WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zgodovinar samostalnik
1 strokovnjak za zgodovino
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Postavljalec razstave, umetnostni zgodovinar in muzejski svetovalec Jožef Matijevič, je dal na predstavitvi poudarek dvema cikloma, ki ju je avtor imenoval Glineni rokopisi in Hiše otroštva.
  • Na Harvardu izšolani literarni zgodovinar z dobrim znanjem srbo - hrvaščine in celo slovenščine (iz katere tudi prevaja), je v knjigi predstavil domiselno kritično branje klasikov v raznolikih jugoslovanskih literaturah.
  • Avtor knjige Alexei Monroe, v Londonu živeči kulturni zgodovinar, je o Laibach in NSK že v preteklosti objavil več člankov, pričujoče delo pa je pravzaprav predelana in tematsko razširjena doktorska disertacija, ki jo je Monroe pripravljal med letoma 1993 in 1999, v tem obdobju pa je dlje bival tudi v Sloveniji, kjer je zbiral arhivsko gradivo in opravljal terenske raziskave.
  • Ta slovenski zgodovinar, učitelj, publicist, etnolog, pisatelj, kritik in narodni buditelj Slovencev in Hrvatov, se je rodil pred 175 leti v Mengšu, umrl pa pred sto leti v Novem mestu.
  • Slovenski zgodovinarji so sicer tudi v preteklosti že sodelovali v dveh mešanih komisijah, ki so ugotavljale, kaj se je dogajalo na naši zahodni in severni meji.
  • S smrtjo italijanskega zgodovinarja Giovannija Villanija se konča zapisovanje firenške zgodovine.
  • Več zgledov ...
  • Britanski zgodovinar AJP Taylor je zapisal, da bo ta prostor postal politično stabilen, ko bo vanj prinešena industrijska moč z zahoda.
  • Francoski zgodovinar Michelet je svoje znamenito delo Tableau de la France (1833) začel z besedami: Zgodovina Francije se začne s francoskim jezikom.
  • Znani ameriški zgodovinar Arthur Schlesinger ml. je že pred več leti opozoril, da Američani niso navajeni živeti brez svojega sovražnika.
  • Nemški zgodovinar Wolfgang Behringer je »evropsko naravo« opisno opredelil kot mozaik najbolj značilnih in za nadaljnji razvoj civilizacije najpomembnejših pojavov in struktur po zatonu rimskega imperija.
  • Angleški zgodovinar Alan Davies, ki v Wiganu pri Manchestru skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, je v kleti mestne hiše našel 370 let staro knjigo z neobičajno vsebino: govori o pravicah žensk.
  • Hrvaški zgodovinar Dušan Bilandžić je nedavno na hrvaški televiziji izjavil, da je že v času socializma vedel za poboj 35.000 hrvaških ustašev v okolici Pliberka, vendar tega ni mogel javno povedati.
  • Kljub temu je bil navdušen: "Morda postopek ni bil povsem tak, kot ga opisuje Plinij, vendar pa sedaj vsaj vemo, da ga je rimski zgodovinar dokaj dobro opisal.
  • Še ena navedba uglednega zgodovinarja me je zbodla v oči, in sicer pri navedbi žrtev (ustaši, domobrani in črnogorski četniki): "Med njimi je bilo tudi precej nedolžnih žrtev.
  • V parku ribniškega gradu odkrili kip uglednega zgodovinarja
  • Tej zahtevi se je pridružil tudi znani zgodovinar Friedländer, ki je zagrozil, da bo odstopil kot sodelavec inštituta, če namestnika direktorja ne bodo odpustili.
  • Morda pa danes le ne velja več trditev znanega umetnostnega zgodovinarja, Frana Šijanca, da je "Primorje dežela velikih pogojev, a vsestransko nerazvitih možnosti.
  • Znani angleški zgodovinar je ponovil mnenje, da je bil teroristični napad na ZDA tragičen poduk Američanom, ki so se doslej počutili neranljivi in nepremagljivi.
  • Na dogodku ob odprtju razstave je nastopil tudi razvpiti in škandalozni italijanski umetnostni zgodovinar in občasno politik Vittorio Sgarbi.
  • Ugledni umetnostni zgodovinar Giuseppe Basile z vidnim zadovoljstvom pojasnjuje: Po potresu, ki je naredil veliko škodo, smo strokovno obnovili vsaj 60 odstotkov vseh svetnikov na loku nad glavnim vhodom.
  • Kljub temu dejstvu pa mi je eminentni slovenski umetnostni zgodovinar in likovni kritik dr. Milček Komelj v okviru prireditve Mesec evropske kulture leta 1997 organiziral samostojno slikarsko razstavo.
  • Mladi zgodovinarji so bili prepričani, da si je treba sneti domoljubna očala in se zazreti resnici v oči.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOLnavadno množina
   
   
  • Zgodovinar dr. Božo Repe pravi, da so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh, v večjem delu očitno verodostojni, njihov vir pa je nekdanja Služba državne varnosti (SDV).
  • Zgodovinarji pravijo, da so Brici potomci Uskokov, ki so jih avstro - ogrske oblasti naselile na tem območju, da so varovali imperij pred napadi tujcev.
  • Zgodovinarji pišejo, da je bila Helena rojena okoli leta 255 v maloazijski deželi Bitiniji, verjetno v mestecu Drepanonu, ki ga je njen sin cesar Konstantin njej v čast preimenoval v Helenopolis, to je v Helenino mesto.
  • O popularni glasbi 20. stoletja naj pišejo zgodovinarji, sam bom pisal kot fan,« je svoje lestvice pokomentiral Gregor Tomc, zdaj univerzitetni profesor, nekoč ideolog punka.
  • Zgodovinarji trdijo, in tako je tudi v kar nekaj knjižnih izdajah zapisal zdajšnji kronist, izjemni poznavalec svojega kraja, šeg, navad in domače obrti gospod Alojz Cvitkovič živa enciklopedija, da je bil prostor, na katerem stojijo današnji Adlešiči in okolica, poseljen še v prazgodovini.
  • Nekateri zgodovinarji menijo, da je šele zajetje ene od teh naprav obrnilo potek vojne na Atlantiku, če ne celo poteka vojne same, v prid protifašističnih sil.
  • Več zgledov ...
  • Zgodovinarji so ugotovili, da so prve šole ustanovili v obmorskih krajih
  • Zgodovinarji navajajo več razlogov za sorazmerno blago kaznovalno politiko.
  • Belgijski zgodovinar L. Génicot je predstavil podobo materialne situacije kmetov glede na razsežnosti gospodarstev za tri vasi v grofiji Namur l. 1289.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2množina
   
   
  • V zadevi hitre poprave krivic prisilnim delavcem v Avstriji se je že oglasila komisija zgodovinarjev, ki je po nalogu prejšnje vlade pripravila temeljno poročilo, na podlagi katerega naj bi se v državi lotili poprave krivic.
  • Spoznanja komisije zgodovinarjev so veliko pripomogla k zametku kritične zavesti in v najnovejšem času omogočila reševanje najbolj absurdnih protipravnosti.
  • Skupina zgodovinarjev je "slovenski javnosti v vednost poslala" izjavo, v kateri so uvodoma zapisali, da so "zaskrbljeni zaradi razmer, v katerih se je v zadnjem času znašla slovenska zgodovinska stroka".
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3navadno množina
   
   
  • Čas bi bil, da bi politika zgodovino prepustila zgodovinarjem
  • V koprski ZLSD poudarjajo, da je treba problem fojb prepustiti zgodovinarjem in menijo, da obtožbe in klevete prizadenejo tudi nekatere naše državljane, ki so se borili proti fašističnemu okupatorju, nikakor pa ne proti italijanskemu narodu.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • zgodovinar,  [ki
  • Za naš jezik ga je navdušil oče, umetnostni zgodovinar, ki je pred časom že bil v Ljubljani, na nekem znanstvenem srečanju.
  • Zgodovinarji, ki obdelujejo lokalne dogodke, se že zgrinjajo v Slovenj Gradec, da bi lahko zabeležili zadnje izjave ljudi, ki so mestno občino popeljali do vrhunskosti.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Otok je raj za zgodovinarje, ponaša se z dolgo in zanimivo preteklostjo, ki daje skrivnosten pečat tudi gradu Castello Aragonese pri mestecu Ischia Ponte.
  • Schmidt je v uvodu napisal, da je dnevnik bogat vir za zgodovinarje različnih strok, »a najbolj bo nagrajen tisti, ki bo užival v presežku: v drži Milčinskega v kaosu zgodovine, v načinu gledanja na tek sveta, v ironičnem odnosu do teatra zmešnjav, v distanci«.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK4 
  •  [biti kot zgodovinar
  • Paternu je kot literarni zgodovinar Šalamuna že leta 1966 z obširnim prispevkom vključil v delo Slovenska književnost 1945-1965, v pričujoči knjigi pa je prispeval esej.
  • Njegovo najpomembnejše delo je Slava vojvodine Kranjske, v kateri je kot zgodovinar kritično uporabljal arhivske vire, kot geograf in topograf pa je opisal Kranjsko tako kot še nihče pred njim.
 • zgodovinar in publicist / publicist in zgodovinar
  • 1871 - V Svetem Juriju se je rodil literarni zgodovinar in publicist Fran Ilešič, ki je skušal med Slovenci obuditi in posodobiti ilirizem (umrl leta 1942).
  • Ob 10. uri bo slovesna maša v cerkvi sv. Urha, ob 11. uri pa bodo na župnišču odkrili spominsko ploščo temu pomembnemu kulturnemu delavcu, publicistu in zgodovinarju.
 • zgodovinar in kritik / kritik in zgodovinar
  • Literarni kritik in zgodovinar Ivo Frangeš je zapisal, da predstavlja poezija Slavka Mihaliča "mejnik v razvoju hrvaške lirike po drugi svetovni vojni", Radoslav Dabo pa govori o pojavu tako imenovane Mihaličeve pesniške šole: "Kar je Krleževa lirika pomenila pragmatistom, Whitmanova in Lorcova modernistom, pomeni med domačimi viri tistim, ki nastopijo po letu 1958, Mihaličeva poezija.
  • V častno knjigo se je tako vpisal Peter Zajac, slovaški literarni zgodovinar in kritik.
  • Z drugimi besedami, nova vloga v okviru nacionalnega žanra je dala temu spreminjajočemu se žanru novo dostojanstvo, in kritiki in zgodovinarji, ki niso prezrli njegovega vpliva, so upravičeno poudarjali njegov pomen in vrednost.
 • zgodovinarji in arheologi / arheologi in zgodovinarji
  • Zamišljen je bil interdisciplinarno, tako da posamezni prispevki prinašajo rezultate ne le zgodovinarjev in arheologov, marveč tudi umetnostne in literarne zgodovine, jezikoslovja in etnologije, posebej pa je po besedah urednika Rajka Bratoža izstopalo vprašanje prehoda iz antične dobe v zgodnji srednji vek oziroma vprašanje razvojne konitinuitete ali diskontinuitete ter načina, okoliščin in oblik nastajanja zgodnjesrednjeveških ljudstev ter elementov in oblik njihove državnosti.
  • Arheologi in zgodovinarji so pri Sv. Petru v krajevni skupnosti Trebelno našli dokaze, da so na tem kraju živeli ljudje od približno 1000 let pred našim štetjem do 18. stoletja našega štetja.
 • po mnenju zgodovinarjev
  • Po mnenju zgodovinarjev se je Abraham ob svojem bivanju v takratni Loki, ki ob pomanjkanju oprijemljivih materialnih virov o njeni podobi še danes buri domišljijo, naučil tudi jezika domačega prebivalstva.
  • Da papež ni hotel razveljaviti zakona Henrika VIII., je po mnenju zgodovinarjev samo eden v vrsti razlogov.
 • po mnenju zgodovinarja [...]
  • Po mnenju zgodovinarja dr. Boža Repeta bo predlagana deklaracija na neki splošni ravni sprejeta.
  • Oba procesa, narativizacija in industrializacija filma, sta po mnenju zgodovinarja in teoretika Jeana Mitryja medsebojno povezana: Film je postal umetnost le po zaslugi svoje industrializacije ...
 • zgodovinar [...]  [navaja, poroča
  • Zgodovinar dr. Boris Mlakar navaja, da je bila Slovenija takoj po vojni največje morišče v Evropi.
  • Grški zgodovinar Apijan navaja številko 220, večino njegovih opisov pristaniškega območja so potrdili tudi arheologi.
  • Zgodovinar Jožef Flavij poroča, da je kralju vroča žveplena voda iz Kalirhoja le škodovala: "Ni več verjel, da bo ozdravel.
Na vrh
 
umetnostni zgodovinar
 • Pokojni umetnostni zgodovinar dr. Ivan Sedej pa je o njem med drugim zapisal: "Izoblikoval je osebni izraz, ki ga je na presenteljiv način razvijal tudi na področju cerkvenega slikarstva, kjer je na duhovit način oživel in moderniziral že zdavnaj pozabljeno alegorijo in vzpostavil kontinuiteto s slovenskim baročnim slikarstvom ...
 • Naš ugledni umetnostni zgodovinar Grga Gamulin je kar nekajkrat rekel, da s svojimi slikami pripovedujem verodostojnejšo resnico o Dalmaciji kot tisti, ki tako zelo poudarjajo barve.
literarni zgodovinar
vrsta
 • Na Harvardu izšolani literarni zgodovinar z dobrim znanjem srbo - hrvaščine in celo slovenščine (iz katere tudi prevaja), je v knjigi predstavil domiselno kritično branje klasikov v raznolikih jugoslovanskih literaturah.
 • Doslej objavljeno gradivo je uredilo 25 najvidnejših slovenskih literarnih zgodovinarjev in teoretikov.
kulturni zgodovinar
vrsta
 • Avtor knjige Alexei Monroe, v Londonu živeči kulturni zgodovinar, je o Laibach in NSK že v preteklosti objavil več člankov, pričujoče delo pa je pravzaprav predelana in tematsko razširjena doktorska disertacija, ki jo je Monroe pripravljal med letoma 1993 in 1999, v tem obdobju pa je dlje bival tudi v Sloveniji, kjer je zbiral arhivsko gradivo in opravljal terenske raziskave.
 • Odkar je 1860 izšlo delo kulturnega zgodovinarja Jacoba Burckhardta Renesančna kultura v Italiji, so Firence sodile v obvezni učni načrt vseh po izobrazbi hlepečih na severni strani Alp.