvišjo možno zaščito ...
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Preden se odločijo za priključitev, ljudi seveda vedno zanima, koliko morajo še sami investirati v naprave v hišah in koliko to stane v primerjavi s sistemom ogrevanja na kurilno olje.
  • Ugotovila je, da moraš, če hočeš biti uspešen, vedno znova vlagati, kar pa v igralskem poklicu ne pomeni velikih stroškov: »Kdaj pa kdaj moram investirati le v kakšno frizuro ali kremo, drugače pa sem sama sebi svoj stroj.
  • Frak, smoking ali elegantna večerna obleka so posebni kosi garderobe, ki so v moških omarah praktično unikati, zato se vanje splača investirati.
  • Če delate kot samostojen dizajner, bi morda hoteli investirati v program, kot je na primer Adobe PageMill, ki izdelavo HTML kode poenostavi na nivo.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Tak priloženi objektiv je praviloma slabše kakovosti, a dovolj zmogljiv za začetne korake, vendar pa izdelovalci pričakujejo, da se bodo sčasoma zahteve fotografa povečale in bo zato pripravljen investirati v novo optiko.
 • GLAGOL+GLAGOL
  • Preizkusite ga in če po določenem času ugotovite, da paket ne pokriva vaših potreb, lahko še vedno investirate v nakup Microsoftovega offica.
Na vrh
1.2 porabiti čas, energijo
če ČLOVEK investira svoj ČAS in ENERGIJO v DEJAVNOST, vanjo vloži veliko truda, ker se mu zdi koristna ali ker je to potrebno, da doseže svoj cilj
  • kdo investira kaj v kaj/koga
  • kdo investira kaj za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ne želimo namreč investirati še več energije v usklajevanje koalicijske pogodbe med ZLSD in LDS, če bi kasneje besedilo pogodbe, ne prvič, služilo za sklenitev koalicije, v kateri ZLSD ne bi bilo.
  • Colin Turner, avtor uspešnic Rojeni za uspeh in Kako do uspeha, priporoča, da naj človek vase vsak dan investira en sam odstotek svojega časa.
  • Ker bodo zelo verjetno zapustile ali prekinile svoje kariere že zgodaj, imajo ženske manj vzpodbude, da bi investirale svoj čas v dolge programe usposabljanja ali izobraževanja.
  • To je le dodatna izguba pevske energije, ki jo želim investirati le v glasbo in tekst.
  • Družba bi, podobno kot biološko vsaka rastlina in žival, morala socialno - psihološko investirati svoje najboljše sokove in moči v tisto, kar se dogaja z otroki.
  • Mislim, da bo treba investirati vse naše moči in vse sile, da se bo uresničila (ur. op.: ideja o skupnih olimpijskih igrah).
  • Poslej volilcu, ki bo želel sodelovati pri delu državnega zbora, ... ne bo ... več treba investirati časa in denarja v drago volilno kampanjo, na koncu pa se izpostaviti še docela nepredvidljivi volji volilcev, ki lahko na dan volitev za nazaj izničijo ves državljanov vloženi trud.
  • Veliko časa in naporov sem takrat investiral v olimpijske igre in hudo se je bilo soočiti s spoznanjem, da sem bil tako zelo blizu, pa mi ni uspelo.
  • Več zgledov ...
  • Na ta način mesto dejansko subvencionira transakcijske stroške realizacije številnih majhnih priložnosti za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, ki skupaj tvorijo veliko vsoto, ki pa bi ostala nedosežena, če bi vsak posameznik moral investirati svoj čas in napore za osnovno razumevanje tehničnih, finančnih in administrativnih vidikov investicije.
  • Že lep čas investirajo na več frontah: za družino, za delo, za prijateljstvo - in zato bolje prebijajo čas, navsezadnje tudi zato, ker vedo, kaj jih čaka, saj jih na to opozarja njihovo telo.
  • Da nikakor ni namenjena le genijem in izbrancem usode, marveč slehernemu posamezniku, ki si je pripravljen vzeti čas za razmislek o svoji poklicni poti, pokukati vase in ugotoviti, kaj si želi ter zakaj, kaj in koliko je pripravljen investirati oziroma žrtvovati za uresničitev svojih poklicnih ciljev.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Odgovor na to vprašanje veliko pove o tem, koliko radovednosti premorete, koliko ste pripravljeni investirati vase in v kolikšni meri se v resnici cenite.
  • Neke vrste razpis torej: to znam napraviti, v tem in tem se nameravam nadalje izobraževati, vi pa presodite, ali in koliko ste pripravljeni investirati, da bo zaželeni cilj dosežen.
Na vrh
2 nameniti denar za izboljšave
če ČLOVEK investira DENAR v novo OPREMO ali v IZBOLJŠAVE, ga porabi za to, da naredi neko dejavnost bolj uspešno in učinkovito
  • kdo investira v kaj
  • kdo investira kaj v kaj
  • kdo investira kaj za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Velik del lanskoletnega dobička so investirali v posodobitev računalniške opreme.
  • Pod njegovim vodstvom se je Laško nenehno posodabljalo, ogromno investiralo v razvoj in izdelovalo kakovostno pivo.
  • V zadnjih letih je društvo investiralo v obnovo dvorane, odra, razne inštalacije, zavese ter v ogrevanje.
  • Ne vem, ali je država tako bogata, da bi investirala v infrastrukturo, ki bi prišla prav turističnemu razvoju.
  • Kar 90 odstotkov dobička investiramo v opremo, širitev in posodobitev.
  • Vse te takse, ki so prilepljene k ceni vode, predstavljajo vir, iz katerega občina investira v gradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.
  • Svoje bi k modernizaciji prispevala tudi fundacija za šport, ki bo letos v športne objekte investirala 700 milijonov tolarjev.
  • Lani je bilo zaradi povečanega obsega naročil že treba investirati v nakup novih strojev za vulkanizacijo ...
  • Več zgledov ...
  • Profesor Klute koncern hkrati prepriča, naj raje diskretno investira v humanitarne projekte, ki bodo v prid ljudstvu in ne plemenskim elitam.
  • Strategija pa ostaja enaka, kar pomeni, da naj bi tudi v Sloveniji (še) več investirali v znanje.
  • In namesto da bi v izobraževanje investirali veliko denarja, je tudi to področje podvrženo varčevanju.
  • Ministrstvo bo investiralo sredstva v opremo in organizacijo in v program temeljnega računalniškega opismenjevanja.
  • Infrastruktura je v državni lasti, država je vanjo precej investirala ...
  • Družinska kmetija Stiebovih je veliko investirala v hlev za prosto rejo, tako da so krave v odprtih boksih prek celega leta.
  • Občina in Avditorij sta pred leti investirala skoraj 600 milijonov tolarjev za nadstrešek in obnovo Tartinijevega gledališča ...
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Trenutno pa v Obrovcu intenzivno investiramo v novo tehnologijo in razširitev proizvodnih kapacitet, znesek investicije pa je okoli tri milijone evrov.
 • kol-PRISLOV+GLAGOL
  • Ni šel, ker ji stanovanja, ki sta ga kupila skupaj in v katerega je zadnje čase veliko investiral, tudi pri nakupu novega pohištva, ni hotel kar tako prepustiti.
  • Zato so v zadnjih letih v posodobitve in nove naložbe ogromno investirali ...
  • Poleg opravljanja osnovne dejavnosti je Komunala Trbovlje lani precej investirala tudi v infrastrukturo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Da bi lahko zadostili tem zahtevam, moramo investirati v ustrezno moderno tehnologijo ...
  • Tiskarna je v tem obdobju morala investirati tudi v posodobitev tiskarske in knjigoveške opreme.
  • Letos nameravajo investirati v posodobitev strojne opreme v proizvodnji.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • ... najemnica hotela Kompas na Ljubelju, je dejala, da bi bilo treba investirati v prenovo hotela vsaj milijon mark.
  • Poslovni načrt kaže, da je samo za ekološko sanacijo potrebno investirati približno milijon mark.
 • KDO/KAJ
  • Ta podjetja bi ta denar lahko investirala direktno v izboljšavo svojih tehnologij, ne pa da ga namenjajo za ideološke projekte Zelenih.
 • investirati  [x milijard/milijonov  [evrov, dolarjev
  • V minulih desetih letih so Savdijci investirali 18,6 milijarde dolarjev za ureditev infrastrukture in za zavarovanje romarjev.
  • V obnovo je investiral dobre štiri milijone tolarjev.
Na vrh