WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
izvožen pridevnik
1 ki se izvaža in prodaja v tujino
gospodarstvo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Uvozniki oziroma izvozniki morajo namesto dosedanjih carin poravnati le en odstotek vrednosti uvoženega oziroma izvoženega blaga za carinsko evidenco.
  • Omogoča izvozniku prejem plačila za izvoženo blago na osnovi plačila inka snih dokumentov s strani uvoznika.
  • Namesto dotedanjih 90 dni so bila podjetja dolžna prijaviti plačilo izvoženega blaga šele po enem letu, zato so lahko po novem devize v tujini zadržala tudi do 12 mesecev.
  • Če je razmerje enako ena, pa ni bilo bistvenih razlik med izvoznimi in uvoznimi cenami oziroma je bila kakovost izvoženih in uvoženih sorodnih proizvodov precej podobna.
  • Višja izvozna kot uvozna cena pa naj bi tudi pomenila, da je bila kakovost izvoženih proizvodov višja kot kakovost uvoženih sorodnih proizvodov, kar se kaže v razlikah pri cenah.
  • S stališča doseganja gospodarske rasti je spodbudno dejstvo, da je delež izvoženih predelanih proizvodov nekoliko višji kot uvoženih, pa čeprav v letu 2007 le za 4 odstotne točke.
  • Več zgledov ...
  • Ob nespremenjeni odkupni ceni mleka doma se količine izvoženega mleka še povečujejo, kar lahko resno ogrozi poslovanje slovenskih mlekarn.
  • Glede na načrtovani izvoz Ljubljanskih mlekarn za drugo polletje pomeni to 6 tolarjev manj na liter izvoženega mleka in mlečnih proizvodov.
  • Padanje dolarja in dejstvo, da so arabske države ceno izvožene nafte začele vezati na evro, pa motorje ameriškega gospodarstva slabi še drugače.
  • Ob zadnji spremembi ureditve bo država pobrala okoli 55 dolarjev za vsak sod izvožene nafte .
  • Za izvoženo nafto pa kupuje žito, ki ga za ohranitev socialnega miru skoraj zastonj deli prebivalcem.
  • Pri vinu je izvoznih nadomestil sicer precej manj, vendar tam že majhen znesek govori o dramatičnem položaju, kajti več kot 30 odstotkov vrednosti izvoženega vina sestavljajo izvozne spodbude.
  • Predlagamo višino subvencije minimalno 80 tolarjev na liter izvoženega vina , ne glede, ali je ustekleničeno ali odprto.
  • Dolgoročni pa so zajeti v strukturnih ukrepih za obnove, podpora 60 tolarjev za liter izvoženega ustekleničenega vina , pomoč pri projektih trženja vina ter financiranje strokovnega raziskovalnega dela v vinarstvu in vinogradništvu.
  • Izvoznik si praviloma želi čim prej pridobiti plačilo za izvožene izdelke , želja uvoznika pa je prav nasprotna.
  • Kot je znano, se carinske dajatve pri uvozu avtomobilov zmanjšajo, če je njihova vrednost pokrita z izvoženimi izdelki .
  • Kar 55 odstotkov izvoženih kitajskih izdelkov izhaja iz podjetij, ki delajo s tujim kapitalom.
  • Odpravili so tudi omejitev za skupno količino izvoženih živali ter pogoj, da mora biti minimalna odkupna cena za mlade pitance 480 tolarjev za kilogram.
  • Večinoma gre za ilegalno izvožene živali , bodisi naših preprodajalcev ali pa tujcev, ki zelo dobro vedo kaj in kje iskati.
  • V tem primeru mora odpremljena žival na dan vložitve zahtevka ali pa izvožena žival na dan izvoza, biti stara najmanj devet mesecev.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • V leasing pogodbi mora biti naveden rok trajanja leasinga, lahko pa se določi, da najemnik leasinga po poteku pogodbenega roka postane lastnik začasno izvožene oziroma uvožene opreme.
  • Pri ponovnem uvozu v Skupnost začasno izvoženega blaga na oplemenitenje zaradi popravila, predelave, obdelave oziroma obnove se kot davčno osnovo ob uvozu uporabi vrednost navedenih storitev in uporabljenega blaga po carinskih predpisih.
  • Postavil bo 250 svojih in 260 pri matičnem podjetju v Sloveniji izposojenih in na Hrvaško začasno izvoženih stranišč.
  • V takem primeru so lahko pod njihovim nadzorom, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.
  • Odšteti je namreč treba številne enodnevne registracije in ponovno izvožena vozila, kar realno pomeni, da se je prodaja resnično popravila le za kak odstotek.
  • Med drugim je uprava nemškega proizvajalca vozil odklonila nizozemskim trgovcem plačevati premije za » ponovno « izvožena vozila.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2+ 
  • K zahtevku mora priložiti tudi ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bila motorna vozila iznesena iz območja Republike Slovenije ali izvožena iz območja EU.
  • Pravilno izpolnjen in potrjen obrazec za povračilo DDV je sicer lahko podlaga za zaključek, da je bilo blago izvoženo iz Republike Hrvaške in vneseno na območje Skupnosti, vendar pa v obravnavanem primeru temu ni tako.
  • Prav tako bi bilo zelo zanimivo pogledati ali so bili ti stroji po prekinitvi pogodbe še leto in pol v tej tovarni in čakali, ker niso mogli delati in seveda s tem so upravičeni do izgube dobička, ali so bili ti stroji slučajno izvoženi iz Republike Slovenije.
  • S tem členom se popravlja besedilo petega odstavka 38. člena ZDDV-1, ki določa davčno osnovo pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo iz Unije na oplemenitenje.
  • Poročilo carinskega urada o izvozu potrjuje, da so trošarinski izdelki izvoženi iz Unije .
  • Zanimivo je to, da so samo Nemški proizvodi okuženi, tisti pa, ki so bili izvoženi iz iste države v Slovenijo pa ne, čeprav so piščance krmili z krmili, samo vprašanje je s čigavimi..
  • Več zgledov ...
  • " Uslužbenec carinske uprave je izrabil svoj uradni položaj in potrdil več zahtevkov za vračilo davka na dodano vrednost v višini preko 1000 evrov, čeprav je vedel, da tujci niso dejanski kupci blaga in blago ni bilo izvoženo iz države .
  • Edini način, kako je mogoče etično zbirati umetnine, ne da bi prispevali k problemu plenjenja, je po njegovih besadah ta, da "se vzdržimo pridobivanja umetnin, če ni mogoče dokazati, da so bile legalno odstranjene in izvožene iz države izvora."
  • Trditve, da so nemški kupci prvi odkrili kloramfenikol v mleku, ki je bilo izvoženo iz Slovenije , in da so prve pošiljke onesnaženega mleka v prahu zavrnili že maja, niso resnične, pravi Zoran Kovač, direktor Veterinarske uprave RS.
  • Domače blago, ki je bilo izvoženo iz Slovenije in se v nespremenjeni obliki v roku dveh let po izvozu ponovno uvozi na carinsko območje ter je sproščeno v prost promet, je na zahtevo deklaranta oproščeno plačila carine.
  • Obvestilo iz 92. člena mora biti poslano toliko vnaprej, da Agencija lahko po potrebi opravi ad hoc inšpekcijo, da bi ugotovila in po možnosti preverila količino in sestavo jedrskega materiala, še preden bo izvožen iz Slovenije , in če Agencija to želi ali Slovenija to zahteva, da na jedrski material, ko bo pripravljen za prevoz, namesti pečate.
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK2+ 
  • Okoljske dajatve se ne plačuje za EE opremo, ki je iznesena z ozemlja RS ali izvožena z območja EU ne glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.
  • vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot taki izneseni z ozemlja RS ali izvoženi z območja Skupnosti;
  • navedbo dokumenta, ki dokazuje, da so bili proizvodi z organskimi topili izneseni z ozemlja RS ali izvoženi z območja EU;
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Na koncu pride do smešne situacije, v Sloveniji je skoraj eden največjih proizvajalcev solarnih panelov, ki so večinoma izvoženi v Nemčijo .
  • Največ blaga je bilo izvoženega v Nemčijo , Italijo in Hrvaško, največ uvoženega pa iz Nemčije, Italije in Francije.
  • Zato je izjava predstavnika mesne industrije MIP največjega proizvajalca pršutov netočna in zavajajoča, saj kakovostna slabša uvožena stegna pod znamko »kraškega pršuta« niso bila izvožena v Nemčijo , temveč so bila razen nekaj promil potrošena doma.
  • Nekaj več kot sto tisoč vozil je bilo izvoženih v Južno Ameriko , kjer se je prodaja v primerjavi z letom 2006 povečala kar za 28,8 odstotka.
  • Kitajski ugled je najbolj prizadelo odkritje melamina v bonbonih, ki jih prodajajo na Japonskem, mlečnem napitku na avstrijskem trgu, karamelah, izvoženih v Ameriko , in raznih izdelkih, ki so na prodaj od Bruneja do Rusije.
  • Letna proizvodnja Chryslerjevega Crossfireja naj bi znašala 20.000 vozil, od katerih jih bo samo 15 odstotkov ostalo v Evropi (vozila Crossfire izdelujejo pri Karmannu v Nemčiji), vse drugo pa bo izvoženo v Severno Ameriko .
  • Več zgledov ...
  • Povsem ne, saj je slovenska statistika okužena z enodnevnimi registracijami (avtomobili, ki so pri nas registrirani za nekaj dni in nato izvoženi v tujino ), nekje med 10 in 20 odstotkov naj bi jih bilo v teh jesenskih mesecih.
  • Evropska komisija je včeraj zatrdila, da italijanski sir mocarela, ki naj bi vseboval nedovoljene vrednosti dioksina, iz italijanske pokrajine Kampanje ni bil izvožen v druge države članice EU niti v tretje države.
  • Pri zadnjem je treba opozoriti, da številka nekoliko zavaja, saj je bilo veliko avtomobilov izvoženih v druge države EU (v statistiki pa se kljub temu pojavijo, saj so jih trgovci pred izvozom za nekaj dni registrirali).
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Britanske oblasti pa iščejo hrano z zastrupljenimi jajci, ki so bila iz Nemčije izvožena na Nizozemsko in nato na Otok.
  • Z dioksinom okužena jajca so bila po podatkih Evropske komisije izvožena na Nizozemsko in v Veliko Britanijo, okužena svinjina pa na Poljsko in Češko.
  • Po podatkih iz Berlina in Bruslja so bila jajca z nekaterih piščančjih farm, kjer so piščance hranili z zastrupljeno krmo, izvožena na Nizozemsko in v Veliko Britanijo ter so bila namenjena za nadaljnjo predelavo.
  • Na vprašanje, koliko avtomobilov je bilo v Sloveniji le registriranih in nato izvoženih na tuje trge , predvsem Nemčijo, kjer gredo mali avtomobili za med zaradi državnih subvencij, na Avto Triglavu niso odgovorili.
  • Po sogovornikovih besedah naj bi bila okoli petina izmed 5.484 avtomobilov aprila izvožena na druge trge , pri nas so bili le registrirani nekaj dni oziroma prijavljeni aprila in odjavljeni maja.
  • Ta akcija, ki po podatkih naročnika poteka izjemno uspešno, je bila izvožena na vse trge bivše Jugoslavije in verjetno jo bo naročnik uporabil še na nekaterih drugih trgih.
 • izvožen in uvožen
  • Če je razmerje enako ena, pa ni bilo bistvenih razlik med izvoznimi in uvoznimi cenami oziroma je bila kakovost izvoženih in uvoženih sorodnih proizvodov precej podobna.
  • Ugotavljanje cenovne konkurenčnosti v blagovni menjavi zato tudi kaže raven in spreminjanje kakovosti izvoženih in uvoženih sorodnih proizvodov v znotrajpanožni trgovini.
  • Določbe 5. člena CZ o uporabi mednarodnih pogodb carinskim organom dodatno omogočajo, da na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah pridobivajo od tuje carinske administracije koristne informacije, ki omogočajo preprečevanje kršitev pri določanju porekla in vrednosti uvoženega ali izvoženega blaga.
 • izvoženega za  [x milijonov  [dolarjev blaga
  • Iz BiH je bilo v Slovenijo izvoženega za 26 milijonov dolarjev blaga, kar pomeni 18 odstotno povečanje.
  • Lani je bilo izvoženega za 915 milijonov dolarjev in uvoženega za 683 milijonov dolarjev blaga.
Na vrh
 
2 v računalništvu
izvožena DATOTEKA je prenesena ali posredovana z računalnika na drug računalnik ali na kak drug elektronski medij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Po izvozu trenutno vsebino publikacije pobrišete, spremenite postavitev strani in izvoženo datoteko ponovno postavite.
  • V četrtem oknu čarovnika izberite ime in pot izvožene datoteke in potem kliknite Naprej.
  • Če smo kljub temu zelo odvisni od zunanjih orodij, lahko izvožene datoteke izvorne kode po dodatni obdelavi uvozimo nazaj v zbirko podatkov VAJ.
Na vrh