WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
živilski pridevnik
1 o prehrambenih izdelkih
Na vrh
 
1.1 o proizvodnji
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na tujih trgih je naša živilska industrija lani, denimo, prodala 13,7 odstotka vrednosti celotne proizvodnje.
  • Podjetjem v živilski dejavnosti se res ne piše dobro.
  • Kolinska se zaveda, da bo morala v zelo kratkem času sprejeti nekatere odločitve o možnih povezovanjih v okviru živilske panoge v Sloveniji.
  • Delavci v živilski stroki morajo imeti dodatno znanje o higieni živil, morajo pa opraviti tudi zdravstveni pregled.
  • Združeno živilsko podjetje bo največje na območju nekdanje Jugoslavije.
  • Ker nekateri živilski obrati do 1. maja še ne bodo izpolnjevali vseh pogojev za trgovanje na skupnem trgu EU, naj bi si Slovenija izborila prehodno obdobje, kar je sicer v nasprotju s podpisano pristopno pogodbo.
  • Več zgledov ...
  • Največji živilski koncern na svetu Nestle bo po navedbah časnika Wall Street Journal z milijardnim prevzemom postal vodilen tudi v prozvodnji hrane za živali.
  • V tem smislu morajo udeleženci v živilski verigi organizirati notranji nadzor po načelih sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje.
  • Tako kot v Gornji Radgoni je Eta za letos in prihodnje leto odpovedala svoj nastop na vseh slovenskih živilskih sejmih.
  • Svetovna prehrambena industrija, kmetje, pridelovalci in predelovalci živil z vsega sveta bodo obiskovalcem do 23. januarja ponudili paleto novih izdelkov, ki jih praviloma testirajo na enem največjih živilskih sejmov na svetu.
  • Zato je zelo pomembno, da je na vseh živilskih izdelkih naveden natančen seznam dodatkov, ki so v njih.
  • Poleg davčne pa je bila včeraj zanimiva tudi tema o trženju kmetijskih in živilskih proizvodov.
  • Ponujeni bodo osnovni živilski artikli in pijače, ki jih trgovine za osnovno preskrbo in gostilne rabijo, del pa bo tudi delikates in zamrznjenih živil, ki prav tako utegnejo tovrstne kupce zanimati.
  • Rok trajanja je opredeljen pri živilskem in neživilskem blagu.
  • Kariero visokošolskega učitelja je začel leta 1962 na Biotehniški fakulteti, kjer je bil med štirimi ustanovitelji visokošolskega študija živilske tehnologije.
  • Lastnosti lesa so še posebej pomembne pri zorenju alkoholnih pijač, v živilski tehnologiji ga uporabljajo predvsem za pakiranje sadja, vrtnin in poljščin.
  • Če zahtevajo potrošniki in živilska predelava evropsko primerljivo kakovost, naj nam jo plačajo po evropski ceni.
  • V sodelovanju z živilskimi tehnologi primorskih proizvajalcev prehrambenih izdelkov pripravljamo vzorčni jedilnik, ki ga bomo objavili v posebni publikaciji, namenjeni staršem in strokovnjakom.
  • Septembra bom začel še dveletno šolo, ki mi bo skupaj z dosedanjim šolanjem prinesla naziv splošnega živilskega tehnika.
  • Po poklicu je živilska tehnologinja.
  • Za zdaj je novo poklicno živilsko šolo mogoče videti le na načrtih.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Relativno visok odstotek brezposelnosti žensk pa je predvsem posledica težav tekstilne, usnjarske in živilsko -predelovalne industrije.
  • Razčlenjene so bile možnosti vključevanja slovenske živilsko predelovalne industrije na trgu Evropske zveze.
  • Posebnega učinka na posamezne cene ne pričakujemo, morda bi se lahko znižale cene kmetijskih proizvodov pri proizvajalcih, vendar pa je odvisno od konkurence med trgovskimi, pa tudi živilsko -predelovalnimi podjetji, koliko se bo to pokazalo tudi v maloprodajnih cenah.
  • V naših prodajalnah z živili, s poudarkom na mesu, zelenjavi in sadju, so prisotni izključno izdelki s sledljivim poreklom, kar nam omogoča naša zadružna organiziranost, v katero so vključeni tako proizvajalci kooperanti kot lastna živilsko -predelovalna proizvodnja in seveda trgovina.
  • Prostor so prilagodili glede higienskih zahtev za živilsko predelovalne obrate.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Na kmetijsko- živilskem sejmu gori oglarska kopa, ki jo mimoidoči zamenjujejo z vesoljskim plovilom.
  • V sklopu mednarodnega kmetijsko- živilskega sejma so po ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov opravili še ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov ter sadnih sokov in brezalkoholnih pijač.
  • Prišli smo do konca vrste letošnjih dobitnikov srebrnih in bronastih odličij z ocenjevanja kmetijske mehanizacije na gornjeradgonskem kmetijsko živilskem sejmu, ki s svojo pestrostjo dokazuje, da slovenski proizvajalci, uvozniki in prodajalci skrbijo za sodobno strojno opremljenost naših kmetij.
  • Gradivo namreč celovito obravnava kmetijsko- živilski sektor v novih in starih članicah ter v EU 25 kot celoti.
  • Vsi drugi izdelki so tako kot pri večini dvostranskih sporazumov razvrščeni na dva dela: na tiste, kjer uvoz domače proizvajalce zelo prizadeva, in na manj občutljive, posebno mesto pa imajo povsod kmetijsko živilski izdelki.
 • kmetijski in živilski
  • Z začetkom tega leta je namreč začel veljati protokol številka 6 k temu sporazumu, ki je dodatno sprostil tudi trgovanje s kmetijskimi in živilskimi izdelki.
  • Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku oktobra potekal sestanek na temo ponovne oživitve pobude za oblikovanje zakona o financiranju in izvajanju skupne promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, ki bi zagotavljal dolgoročne vire za financiranje promocije slovenske kmetijske pridelave in predelave.
  • Posebno pozornost bo letos družba posvetila svojim zmogljivostim kmetijske in živilske industrije.
 • kmetijstvo in živilska industrija
  • Približno tretjina vseh zaposlenih na Poljskem ima delo v kmetijstvu in živilski industriji.
  • Po navedbah predsednika sindikata kmetijstva in živilske industrije hoče trgovina s prodajo mesnih izdelkov zaslužiti še pet odstotkov več kot doslej, s prodajo izdelkov mlevsko-predelovalne industrije pa dva odstotka več.
  • FAO strokovnjaki pa so nato med obiski in razgovori po Sloveniji podrobneje spoznali značilnosti našega kmetijstva in živilske industrije.
Na vrh
1.2 o prodaji ali razdeljevanju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mercator po tem nakupu obvladuje že skoraj polovico vseh slovenskih živilskih trgovin.
  • Pestrejša ponudba na živilskih tržnicah po Sloveniji je eden od pokazateljev, da se zima počasi preveša v pomlad.
  • Tudi živilske prodajalne se zvečer zaprejo, ponoči dežurajo le tiste, ki so odprte 24 ur na dan.
  • Nato gre nakupovati na živilski trg in v miru popije kavo.
  • V trgovinah ni bilo kaj kupiti razen na osebo določene mesečne količine nujnih živil na živilske nakaznice.
  • Ta zvežčič z živilskimi kartami dobi vsaka družina še danes in slehernemu Kubancu zagotavlja, da ni lačen.
  • Več zgledov ...
  • Živilski program bo dopolnjen z neživilskimi izdelki za gospodinjstva in s ponudbo opreme, oblačil za prosti čas, gospodinjskih strojev ...
  • Rdeči križ jim je razdelili 117 živilskih paketov in 61 vrečk pralnega praška.
Na vrh
1.3 namenjen prehrambenim izdelkom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V tekočo smetano umešamo nekaj kapljic živilskega barvila, nato stepemo smetano skupaj s slakorno moko, z njo napolnimo slaščičarsko vrečko in po površini torte nabrizgamo kupčke smetane (delati moramo dokaj hitro, da se sladoled preveč ne zmehča). Torto za 3-4 ure postavimo v zamrzovalnik, nato jo postrežemo.
  • V natrenu naj bi pred mesecem dni ugotovila preveliko vsebnost sorbinske kisline, v žvečilnih gumijih pa naj bi bilo preveč živilske barve.
Na vrh
živilski pregled
medicina dela
 • Vsi, ki izvajajo molžo, morajo po novi zakonodaji opraviti živilski pregled.
 • Direktor hotela je še vedno prepričan, da so ravnali v skladu z vsemi predpisi in poudarja, da so imeli vsi zaposleni v kuhinji ustrezne živilske preglede.
 • Rejci namreč ne morejo več na klavno linijo ob zakolu, če nimajo opravljenega živilskega pregleda.