WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
istovetiti glagol
1 enačiti
če ČLOVEK istoveti ČLOVEKA ali KAJ z drugim ČLOVEKOM, POJMOM ali DEJAVNOSTJO, med njima prepoznava ali vzpostavlja podobnosti do te mere, da ju enači, pri tem pa navadno spregleda razlike, bodisi zaradi nevednosti ali namerno, zaradi predsodkov
  • kdo istoveti kaj s čim
  • kdo istoveti kaj in kaj
  • kaj se istoveti s čim
  • kdo istoveti koga s kom
  • kdo istoveti koga s čim
  KDO/KAJ
   
  • Pa vendar: še vedno verjamem, da politike ni treba vselej istovetiti z najstarejšim poklicem na svetu.
  • Očitajo pa mu veliko: po vsebinski plati denimo to, da se ni dovolj loteval perečih problemov in da poslanstvo razvojne družbe preveč istoveti z imenom, ki ga ima ta ustanova.
  • Koliko se Srbi dejansko identificirajo s pravoslavjem? Načeloma je popolnoma zmotno istovetiti nacionalno in versko.
  • In prav zaradi tega se gorniška vodniška literatura pri nas tako razlikuje med seboj, in sicer tako zelo, da jo lahko istovetimo z njenimi pisci. Vaši vodniki imajo še posebno osebno noto in uporabniki menda prav zaradi tega najraje segajo po vaših knjigah.
  • Vendar bi se moral človek natančno naučiti razlikovati med namernimi in nenamernimi duševnimi vsebinami. Prve izhajajo iz ega osebnosti, druge pa iz vira, ki ga ni mogoče istovetiti z egom, temveč z njegovo »drugo stranjo«.
  • Na žalost, se lahko istoveti z enostavnim, težko pa s kompleksnim.
  • Portretiranje diktatorja v njegovih zadnjih dneh, torej zunaj konteksta zločinov, s katerimi ga istovetimo, vedno prinaša s seboj nevarnost, da bi bil videti preveč človeški.
  • To mešanico rustikalnosti in modernosti lahko zaradi njenega pradavnega kulturnega temelja in njegovih z naravo povezanih vrednot istovetimo z dediščino, z družino in odprtostjo do drugih kultur. Vse vasi imajo knjižnice in prirejajo koncerte in debate.
  • Več zgledov ...
  • Javor pri Keltih Veliko javorjev ima peterokrake liste, kar je Kelte spominjalo na roko in so tako to drevesno vrsto istovetili s človekom. Javor je simboliziral božanskost, ljubezen, združevanje in so ga smatrali za srečno drevo.
  • Večkrat je namreč v obeh primerih z lahkoto opaziti poteze ideološko-manihejske politike, ki drugače misleče istoveti kratko malo s slabim, zlom, sovražniki, ničvredneži v vsakem pogledu.
  • Saturn, v rimski mitologiji bog obilja v poljedelstvu, kasneje so ga istovetili z grškim bogom Kronosom.
  • Maks zobozdravnika zatorej nikakor ne istoveti z bolečino kot na primer njegov očka.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Razumem in sprejemam rumeni tisk, vendar pa mora biti vsak tovrstni poseg v zasebnost, pa naj bo oseba še tako javna in znana, utemeljen na javnem interesu, tega pa ne moremo istovetiti s preprosto radovednostjo ali zanimivostjo neke informacije iz zasebnega življenja.
  • Če kupujemo parmezan, tokrat zelo natančno, parmigiano reggiano, oziroma sir s poreklom iz italijanaske pokrajine Reggio Emilia, ki je geografsko zaščiten in ga delajo v območju med desno obalo reke Pad oziroma v mestih Parma, Mantova, Modena ali Reggio, ga ne smemo istovetiti z zelo podobnim sirom grana padano, ki ga izdelujejo na veliko širšem območju, pravzaprav v skoraj vsej severni Italiji, od Piemonta in Lombardije do Trentina in Emilie Romagne.
Na vrh
 
1.1 identificirati se; enačiti se
če se ČLOVEK istoveti z drugim ČLOVEKOM ali JUNAKOM, prepoznava njegovo mišljenje ali čutenje kot svoje ali kot tako, ki ga navdihuje |ali| če ČLOVEK istoveti ČLOVEKA s ČLOVEKOM ali JUNAKOM, mu pripisuje navadno pozitivne lastnosti slednjega |ali| če se ČLOVEK istoveti z USTANOVO, DRUŽBENIM OKOLJEM ali NARAVO, v njej prepoznava svoje lastne interese, vrednote ali hotenja
  • kdo se istoveti s kom
  • kdo se istoveti s čim
  • kdo istoveti koga s kom
  KDO/KAJ
   
  • Tudi na naši šoli ima Bralna značka lepo tradicijo, saj učenci že vrsto let segajo po knjigah, se istovetijo z junaki ter se bogatijo.
  • Dvorane so bile povsod nabito polne, ljudje so se istovetili z igralci in jih imeli za junake, ki vračajo dostojanstvo in samobitnost.
  • Prav iz strahu, da bi ju začeli istovetiti z likom, sta Jude Law in Keanu Reeves (na sliki) zavrnila ponudbo, da bi zaigrala v petem filmu o Supermanu.
  • Nedvomno Herberstein ni bil Slovenec, toda ljudje tedanjega časa so se istovetili s pokrajino, v kateri so živeli.
  • Arhaični človek pa se je v veliki meri istovetil prav z naravo.
  • Ko se ne istovetiš s svojim telesom, si rešen bolečine in strahu pred smrtjo.
  • Večina Slovencev se istoveti z zaprtostjo vase, pridnostjo, nevoščljivostjo ...
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • S Prešernom se seveda nisem mogel istovetiti - kot večina Slovencev, ki se mu prav zato čudijo in se sprašujejo, kako da je sploh njihov.
  • Seveda pa se domačini tudi niso mogli istovetiti z visoko družbo, ki je prihajala v zdravilišče.
  • S takšno nedemokratično stranko pa se, kot je zapisal, sam ne more več istovetiti, zato jo razočaran zapušča.
  • Sprememba se je zgodila šele, ko so se sindikati držav članic EU začeli istovetiti z evropskimi procesi integriranja.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Dijakom se ne zdi pomembno, da učitelji dobro sodelujejo s starši, da so učitelji na voljo dijakom tudi zunaj pouka ter da se dijaki močno istovetijo s šolo
  • Poleg tega Tuđman v svojih izjavah, kjer se pogosto istoveti z državo in vsako kritiko sebe razume kot napad na državo, še vedno ravna po vojaški logiki.
Na vrh