WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
živina samostalnik
1 govedomnožinski samostalnik
večje domače živali, ki se jih vzreja za meso ali pomoč na kmetiji
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Ker imajo kmetije veliko živine, ki jo napajajo iz omenjenih vodovodov, jim vode zlasti ob suši pogosto zmanjkuje.
  • V vasi je bilo nekoč veliko vprežne živine.
  • Veleposestniki, ki so od tega časa imeli malo živine, so začeli bolj skrbeti za razvoj živinoreje.
  • Kot je videti, je bilo v teh prostorih do danes bolj malo živine, če je je sploh bilo kaj.
  • Zofija izhaja s srednje velike kmetije, kjer so imeli veliko gozda in nekaj živine.
  • Vsaj nekaj zemlje imajo in nekaj živine v hlevu, da je osnovna hrana pri hiši.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na drugi strani pa bi zaradi zaraščanja travnih površin potrebovali vsaj 200.000 krav in prek 500.000 glav goveje živine.
  • Zelo pomembno je tudi, da se je spremenil način plačevanja spodbud pri pridobivanju mleka, ki po novem ne bo več odvisen od količine mleka, temveč od glav goveje živine.
  • Občina Mežica bo zavarovala okoli 400 glav plemenske živine
  • Dobrepoljska plemenska živina je močno vplivala na zboljšanje dolenjske živinoreje, zlasti glede na zanesljivo poreklo in genetske kvalitete: rastnost, mlečnost in mesnost.
  • Psi lahko pomagajo tudi pri prestavljanju in nakladanju mlade in klavne živine.
  • Način označevanja in deklariranja mesa klavne živine in divjadi določa tudi pravilnik kakovosti mesa klavne živine in divjadi.
  • Več zgledov ...
  • Če družina ni imela vprežne živine, je bilo za nošenje vode v škafih na glavah vsakodnevno žensko opravilo.
  • V začetku je napravo poganjala vprežna živina, nato tekoča voda in končno para.
  • Poleg pašne živine s planin se bo obiskovalcem predstavila tudi domača bohinjska krava cika.
  • Mleko pašne živine vsebuje trikrat toliko linolne kisline kot s silažo pitana živina.
  • Da bi se izognila špekulacijam, je ob tem dodala, da veljajo spodbude le za doma prirejeno, odkupljeno in zaklano živino.
  • Evropski veterinarji so potrdili, da meja 1000 glav zaklane živine v obrtniških obratih, ki ji pri nas najbolj nasprotujejo, velja tudi v Evropski uniji.
  • Dejal je, da se reja konj na tem območju znova uveljavlja, vendar ne gre več za delovno živino, temveč za ljubiteljstvo.
  • Te živali, ki se domala povsem izginile, ko so njihovo vlogo delovne živine prevzeli traktorji, se tako znova vračajo na naše kmetije, vendar v povsem drugi funkciji.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Leta 1958 so dobili vodo, nekaj vaških pip in korita za napajanje živine, že leta 1953 pa elektriko.
  • V splošnih določilih preberemo, da je iz vodovoda vsakemu dovoljeno dobivati vodo, in sicer za pitje, kuhanje, pranje, snaženje in napajanje živine ter za obrtne in druge namene.
  • Časi so se spremenili in največjo korist od reje živine v hlevih imata gradbena in strojna industrija.
  • Drugod je podnebje zelo toplo ali celo vroče in padavin je dovolj za rejo živine.
  • Čeprav je Pepca zdaj že v letih in je stara mama, je pri hiši še vedno deklica za vse, tudi za kidanje gnoja ter krmljenje živine.
  • Nedavna sprostitev izvoza govejega mesa je le delna, saj bo dovoljen le izvoz mesa brez kosti in limfnih sistemov, in to samo od živali, mlajših od treh let, saj je avgusta 1996 začela veljati popolna prepoved krmljenja živine s kostno moko.
  • Več zgledov ...
  • Pogrebne ceremonije tako spremljajo krvavi obredi klanja živine, zaradi katerih se v času pogrebov kar tare turistov v Tanatoraji.
  • Vendar se je s prikazom klanja živine v potujoči klavnici pokazala možna rešitev za zakol živine iz oddaljenih hribovskih in višinskih kmetij.
  • Tudi tako bi zmanjšali zakol živine na črno in odmetavanje drobovine po gozdu, ki je vaba za divje živali, predvsem medvede.
  • V avstrijskih deželah so leta 1689 uvedli davščino na zakol živine.
  • Kmet mora vložiti veliko truda v vzrejo živine, in kolikor dobi sedaj za mleko, je še vedno premalo.
  • Zaradi tega je med kmeti veliko nezadovoljstvo, posebej pa so prizadeti tisti kmetje, ki za vzrejo živine dobivajo subvencije ali se ukvarjajo s turizmom.
  • Suša, ki je zmanjšala pridelek travinja in krmnih žit, pomeni tudi veliko nevarnost za zmanjševanje staleža živine.
  • Kljub neomejenemu odkupu pa se stalež živine za pitanje v dolini iz leta v leto zmanjšuje.
  • Shay je skrbel za majhno čredo živine in za to, da so opravila nemoteno tekla.
  • V novem moderniziranem in skladno z ekološkimi standardi postavljenem hlevu bo enako velika čreda živine.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Rastlina je zaradi tega neuporabna tudi kot krma za živino.
  • S strniščnimi dosevki lahko pridelamo kvalitetno krmo za živino pozno jeseni in zgodaj spomladi, ko travniki komaj ozelenijo.
  • Tam, kjer bomo pasli že od vsega začetka, mora obstajati možnost ureditve napajališč za živino.
  • Tako so po drugi vojni zgradili napajališče za živino, danes pa je na tistem mestu športno igrišče.
  • Skratka, umaknile ga bodo iz priprav prehrambnih proizvodov in krmil za živino.
  • Vse poginule živali, torej tudi povožene mačke ali potepuške pse meljejo v kostno moko, ki jo uporabljajo kot krmilo za živino.
  • Več zgledov ...
  • Sicer pa sami pridelajo vso hrano za živino, nekaj koruze, ki raste kar na 12 hektarih, pa tudi prodajo.
  • Opozoril je še, da bi morali kmetje dobiti denar, namenjen odpravi posledic lanske suše, čimprej, da si bodo lahko priskrbeli hrano za živino.
  • Toča je uničila streho na hlevu, kjer imam 30 govedi, prav tako tudi seno za živino.
  • V Robidišču še vedno nosijo seno za živino na hrbtu v velikih pletenih košarah z ostrimi vrvmi namesto naramnih pasov.
  • Marjanina družina je živela v eni od barak, v katerih so bili med vojno hlevi za živino, ki so jo redili za soško fronto.
  • Skrajno levo za drevesom se vidi svinjak, del strehe na skrajni desni pa je od gospodarskega poslopja s hlevom za govejo živino in konje.
  • Peón jih je spoznal in konje smo zgnali v njihovo ogrado za živino, kjer bodo ostali do jutri.
  • Bila je naporna vožnja, skozi stepo, po povsem golem kolovozu, dokler nista v daljavi zagledali ograd za živino in skupine dreves okoli dveh kolib.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • K podražitvi naj bi bila prispevala tudi manjša ponudba živine za zakol.
  • Vlada je sprejela tudi spodbude za izvoz živine v Evropsko unijo (EU), ker se je zaradi pomanjkanja krme zelo povečala ponudba živine za zakol.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Minuli teden je bilo dogajanje na trgu z govejo živino brez posebnosti.
  • Dogajanje na domačem trgu z govejo živino se po nedavno odkritem primeru živali, obolele za BSE, umirja.
  • Promet s plemensko živino, ki je čedalje bolj živahen je organizirala in vodila Zveza.
  • Vse kmetije imajo zaprt promet z živino in so na preučevanju.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nekoč so na sončnih pašnikih vrh Peričnika pastirji pasli živino.
  • Nekoč so v gajih pasli živino in drobnico, posebej v hrastovih gajih še (domače) prašiče.
  • Drugi sosed se je odločil, da bo redil živino, celo konja si je omislil in pridno pokosil vse zapuščene travnike in potem še popasel.
  • Na območju step redijo živino in pridelujejo nekaj malega žitaric.
  • Z manjš imi količinami semen, ki jim s kuhanjem odstranijo strupene spojine, krmijo živino, da dobi dlaka lepš i lesk.
  • Živino krmijo s koruzno in travno silažo, ki jo zmešajo s koncentrati.
  • Več zgledov ...
  • Tam je najprej nakrmil živino, potem pa ga je le premagala radovednost.
  • Preden se loti kuhanja kosila, mora še enkrat v hlev, nakrmit živino.
  • Taborci so še pred leti napajali živino v koritih pod gradom.
  • Tu so včasih imeli tri luže, kjer so napajali živino, ko pa so leta 1977 dobili vodovod iz Roba, se je nehalo še to.
  • Doma ga je čakala prazna hiša, v hlevu pa dve lačni kravi in prašič, tako da se je najprej hitro preoblekel, preobul v škornje in nahranil živino.
  • Vstanem ob 6. uri in najprej nahranim živino v hlevu, pomolzem krave, nato pa peljem mleko v zbiralnico.
  • Če koljemo živino nekaj dni pred nastopom polne lune oziroma ob polni luni, je meso bolj okusno in sočno, kot če bi jo zaklali v kakšnem drugem obdobju.
  • Do nedavnega smo tudi pri nas povsod klali živino, ne da bi jo prej omamili, pa se ob tem nihče ni zgražal, ob tem pa postajamo povsem brezbrižni ob številnih žrtvah prometnih nesreč na naših cestah.
  • Pastirji bodo v naslednjih dneh prignali živino s planinskih pašnikov, končuje pa se tudi košnja, saj kdor po mali maši kosi, ta za pečjo suši.
  • Nekdaj so v tem času prignali živino s paše, pridelek je bil pod streho, mošt je dozorel v vino.
  • Takrat so pričeli pastirji gnati živino na pašnike, jurjevanje pa je predstavljalo obred, kjer so domačini v zelenje odetega dečka vodili od hiše do hiše, da bi pregnal bolezni živali ter druge slabe vplive na živali.
  • Zato so domačini izkoristili vsako ped zemlje in poleti živino gnali na planine.
  • Že vse življenje živim na ranču, jaham konja in gonim živino.
  • Prej je bilo treba živino goniti stotine kilometrov daleč do trgov.
  • Spadali smo pod zadruge in tistega leta smo odkupovali tudi živino.
  • V drugih regijah predvsem odkupujejo les in živino.
 •  [x glav živine
  • Zaradi dotrajanosti hleva so v letu 1994 začeli z gradnjo novega hleva s pripadajočimi objekti za 90 glav živine.
  • Kljub temu bodo jeseni spet kupili šest teličkov, tako da bo čez zimo v hlevu enajst glav živine.
 • živina in drobnica
  • Zaradi pogostega pikanja obadov so živali lahko stalno pod stresom, kar se po navadi kaže v zmanjšanem prirastu živine in drobnice.
  • Da so vsi mlečki strupeni, ve tudi živina in drobnica, ki se jih na paši ogiba.
 • živina in prašič
  • Odkup goveje živine in prašičev poteka po besedah odkupovalcev normalno.
  • Pogovori so bili namenjeni aktualnemu dogajanju na področju odkupa goveje živine in prašičev.
Na vrh
 
2 pomemben, vpliven človekneštevno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Možu, ki je preveč vedel gresta James Stewart in Doris Day na počitnice v Afriko - vse skupaj se konča z atentatom na visoko politično živino.
  • Iz njegove firme so se napajale politične živine najprej širše, potem pa ožje nam domovine, iz firme je delal podfirme in še manjše firme po Avstriji, Švici in še kje, pravi mali imperij Največjega med njimi, ki je bil strah in trepet še tistega dne, ko so ga na Žalah slovesno pokopali, v resnici pa so si oddahnili.
  • Na takem kraju nam postanejo "velike živine " podobne, naenkrat se spremenijo v običajne ljudi in ravno to vliva zaupanje v moderatorjev predlog v 1. koraku, ko pravi, da so problemi znotraj skupine večinoma strukturni.
  • Potem je celotno gradivo razposlal predsedniku države, predsedniku vlade in drugim velikim živinam, kar je končno obrodilo sadove, vendar ne želenih.
  • Pa si se domislil, da bi kandidiral za delegata in pokazal visokim živinam, da si iz vodstvenega testa.
  • Ne samo slovenske helikopterje in slovenski turbolet, ki je prav tako prevažal visoke živine nad bosanskim nebom.
Na vrh
 
garati kot črna živina
trdo in veliko delati 
 • Letošnji dopust bom po zaslugi delodajalca, za katerega garam kot črna živina, spet preživela doma kot vseh zadnjih devet let.
 • Takšne v pristaniščih prepoznate po tem, da garajo kot črna živina, vlačijo gromozansko težke vrvi iz vode ter v vodo in delajo trpeče grimase.