WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
informiran pridevnik
1 obveščen, poučen
če je ČLOVEK informiran, je seznanjen z informacijami, ki jih potrebuje pri svojem delu, ali ker ga kaj zanima
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Problem pa je, ker je o samih vsebinskih vprašanjih njenega delovanja in o dokumentih evropskih institucij slovenska in tudi evropska javnost prek PR mašinerije enostransko in zato preslabo informirana.
  • Skupna ugotovitev je bila, da so obrtniki preslabo informirani o delu zbornice in da ne izkoriščajo vseh možnosti, ki so jim na voljo.
  • Srbska logika s konca osemdesetih, ko so trdili, da Slovenci zato podpirajo Albance, ker so preslabo informirani o resničnem stanju na Kosovu.
  • Predvsem pa je katastrofa, če so pogajalci pomanjkljivo informirani in če pozabijo, ali pa niso sposobni pridobiti pomembnih informacij iz pogajanj samih.
  • Ker sva oba ugotovila, da je pomanjkljivo informiran, sem mu dne 10. marca poslal dodatno obrazložitev.
  • Matevž Frangež (SD) je poudaril, da je bil mestni svet pomanjkljivo informiran, če ne zaveden.
  • Več zgledov ...
  • Protivirusni program, požarni zid in redno posodobljen operacijski sistem bi lahko imeli za mentalni ekvivalent izobraženemu, zadostno informiranemu in kritičnemu umu.
  • Tu so vozniki zadostno informirani o vrsti gradnje, dolžini gradbišča in trajanju del.
  • Pacient mora biti zadostno informiran prej, preden prostovoljno privoli v določeno obliko zdravljenja.
  • V nasprotnem primeru pa se družba lahko izpostavi nevarnosti, da so novinarji preveč enostransko informirani.
  • Župan Žagar se je z razrešitvijo direktorja strinjal, menim pa, da je bil enostransko informiran, delno zaveden in je preveč zaupal NS.
  • Priznati moram, da mi polemiziranje z vami ni v nikakršno zadovoljstvo predvsem zato, ker ste slabo in enostransko informirani.
  • Ker želimo, da bi bili bralci časnika o zadevi celovito informirani, bi želeli k prispevku dodati naslednje pojasnilo oziroma razlago.
  • Zaradi splošnega interesa javnosti, da je o tako pomembnih zadevah korektno in celovito informirana, želim opozoriti na nekatera dejstva.
  • Namreč, če kdo v tej državi, mora biti Državni zbor izčrpno in celovito informiran.
  • Da bi bila javnost objektivno informirana, bi bilo prav, ko bi si avtor informacije pridobil tudi v samem Labodu.
  • V demokratični družbi imajo starši tudi pravico, da so objektivno informirani o novostih v šolstvu, česar jim doslej ministrstvo za šolstvo ni zagotovilo.
  • Ker si bralci zaslužijo, da so objektivno informirani, vam pošiljamo naslednja pojasnila na očitke nastopajočih v vaših članku oz. člankih.
  • Tisti, ki ne mislijo dobro, so večinoma neinformirani, napačno informirani ali ...
  • Pa mi rečejo, da gre za povsem drugo osebo in sem bil torej napačno informiran.
  • Ženska, ki izbere carski rez zato, da bi se izognila »biblični obsodbi na boleč porod«, je obupno napačno informirana.
  • Že na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi moral biti posameznik celostno informiran o posameznih fazah postopka za upokojitev.
  • Direktor Triglavskega narodnega parka Janez Bizjak je ob tem izrazil prepričanje, da so ljudje proti parku, ker niso celostno informirani.
  • Najbistvenejša posledica je komunikacija, prenos informacij - znanja, možnost biti objektivno, selektivno, pa vendar celostno informiran.
  • Anketiranci so menili, da so slabo informirani, kar posebej velja za zdravstveno zakonodajo.
  • Večina slovenskih politikov tudi tistih iz samega vrha je slabo informiranih, zato tudi na 'naučen' način odgovarjajo na zelo natančna vprašanja.
  • Smo pa žal slabo informirani, kar je leglo za vsakovrstna zavajanja, in nepovezani.
  • Župan je bil neustrezno informiran s strani tistih, ki LDS niso želeli v koaliciji.
  • Še najslabša posledica bo, če bodo zaradi pritiska neustrezno informiranega javnega mnenja zdravniki spremenili svoje poklicno ravnanje tudi v primerih, ko bo v škodo bolnikov.
  • Mojca Lorenčič iz Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije pri tem opozarja, da so bolniki s kronično odpovedjo ledvic pogostokrat neustrezno informirani o presaditvi ledvic, še preden se začnejo zdraviti z dializo.
  • Granić je v časniku naštel tuje diplomate, »ki so površno informirani «.
  • Ko prebiram Mladino, zdaj ob vsakem članku razmišljam o tem in preganja me zla misel, da ste tudi drugod tako površno informirani.
  • Je vrh ZN res lahko tako zelo površno informiran ?
  • Po njenem mnenju se javnost pogosto odzove z nestrpnostjo predvsem zato, ker je premalo informirana.
  • Prav tako menim, da so kmetje premalo informirani, kaj pravzaprav hočemo in kako jim bomo kompenzirali te padajoče cene.
  • Ob vaši kandidaturi vas je doletel očitek, da ste premalo informirani o slovenski specifiki.
  • Porabniki toplotne energije želimo, da je javnost bolje informirana, zato problem osvetljujemo tudi iz drugega zornega kota.
  • O ruskem predsedniku je dejal, da je »aktiven in dobro informiran « in vsekakor politik, ki je odločilno vplival na oblikovanje ruske notranje in zunanje politike.
  • V rubriki Rolanje po sceni v zadnji številki Mladine ste še enkrat potrdili, da ste » najbolje « informirana redakcija.
  • Zaradi splošnega interesa javnosti, da je o tako pomembnih zadevah korektno informirana, in v zaščito mojega dobrega imena želim povedati naslednje.
  • Na tej točki vsakdo, ki vsaj približno pozna razvoj umetnosti zadnjih 50-100 let mirno odloži vaše branje in ga pripiše vaši osebni frustraciji, ne pa korektnem in strokovno utemeljenem (ali vsaj korektno informiranem ) namenu.
  • O tako drastičnih ukrepih sindikat ni bil korektno informiran.
  • Otroci, ki so zadosti informirani in vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč, če bi jo potrebovali, imajo manj možnosti, da bi postali žrtve spolnih zlorab.
  • D. ni bila zadosti informirana, da bi lahko dala zavestno privolitev, starša pa, kljub iz vseh strokovnih mnenj jasno izraženi potrebi po nadaljnjem diagnosticiranju, deklice nista vključila v nadaljnji postopek.
  • In samo to je tisto, kar bi želeli narediti, preden se v resnici lotimo stvari, ki bi ponovno vrgle senco na verodostojnost tega Državnega zbora, da bi, skratka, spraševali ljudi o stvareh, o katerih se težko odločijo, ker o njih niso bili zadosti informirani.
  • Vpisno mesto bo moralo tudi poslovati v skladu z delovnim časom, o katerem bodo ustrezno informirani tudi vlagatelji.
  • Zaščita interesov uporabnika telekomunikacijskih storitev je tudi v tem, da je uporabnik ustrezno informiran o tem, kako naj na najbolj racionalen način uporablja razpoložljive storitve.
  • Strokovnjaki opozarjajo, da se mladi takim pritiskom prej zoperstavijo, če so ustrezno informirani.
  • Najprej to, da minister ni pravilno informiran, kar gre na rovaš strokovnih služb Ministrstva za promet (v nadaljevanju MP).
  • Ljudje pa niso pravilno informirani, zakaj je sploh prišlo do napake.
  • Če sem pravilno informiran, predsedniku MNZ Koper jeseni res poteče štiriletni mandat.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pomanjkljivo informirani in izobraženi potrošniki ne delajo škode samo lastnemu žepu, posledično trpi tudi gospodarstvo in razvoj.
  • Brez ustrezno informiranih in osveščenih potrošnikov o visoki ravni varstva potrošnikov seveda ni mogoče govoriti.
  • Informirani potrošnik bo laže opazil, kdaj mu želi prodajalec prodati točno določen aparat.
  • Potrošništvo, pravica do izbire, pride z možnostjo in hkrati dolžnostjo informiranega odločanja .
  • So zdaj volivci dovolj seznanjeni s to zahtevno tematiko za informirano odločanje o referendumskem vprašanju?
  • Potrošniki sami namreč težko spremljajo cene izdelkov in storitev pri več ponudnikih in v obsegu, ki bi jim lahko pomagal pri informiranem odločanju o najugodnejšem nakupu.
  • Več zgledov ...
  • Je razlog res želja po oblasti in nadzoru, kako in koliko bodo informirani državljani ?
  • Dobro informiran državljan je temelj demokracije, je dolgo veljalo. upravičen upad bralcev in zaupanja v brano napoveduje krizo in zaton novičarskih medijev kot nekdaj edine oaze resnice.
  • Manjka transnacionalnih forumov za javno razpravo, ki je ključnega pomena za informirane državljane , da se lahko razumno odločajo o regulacijah skupnega evropskega življenja.
  • Ker je potrebno razločiti, kaj nam je v luči globalnega dogajanja potrebno storiti kot ozaveščen posameznik in kaj kot informiran posameznik , vpet ponavadi v neko širšo skupno akcijo.
  • Demokracija lahko preživi oz. funkcionira samo v družbi dobro informiranih posameznikov .
 • PRIDEVNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Menil je, da so tako slabše informirani o dogajanju v občini in se tako tudi ne morejo pripraviti za morebitno pomoč.
  • V raziskavi Delo z dementnimi osebami so svojci stanovalcev z demenco kar dobro informirani o dogajanju v domu in skrbi za svojca z demenco.
  • Državni svetniki si želijo, da bi bili v prihodnje bolje informirani o aktualnem dogajanju na Koroškem.
  • V iskanje novega lastnika se želimo aktivno vključiti, želimo biti informirani o vseh aktivnostih na tem področju.
  • Slovenski državljan se ima v primerjavi s povprečjem Evropske unije za razmeroma dobro informiranega o aktivnostih evropskega parlamenta, dogajanje v zvezi s to institucijo spremlja bistveno bolj pozorno, kot kaže evropsko povprečje, tudi ugled parlamenta je v slovenski javnosti precej višji kot v evropskem povprečju.
  • Avtor poročila poudarja, da ima javnost pravico biti informirana o podrobnostih in morebitnih motivih za napad na Petka (to so dejali potem, ko so slišali za številne tožbe, vložene proti novinarjem zaradi pisanja o primeru).
  • Več zgledov ...
  • Še nikoli nista tretja in četrta oblast skupno tako brez zadržkov brisali meje med zasebnim in javnim, še nikoli poprej ni bila vsa država tako intenzivno informirana o intimnih podrobnostih kakega politika in še nikoli prej ni bil kak politični škandal vnaprej tako medijsko ustrezno insceniran.
  • Njegov slovenski kolega Dimitrij Rupel je »fante iz Zagreba« takoj podučil, da so slabo informirani o problematiki morske meje.
  • Ljudje, celo golfisti, so premalo informirani o tej problematiki .
  • Sem iz prve roke informiran o ciganski problematiki .
  • Navzoči so bili informirani o poteku volitev in koliko članov bi iz posameznih vasi izvolili v svet krajevne skupnosti.
  • Včeraj je sodnica Lužovčeva te dokaze izločila, okrožno tožilko pa smo prosili za komentar: Nisem še informirana o poteku sojenja, zato uradnega komentarja ne morem dati!
  • V demokratični družbi imajo starši tudi pravico, da so objektivno informirani o novostih v šolstvu, česar jim doslej ministrstvo za šolstvo ni zagotovilo.
  • Kot pravijo v njegovi informacijski službi, za to ni potrebe, saj bo predsednik letoval doma in bo sproti informiran o vseh novostih .
  • Informacije o možnostih za vključitev v programe samostojnega učenja in vse ostale oblike izobraževanja ob delu lahko zainteresirani dobijo po telefonu ali osebno na Ljudski univerzi Velenje, Titov trg 2, kjer bodo prijazno sprejeti in informirani o vseh novostih .
  • Pomembno je, da je posameznik dobro informiran o svoji bolezni , saj je lahko tako pomoč pravočasna in učinkovitejša.
  • Zelo pomembno je, da imajo v svoji okolici dovolj podpore in da so zadostno informirani o svoji bolezni , kajti limfomi so zelo različni.
  • Svet ima precej izkušenj tudi s tem, da pacienti tožijo zdravnike zaradi tega, ker niso bili dovolj dobro informirani o bolezni in o vseh možnostih za zdravljenje.
  • Nauk: če nisi dovolj informiran o poslu , ki ga opravljaš, lahko izgubiš lepo priložnost!
  • Odobritev posojila je stvar uprave, so pa nadzorniki informirani o tem poslu , je povedal prvi nadzornik NLB Marko Simoneti.
  • Veliko delajo in praviloma so dobro informirane o zadevah , o katerih odločajo.
  • Aktivnosti, ki so na ta dan pripravljene po svetu, so namenjene opozarjanju svetovne javnosti na pravico biti informiran o zadevah splošnega in javnega pomena.
  • Znotraj Agencije pa je sindikat manj glasen ali pa je tako dobro informiran o žgočih zadevah , ki se neposredno tičejo 2400-članskega kolektiva.
  • Srbska logika s konca osemdesetih, ko so trdili, da Slovenci zato podpirajo Albance, ker so preslabo informirani o resničnem stanju na Kosovu.
  • Bolniki običajno niso ustrezno informirani o svojem zdravstvenem stanju .
  • Očitno je povsem nepomembno, če ima predsednik pretežno reprezentančno vlogo in če mu kot vrhovnemu poveljniku baje pripada le pooblastilo, da je informiran o stanju v vojski; volitve pred nami so menda usodne in bati se je, da bomo zavozili v kak jarek.
  • Najbolj bistveno je biti v toku dogajanja in ostati informiran o stvareh , ki jih na našem področju počnejo sorodne ustanove po svetu.
  • Da bodo državljani informirani o stvareh in da dobijo tudi neko državljansko vzgojo, pa tudi poslancem samim bi pomagalo, da se vzgajajo v demokratični smeri.
  • Neštetokrat smo poskušali priti v stik z njo, biti uradno informirani o stvareh , toda s podrejenimi očitno ni želela kontaktirati.
  • Le polovica sodelujočih v raziskavi je ocenila, da je zelo dobro informirana o možnostih kontracepcije.
  • Načeloma sem za to že poskrbela, lahko pa bi bila bolje informirana o možnostih .
  • Uporabniki so dobro informirani o različnih možnostih , ki so jim na voljo.
  • Ni se sprijaznil z borznim poročilom, da so bile »vse ključne odločitve sprejete po končanem borznem sestanku« v četrtek popoldne, zaradi česar po mnenju borze nekateri niso mogli biti informirani o njeni odločitvi že v četrtek dopoldne.
  • Prepričan sem, da ima nadzorni svet v določenih izjemnih primerih svojo vlogo: ne razsodnika, ampak ima pravico biti informiran o nekaterih odločitvah uredniške politike, saj je od tega odvisen poslovni uspeh - ko govorimo o ekstremnih primerih, dobrih in slabih.
  • Povejte, koliko je slovensko gospodarstvo informirano o posledicah vstopa v Nato!
  • Če bi pred 20 leti in še vsa nadaljnja leta izbirali in bili bolj informirani o posledicah takšne in drugačne demokracije ali bi se tedaj in kasneje odločili za točno tako demokracijo kot jo imamo danes ali bi se odločili za drugačno demokracijo?
  • Bog, ki ga je ustvaril takšnega, najboljšega in nesprejemljivega, očitno, kljub svojim božanskim kompetencam, ni bil dovolj informiran o posledicah svojega početja.
  • Zaposleni hočejo biti čim bolje informirani o razmerah v podjetju, čeprav se novost neposredno ne nanaša nanje.
  • Ugotovili smo, da so ljudje premalo informirani o razmerah v banki.
  • Taki so po njihovem mnenju vsi sedanji mestni svetniki, ki so v prejšnjem mandatu izglasovali odločitev, da mestni svet ne želi biti informiran o razmerah v SIB, in podprli sporni nakup.
  • Seveda se, in lepo je videti, da nekdo skrbi, da smo informirani o dogodkih iz mlade preteklosti, ki bi sicer lahko šle v pozabo.
  • Toda na srečo tamkajšnji nočni televizijski spored ponuja zelo bogat evropski nogometni spored, tako da so bili naši igralci pred prvim nedeljskim treningom na glavnem štadionu odlično informirani o dogodkih v portugalski, belgijski, španski, angleški, italijanski in nemški ligi.
  • "Vabila niso bila pravočasno razposlana, osebam, ki so zaslužne za prireditev, to so častni in organizacijski odbor ter Maistrovi borci, ni bila posvečena zadostna pozornost, javnost je bila pre-slabo informirana o dogodkih , na prostoru za častne goste na Trgu generala Maistra ni bil spoštovan protokol," pravi.
  • Glede na dosedanje izkušnje v arbitražnih postopkih sem prepričan, da so delavci premalo informirani o pravicah , ki jim jih zagotavlja še veljavna zakonodaja.
  • Na smrt obsojeni so praviloma zelo slabo informirani o svojih pravicah in možnostih.
  • Poleg tega sta stranki v postopku v izrazito neenakem položaju; potrošnik je gmotno šibkejši, manj izkušen in slabše informiran o svojih pravicah kot ponudnik, ki ima na voljo tako kadre kot denar za pravdo.
 • biti informiran, kaj se dogaja
  • Večina čakajočih je bila kar naenkrat dobro informirana, kaj se dogaja pred bankami v glavnem mestu.
  • Prvi pogoj je, da si natančno in strokovno informiran, kaj se dogaja na lokalni in nacionalni pa tudi na mednarodni sceni.
  • Agencije za spodbujanje tujih naložb po svetu običajno niso pravi naslov za privatizacijo velikih državnih podjetij; so sicer informirane, kaj se dogaja, vendar so pravi naslov za odgovore ministrstva.
 •  [ozaveščen, osveščen, razgledan, izobražen, poučen, obveščen, zainteresiran, kritičen, izobražen, odgovoren in informiran
  • Toda ko gre za zdravje, smo bolniki vse bolj informirani in ozaveščeni , samoiniciativni in s tem tudi zahtevnejši.
  • Iz njih je jasno, da gre za osebne zgodbe in tudi osebne tragedije ljudi, ki so imeli izjemen intelektualni potencial in znanje, bili so ozaveščeni in informirani.
  • Konkurenčen trg je pogoj, da lahko kupec uveljavlja svoje pravice, in nasprotno: aktiven, informiran in ozaveščen porabnik je pogoj za učinkovito konkurenco.
  • In na drugi strani potrošniki, ki so vse bolj informirani in osveščeni .
  • Da bi pacienti lahko uveljavljali svoje pravice, ki so jim zagotovljene po zakonu, morajo biti osveščeni in informirani.
  • Naše poslanstvo so in ostajajo informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo svoje pravice ter na drugi strani potrošnikom naklonjena družba, ki spoštuje in varuje pravice potrošnikov.
  • Več zgledov ...
  • Poslovneži in trgovci očitno niso dovolj informirani in razgledani , tako da raje nasprotujejo spremembam.
  • Upoštevajte, da so razgledani in informirani igralci tudi najbolj navdušeni in motivirani.
  • Perspektiven, razgledan in informiran uporabnik naj bi si izbral ustrezno vrsto zdravstvenega zavarovanja, tako da pomanjkanje denarja ne bi oviralo ali celo onemogočalo potrebnega tretmaja.
  • Če si slabo izobražen in informiran, ne boš dobil najboljše storitve, ker je ne poznaš.
  • Poleg tega bo morala biti zelo informirana in izobražena o vseh stvareh, saj bodo ljudje pričakovali, da se bo znala pogovarjati o različnih temah.
  • Hkrati je kritika, zlasti kadar jo pišejo gledališko informirani in izobraženi ljudje, tudi del gledališča kot celote.
  • Takrat so odločno ostajali na starih cenah premij, toda vedno dobro poučeni in informirani so govorili, da je seveda samo vprašanje kratkega časa, kdaj bodo cene premij teh zavarovanj poskočile.
  • Ker je ravno v tistem času spremljal očeta, ki se je prav tako zdravil zaradi diseminiranega plazmocitoma, je bil o bolezni zelo dobro poučen in informiran.
  • Kljub dokaj dobrim napovedim pa član uprave Publikuma Branko Greganovič svetuje vstop na večino trgov JV Evrope le dobro poučenim in informiranim vlagateljem.
  • Čeprav so naredili precej tiskovin, so občani preslabo obveščeni in informirani.
  • Verniki so danes veliko bolje obveščeni in informirani kot kdaj koli prej.
  • Na regijskem parlamentu so sklenili, da bi otroci morali biti bolje informirani in obveščeni , da bi morali v šoli in doma več razpravljati o odvisnosti in njenih posledicah, da bi bilo potrebno poostriti ukrepe varovanja v šolah in namestiti kamere, kar bi prispevalo k preprečevanju preprodaje in uživanja drog.
  • Napovedni trgi torej agregirajo pričakovanja dobro informiranih in zainteresiranih ljudi o verjetnosti nekega dogodka (na primer o zmagi predsedniškega kandidata).
  • Gotovo, manjšina politično bolj zainteresiranih in informiranih, morda tudi moralno bolj odgovornih državljanov najbrž pozna strankarsko provenienco in nekaj izjav obeh kandidatov – pa je to res dovolj za spoznanje, kdo izmed obeh bi bil res prava izbira; namreč prava v tem smislu, da bi ga volilci po preteku mandatne dobe izvolili še enkrat, a še bolj v tem smislu, da bi takemu glasovanju pritrdil tudi Bog, od katerega oblast dejansko izvira?
  • Protivirusni program, požarni zid in redno posodobljen operacijski sistem bi lahko imeli za mentalni ekvivalent izobraženemu, zadostno informiranemu in kritičnemu umu.
  • Morda lahko rečemo, da je protivirusni program, požarni zid in redno posodobljen operacijski sistem mentalni ekvivalent izobraženemu, zadostno informiranemu in kritičnemu umu.
  • Potrošnik pa je bolj kot kdaj koli ozaveščen, informiran in kritičen ; težko ga je prepričati, da sladke in vabljive obljube trgovcev (o najnižjih cenah, najboljši izbiri ter kakovosti blaga in postrežbe) niso samo poza, celo nesramna potegavščina.
  • Cilj takšnega izobraževanja je usposobiti posameznike za » odgovorno in informirano vlogo državljana«.
  • V okviru teh splošnih sprememb v izobraževanju se učno okolje izobraževanja za demokratično državljanstvo dramatično spreminja, hkrati pa postaja znanje, ki je potrebno za » informirano in odgovorno državljanstvo«, tudi vse kompleksnejše.
  • Kljub temu je treba izpostaviti, da morata biti vsak resnično demokratičen sistem in vsaka demokratična družba sposobna ustvariti družbeni napredek, ki vsem državljanom omogoča ne samo participacijo, temveč tudi pridobivanje znanja in kompetenc, ki so nujno potrebni za informirano in odgovorno participacijo.
Na vrh
 
2 v ezoteriki
informiran IZDELEK, zlasti LONČEK ali KOZAREC, ima vtisnjeno določeno kemično snov, ki spreminja fizikalno-kemične lastnosti vode in ugodno vpliva na človekov organizem in počutje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Informirane lončke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vročih napitkov, tudi za juhe.
  • Na informiranih lončkih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v čakrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje.
  • Iz vaše revije imam nekaj izdelkov, s katerimi sem tudi zadovoljna: informirani lonček , vrč za dobro vodo, kristalno zvezdico v obliki obeska.
  • Glede na težave je mogoče informirani obesek tudi dodatno programirati.
  • Informirani obesek deluje kot zaščita pred zunanjimi negativnimi vplivi.
  • Miha, Izola Niste edini, ki nas sprašuje, kako velik je informirani obesek Lučka, ki je hkrati tudi dobro nihalo.
  • Več zgledov ...
  • V informiranem kozarcu je bil paradižnik še svež, v navadnem kozarcu pa je bil že spremenjen.
  • V informiranih kozarcih je bila počasnejša izguba vode v sadju in rast oziroma razvoj plesni, ki so rasle na sadju.
  • Po dvanajstih dneh je bila povsem obdana s plesnijo, v informiranem kozarcu pa je ostala sveža veliko dlje.
  • V modrem informiranem vrču so prav takšne informacije kot v modrem kozarcu.
  • Vodo iz potoka je natočil v informirani modri vrč in z njo zalival sto žitnih bilk, drugih sto bilk, oziroma najprej semen pšenice, pa je zalival z neinformirano vodo iz potoka.
  • Norad plus je informirana samolepilna bakrena ploščica , ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manjše ure je Ø 24 mm, za večje Ø 28 mm).
  • To spremembo klastrov vode znanstveno dokazujejo tudi na Inštitutu za celulozo in papir v Ljubljani, povečanje biopolja z vodo iz informiranih kozarcev in uspešno zaščito pred sevanji z informiranimi bakrenimi ploščicami pa v ljubljanskem laboratoriju za kognitivno modeliranje na Fakulteti za računalništvo.
  • Norad plus je informirana samolepilna bakrena ploščica , ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manjše ure je Ø 24 mm, za večje Ø 28 mm).
  • V USB-vtičnico vtaknjen informirani Zaščitni ključ USB in bakrena samolepilna ploščica zmanjšujeta negativne vplive sevanja računalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na človeka in njegovo zdravje.
  • Informirani ključ USB zaščiti pred sevanjem računalnikov in monitorjev.
  • Učinkovanje informiranega Zaščitnega ključa USB je preverjeno z GDVelektrografijo in z mikroskopiranjem žive kapljice krvi na temnem ozadju.
  • Učinkovanje vseh njegovih informiranih izdelkov je preverjeno z znanstvenimi metodami.
  • Tušovem supermarketu v ljubljanskem BTC-ju Misteriji vsak petek popoldne, v soboto in nedeljo na stojnici prodajajo knjige in informirane izdelke .
  • Nada, Krk Vse informirane izdelke , lončke, kozarce, vrče, lahko perete tako kot vsako drugo posodo.
Na vrh
 
informirana privolitev/izbira / informiran pristanek / informirano soglasje
pravo
 • Povedano preprosto je obdelava osebnih podatkov praviloma dopustna ob izpolnjenem pogoju informirane in svobodne posameznikove privolitve .
 • Pritožnik meni, da sodišča niso upoštevala aktualnih stališč teorije in tuje sodne prakse v zvezi s t. i. informirano privolitvijo .
 • Če je oseba še živa, jo vprašamo za mnenje in v tem primeru gre za princip informirane privolitve .
 • Težko je doreči tudi etična vprašanja, kot je denimo vprašanje informiranega pristanka pacienta na terapijo.
 • Poleg tega mora kirurg z bolnikom opraviti najmanj dva pogovora, da lahko govorimo o pravem informiranem pristanku , če gre za strogo estetski poseg.
 • Informirani pristanek bolnika na poseg kirurga je zelo važno in spet posebno področje.
 • Več zgledov ...
 • Izvedeno mora biti tudi v skladu s kulturnimi, etičnimi normami, ki vključujejo informirano soglasje o postopku in zaupnost.
 • Pri pridobivanju soglasja za darovanje organov po smrti so države uzakonile dva načina dajanja soglasja državljanov, bodisi informirano ali domnevno soglasje .
 • Prvo se imenuje informirano soglasje in pomeni, da posameznik svojo privolitev v darovanje da na osnovi informacij in nedvoumno.
 • Če zdravniki ne morejo posredovati pravilne informacije, ženske niso sposobne opraviti resnično informirane izbire glede zdravniške skrbi.
 • Kar pa še ne pomeni, da potrošnik s skrbno in informirano izbiro ne bi mogel še kaj privarčevati.
 • V skladu z zakonom o pacientovih pravicah bi morali zdravstveni strokovnjaki zagotoviti informirano izbiro in možnost soodločanja o posameznih postopkih in posegih," so prepričani v združenju.