WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
izkrivljati glagol
1 spreminjati podatke
če ČLOVEK ali INSTITUCIJA izkrivlja PODATKE o nekem stanju, jih spreminja, ker pravih ne pozna ali ker jih hoče prikriti
  • kdo/kaj izkrivlja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tovrstne opazke na poceni način izkrivljajo resnico in so prikrito razdiralne.
  • Med zaslišanji naj bi bil izkrivljal resnico, dajal napačne informacije, predvsem pa odkrito lagal o tem kako se je s problemom sam soočil.
  • Pred kratkim ga je ugledna skupina danskih znanstvenikov v komisiji za znanstveno nepoštenost obtožila, da izkrivlja dejstva in jih prilagaja svojim teorijam ter tako krši raziskovalno etiko.
  • Menil je namreč, da danes nekateri politiki izkrivljajo dejstva, in je pri preiskavah zato potrebno poiskati tudi dokumente.
  • Tisti, ki ne sodelujejo, so verjetno netipični glede na populacijo kot celoto in njihova odsotnost verjetno izkrivlja podatke.
  • V sindikatu so ogorčeni, ker nekateri sindikalni liderji v javnosti izkrivljajo podatke o plačah carinikov, da bi na ta način prizadevanja za višje plače v svoji dejavnosti prikazali kot upravičena in legitimna.
  • Izražanje političnih stališč na neki prireditvi, in to na način, ki bistveno ne poseže v njen potek, je nekaj popolnoma drugega kot policijska prijava, ki izkrivlja sliko dogodka.
  • Avtor svoje ugotovitve podaja na podlagi pomanjkljivih dejstev, ki izkrivljajo objektivno sliko o razlogih za povečanje proračunskih sredstev za delovanje Urada.
  • Več zgledov ...
  • Čeprav o nas večkrat poročajo popačeno in izkrivljajo našo podobo, ker vedno znova vlačijo na dan stvari, ki so se zgodile pred stoletji.
  • Čeprav o nas večkrat poročajo popačeno in izkrivljajo našo podobo, ker vedno znova vlačijo na dan stvari, ki so se zgodile pred stoletji.
  • kako izkrivlja kaj
  PRISLOV+GLAGOL
   
  • Ideje so toliko poenostavili, da so bile razumljive in všeč kar največ ljudem, tudi če so pravo resnico namenoma izkrivljali.
  • Dule in Anča namreč nista pričala preveč skladno in namenoma sta izkrivljala dejstva.
  • Zgodbe je namerno izkrivljal, vzpostavljal kišejske črno - bele karakterizacije dobrih belih kavbojev in krvoločnih rdečekožcev in tako ustvaril zgodovinsko deformirane legende o pionirskih časih osvajanja ameriških širjav, v katere še danes verjame dobršen del ljudi.
  • Ta Clintonova trditev je povzročila nov zaplet, saj ga republikanci obtožujejo, da namerno izkrivlja dejstva.
  • koliko izkrivlja kaj
  kol-PRISLOV+GLAGOL
   
  • Z njo se ljudem povsem izkrivlja pravilna vrednostna lestvica predmetov premične dediščine prve svetovne vojne.
  • Zato menijo, da bi iz primerjav o plačah v javnem sektorju morali izločiti vse tiste, pri katerih se plače vežejo na poslansko osnovo (takih naj bi bilo v Sloveniji več kot 7000), saj sliko povsem izkrivljajo.
Na vrh
 
1.1 o zgodovinskih podatkih
če ČLOVEK ali INSTITUCIJA izkrivlja ZGODOVINSKE PODATKE, jih spreminja, ker pravih ne pozna ali ker jih želi prikriti
  • kdo/kaj izkrivlja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Sam je večkrat dejal, da zgodovino izkrivljajo njegovi sovražniki, ki ga želijo očrniti.
  • Tudi v šolah, izven učnega programa, izkrivljajo napisano in dokazano zgodovino?
  • Njegov odklonilni odnos do partizanstva je zaradi usode očeta in brata morda človeško razumljiv, vendar zato nima pravice izkrivljati zgodovinskih dejstev in sramotiti narodnoosvobodilnega gibanja.
  • Televizijskemu občinstvu so prikazali lažen propagandni film, ki povsem izkrivlja zgodovinska dejstva in na grozljiv način prikazuje italijanske vzhodne sosede, kar bi lahko imelo tudi pomembne politične posledice.
Na vrh
1.2 o izjavah
če ČLOVEK ali INSTITUCIJA izkrivlja IZJAVE drugega človeka ali institucije, jih spreminja, da bi mu škodil
  • kdo/kaj izkrivlja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ne razume, pravi, zakaj izkrivljajo informacije in mečejo slabo luč na Aerodrom.
  • Kljub vsemu smo v štabu za reševanje sproti ocenjevali, da velik del medijev korektno poroča o nesreči in o naporih ter delu reševalcev, del medijev, gre za manjšino, pa je nemalokrat izkrivljal naše uradne informacije, morda zaradi nepoučenosti o tematiki ali pa zaradi prilagajanja zgodbam, za katere so podatke izbrskali med ljudmi, ki kljub življenju ob premogovniku ali morda celo z njim še ne poznajo rudarske stroke.
  • V demokratičnem dialogu se ne spodobi izkrivljati stališč oponentov in jim podtikati trditev, ki jih niso izrekli.
  • V pismu (SP, 23.2.2002) pravi, da se namesto argumentirane debate o Natu ukvarjam z njim in to s povsem obrobnimi zadevami, ki jih kar naprej napihujem, ter nadaljuje, da izkrivljam njegova stališča.
Na vrh
1.3 o stanju
če ČLOVEK ali INSTITUCIJA izkrivlja STANJE, ga hoče spremeniti
  • kdo/kaj izkrivlja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Dodatna ovira v analizi je Nuklearna elektrarna Krško, ki s petino prihodkov, polovico izgube in s številnimi drugimi kazalci tako izstopa, da izkrivlja stanje v krški občini in v regiji.
  • Dovolite, da vas opozorimo na vrsto pomanjkljivosti oziroma netočnosti, ki pa sta jih novinarja docela nekritično uporabila kot temelj njunim poznejšim komentarjem; nenazadnje tak pristop tudi izkrivlja dejansko stanje, v katerem se nahaja Adria Airways danes.
  • Tržno - cenovna politika je manj ciljno usmerjena, izkrivlja delovanje trgov, moti zunanjetrgovinske (in politične) odnose, ter ne vpliva na ohranjanje podeželja in ne zagotavlja večjega varstva okolja.
  • Smernica prepoveduje manipulacije, ki povzročajo umetna nihanja cen delnic in izkrivljajo delovanje borz, prevzemniku pa nalaga, da ponudbo oznani šele tedaj, ko je sposoben izpolniti vse finančne obveznosti.
Na vrh
2 narediti slabo
ČLOVEK ali INSTITUCIJA izkrivlja NEKAJ, kar mu lahko škodi
  • kaj izkrivlja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Države članice, ki ne ravnajo v skladu z zgoraj omenjenimi direktivami, povzročajo po mnenju komisije škodo okolju ter izkrivljajo popolno konkurenco.
  • Prav cenovni kartel najbolj grobo omejuje, preprečuje ali izkrivlja konkurenco na trgu.
  • Za naše potrošnike in za države v razvoju se bo to poznalo tudi skozi odpravo ukrepov, ki izkrivljajo konkurenčnost.
  • Komisija je ugotovila, da pomoči niso bili deležni kmetje, ampak komercialna hčerinska podjetja strojnih krožkov, kar izkrivlja konkurenčnost na trgu strojnih storitev.
Na vrh
 
3 ne upoštevati
ČLOVEK ali INSTITUCIJA izkrivlja NEKAJ tako, da tega ne upošteva
  • kdo/kaj izkrivlja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Že na tej stopnji namreč tako pomembno izkrivlja vsebino aprilske odločbe ustavnega sodišča, da bo zakon skoraj nemogoče popraviti v skladu z njo.
  • Vsak od teh treh pristopov zahteva, da pristopimo k Bibliji z dolžnim spoštovanjem in da ne izkrivljamo njene vsebine ali besed.
  • Je morda volilni sistem tak, da izkrivlja voljo ljudstva?
  • Ob načelnem dvomu, da volilni sistem izkrivlja voljo ljudstva, je zmagovalec volitev nastopil še z enim bolj konkretnim dvomom.
  • Opisani način izvedbe konkurenčnih referendumov po mnenju ustavnega sodišča izkrivlja voljo volilcev in nedopustno favorizira veljavno zakonsko ureditev, ki naj bi jo volilci na referendumu ravno spremenili.
  • Če te naloge zaupajo izvoljenim politikom, ki imajo svoje interese, to nujno izkrivlja voljo volivcev.
Na vrh