WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
integriteta samostalnik
1 celovitost
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V jezi poskušamo ohraniti tako imenovano integriteto svojega bitja, ki je drugi, kot smo presodili, ne spoštuje: prezira me in z jezo se mu maščujem.
  • Potrebno pa je ščititi integriteto predstavnika države, kajti v nasprotnem primeru bomo priče nevarni eskalaciji linča, ki lahko pripelje do hude krize in paralize sistema.
  • Rim zatem izoblikuje sistem prava, ki naj zaščiti integriteto svobodnega meščana. Krščanstvo pa konceptu osebe doda metafizično osnovo, s tem ko se izoblikuje kot religija besede in ljubezni.
  • Poudaril je, da bo spoštoval integriteto tistih, ki skrbijo za izbor projektov, prispelih na razpis, in da programska komisija po njegovem mnenju dobro deluje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Večina je tedaj še menila, da bo mogoče prepričati jugoslovansko osrednjo oblast, da je nujno spoštovati človekove pravice, kar bi bil razlog za podporo ohranitvi integritete zvezne države.
  • Zaradi ogromnega vpliva večjih medijev na mišljenje ljudi je toliko bolj potrebna skrb družbe in profesionalnih organizacij za zaščito integritete posameznega človeka pred zlorabami te moči.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0 
  • V okoljevarstveni organizaciji namreč menijo, da sta s tem ogroženi misija in integriteta Združenih narodov.
  • V zavarovanih območjih Nature 2000 pa lahko počnemo marsikaj, nadaljujemo z aktivnostmi do tistega trenutka, ko je ogrožena integriteta območja, namenjenega zaščiti favne in flore ali neke posamezne vrste.
  • To je zdaj za nami in mislim, da integriteta predsednika državnega zbora ni ogrožena.
  • Ne objavljamo imen in priimkov, tako da je integriteta posameznikov zagotovljena.
Na vrh
 
1.1 o ozemlju
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • In tako je tudi z varnostjo: vsi pričakujemo, da bo Slovenska vojska zagotavljala varnost in integriteto države, toda nekateri pri tem nikakor ne bi sodelovali.
  • Kitajska namerava s Slovenijo utrditi medsebojno zaupanje in razširiti sodelovanje, je Xinhua, kitajska tiskovna agencija, povzela Jintaove besede, ki je slovenskemu ministru zagotovil, da Kitajska spoštuje suverenost in ozemeljsko integriteto Slovenije ter pot razvoja, ki si ga je izbralo slovensko ljudstvo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Bosna je tako izgubila svojo ozemeljsko integriteto ter tako neposredno še bolj prišla pod vpliv hrvaškega in srbskega nacionalizma.
  • V njej so poudarili teritorialno integriteto Iraka, podporo bodoči demokratični oblasti in zavezanost za obnovo Iraka.
 • integriteta in suverenost
  • Avstrija si prizadeva, da bi kulturni sporazum, kot rečeno, uredil položaj Staroavstrijcev, hkrati pa poudarja, da tak sporazum nikakor ne more ogroziti integritete in suverenosti Slovenije.
  • Zdaj se je mogoče vprašati: če je bila z napadi Nata kršena suverenost države in prizadeta njena integriteta, kako pa je s kršenjem suverenosti in integritete stotisočev pobitih, mučenih, pregnanih, posiljenih med balkansko vojno?
Na vrh
1.2 o osebi, dostojanstvo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nemoralno bi bilo, če bi poseg v človekovo integriteto opravičevali z utilitarno logiko.
  • Presajanje delov človeškega telesa omogoča nekaterim bolnikom bistveno boljši način zdravljenja in življenja, vendar je ta postopek neločljivo povezan s posegom v telesno integriteto drugega človeka oziroma s posegom v telo umrlega.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Potrebna količina psihične in čustvene integritete posameznika, skupine in celotnega kolektiva v delovnem okolju vpliva na izžarevanje pozitivne energije in specifično karizmo, ki odpira še tako trdno zapahnjena vrata.
  • Po njenih besedah šele trije stebri - osebna integriteta ljudi na vodilnih položajih, visoki profesionalni - etični standardi v družbi in jasna politična volja proti korupciji - omogočajo zniževanje tolerančnih meja glede korupcije in posledično tudi nižjo stopnjo korupcije.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  •  [napad na integriteto
  • Po eni strani je človek doživel najhujši napad na osebno integriteto ugrabitev iz lastnega doma.
  • Po njihovem mnenju bi s tem škodovali svojemu otroku; ker to tako ali tako ne bi ničesar spremenilo; ker učiteljice in učitelji vse skupaj vedno razumejo kot napad na svojo integriteto in avtoriteto.
 • SAMOSTALNIK+v+SAMOSTALNIK4 
  •  [poseg v integriteto
  • V našem prostoru pa je pred približno poldrugim desetletjem obveljalo mnenje, da je testiranje s poligrafom grob poseg v človekovo integriteto.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Da pa podkupujejo paznike, so hudo resne obtožbe, ki lahko posežejo v integriteto posameznika in vsega zavoda, zato vsako sila resno vzamemo, tudi policijo pokličemo.
 • pravica do  [osebne, duševne, telesne integritete
  • Poleg teh kaže omeniti še kršitve glede izrekanja vzgojnih ukrepov (neupoštevanje postopkov in razne pomanjkljivosti pri njihovem izvajanju) ter kršitve pravic do telesne in človeške integritete, kot je na primer nespoštljiv, ponižujoč, žaljiv odnos učiteljev do učencev.
 • dostojanstvo in integriteta
  • Ves ta čas so ljudje prostitutkam jemali pravico do osebnega dostojanstva in integritete telesa, kratili so jim pravice do tega, da bi same odločale o razmerah za svoje delo, do izbire pacientov, ops, klientov in do nadzora nad njihovo lastno seksualnostjo.
  • Po drugi strani razvnemanje razprave o samskih ženskah in umetni oploditvi ter izražanje dvoma o premišljenosti odločitve žensk za otroka prispeva k poglabljanju predsodkov do žensk nasploh in postavljata pod vprašaj njihovo integriteto in dostojanstvo, menijo v uradu.
 • avtoriteta in integriteta / integriteta in avtoriteta
  • Še bolj važno pa je, da se s tem pred javnostjo ruši integriteta in avtoriteta prvega človeka zelo važne in občutljive institucije.
  • Ker zdaj nisem več predsednik, mi pač hočejo vzeti moralno integriteto in avtoriteto, pa tudi to ne prvič
  • To je velika odgovornost, saj predlaga ljudi, ki so v očeh javnosti podaljšek njegove moralne avtoritete in integritete. Že doslej je imel predsednik republike na tem področju kar velike pristojnosti, saj je na primer predlagal imenovanje ustavnih in računskih sodnikov.
 • zasebnost in integriteta / integriteta in zasebnost
  • Če se to zgodi, je to napad na osebnostno integriteto in zasebnost, ki sta objekt ustavnega varstva. Kako in v kolikšni meri se pravica do nedotakljivosti stanovanja spoštuje v zahodnih državah in ZDA?
  • Preiskava Clintonovih zadev je pokazala vso nesmiselnost tako radikalnega preiskovalnega postopka: v imenu zasebnosti in integritete je prizadela ravno zasebnost in integriteto vseh, ki so vanjo vpleteni.
 • identiteta in integriteta / integriteta in identiteta
  • Postmoderno razumevanje identitete in integritete subjektov komunikacijskih dejanj povsem očitno vnaša tudi na etičnem področju pomembne spremembe in v tem trenutku ni povsem jasno, v kakšni formulaciji bi se lahko manifestiral postmoderni regulativni etični princip.
  • Lahko kot politik ohranite intelektualno integriteto in identiteto? Seveda. S tem nikoli nisem imel težav.
 • posegati v integriteto koga
  • Po mnenju predlagatelja gre za preverjanje podatkov, ki posegajo v osebno integriteto posameznika.
  • Po drugi strani pa se mi zdi povsem nesmiselno, da neka stranka zavoljo finančnih koristi grobo posega v integriteto mestne svetniške skupine SKD.
Na vrh
1.3 o podatkih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Referenčna integriteta pomaga pri normaliziranju baze podatkov tako da ne sprejme podatkov, če ne obstaja povezani zapis.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Novost strežnika SQL Server 7.0 je tudi zmožnost podvojevanja podatkov med več vozlišči z zelo majhno pomnilniško zahtevnostjo, zaradi česar lahko zbirko porazdelimo tudi na navadne računalnike, tudi prenosnike, ne da bi pri tem izgubili integriteto podatkov.
  • Na ta način sta zagotovljeni tajnost in integriteta podatkov, ki se prenašajo po omrežju.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Toda tu ste spoznali, kako izvesti pravo testiranje — testiranje integritete s HTML validatorji in samodejnimi preverjalniki povezav in testiranje uporabnosti s katerim vidite, ali so vaše strani dejansko uporabne.
  • Preverjanje integritete: digitalni certifikat zagotavlja, da je sporočilo ali dokument, ki ga certifikat podpisuje, resnično tako kot ga je pošiljatelj poslal in da na poti do prejemnika torej ni prišlo do sprememb.
Na vrh
2 o osebi, drža, poštenost
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predvsem naj bi šlo za naloge na področju moralne integritete znanstvenika in dobre znanstvene prakse.
  • Moralna integriteta in etične vrednote vodstva sta zato pomembna sestavina kulture podjetja, ki močno vplivata na način doseganja ciljev poslovanja in obvladovanje tveganja.
  • V okoliščinah, ko samokontrola odpove, pa strasti privrejo na dan. Od samokontrole in osebnostne integritete oziroma notranje trdnosti pa je odvisno, v kakšno smer in v kakšnem obsegu bodo te strasti šle.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pride nekdo, ki je za to zadolžen, v okviru testa integritete ponudi podkupnino in potem takšne teste vključijo v delo ostalih organov.
  • Zakon določa ukrepe za preprečevanje korupcije, oblikovanje načrtov integritete v javnem in zasebnem sektorju, omejitev pri sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem funkcije, nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev ter omejitev njihovega poslovanja.
 • komisija za etiko in integriteto
  • Omejitev bo veljala tudi za družinske člane funkcionarjev. Po zakonu naj bi vladni urad za preprečevanje korupcije ukinili in ga nadgradili s posebno komisijo za etiko in integriteto kot neodvisnim in samostojnim organom.
Na vrh