WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
župan samostalnik
1 najpomembnejši član mestne uprave
 • SAMOSTALNIK0+zoper+SAMOSTALNIK4 
  • Čeprav se sliši neverjetno, ne pozabimo, da to ni prva ovadba zoper kakega župana.
  • Ovadbo zoper celjskega župana so zavrgli.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Župan mesta Amposta pravi, da si praznika, čeprav je posvečen svetniku oziroma mestnemu zavetniku, brez bika ni mogoče predstavljati.
  • Po optimistični napovedi bi lahko, meni župan, obvoznico začeli graditi naslednje leto, bolj realno pa v letu 2002.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Za pomoč se je županu zahvalil z besedami, da mu bodo vrata društev odprta tudi, ko ne bo več župan.
  • Vinogradniška zadruga je županu očitala, da ni upošteval predloga, ki ga je podala sama, pa tudi sicer naj ne bi bila obravnavana kot enakovreden partner pri pogovorih.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Preveliko navdušenje je lahko škodljivo in tudi kandidat za župana, ki smo ga podpirali, ni bil izvoljen.
  • Kandidatura za župana mora biti podprta z najmanj 50 podpisi volivcev.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Na otoku prednikov mu je tako všeč, da se želi preseliti tja in kandidirati za župana.
  • Odločili ste se, da ne boste ponovno kandidirali za župana.
  • Mimogrede še tole: Parižani so za svojega sedanjega župana izvolili človeka, ki je pred volitvami javno povedal, da je gej.
 • PRIDEVNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Če bom izvoljen za župana, bo moja prva naloga vzpostaviti dobro razumevanje in zaupanje med županom, občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi in občani, ki ga sedaj žal ni.
  • "Čeprav nisem bil izvoljen za župana župana in sem sam pričakoval uvrstitev v drugi krog volitev, se zahvaljujem volivkam in volivcem za njihov glas in obema županskima sokandidatoma za korektno predvolilno tekmo," je povedal.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Osnovnošolsko smetano vsako leto povabijo na sprejem pri županu.
  • Slovesni podelitvi na sprejemu pri županu je sledila proslava v počastitev dneva samostojnosti v veliki dvorani ormoškega doma kulture.
  • Na obisku pri radovljiškem županu so se seznanili z avtocestnimi zadregami.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK4 
  • Od župana zahtevajo, naj jim jasno pove, kaj je zanj pomembnejše - kamnolom ali volivci.
  • Ob uspešnem dokazovanju bodo od nekdanjega župana zahtevali, da škodo povrne.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Po zadnjem pogovoru z županom sem ugotovil, da smo si glede cene objekta tako daleč narazen, da najbrž nikoli ne bomo prišli skupaj.
  • Mnogo si obeta od sestanka z županom, s katerim se bo sestal danes zjutraj in na katerem bo izvedel, ali bo to službo dobil ali ne.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • V ponedeljek so se spet sestali z županom in nekaterimi občinskimi svetniki.
  • V okviru priprav sem se pogovarjal z županom občine Podčetrtek, ki nas je bil pripravljen sprejeti in nam je ponudil vso podporo pri izvedbi programa.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
  • Ali bomo 10. novembra izvolili župana ali županjo?
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zakon o lokalni samoupravi določa, da je s funkcijo župana nezdružljivo delo na mestu v državni upravi, na katerem se opravlja nadzor nad lokalnimi skupnostmi, o čemer pa odločajo občinski sveti.
  • Čeprav nisem več neposredno v šolstvu, pa kot svetovalec župana vem, da pri nas prostorska stiska močno bremeni delo.
  • Danes bo tudi srečanje županov občin, ki ležijo na območju parka.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Zamišljeno je tako, da se poroke opravljajo v Škofji Loki, obred pa vodi župan iz občine, od koder sta mladoporočenca.
  • Zadnjič so na televiziji posneli izjavo župana iz neke majhne občine, v kateri razen mejnega prehoda in treh gostiln nimajo nobene pametne dejavnosti.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Do medijskega izraza prihajajo izjemoma tisti župani, ki so tudi poslanci in vodijo parlamentarno komisijo.
  • Čestitam občinskemu svetu in kočevskemu županu, ki so skupaj prižgali zeleno luč tej veliki pridobitvi.
 • župan  [pozdravi, nagovori koga
  • Prisotne je pozdravil župan dr. Ivan Žagar in podelil državna in občinska priznanja civilne zaščite.
  • Vse zbrane je nagovoril župan Franc Hudoklin, ki je vsem zaželel lepe praznike.
 • župan skliče  [sejo, sestanek, zbor
  • Župan je dolžan sklicati sejo, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta.
  • Župan je sklical sestanek in družino potolažil z obljubo, da jim bodo nekako pomagali do najemnega stanovanja.
 • župan čestita komu
  • Župan jim je čestital za izjemen uspeh ter jim izročil pohvale in knjižne nagrade.
  • Župan je vsem čestital za dosežene rezultate, jim zaželel še večjih uspehov ter jim podelil knjige in grafiko Rudija Španzla.
 • župan se udeleži česa
  • Pogovora se je udeležil tudi župan Janez Jazbec.
  • Srečanja na stičišču so se udeležili tudi trije župani mejnih občin.
 • kot župan
  • Kot župan se bo trudil med drugim za varno šolsko okolico, cenejše predšolsko varstvo ter za večjo skrb za socialno šibke in ostarele.
  • Kot župan ni naklonjen ustanavljanju koalicij, ne bo podpiral nobene, ki jo bodo morebiti oblikovali v občinskem svetu, kajti njega so izvolili za župana občani in ne občinski svet.
 • županu poslati kaj
  • Na oddelku za stanovanjsko gospodarstvo so vse pritožbe obdelali in jih poslali županu, ki je pristojen za njihovo preučitev.
  • Poslal sem dopis županu in občinskemu svetu, vendar nisem dobil pisnega odgovora.
 • župan občine  [...
  • Župan občine Postojna je na pogovor povabil najemnike poslovnih prostorov v kompleksu in prebivalce Velikega Otoka, ne pa tudi novinarjev.
  • Sedanji župan občine Železniki bi v novem mandatu nadaljeval začete projekte//.
 • župan  [...
  • Župan Ivan Suhoveršnik je povedal, da pri sprejemanju občinskega proračuna vsako leto planirajo posebna sredstva za silvestrovanje in obdaritev otrok, tako da so za poslovna darila ob koncu leta porabili okoli pol milijona tolarjev.
  • Vipavski župan Ivan Princes očitno ni pripravil predloga, ki bi bil sprejemljiv za protestirajoče kmete.
 • na čelu z županom
  • Le mestne oblasti na čelu z županom so pripravile kulturno prireditev.
  • Ker je iz napeljave odtekala voda, je v stavbo osnovne šole Orehek prišla občinska komisija na čelu z županom.
 • seznaniti župana s čim
  • Glavni namen konference je bil seznaniti župane in strokovne delavce na komunalnem področju z aktualno problematiko na tem področju.
  • Na posvetu, ki je bil že sedmi tovrstni, smo seznanili župane, policijsko vodstvo in civilno družbo s cilji nacionalnega programa prometne varnosti.
 • župan in poslanec
  • Tistim, ki govorijo o dvojnih plačah naših poslancev županov, vsi štirje župani in poslanci privoščijo, da bi se znašli v njihovi koži.
  • Sodišče zahteva od poslanca in župana, naj vrne pol milijona tolarjev in plača milijon tolarjev kazni.
 • župan in podžupan
  • Pisma iz domovine in tujine očitajo celjskemu županu in podžupanu barbarsko obnašanje.
  • Župan in podžupan sta izrazila nezadovoljstvo z delom policije, ki da ni ustrezno ukrepala, čeprav so se pred mesecem v Atlantidi celo streljali.
 • župan in/ali županja
  • Se vam zdi, da imate županje in župani v Sloveniji dovolj velike pristojnosti?
  • Občani se upravičeno sprašujejo, kako jim bo bodoči župan ali županja zagotovil varnost, če pa se očitno še sam počuti ogroženega.
 • župan in svetniki / župan in občinski svetniki
  • Vsi do zadnjega so rekli, da so se za župane in svetnike odločili na predlog prijateljev, znancev, sodelavcev.
  • Volja in želja, ki so jo občinski svetniki in župan izkazali, dajeta realno osnovo za up, da bo v nekaj letih profesionalno gledališče tudi zares postavljeno.
 • svetovalec župana za kaj
  • Svetovalec župana za družbene zadeve Jože Jakše je povedal, da so staršem razložili, zakaj je do vsega tega prišlo in da zaradi majhnega vpisa otrok ne bodo odpirali novih družinskih varstev.
  • Kot nam je pred meseci povedal Franc Nadižar, svetovalec župana za prostor in avtor projekta prenove bazena, je bil predviden tudi odkup hiše tik ob bodoči tribuni bazena.
 • župan iz vrst česa
  • Kar osem županov iz vrst SLS je bilo izvoljenih!
  • Ptuj je edina mestna občina, kjer je vladal župan iz vrst opozicijske SDS.
Na vrh