WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
izseljenec samostalnik
1 oseba, ki za stalno zapusti svojo državo in se naseli drugje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Braddock je iz družine irskih izseljencev, ki so prišli v novi svet iskat boljše življenje.
  • Ekonomski izseljenci so se tudi manj poročali med seboj - v nasprotju z našimi starši, ki so se poleg tega družili predvsem z rojaki in vzgajali svoje otroke v slovenskem duhu.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Največ izseljencev si najde službo že v prvih treh mescih po prihodu v državo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Tako imajo slovenski izseljenci v Clevelandu soseski, ki se imenujeta Golovec in Rožnik.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Med izseljenci v Avstralijo je bilo veliko družin.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Romi so se npr. v Evropo preselili iz Indije v 15. stoletju; današnje ozemlje Združenih držav Amerike so izseljenci iz Evrope množično naseljevali v 19. in začetku 20. stoletja.
  • Tokrat je bilo združeno s srečanjem belokranjskih izseljencev iz vsega sveta, vendar pa so, tako kot že leta doslej, med obiskovalci prevladovali domačini.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Prvi izseljenci so živeli v hudih življenjskih razmerah.
  • Veliko so prispevali tudi slovenski izseljenci iz Pensilvanije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Izseljevanje so na vsak način hoteli ustaviti in uspelo jim je celo do te mere, da so se nekateri potomci izseljencev začeli vračati, zlasti ameriška inteligenca.
  • Dorica Makuc piše, kako uradne statistike govorijo, da je bilo število izseljencev iz Julijske krajine po prvi svetovni vojni redno višje od jugoslovanskega dela Slovenije.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • izseljenci po  [svetu
  • Osrednja tema pričujočega dela so procesi resocializacije oziroma širše akulturacije in njihov vpliv na ohranjanje etnične, narodne identitete med slovenskimi izseljenci po svetu.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Kot večini naših izseljencev na Švedskem je njegova tamkajšnja življenjska pot v skladu z njegovo vraščenostjo v okolje, poznavanjem kulture, okolja in jezika.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK2 
  • Slovenski izseljenci s Primorskega, ki so prišli v Argentino v obdobju med obema vojnama, niso bili le ekonomski emigranti, ampak tudi politični begunci.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vprašanje slovenske identitete med zamejci in izseljenci je vendarle manj tragično, kot je brisanje slovenskega življa onkraj meja z asimilacijskimi potezami in popolno indolenco.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kot pravi dr. Berginc, so ga k spodbujanju povezovanja Slovencev po svetu napeljala tudi strokovna potovanja po svetu, med katerimi je imel stike z izseljenci.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Dobil je Rockeffelerjevo štipendijo, ki mu je omogočila zbiranje podatkov o ameriških izseljencih.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Film Nasvidenje Amerika je nastal v poljsko-ameriški koprodukciji, zgodba pa govori o poljskih izseljencih v ZDA.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Več pozornosti naj bi v prihodnje namenili izseljencem.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Zaradi bolezni je moral škof odložiti obisk med slovenskimi izseljenci v Avstraliji, ki je bil predviden za začetek minulega tedna.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [maša za izseljence
  • Ob desetih bo na otoku maša za izseljence, osrednja prireditev pa se bo pričela v zgodnjem dopoldnevu.
 • kje živeči izseljenec
  • V naši dolini so tako ustanovili Krajevno organizacijo DIS Mozirje, v katero se je včlanila večina pri nas živečih izseljencev in taboriščnikov.
  • ... lahko upravičeno pričakujemo, da je bila tudi ta grška šestdnevna pot skrajno racionalna, torej na račun v Grčiji živečih slovenskih izseljencev ali morda velike skupine avtohtonih Slovencev s Peloponeza.
 • izseljenci in  [zdomci, zamejci, begunci, izgnanci /   [zdomci, zamejci, begunci, izgnanci in izseljenci
  • Slovenski izseljenci in zdomci bodo v nedeljo volili novega predsednika države na 35 diplomatsko - konzularnih predstavništvih v tujini.
  • Po drugi strani je odnos države do teh ljudi še vedno klišejski; osnovan je na resoluciji državnega zbora za manjšine in na ustaljenih odnosih do zdomcev in izseljencev.
  • Vprašanje slovenske identitete med zamejci in izseljenci je vendarle manj tragično, kot je brisanje slovenskega življa onkraj meja z asimilacijskimi potezami in popolno indolenco.
Na vrh