WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
integrirati glagol
1 vključiti; vpeljati
če ČLOVEK ali DRŽAVA integrira drugega ČLOVEKA, DRŽAVO ali DEJAVNOST v novo OKOLJE ali na PODROČJE, jo vanj vključi tako, da normalno deluje
  • kdo integrira koga
  • kdo integrira koga/kaj v kaj
  • kaj se integrira v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Najbolje za države sprejemnice je, da prihajajoče imigrante vključijo in integrirajo.
  • V procesu razvoja se oblikujejo številne sposobnosti in mentalne funkcije, kot so npr. različni spoznavni in dinamični procesi, temperament, značaj. Vse to se integrira v celotno osebnost, ta pa je na vsaki razvojni stopnji drugačna.
  • Morda bo moj naslednik bolj uspešen in mu bo uspelo v program integrirati nove športne discipline in ukiniti nezanimive," je dejal predsednik MOK /.../
  • Andrej Klemenc se je s praktičnim primerom, kako zelenje integrirati v hlajenje mesta in ohranjanje mikroklime zavzel za tradicionalne metode namesto potratne uporabe klimatskih naprav.
  • Nov krog pogajanj v Katarju naj bi poglobil dostop do svetovnih trgov, uredil in utrdil obstoječa in nova pravila, predvsem pa si bodo prizadevali še bolj integrirati razvijajoče države v svetovni trgovinski sistem.
  • Odločno je poudaril, kako nujno je senzibilizirati Grke in jih privaditi na obstoj priseljencev ter jih sprejeti in integrirati v grško družbo.
  • Otroka, ki sta morila, so ponovno integrirali v skupnost.
  • Boštjan Matjaž Kordiš, predsednik slovenskega društva Triglav iz Splita, je menil, da bi država lahko mlade izseljence integrirala v slovensko skupnost skozi vzgojo in študij.
 • integrirati kaj v kaj
  • Islam je edina velika religija, ki je ni mogoče integrirati v globalni kapitalizem.
Na vrh
 
1.1 o človeku
če se ČLOVEK integrira v skupnost ali okolje, postane enakopraven član te nove družbe ali okolja in je vanj popolnoma sprejet
  • kdo se integrira v kaj
  • kdo se integrira
  KDO/KAJ
   
  • Pred nekaj leti sem želela pisati o Romih, ki so se integrirali v slovensko družbo.
  • Seveda so se mnogi, ki so načrtovali le začasno delo, integrirali v zahodne družbe.
  • Kot predstavnik nemške katoliške cerkve se imel sedemminutno predavanje o integraciji tujcev, pri čemer sem razvijal tezo, da je to nekaj pozitivnega, saj bolj kot se človek integrira, več ima svoboščin in pravic.
  • Zanimivo je bilo tudi vprašanje, kdaj se lahko otrok integrira v redno izobraževanje.
  • Kateri otroci s posebnimi potrebami se integrirajo v redno osnovno šolo?
Na vrh
1.2 o tehnologiji
če se PROGRAM integrira v drug PROGRAM, se vanj vključi tako, da deluje znotraj njega in skupaj opravljata določeno funkcijo
  • kdo/kaj integrira kaj v kaj
  • kaj se integrira v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Prva skupina so programi, ki se integrirajo v naše obstoječe programe za branje elektronske pošte.
  • Program je narejen tako, da se ga da integrirati v gostiteljski program, v katerem je na voljo kot dodatna možnost za izvažanje dokumentov.
  • Kako težko pa bi bilo integrirati to funkcijo v telefon?
  • V program lahko integriramo tudi druge grafične programe, spletno kodo pa lahko prilagodimo tudi določenim spletnim brskalnikom, ne le Internet Explorerju.
  • Toda tudi Wintermayer stopa sočasno po dveh poteh, ker ima tudi stranke, ki želijo njegov program integrirati v svojo lastno programsko opremo, a se nočejo postaviti pod strogo Stallmanovo licenco.
Na vrh
1.3 povezati; združiti
če ČLOVEK, DRŽAVA ali INSTITUCIJA integrira DRŽAVE ali PODROČJA DELOVANJA, jih združi v večje enote z namenom, da bi sodelovale in skupaj delovale bolj učinkovito
  • kdo integrira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Če hoče Amerika integrirati svet, mora najprej integrirati sama sebe.
  • Arhitekturo kot umetniško disciplino je treba znova integrirati skupaj s krajinsko arhitekturo in urbanizmom.
  • V naslednjih šestih mesecih se bo zgodilo pet stvari: dialog, ki smo ga pričeli, se bo nadaljeval, pogajanja z Evropsko unijo se bodo pričela, prišlo bo do namestitve ruskega obrambnega sistema, soočeni bomo z grožnjo Turčije, da integrira okupirana območja, in njeno grožnjo, da udari s svojo vojaško silo zaradi namestitve raketnega sistema, /.../.
  • Zato, ker sem prepričan, da imajo, paradoksno, na neki način prav kritiki obeh doktrin formula za uspeh Evrope v drugi polovici dvajsetega stoletja pa se skriva prav v dejstvu, da je med njima znala najti ravnovesje, bodisi z menjavanjem liberalno - konzervativnih in socialdemokratskih vlad bodisi tako, da je ena ali druga usmeritev znala uspešno integrirati obe doktrini, tako da je dopolnjevala njune prednosti in blažila slabosti.
Na vrh