WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
župnik samostalnik
1 predstojnik cerkvene skupnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Slovesnost ob polaganju temeljnega kamna je zaključil domači župnik Janez Smrekar z blagoslovom.
  • Po blagoslovu konj je bila maša na prostem, ki jo je daroval šentpetrski župnik.
  • Kakor nam je povedal stolni župnik Peter Zakrajšek, bodo sponzorje začeli iskati sedaj, ko je končni načrt potrjen, prijavili pa se bodo tudi na morebitne ustrezne razpise mestne občine.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Vozilo je blagoslovil šentruperški župnik Mirko Simončič.
  • Zanimiv je tudi podatek, da župnik vedno mašuje v neki določeni razdalji oziroma točki pred oltarjem.
  • Zahvalno mašo ob biserni poroki je opravil domači beltinski župnik Alojz Benkovič.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za tolažilne besede in lep pogrebni obred.
  • Poslej se z gospodarjem ni več upala prerekati, svojo zmedeno skrivnost je zaupala župniku.
  • Ob nedeljah in praznikih je rad pomagal župnikom po južnokoroških farah, kjer so ga verniki cenili kot izvrstnega pridigarja.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Odkritje so s spominsko mašo v baročni cerkvi sv. Martina dopolnili župniki iz Šmarjete, Škocjana in Bele Cerkve, župani iz sosednjih občin in prek 500 vaščanov, okoličanov in povabljenih gostov.
  • V tukajšnjem Župnijskem domu so v nedeljo odprli razstavo ikon Mihajla Hardija, grškokatoliškega župnika iz Metlike.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Da bi tabor potekal pod Retečami, je predlagal Štefan Pavli, bivši župnik v župniji Reteče, ki je tudi sam skavt in je prišel na tabor s skavti iz Kresnic.
  • Z bratom Antonom Bandlom, župnikom v Šentviški Gori na Tolminskem, sta se nato v letih 1710 in 1711 z uspehom angažirala, da je Jakob pridobil še dac na vino.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Od tam je kot kurat odšel v vojsko, potem tri mesece nadomeščal župnika v Besnici pri Kranju, od tam pa je odšel v Črnomelj, kar ga je na začetku zelo potrlo.
  • Župan je še povedal, da je sam povabil župnika na predlog predsednika občinskega sveta, eden od svetnikov pa je menil, da bi bilo prav, če bi se pred prireditvijo dogovorili za protokol.
  • Ko je prvič napadel župnika, mu je babica prepovedala, da bi se po vrnitvi iz zapora vrnil v njeno hišo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vlomilec je namreč izkoristil odsotnost župnika in najprej skušal vlomiti z lomljenjem ključavnice.
  • Kot so nam povedali na škofiji, o morebitnem odhodu župnika Petra Ivančiča niso slišali ničesar.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kaj bo župnija storila z domom, smo se pogovarjali s potoškim župnikom Francem Vidmarjem, ki meni, da se v popravilo propadajočega doma ne bodo spuščali in bodo dom poskušali prodati.
  • Župan je svetnike obvestil, da se je s topliškim župnikom dogovoril za najem prostorov za občinsko upravo v sedanjih prostorih krajevne skupnosti in zdravstvene ambulante, za kar naj bi občina župniku plačevala neto 1.100 mark na mesec; pogodba bi lahko začela veljati v začetku februarja.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Dobro pa je tudi sodelovanje z radgonskim župnikom in dekanom ljutomerske dekanije Andrejem Zrimom.
  • V pogovoru z župnikom g. Vidmarjem smo izvedeli tudi nekoliko številk.
  • V takšnih primerih so se avtorji v odklonu od veljavnega letopisa zanesli na tradicijo ali na posvet z župnikom.
 •  [zahvaliti se, zahvaljevati se župniku za  [pogrebni, opravljen obred / hvala župniku za  [pogrebni, opravljen obred / zahvala župniku za  [pogrebni, opravljen obred
  • Zahvaljujemo se g. župniku za pogrebni obred, pevcem za odpete žalostinke in pogrebništvu Banfi.
  • Hvala g. župniku za pogrebni obred in sv. mašo.
  • Posebna zahvala g. župniku za pogrebni obred in sv. mašo in pevcem Zupan.
 • župnik iz [...]
  • Organizator srečanja je bil župnik iz Zgornje Ložnice Zoran Kodela.
  • Takoj po slavnostnem prihodu po zraku je župnik iz Libelič vsa plovila blagoslovil in s tem je bila prireditev, ki jo je organiziral Ultra light klub Libeliče, tudi uradno odprta.
 • župnik v [...]
  • Župnik v Radencih Peter Ivančič je znan kot zelo strpen človek in duhovnik, ki se zna približati mladini, ki jo mladino razume in mu ni vseeno, kaj se z njo dogaja.
  • "Od leta 1994 se vsako leto zvrsti v Jožefovi dvorani vsaj 5 ali 6 dogodkov," je ob petkovem nastopu pevcev in krožkarjev rekel župnik v Leskovcu Ludvik Žagar.
 • gospod župnik
  • Vse dodatne informacije lahko dobite tudi pri gospodu župniku osebno ali po telefonu 061/701-552.
  • Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za tolažilne besede.
 • župnik [...]
  • Kot pravi šentlovrenški župnik Stane Štefanič, bi bilo poleg mizarskih in pleskarskih del na obeh kulturnih spomenikih nujno prenoviti streho zvonika na podružnični cerkvi na Dolgi njivi, v to in v podružnično cerkev v Martinji vasi pa napeljati elektriko.
  • Slovenci se imamo za organizirano sirarjenje (od leta 1864) in njegov razmah zahvaliti bohinjskemu župniku Janezu Mesarju.
Na vrh