WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
iniciativa samostalnik
1 pobuda
iniciativa je pobuda POSAMEZNIKA, SKUPINE ali USTANOVE za rešitev kakega problema ali za preprečitev škode, ki bi lahko nastala zaradi napačnih odločitev
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Letošnje šolsko leto pa je bila pobudnica slovenska stran, tako je iniciativo prevzela profesorica Alenka Kolenko.
  • Še enkrat pa pravim, če bo gospod Podobnik ali kdorkoli prišel s spremembo zakona, ga bom pa vsaj v iniciativi za spremembo podprl in naj se določene stvari uredijo, če niso jasne.
  • Pri tem pa pozabljajo na bistvo združevanja, ki ni v vodenju članov, temveč tudi v tem, da podpre in omogoči iniciative posameznikov.
  • Zelo sem hvaležen Sloveniji, ker se je odločila podpreti iniciativo Evropske unije po okrepljenem sodelovanju pri preprečevanju terorističnih aktivnosti in ker tudi sicer sodeluje v mednarodnem boju proti terorizmu.
  • V vsakem primeru pa bi bilo najbolje, da iniciativo prepustimo Ministrstvu za šolstvo, da samo pripravi vse potrebno za diplomski študij odnosov z javnostmi.
  • Prav mestna občina Maribor je dala iniciativo ter vzpodbudila nekaj vladnih resorjev in institucij k aktivnemu sodelovanju pri tem.
  • Več zgledov ...
  • Njena zgodovina sega že v leto 1906, ko je takratni mestni šolski svet dal iniciativo za ustanovitev pomožne šole.
  • Minister Cvikl je predstavnikom nevladnih organizacij »nekoliko pozno« predstavil iniciativo za ustanovitev posebnega centra za podporo približevanju EU.
  • Evropska komisija je leta 2001 sprožila t. i. iniciativo o trajnostnem lovu in se trudila za vzpostavitev konstruktivnega dialoga med lovci in varstveniki ptic.
  • A ko so se končno začela naporna pogajanja o proračunu, s katerim se v Nato evforiji ni nihče ukvarjal, je naenkrat začela ljudska stranka prevzemati iniciativo.
 • kol-SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dajemo vrsto iniciativ, ki se v določenem delu že tudi realizirajo.
  • Nevtralnost da za Slovenijo ni realno možna, naš vpliv da je v resnici odvisen od našega sodelovanja in da v tem trenutku sploh ni tako majhen, saj imamo vrsto iniciativ in jih bomo imeli še več, vsaj glede JV Evrope, kjer nas imajo za pomembnega igralca.
  • Zdaj je zelo veliko privatnih iniciativ, ki prispevajo k pestrosti urbanega življenja.
  • Prav tako je vse več iniciativ proizvajalcev, s katerimi želijo izboljšati nadzor računalnikov in delovnih postaj.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Iniciativa je tokrat prišla od spodaj, se pravi iz baze, dobri pa so tudi odzivi.
  • Iniciativa je bila najprej naša, prišla je iz strokovnih krogov in to nam je omogočilo, da smo uradno prenovo dočakali pripravljeni.
  • Ob združevanju SLS in SKD je obstajala resna iniciativa, da bi vodenje združene stranke prevzel Arhar.
  • »Že več kot leto obstaja resna diskusija, ki je iniciativa po združevanju, sodelovanju in bolj poglobljeni komunikaciji med anarhisti bivše Jugoslavije.
  • Vezano na drago zbiranje in uničevanje klavniških odpadkov in rizičnih materialov pa je povedal, da Koto že znižuje cene, pojavlja pa se iniciativa za graditev še ene kafilerije.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Po letu 1992 naprej ni več omenjala iniciative za bilateralna pogajanja ali sklenitev sporazuma o manjšinski zaščiti.
  • Okoli 150 ljudi je včeraj pred občinsko zgradbo v Kidričevem uspelo zbrati aktivistom lokalne civilne iniciative za protest proti gradnji sežigalnice.
  • Testne osebe menijo, da ima zasnova potencial, čeprav je iniciative za prehajanje v zombija mnogo premalo.
 • kaj nastane na iniciativo koga
  • Natečaj je skupni projekt podjetja Ford Europe, podjetja Summit Motors, in je nastal na iniciativo urednika slovenske revije Avto + šport, ki je k sodelovanju pritegnil še kolega iz oddaje 10.000 obratov na TV Slovenija in iz radijske avtomobilistične oddaje Vala 202.
  • Hans Köstinger je predsednik Mostbarkeiten združenja, ki je nastal na iniciativo kmetov.
 •  [prepustiti, prevzeti iniciativo na  [tem, zakonodajnem, šolskem področju
  • Pogajanja z občino so bila nenavadno dolga in zapletena, saj vse kaže, da država le nerada prepušča iniciativo na področju vzgoje in izobraževanja zasebnikom.
  • Zaradi bistvenih sprememb na področju uvoza in distribucije računalniške opreme je Avtotehna letos v Sloveniji prevzela iniciativo na tem področju.
 •  [dati, prevzeti, imeti vrsto iniciativ
  • Dajemo vrsto iniciativ, ki se v določenem delu že tudi realizirajo.
  • Nevtralnost da za Slovenijo ni realno možna, naš vpliv da je v resnici odvisen od našega sodelovanja in da v tem trenutku sploh ni tako majhen, saj imamo vrsto iniciativ in jih bomo imeli še več, vsaj glede JV Evrope, kjer nas imajo za pomembnega igralca.
Na vrh
 
1.1 samostojna prizadevanjaneštevno
iniciativa je naravnanost POSAMEZNIKA ali interesne SKUPINE, da samostojno deluje in se odloča za dosego izbranega cilja, kar je navadno zaželena in pričakovana lastnost
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Postmoderna liberalna država je zdaj sama plen gospodarjev vojne, “ varnost ” pa je prepustila zasebni iniciativi.
  • Počasen odziv državnih institucij takoj po katastrofi je bil v močnem nasprotju z izrednimi napori turškega ljudstva in zasebne iniciative.
  • Pogoj za sofinanciranje sklada je lokalna iniciativa oz. prispevek lokalne skupnosti v sklad.
  • Mislim, da moramo obdržati privatno ali korporacijsko lastnino na tej stopnji zaradi podjetniške iniciative.
  • S čilskega stališča je nova iniciativa o brezcarinski coni med ZDA in Čilom le nadaljevanje "pogleda na sever"
  • Ker gre za ohranjanje narave, se postavlja vprašanje, ali stvar sploh smemo prepustiti privatni iniciativi.
  • Več zgledov ...
  • Ustvaril sem vtis, da sem dobro izobražen človek z lastno iniciativo in bogatimi izkušnjami.
  • Težava je v načinih in oblikah obveščanja v podjetjih in pomanjkanju osebne iniciative.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Neobičajno bi namreč bilo, da bi administrativne prepovedi in pomanjkanje iniciative trajno slavili nad poslovno prodornostjo.
  • V obveščenih krogih v Moskvi že nekaj časa krožijo govorice, da Putinu ni všeč pomanjkanje iniciative in ekonomskih vizij v vladnih krogih, zato je pred časom tudi na skrivaj sklical posvet z ekonomskimi svetovalci leve provenience.
  • Včasih je za pomanjkanje iniciative celo povsem konkreten razlog: preobremenjenost v službi, klimakterij ali duševna preobremenjenost.
  • Predstavljamo si jo kot čustvo, ki zajema obup, žalost, pomanjkanje iniciative in volje do dela.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2živo
   
   
  • Pošiljanje mladih zdravnikov na priznane ustanove v tujini je skoraj popolnoma zamrlo in je prepuščeno iniciativi posameznikov.
  • Prevalje so že štiri leta tudi občina, kar se v tem starem železarskem kraju na Koroškem še kako pozna, saj je iniciativa krajanov povsod prišla do večjega izraza.
  • Velik del dopoldanskega programa je bil prepuščen iniciativi mladih, razdeljeni v delovne skupine so sami prišli do izvirnih idej in rešitev.
  • Takšen dopis pa naj bi nato naslovili na ministrstvo za okolje, ki naj bi na iniciativo državljanov tudi ustrezno ukrepalo; ne glede na to, da termoelektrarna posredno in neposredno daje kruh vsaj desetini njihovih sokrajanov.
  • Občina na žalost, ni racionalna skupnost, ampak iniciativa občanov.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Fundacija bi morala tudi sama pokazati precej več iniciative.
  • V Domžalah ali v Trzinu, kjer je zelo veliko zasebne iniciative, so otroci bolj nagnjeni k prevzemanju tveganja.
  • Dodal je še, da tovrstne pobude zahtevajo veliko iniciative vseh udeleženih v izobraževalni proces.
  • V naslednjih letih bo verjetno treba pokazati nekaj več iniciative, da se popolnoma pridružimo temu procesu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Postmoderna liberalna država je zdaj sama plen gospodarjev vojne, “ varnost ” pa je prepustila zasebni iniciativi.
  • Dr. Malačič pravi v Delu, da država ni nikoli prepustila prebivalstvene politike zasebni iniciativi.
  • Pošiljanje mladih zdravnikov na priznane ustanove v tujini je skoraj popolnoma zamrlo in je prepuščeno iniciativi posameznikov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ministrstvo se ne »boji« podpreti zasebne iniciative, če je ta »nacionalnega pomena«.
  • Najpomembnejšega cilja, sestaviti homogen blok, ki bi podpiral ameriško iniciativo, namreč ni dosegel.
  • Slovenska nacionalna stranka poleg (matičnih) osnov podpira tako imenovano svobodno iniciativo v zdravstvu.
  • V svojem delu ne kritiziram politike; obratno, podpiram individualno iniciativo.
  • V enajsti potezi naslednje partije je Fischer prevzel iniciativo in in po enainštiridesetih potezah povedel.
  • Ponavadi mi kolegi kar prepustijo iniciativo, saj je najbolj praktično, če odloča en izkušen človek.
  • Več zgledov ...
  • Pritegnejo jo samozavestni mladeniči, ki pokažejo iniciativo, saj Zvezdana meni, da od moških pač lahko pričakuješ, da bodo naredili prvi korak.
 • kdo bi moral pokazati več iniciative
  • Ampak zdi se mi, da bi Slovenci, kulturniki lahko pokazali veliko več iniciative, radovednosti, odprtosti, kot pa je dejansko so.
  • V naslednjih letih bo verjetno treba pokazati nekaj več iniciative, da se popolnoma pridružimo temu procesu.
Na vrh
2 gibanje za spremembe
iniciativa je civilno gibanje, ki ščiti interese ljudi ali si prizadeva za uresničitev konkretnih ciljev, navadno v ožjem okolju, na ravni občine ali lokalne skupnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nasploh je lokalna civilna iniciativa prevečkrat podcenjena in zato skorajda brez moči.
  • Po novi zakonodaji bodo civilne iniciative in krajevne skupnosti stranke v postopku.
  • Glede na roke iz zakona o referendumu in ljudski iniciativi bi bili referendumi na posameznih območjih lahko izvedeni že januarja 2002.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Civilna iniciativa za umestitev avtoceste mimo Trebnjega je zelo dejavna in vztraja na pobočni različici.
  • Skupina občanov je ustanovila tako imenovano civilno iniciativo za ohranitev regionalne ceste Ljubljana-Novo mesto-Obrežje.
  • V vasi Vnanje Gorice je bilo več iniciativ za boljše sodelovanje med ljudmi.
  • Okoli 150 ljudi je včeraj pred občinsko zgradbo v Kidričevem uspelo zbrati aktivistom lokalne civilne iniciative za protest proti gradnji sežigalnice.
  • Britanske potrošniške organizacije in civilne iniciative za zdravo življenje so se odzvale besno.
  • Komisija DZ za peticije se je včeraj ponovno posvetila izvrševanju stikov med otroki in starši po razvezi zakona, in sicer v zvezi z vlogo Iniciative za družinsko življenje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Mislim, da ne zahtevamo preveč,« je na včerajšnjem protestnem shodu na Trgu svobode v Slovenj Gradcu rekel predstavnik iniciative mladih Jure Murko.
  • Podobnik in Antonič sta govorila tudi o gradnji blejske severne in južne obvoznice ter o centralni čistilni napravi, minister pa naj bi se najpozneje v enem mesecu sestal s predstavniki iniciative za ohranitev Bleda.
  • Pošiljanje sporočil in informacije o navzočnosti uporabnika so ključne aplikacije za mobilni internet, je povedal Frank Dawson, predstavnik Nokie in predsednik iniciative brezžična vas.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Na letak so med drugim napisali, da so si civilno iniciativo proti sežigalnici, ki se je organizirala na tem delu Štajerske, omislili "posamezni strankarski veljaki, da bi potešili svoje oblastne ambicije in se potolažili zaradi neugodnih rezultatov na zadnjih volitvah ".
  • V imenu Zelenih Slovenije je med drugim pojasnjeval, zakaj je nesprejemljiva ideja o prenovi hidroelektrarne Moste, kako so se napačno lotili sanacije ljubljanskega Robovega vodnjaka, podprl je civilni iniciativi proti gradnji odlagališča v Vurbergu in zoper sežigalnico v Kidričevem.
  • 1500 podpisov lokalne civilne iniciative proti gradnji nedvomno nosi veliko težo, ki je ni mogoče zanemariti.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • V Avstriji imamo, hvala Bogu, veliko različnih iniciativ in organizacij, ne pa ene, enotne.
  • Trenutno je v Bagdadu več deset mirovniških iniciativ, natančno število udeležencev je zaradi spremenljive situacije nemogoče oceniti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Na internetu pa že deluje spletni naslov www.svobodna.si, na katerem se lahko iniciativi pridruži tudi širše občinstvo.
  • V zadnjem času se mi zdi še posebej pomembno, da se nevladne skupine pridružijo tistim iniciativam v družbi, ki se upirajo avtoritarnemu delovanju političnih nosilcev na oblasti ali v opoziciji.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zagovorniki dolinske variante so se pretekli teden uradno združili v svoji iniciativi.
  • Salinas je obljubljal, da ne bo izrednega stanja, škof Ruiz Garcia pa je sprejel policijsko zaščito, ker so mu latifundisti, združeni v civilno iniciativo, grozili s smrtjo.
  • Poleg tega so se ljudje že začeli organizirati v protisežigalniške civilne iniciative.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Slednji pravijo, da bodo v primeru neupoštevanja pobude ustanovili civilno iniciativo za ohranitev obeh podhodov.
  • V začetku devetdesetih se je v Celovcu zbrala skupina ljudi in ustanovila Iniciativo za javno dvojezično šolo.
  • Potrebno bi bilo samo združiti različne iniciative in usmeriti ustvarjalno energijo k skupnim ciljem.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Današnji čas pa je čas, ko poskušajo različne iniciative, ki so v osemdesetih obstajale, vse pisati neko svojo zgodovino.
  • Civilna iniciativa Koroške je celo predlagala, naj bi bilo sodelovanje na tekmovanju Županom pomaga lastna glava obvezno, prirediti pa bi ga morali vsaki dve leti.
  • Iniciativa se zavzema za druge alternativne načine ravnanja z odpadki, kakršna je čim večja snovna predelava, ki jo ponekod v svetu že poznajo.
  • Civilna iniciativa zahteva, naj Kidričevo zavrne načrtovano sežigalnico v prostorih nekdanje tovarne glinice.
  • Civilna iniciativa Gibanje za Izolo nasprotuje lokacijskemu načrtu za traso hitre ceste med Koprom in Izolo.
  • Ta trenutek pač vse iniciative delujejo z znatno pomočjo sponzorskih sredstev in šele srečanje z tržno realnostjo, ko bodo podpore ugasnile, bo razkrilo resnico.
 • v okviru iniciative koga
  • Prvi dan konference bodo predstavili nekatere rešitve na lokalni ravni, evropski župani pa bodo svojo zavezo za pospeševanje razvoja e - poslovanja izrazili s podpisom deklaracije v okviru iniciative Globalni dialog med mesti.
  • Na Bledu so se prve dni oktobra v okviru iniciative Blejska mreža zbrali razumniki in politiki z raznih koncev sveta, da bi se na delovnem srečanju pogovorili, kaj in kako prispevati, da bo usoda človeštva na našem globalizirajočem se planetu prijaznejša.
  • Septembra pred dvema letoma je center za boj proti čezmejnemu kriminalu sprožil v okviru iniciative za sodelovanje na evropskem jugovzhodu prvo območno operacijo v boju proti trgovanju z ljudmi.
  • Pogovor z Bakerjem objavljen je na sosednjih straneh je nastal v okviru iniciative znanstvenikov, ki se ukvarjajo z razpadom Jugoslavije.
 •  [gorenjska iniciativa za kaj
  • Gorenjska iniciativa za varstvo okolja je za celovit pristop.
 •  [gibanja, pobude, društva in iniciative / iniciative in  [gibanja, pobude, društva
  • Predvsem v pedagoškem smislu je proces prinesel mnogo dobrih izkušenj, saj so se učenci kljub povečani svobodi gibanja in iniciativ lotili dela z osupljivo resnostjo in zavzetostjo.
  • Živa politika se zame dogaja spodaj, med ljudskimi gibanji in iniciativami.
  • Skratka, javnih iniciativ in pobud civilne družbe ni, so samo iniciative posameznikov, ki dobijo demokratično podporo ali pa s terorjem organizirano podporo avtoritarnih režimov.
  • Sporazum o ustanovitvi podpisalo nekaj zunajparlamentarnih strank oziroma iniciativ in društev - Pobudnik Tomaž Rozman.
Na vrh
 
2.1 zakonodajna pobuda
pravo
iniciativa je pobuda skupine državljanov, ki z vložitvijo peticije želijo spremeniti ali onemogočiti določen zakon
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Glede na roke iz zakona o referendumu in ljudski iniciativi bi bili referendumi na posameznih območjih lahko izvedeni že januarja 2002.
  • Evropska komisija je leta 2001 sprožila t. i. iniciativo o trajnostnem lovu in se trudila za vzpostavitev konstruktivnega dialoga med lovci in varstveniki ptic.
  • Državni svet podprl pobudo za zakonodajno iniciativo za spremembe zakona o DS.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Državni svet podprl pobudo za zakonodajno iniciativo za spremembe zakona o DS.
  • Še enkrat pa pravim, če bo gospod Podobnik ali kdorkoli prišel s spremembo zakona, ga bom pa vsaj v iniciativi za spremembo podprl in naj se določene stvari uredijo, če niso jasne.
  • Vladajoča LDS je sklenila vložiti iniciativo za četrti referendum o volilnem sistemu.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Povečana zahtevnost naj ne bi posegla v pravico do ljudske iniciative in referenduma, zato pa naj bi zagotovila, da bo taka pobuda resna.
  • Svetniška pravica do zakonodajne iniciative je v njihovem poslovniku le še potrjena, saj 39. člen govori o tem, da svetniki obravnavajo zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih določa 97. člen ustave.
 • referendum na ljudsko iniciativo
  • Dr. Kristan se strinja z odpravo predhodnega referenduma, zavzema se za razveljavitveni zakonodajni referendum in podpira uvedbo referenduma na ljudsko iniciativo.
  • Dr. Jambrek se strinja s preureditvijo referenduma, ne strinja pa se z razlogi (v analizi so popisani zelo obširno), zaradi katerih referendum na ljudsko iniciativo ne bi bil sprejemljiv.
Na vrh
3 program
iniciativa je ciljno usmerjen razvojni program ali načrt v določeni gospodarski panogi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prva domneva je bila kar točna, druga pa je bila kljub Bushevi novi vesoljski iniciativi preveč optimistična.
  • Clementine je imela nalogo, da preizkusi vrsto optičnih instrumentov, ki so jih razvili za strateško obrambno iniciativo iz 80. let, imenovano Vojna zvezd.
Na vrh
 
3.1 o programski opremi
informacijska tehnologija
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  •  [nova iniciativa
  • Predstavitev je pomemben napredek v projektu Evropske unije brezžične internetne iniciative Ipv6.
  • IBM WebSphere Homepage Builder spletni urejevalnik za Linux IBM je najavil spletni urejevalnik za operacijski sistem Linux, ki je del IBM-ove iniciative za podporo operacijskega sistema Linux in njegove programske opreme za e-poslovanje, strežnike in storitve.
  • Rekel bi, da je to razmeroma nova iniciativa in večina obstoječe prave tovrstne programske opreme je pravzaprav e - speak.
Na vrh
zakon o ljudski iniciativi in referendumu
pravo
 • Oboje je 10. julija v noveli zakona o referendumu in ljudski iniciativi uzakonil državni zbor.
 • Odbor je torej celovito razpravo o noveli zakona o referendumu in o ljudski iniciativi zaključil v mesecu februarju.
civilna iniciativa
družbeno gibanje z jasnim enkratnim ali trajnim ciljem
 • Civilna iniciativa proti sežigalnici komunalnih odpadkov v Kidričevem je ostala dejavna tudi po izpeljanem poizvedovalnem občinskem referendumu.
 • Člani Civilne iniciative proti sežigalnici Kidričevo so v minulih dneh dobili prvi uradni namig, da bo njihovo delovanje morebiti poplačano.
civilna iniciativa za Slovenijo
družbeno gibanje
 • V zadnjih treh letih smo veliko sodelovali s člani Civilne iniciative za Slovenijo.
 • Aprila letos so namreč v Slovenski ljudski stranki in Civilni iniciativi za Slovenijo ocenili, da bi bilo bolj pravično in ekonomsko utemeljeno, če bi količino certifikatov podvojili.