WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
intervenirati glagol
1 posredovati; priti na pomoč
POLICISTI ali GASILCI intervenirajo, če pridejo na pomoč v primeru NESREČE ali PREKRŠKA
  • kdo intervenira
  • kdo intervenira s čim
  • kdo intervenira s kom
  • kdo intervenira zaradi česa
  KDO/KAJ
   
  • Požar je očitno zanetila iskra, gasilci pa so pravočasno intervenirali in preprečili nadaljnje širjenje rdečega petelina.
  • Lorbek je na vprašanje, ali je M. L. grozil že pred tem, povedal le, da so v tem stanovanju policisti že intervenirali zaradi kršitev javnega reda in miru.
  • Policija v družinah največkrat intervenira prav zaradi nasilja, toda v njihovih statistikah piše samo, da je šlo za kršenje javnega reda in miru.
  • Policisti so v minulem letu intervenirali v 5742 primerih, ob prekrških pa so obravnavali 5670 ljudi.
  • kdo intervenira
  • kdo intervenira v čem
  • kdo intervenira ob čem
  ČAS
   
  • Policisti so v minulem letu intervenirali v 5742 primerih, ob prekrških pa so obravnavali 5670 ljudi.
  • Gasilci PGD Ajdovec so v lanskem letu intervenirali le dvakrat in še to na opuščeni deponiji lesnih odpadkov.
  • kdo intervenira v čem
  • kdo intervenira na čem
  LOKACIJA
   
  • Mariborski policisti so v petek ob 16. uri intervenirali v gostinskem lokalu na Koroški cesti.
  • V lanskem letu so policisti v tem lokalu intervenirali samo dvakrat.
  • Prejšnji četrtek ob dveh zjutraj so policisti intervenirali v stanovanju v Štorah.
  • Pri AMZS so od torka do danes po cestah opravili 19 vlek in 10-krat intervenirali na kraju okvare ali poškodbe vozila.
  • Zaradi kršitev javnega reda in miru so v torek policisti štirikrat intervenirali na javnih krajih in enkrat v zasebnih prostorih.
  • Rače - Policisti so v soboto ob 21.30 intervenirali na pediatričnem oddelku mariborske bolnišnice.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  • V soboto nekaj minut pred 15. uro so morali piranski policisti intervenirati v Luciji, kjer je prišlo do pretepa.
  • Seno se je hitro vnelo, ogenj pa razširil, zato so morali intervenirati gasilci.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  • Nobena država na svetu ne more intervenirati pri drugi državi, če nima povoda znotraj te države same.
  • Vendar občina ne more intervenirati, ker na tej lokaciji nima v lasti nobenega zemljišča ali objekta.
  • Banke ne morejo bistveno intervenirati, saj so devizne rezerve pet - do desetkrat premajhne za vse obljube, ki jih imajo banke.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  •  [treba je intervenirati
  • Kljub takemu shodu neznanske množice in navkljub temu, da je bila množica gostinskih sedežev povsem zasedena in je izpuhtel marsikateri liter štajerca, varnostnikom in policistom ni bilo treba intervenirati v kakšnem hujšem konfliktu.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK+
  • Ko je v aprilu 1992 postalo jasno, da nova ameriška administracija ni pripravljena vojaško intervenirati ne v BiH ne v ZRJ, se je Avstrija izrecno poslovila od ideje, da bi ona vodila aktiven pritisk za intervencijo.
 • PRISLOV+GLAGOL+
  • Reševalni prevozi se razporejajo tako, da je eno vozilo vedno v pripravljenosti, da lahko takoj intervenira v nujnem primeru (prometna nesreča ...
  • Tako kot že pred nekaj dnevi so morali šišenski policisti ponovno intervenirati v stanovanju na Vodnikovi cesti v Ljubljani, kjer je 31-letni Mirko K. kršil javni red in mir.
  • Tako bi že zelo zgodaj ugotovili predbolezenska stanja in še pravočasno intervenirali.
  • Vladni politiki čedalje pogosteje intervenirajo in si zelo po svoje predstavljajo depolitizacijo televizije
  • Še posebej pomembna pa je njihova tehnična intervencijska enota za posredovanje v primerih nesreč z nevarnimi snovmi v cestnem prometu, ki je lani že intervenirala ob nesreči cisterne.
 •  [policisti, gasilci so intervenirali x-krat / kdo intervenira x-krat / kdo intervenira  [nekajkrat, večkrat
  • Sicer pa so letos veliko moči namenili preventivnemu delu, tako da večjih požarov ni bilo, so pa sevniški gasilci letos že 40-krat intervenirali.
  • V letu 1997 so posavski policisti kar 280-krat intervenirali zaradi kršitve javnega reda in miru v stanovanjih.
  • Na AMZS so od torka do danes 16-krat intervenirali, od tega so opravili 12 vlek poškodovanih vozil in 4 - krat nudili pomoč na kraju okvare.
  • Vendar smo kljub temu morali zaradi dežja in zamašenih odtočnih kanalov kar nekajkrat intervenirati in črpati vodo iz kleti, " je pojasnil Alojz Levičnik.
  • Lani so trikrat intervenirali zaradi požara in dvakrat zaradi naravnih nesreč.
  • Večina stanovalcev ima zdravstveni karton v domski ambulanti, iz doma pa so že večkrat intervenirali in priskrbeli nujno medicinsko pomoč.
 • kdo intervenira v x primerih
  • Policisti so v minulem letu intervenirali v 5742 primerih, ob prekrških pa so obravnavali 5670 ljudi.
  • Zaradi omenjenih kršitev so policisti intervenirali v 2338 primerih, pri tem pa obravnavali 2132 oseb.
Na vrh
 
1.1 zavzeti se za koga ali kaj
če ČLOVEK, DRŽAVA ali ORGANIZACIJA intervenira pri ČLOVEKU ali USTANOVI za ČLOVEKA ali neko STVAR, se posebej zavzame za hiter in ugoden razplet dogodkov
  • kdo intervenira pri kom
  • kdo intervenira za kaj
  • kdo intervenira za koga
  KDO/KAJ
   
  • Zakaj niste intervenirali pri pristojnem ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj in pospešili postopka?
  • Obe krovni organizaciji sta že protestirali proti manipulacijam proti manjšini in napovedali, da bosta intervenirali pri najvišjih organih oblasti Italije in Slovenije.
  • Vaščani so pogosto prosili župnike ali kaplane, naj intervenirajo pri Italijanih, da bi dovolili samoobrambne enote.
  • Ameriški State Department je potrdil, da je interveniral pri venezuelski televizijski multinacionalki, ki producira v Srbiji izredno priljubljeno televizijsko serijo Kasandra.
  • Zakaj novi lastniki doslej še niso intervenirali za zaščito svojih interesov?
  • Sicer pa je vlada letos že dvakrat intervenirala za odpravo posledic žledoloma in sicer z 245 milijoni proračunskih sredstev.
  • Za zamegljevanje položaja se uporabljajo celo tako sporen postopki, kakršen je nasilna vselitev v dekanat, onemogočanje dostopa do dokumentacije in lobiranje v vrhovih politike, ki bi morda lahko intervenirala za umiritev stanja.
  • Isti dan, ko je izšla Mladina, je namreč podpredsednik LDS Jaša Zlobec na tiskovni konferenci navedel nesramno laž, da je namreč Janez Janša interveniral za izpustitev Jelinčiča.
  • Več zgledov ...
  • V veliki narodni stiski je škof prvi poklican, da kontaktira z okupatorjem, mu izjavi sprejemanje dejanskega stanja, prosi za omilitev pogojev, intervenira za zaprte, na smrt obsojene.
  • kdo intervenira iz česa
  VZROK
   
  • Tudi države so v preteklosti že intervenirale iz humanitarnih razlogov.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  •  [treba je intervenirati
  • Levičarjev trpljenje v tretjem svetu dejansko ne zanima: želijo si le eno - da bi imeli sami čisto vest, da jim potemtakem ne bi bilo treba intervenirati.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  • Nobena država na svetu ne more intervenirati pri drugi državi, če nima povoda znotraj te države same.
  • Vendar občina ne more intervenirati, ker na tej lokaciji nima v lasti nobenega zemljišča ali objekta.
 • kdo intervenira v zvezi s čim
  • Avstrijsko veleposlaništvo je prav s tem v zvezi velikokrat interveniralo pri slovenskih organih.
Na vrh
1.2 o vojski
VOJAŠKE SILE intervenirajo, če posredujejo ob SPOPADIH ali OKUPACIJI, navadno na tujem OZEMLJU
  • kdo intervenira
  • kdo intervenira s čim
  KDO/KAJ
   
  • To je zelo lepo rečeno, vendar je vedno več situacij, kjer intervenirajo predvsem Združene države, ker drugače ne pride do intervencije.
  • Jasno je bilo, da domače varnostne sile ne bodo intervenirale.
  • Vojno je izgubila, ker je Tuđman verjel, da bodo intervenirale evropske sile, da bodo Nemci umirali na Balkanu za hrvaško stvar.
  • Zunanje sile intervenirajo najprej v lastnem interesu, a tudi iz usmiljenja.
  • Zaradi alžirskih gusarjev je leta 1816 in 1824 intervenirala z vojsko Anglija, vendar brez uspeha.
  • General Maister in njegovi soborci so sicer hoteli že prej proti madžarski okupaciji intervenirati z oboroženo silo.
  • kdo intervenira v čem
  +LOKACIJA
   
  • Za ameriško administracijo je bil najtežji problem, kako intervenirati v Bosni, ne da bi utrpeli žrtve kot v Vietnamu.
  • Rimljani so že tretjič vojaško intervenirali v helenističnem svetu.
  • Imajo pa letala cisterne za oskrbo vojaških letal v zraku in razvijajo tudi lastne rakete dolgega dosega. Zahodni strokovnjaki sodijo, da bo Kitajska v doglednem času zmožna intervenirati v svoji bližnji okolici, če bo njena gospodarska rast še kar trajala, pa bo kmalu zmožna še česa več.
 • PRISLOV+GLAGOL+
  • Generalni sekretar ZN Kofi Anan pa je novinarjem dejal, da Američani brez posveta z drugimi članicami varnostnega sveta ne bi smeli vojaško intervenirati v Iraku.
  • Če bi bilo v kaki drugi državi toliko predvolilnih " konfliktov interesov ", prevar, goljufij, manipulacij, poneverb, izsiljevanj in zastraševanj, kot jih je na Floridi, bi Amerika že zdavnaj vojaško posegla - in tja prinesla demokracijo. A po drugi strani - Amerika bi morala vojaško intervenirati v celi Ameriki.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  •  [treba je intervenirati
  • Domači tržni tečaji so le minimalno odstopali od sprejetega centralnega tečaja, ob tem pa tudi Banki Slovenije (BS) ni bilo treba intervenirati, razen povsem na začetku, bolj zaradi psiholoških razlogov.
 • kdo ima  [namen, pravico, interes intervenirati
  • Jugoslovanska vojska bi imela pravico intervenirati edino v primeru, ko bi šlo za napad zunanjega sovražnika na Jugoslavijo.
Na vrh
2 finančno ukrepati
finance
če BANKA ali VLADA intervenira, sprejme določene UKREPE, da bi zavarovala svoje INTERESE, navadno tako, da vpliva na razmerje med ponudbo in povpraševanjem
  • kdo intervenira
  • kdo intervenira s čim
  KDO/KAJ
   
  • Izjave predstavnikov ECB so sprožile špekulacije, da bi ECB lahko intervenirala hkrati z objavo odločitve ameriške centralne banke.
  • V razmerah, ko bo na trgih tujega denarja primanjkovalo deviz, bo BS intervenirala z intervencijskim prodajnim tečajem, ki ga bodo izbrane oziroma sodelujoče banke morale spoštovati
  • Ker je Slovenija tudi socialna država, država v tržno gospodarstvo - med drugim - intervenira s subvencijami.
  • Poleg tega bi lahko vlada po potrebi tudi intervenirala s posebnimi ukrepi.
  • V prvih treh mesecih je zabeležil zmerno rast, v tem času pa je BS enkrat intervenirala z nakupnim tečajem.
  • Toda pojdimo po vrsti. Mehiška kriza in odločitev Clintonove administracije, da intervenira z 20 mia $ v okviru 50 mia $ težke mednarodne pomoči mehiškemu pezosu, je ponovila nekatere stare dileme
  • Danska vlada je intervenirala pri naporih, da bi končali največjo dansko stavko v dveh desetletjih.
  • Ameriška vlada redno intervenira na primer na finančnem trgu, da zavaruje ameriške interese.
  • Več zgledov ...
  • Kljub temu vas kot sociolingvistko vprašam, kaj mislite o naši konkretni situaciji. Intervenirati ali ne? Ne verjamem v uspeh takšne intervencije, ne verjamem, da je usodo jezika mogoče usmerjati.
 • ČAS+
  • Centralna banka od časa do časa intervenira in s tem vpliva na tečaj, vendar ne napove vnaprej določene vrednosti, ki si jo bo prizadevala vzdrževati.
  • Tako v mnogih CB menijo, da vsakodnevni nakupi deviz z namenom povečevanja deviznih rezerv niso intervencije. Ob tem CB pogosteje intervenirajo v državah z novimi trgi.
  • kdo intervenira na čem
  LOKACIJA
   
  • Določili naj bi tudi roke, kdaj naj bi država intervenirala na trgu.
  • Toda prvi znaki ciklične rasti japonskega gospodarstva so sredi prejšnjega tedna le omehčali uradnike pri japonski centralni banki, ki je naposled intervenirala na mednarodnih trgih.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  • Na ministrstvu za kmetijstvo in v zbornici se strinjajo, da bi država morala intervenirati vsaj z 90 kilogrami koruze na glavo velike živine.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK+
  • Banke ne morejo bistveno intervenirati, saj so devizne rezerve pet - do desetkrat premajhne za vse obljube, ki jih imajo banke.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK+
  • V deželi FJK pa pravimo, da smo pripravljeni finančno intervenirati, da bi pomagali ali spodbudili Slovenijo, da pospeši zaključek gradnje avtoceste.
 •  [banka, država intervenira na trgu
  • Poseči bi morala država in iz blagovnih rezerv ter iz uvoza intervenirati na trgu, tako da bi zbila cene za najmanj eno tretjino.
  • Imena izbranih bank, preko katerih bo intervenirala na trgu tujega denarja, bo Banka Slovenije sporočila danes.
 • kdo ima  [namen, pravico, interes, možnost intervenirati
  • A vladni predstavnik je dejal, da nima namena intervenirati in primera odstraniti s sodišča.
  • Jugoslovanska vojska bi imela pravico intervenirati edino v primeru, ko bi šlo za napad zunanjega sovražnika na Jugoslavijo.
  • Fundamentalizem hoče predelati celotno družbo po svoji ' volji in postavi ' in zato ima interes intervenirati v javno sfero, v strukture vladanja in kolektivnega življenja.
  • »Toda država ima možnost intervenirati v javnem interesu, to moram povedati vsem županom.»
Na vrh
 
3 poseči z besedo
če ČLOVEK intervenira, poseže v pogovor ali dogajanje med udeleženci s POJASNILOM ali KOMENTARJEM, navadno, da bi preprečil spor ali nesrečo
  • kdo intervenira
  KDO/KAJ
   
  • Navzoči policist je takoj interveniral, češ da je dovoljeno govoriti samo o družinskih stvareh in ne o politiki.
  • Medtem je tovarniška gasilska ekipa z močnimi curki vode že tako zalivala dvorišče, da je morala Ivanička intervenirati : “A ste znoreli? Saj lahko še kdo utone! ”
Na vrh