WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zemlja samostalnik
1 planet
zemlja je tretji planet od Sonca in edini planet v osončju, na katerem se je po do sedaj znanih podatkih razvilo življenje
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Gaia je bila v antični mitologiji boginja zemlje.
  • Kot simbol izobilja in plodnosti je granatno jabolko v stari Grčiji posvečeno Demetri, boginji zemlje, poljedelstva in rodovitnosti.
  • Letošnji dan zemlje je namenjen varovanju energije.
  • Nadškof je za papežem ponovil, da je svetost sila, ki spreminja obličje zemlje.
  • Pogled na izbruhe ognjenika je enkraten, le redkokdaj in in le malokje na svetu je mogoče opazovati tako hitro in hkrati še prelestno lepo spreminjanje površine zemlje.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Zemlja se nedvomno vrti vse bolj počasi - največ zaradi vpliva Lune na oceane.
  • Zemlja se vrti okrog osi, ki je vpeta med severni in južni tečaj.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Zemlja, ki kroži okrog približno 150 milijonov kilometrov oddaljenega Sonca, naredi v eni sekundi pot 30 km.
 • nebo in zemlja
  • V daljavi se nebo in zemlja navidezno dotikata v razgibani črti, ki ji pravimo obzornica.
  • Zračni pritisk je močno padel in oblaki so tiščali k tlom s tako silo, da je bilo videti, kot da se bosta nebo in zemlja vsak čas združila.
  • Vsako jutro se zahvali nebu in zemlji, da je še tu, da je imela možnost spremljati svoje otroke in videti tudi svoje vnuke.
 • nebesa in zemlja
  • Prazgodovina se začenja s stvarjenjem nebes in zemlje.
  • Navpične verige v egipčanskih hieroglifih so simbol komunikacije med zemljo in nebesi.
 •  [zbrisati, izbrisati, izginiti z  [obličja, površja zemlje
  • Režim je izbrisal z obličja zemlje 4500 do 5000 kurdskih vasi.
  • Zemlja bo prekrita s trupli in številni narodi bodo izginili z obličja zemlje.
  • Mnogi športi bi brez televizije najverjetneje izginili s površja zemlje.
Na vrh
 
2 površina planeta
zemlja je površina oz. skorja planeta, ki je sestavljena iz več premikajočih se plošč
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Navadili smo se živeti s tresenjem zemlje.
  • Tresenje zemlje lahko povzroči rušenje zgradb, mostov, pretrganje plinskih, električnih in telefonskih povezav.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Nikjer nobenega oblačka, niti sledu nevihte, a naokoli bobni in se trese zemlja.
  • Strele so švigale po nebu, zemlja se je tresla od granat.
  • Zemlja se trese tudi na Kitajskem: iz mesta Heyuan v provinci Guangdong poročajo o srednje močnem potresu (4,7 stopnje), ki pa je na srečo povzročil samo poškodbe na stavbah.
  • Zdelo se jim je, da se je tresla zemlja, ko so sloni drveli proti goščavi in vmes divje trobili.
 •  [x kilometrov nad zemljo
  • Če greš 400 kilometrov nad zemljo, se popolnoma spremeni časovnica dneva in noči.
  • Težko je dokazati, kakšni kemijski in fizikalni procesi v resnici potekajo med 10 in 25 kilometri nad zemljo.
Na vrh
 
2.1 podlaga na kateri stojimo
 • SAMOSTALNIK0+pod+SAMOSTALNIK6 
  • V rovih pod zemljo je menda na voljo kar veliko vode.
  • Njegova bleda, nezdrava koža je kazala posledice življenja pod zemljo.
 • GLAGOL+pod+SAMOSTALNIK6 
  • Kot krti smo rili pod zemljo in na plano vozili vedno nove tone rjavega premoga.
  • Že dlje časa se ukvarjao z zamislijo, da bi glavno cesto speljali pod zemljo, kar bi odprlo povsem nove možnosti na površini.
 • PRIDEVNIK0+pod+SAMOSTALNIK6 
  • Električni vod je pod zemljo speljan do hiše, črpalka pa se lahko vključi s stikalom v dnevni sobi.
  • Sistem ogrevanja ni deloval, kot bi moral, saj je iz cevi, ki je speljana pod zemljo, odtekala voda in se radiatorji niso mogli ogreti, je povedal.
  • V pravljicah so pod zemljo skriti zakladi.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Po požaru se kot nežen dež spustijo na zemljo jesenova semena.
  • Dvokrilec se je strmo spustil na zemljo, potem se je še kakšnih petdeset metrov kotalil po travniku in končno obstal v bližini tovarne.
  • Tam, kjer sta se spustili na zemljo, je zrasel na vrh gore prekrasen grad, kakršnega ni bilo daleč naokoli.
  • Namesto dežja je na zemljo padel sneg.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Na levi in desni štrlijo iz zemlje apnenčasti skladi, vmes pa se bohoti sveža trava.
  • Povsod iz zemlje štrli skalovje, kar pomeni, da pri nas z mehanizacijo ne opravimo prav veliko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po ogledu so strokovnjaki ugotovili, da se je drsenje zemlje zaustavilo.
  • Drsenje zemlje se vidi tudi po razpokah v sami zemlji.
  • Blatna voda je vdirala v stanovanjske objekte, nekaj cest je bilo zaradi plazov zaprtih, nekatere hiše pa ogroža tudi plazenje zemlje tik nad njimi.
  • Na površini zemlje vidimo privzdignjene majhne rove.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pokleknil je, poljubil zemljo in zajokal od neizmernega olajšanja.
  • Pojdi in poljubi zemljo – v pokoro za grešnike!
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Ko je Kristus hodil po zemlji, je izpovedoval ljubezen in dobroto celo do svojih sovražnikov.
  • Nisem hodil po zemlji, letal sem po zraku, si žvižgal in sanjal in sanjal in sanjal.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Celotna klet je vkopana v zemljo na severni strani hiše.
  • Odlagališča so lahko površinska ali so vkopana v zemljo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Razpoke v zemlji, široke skoraj za čevelj, so izgledale prav zastrašujoče, zato je bila potrebna skrajna previdnost.
  • Ponovno so padala drevesa, razpoke v zemlji so se širile, zemlja pa je neustavljivo drsela.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Ko smo se že dotaknili zemlje, se je balon vnel, skočili smo ven, balon pa se je prazen dvignil.
  • Ko se model dotakne zemlje, takoj še razbremenimo rotor s potiskom komande za višino naprej.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na vrhu hriba so v razmočeni zemlji nastale razpoke.
  • Kar naenkrat je zapeljal s ceste na travnik in se vozil po razmočeni zemlji, nato pa je ustavil.
  • V nekaj urah se na razpokano zemljo zgrne vesoljni potop.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Letalo je v dveh delih padalo proti zemlji, piloti pa so takoj umrli.
  • Izstrelitev mi je uspela in čez nekaj trenutkov sem padal proti zemlji.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Leseni ali kamniti križi, okrašeni z rožami, so zabiti v presušeno razpokano zemljo.
  • Od nekdaj je kamen označeval mejo parcele, v zemljo zabiti količki pa so opozarjali nepovabljene.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kjer 
  • Ko gosenice prenehajo objedati, se po nitki spustijo na zemljo, kjer se zabubijo.
  • V vročini se lazarji skrijejo pod zemljo, kjer lahko prenesejo do 80 - odstotno izgubo telesne tekočine.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Deževniki prežive večino življenja pod zemljo, ki jo z ritjem rahljajo in zračijo.
 •  [x  [metrov, centimetrov pod zemljo
  • Komaj štiri kilometre od občinskega središča so domačini, naključni obiskovalci in turisti dobili čisto in svežo studenčnico, ki izvira iz globine 31 metrov pod zemljo.
  • Zagozdil se je 16 metrov pod zemljo in nemudoma so prihiteli na pomoč ljudje iz bližnje in daljne okolice.
  • Končno so našli tisoč štiristo metrov pod zemljo šest še živih rudarjev.
  • Tartufi rastejo od 5 do 30 centimetrov pod zemljo.
 •  [x  [metrov, centimetrov nad zemljo
  • Ograja na višini 95 metrov nad zemljo brez težav prenese burjo s hitrostjo do 150 kilometrov na uro.
  • Rastlino odrežemo vsaj deset do petnajst centimetrov nad zemljo.
Na vrh
3 gospodarska dobrina; zemljišče
 • SAMOSTALNIK0+nad+SAMOSTALNIK6 
  • Lastništvo nad zemljo namreč ni isto kot lastništvo nad avtomobilom ali zapestno uro: zemlja je javna in naravna dobrina, lastništvo nad zemljo bi morali spremeniti v pravico do uporabe.
  • Lastništvo nad zemljo je bilo pravzaprav gibalo družbenih sprememb v Rusiji.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • »Prodaja zemlje« je seveda mogoča, če kolikor toliko deluje ekonomska racionalnost, ki presega čustveno navezanost na zemljo.
  • Navezanost na zemljo jima ne da miru, da ne bi še naprej obdelovala sveta okoli hiše.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Svobodno življenje gospodarjev na svoji zemlji je trajalo do leta 800.
  • Če bodo kmetom odvzeli pravico, da so gospodarji na svoji zemlji, se vračamo v fevdalne čase.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Čeprav barake res stojijo na občinski zemlji in so nedvomno črne gradnje, preseneča občinska vnema, da bi jih podrli prav sedaj, saj nekatere tam stojijo že petnajst let.
  • Spomenik stoji na zasebni zemlji, z njim pa je povezanih kar nekaj pripovedi, ki najbrž sploh še niso bile objavljene.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prepričan sem, da bi vsak človek moral imeti pravico do svojega koščka zemlje, da bi si zgradil hišo.
  • Kupila sta si košček zemlje, med drevesi sta si postavila leseno hišico in vrsto let preživela v srečnem zakonu.
  • Domačije so skrbno urejene in sleherna ped zemlje je ljubeče obdelana.
  • Prav površine zemlje oziroma obremenjenost okolja s številom glav na hektar bo omejitveni faktor, ko bomo člani EU.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Tako rekoč vso zemljo pokupijo večji kmetje, ki imajo kapital.
  • Da bi tujci kar tako kupovali zemljo in gozdove, se mi ne zdi verjetno.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Živim na deželi in okoli hiše imam nekaj zemlje.
  • Doma imamo malo obdelovalne zemlje, redimo svinje in kravo, gospodarsko poslopje pa je potrebno večje obnove.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Rudarsko podjetje se skuša polastiti indijanske zemlje in njene prebivalce pregnati z nje.
  • Evropejci bi morali, namesto da so se bojevali drug proti drugemu za prgišče zemlje, kot združena krščanska vojska korakati proti Turkom, zlomiti njihovo moč in se polastiti zemlje in bogastva, ki ju je bilo v Aziji v izobilju.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Ljudi je vse manj, zemlja se zarašča, država pa drži roke križem in čaka.
  • Prebivalstvo se stara, mladi odhajajo, zemlja se zarašča.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-na+kateri 
  • Kako so lahko dobili gradbeno dovoljenje, ko je zemlja, na kateri gradijo cesto, še vedno moja?
  • Zemlja, na kateri so nekdaj kmetovali, zarašča in to celo tam, kjer so ugodni pridelovalni pogoji.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na prodajo cerkvene zemlje sicer velja moratorij, ker pa gre v tem primeru za splošno dobro, s prodajo ne bo težav.
  • Nekaj najete zemlje je družba že vrnila državnemu zemljiškemu skladu.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Na več kot 26 hektarjih, od tega imamo veliko večino zemlje v najemu, pridelujemo prav vse poljščine.
  • Kmetom, ki imajo zemljo v najemu od drugih kmetov, bi po prepričanju svetnikov stroške najemnine za letošnje leto morala povrniti vlada.
  • Do zdaj, podatki so iz minulega leta, je bilo v Rusiji kar 61 odstotkov zemlje v državni lasti.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Panika, ki jo je povzročilo izlitje nevarnih snovi v zemljo na vodovarstvenem območju, se je polegla, čeprav mesec dni po dogodku pitni vodi še vedno grozi onesnaženje.
  • Kako obdelujejo zemljo na hribovitem območju?
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Državna uprava imperija je odsluženim rimskim vojakom dodelila zemljo za gradnjo stanovanjskih hiš in za obdelovanje.
  • Že lani ji je občina poklonila zemljo za gradnjo prvega objekta.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Hočem da mi povrnejo denar z obrestmi vsaj za 10 let, ko sem plačeval krajevni samoprispevek, pa povračilo drogov in odškodnino za zemljo, na kateri stojijo dogovori //, z oporo ali z odstranitvijo.
  • Koliko časa bo treba čakati na odškodnino za odvzeto zemljo ?
  • Boj za zemljo je doživljal že od otroških let, saj so vplivni lastniki nasadov sladkornega trsta vasem v desetletjih jemali vedno večje kose njihove posesti in si prilaščali njihove haciende.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kjer 
  • Izkazalo se je, da so nam že pred desetimi leti nezakonito odtujili zemljo, kjer je sedaj smetišče.
  • Kot je bilo na zboru povedano, so krajani pripravljeni odstopiti zemljo, kjer bo pločnik, brezplačno, saj se zavedajo, da je to v korist varnosti pešcev.
 •  [x  [hektarov, arov zemlje /   [x hektarov lastne zemlje
  • Stara mati je uspela dobiti nazaj graščino in tri hektarje zemlje, ostalo je država razdelila med agrarne upravičence ali prodala.
  • S programom so začeli leta 1978 in z njim naj bi do leta 2050 pogozdili več kot 35 milijonov hektarov zemlje.
  • Na 19 arih zemlje sva začela ustvarjati dom.
  • Kmetija obsega 6 hektarov lastne zemlje, v najemu pa imamo še 6 hektarov.
 • vračanje zemlje in gozdov
  • Zakon o začasnem zadržanju vračanja zemlje n gozdov, ki ga poslanci obravnavajo po hitrem postopku, tako ostaja na dnevnem redu rednega zasedanja državnega zbora.
  • Poskus zbiranja poslanskih podpisov v podporo referendumu o vračanju zemlje in gozdov v naravi v obsegu, ki ne bi presegel površine dvesto hektarjev, je minuli teden klavrno propadel.
 •  [x kvadratnih metrov
  • Blizu Benetk je kupil 11.000 kvadratnih metrov zemlje za 400.000 mark.
  • Objekt s 36 dvoposteljnimi sobami in restavracijo ter 3000 kvadratnimi metri zemlje naj bi bil vreden okrog 600 tisoč mark.
 • zemlja in gozd
  • Da bi tujci kar tako kupovali zemljo in gozdove, se mi ne zdi verjetno.
  • Skoraj vsa zemlja in gozdovi so v lasti države, tudi zaradi tega je poraščenost več kot 90 - odstotna.
 •  [dati, dajati, dobiti zemljo v najem
  • Večina ljudi je zaposlenih, zato so dali zemljo v najem.
  • Ker denacionalizacijski problemi niso rešeni, upravičenci ne morejo dobiti zemlje v večletni najem.
 • zemlja v lasti koga
  • //V naši občini je veliko zemlje v lasti ljudi, ki niso njeni prebivalci, ta trend pa se še povečuje.
  • Težava je tudi v tem, da je pri nas zelo malo kmetijske zemlje v lasti tistih, ki se preživljajo s kmetovanjem.
 •  [dati, dajati, dodeliti, oddati zemljo v zakup
  • Zemljiški sklad lahko daje zemljo v zakup ali zajem.
  • V primeru, da upravičenec odda zemljo v zakup, pa to ni zavedeno v zemljiški knjigi in zanj seveda ne zahteva vračila trošarine, je potrebno zahtevku priložiti izjavo, v kateri navede, za katera zemljišča ne uveljavlja trošarine.
 • zemlja v  [bližini, okolici česa
  • Kupili smo zemljo v bližini gradu, tu imamo svoj vinograd in nedaleč stran še domačijo.
  • Ovce imajo šele zadnja tri leta, predvsem zato, da se ne bi zemlja v bližini hiše zarasla.
  • Prah in pepel, ki padeta na zemljo v okolici vulkana, sta navadno uničevalna, posebej, če sta pomešana z vodo.
 • zemlja na območju česa
  • Za nakup zemlje na območju bodoče poslovno obrtne cone se občina ni odločila, ker so bili kmetje kot lastniki tamkajšnjih gozdov močno oškodovani v času nacionalizacije.
  • Ker je bila zemlja na območju nekdanje trnovske Gmajne vlažna, so oblikovali dvignjene grede, na katerih voda ni zastajala.
Na vrh
 
3.1 o kmetijstvu
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  •  [delo na zemlji
  • Če bodo kmetom odvzeli pravico, da so gospodarji na svoji zemlji, se vračamo v fevdalne čase.
  • Delo na tej zemlji je zagotovo težko, prav tako prevoz pridelkov.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Izhaja iz kmečke družine, zato je že iz mladosti navezan na zemljo.
  • Zelo sta navezana na zemljo, na kateri sta ves čas rada delala.
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  •  [kmet brez zemlje
  • Protestirali so katoliška cerkev, gibanje kmetov brez zemlje, revni kmetje, brezdomci in bojevniki za zaščito naravnega okolja.
  • Na indijskem podeželju, kjer živi sedem od desetih Indijcev, se kmetje brez zemlje, zakupniki in mali kmetje bojujejo za preživetje.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Živijo od zemlje in babičine pokojnine, kajti služb daleč naokrog ni.
  • Indijanske skupnosti so živele od zemlje, ki je bila skupna last cele vasi.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Imam štiri hektarje obdelovalne zemlje in prav toliko gozda.
  • Precej pusta, neobdelana zemlja nikomur ne daje veliko možnosti za preživetje.
  • V lasti imajo okrog 2.500 ha kmetijske zemlje in 3.600 ha gozda.
  • Zaradi rodovitne zemlje in gozdnega bogastva je ta pokrajina najbogatejši del dežele.
  • V reviji so predstavljeni načini, kako s preprostimi rastlinami zapolnimo golo zemljo in kako gojimo in gnojimo trajnice.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Primerne zemlje za obdelovanje žal ni prav veliko.
  • Zemljiški gospodje naj bi jih jemali v službo in jim tudi dali nekaj zemlje za obdelovanje in postavitev hiš.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Preživljali so se z obdelovanjem zemlje in živinorejo, znani pa so bili tudi kot dobri zlatarji.
  • Strmina onemogoča strojno obdelavo zemlje, zato ne sejejo žitaric.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kdor obdeluje zemljo in od tega živi, ne more živeti v oblakih.
  • Vol je na Kitajskem zelo cenjena žival, saj orje zemljo in pomaga pri spravilu pridelka.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Starši so mi vedno rekli: če ne boš ti obdelovala zemlje, bo pa ona tebe.
  • Še danes živijo na svetu plemena, ki ne obdelujejo zemlje.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kjer 
  • S tremi majhnimi otroki je garala na zemlji, kjer si je lahko pomagala predvsem s košem.
  • Nekateri se rešujejo z delom na kmetijah svojih staršev ali imajo krpo svoje zemlje, kjer si pridelajo nekaj hrane.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Že zdaj bi mu morale povedati, da bo lahko to zemljo, ki jo obdeluje, prav kmalu kupil.
Na vrh
4 življenjski prostor
zemlja kot življenjski prostor vseh živih bitij
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Mesija, tako je rečeno v Svetem pismu, bo "reven in na osličku" prijezdil v Jeruzalem, njegov namestnik na zemlji pa se je pripeljal z mercedesom z zlatimi kolesi.
  • Biologija proučuje tudi potek in razvoj življenja na zemlji.
  • Minili so časi državnega totalitarizma, očitno pa ne za takšne obljubljevalce kraljestva na zemlji.
  • Kdor hoče ljudem na zemlji pripraviti pekel, jim mora zgolj vse dovoliti.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Zanimivo se zdi, da so najboljša besedila napisali avtorji, ki so imeli nekako v krvi stik z zemljo in prehod s podeželja v mesto.
  • Nove moči si boste najbolj učinkovito nabirali v pristnem stiku z zemljo in naravo in kjer ne bo preveč ljudi.
  • To, kar je za nas ekologija, je bil v njihovem življenju stik z zemljo.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Neutrudna volja do dela in ljubezen do zemlje sta pomagala ustvariti lep dom in trdno kmetijo.
  • Otroci so bili deležni ljubezni do zemlje in jo imajo v sebi, zato se mi ni treba bati, kaj bo s kmetijo.
  • Ko se kmet odloči za ekološko kmetovanje, pa gre za odnos do zemlje, ki ne daje preživetja le nam, ampak jo moramo ohraniti takšno, da bodo na njej preživeli tudi naši zanamci.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kjer 
  • Ste obiskali še kateri kraj na zemlji, kjer imajo dinamit na prodajnih policah?
  • Vedela sem, da je to zadnji kraj na zemlji, kjer bi me kdo iskal!
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Kupil je nekaj zemlje, ki je v Indoneziji smešno poceni, jo uredil in si postavil hišico.
  • Zaljubljen sem v tisti košček zemlje, ki je zelo lep in prijeten.
 • božji namestnik na zemlji
  • Za muslimane je državni suveren (kalif ali sultan) popolni božji namestnik na zemlji.
  • Cerkev je božji namestnik na zemlji in Bog ve, kaj dela.
 • božje kraljestvo na zemlji
  • Prizadevajo si širiti božje kraljestvo na zemlji.
  • Kdo si lahko nadene najvišje nazive, istočasno pa skruni vsa Božja kraljestva na zemlji ?
 • mir ljudem na zemlji
  • Kakor so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji, je tudi v njeni duši zavladal božji mir.
  • Ustnice so se mi premaknile: »Mir ljudem na zemlji !
Na vrh
 
5 država; domovina
zemlja je država, kjer se nekdo rodi ali prebiva
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Amerika razume izraelsko navezanost na zemljo, njeno osvajanje in težave, ki pri tem nastanejo z domorodci.
  • Slovenci, narod izrazite navezanosti na domačo zemljo, smo svojo pripadnost domači zemlji poleg majhne emigracije doslej izkazovali z velikimi zidanimi večgeneracijskimi domovi, v primerjavi s katerimi skandinavska ali ameriška bivališča delujejo kot delavske barake.
  • Njegova lirika izpoveduje predvsem navezanost na domačo zemljo in veliko razumevanje življenja.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Zakaj prebivalci Québeca, ki so gospodarji na svoji zemlji in imajo ogromno moč v federaciji, sploh potrebujejo formalno neodvisnost?
  • Prišel je tudi dan, ko smo postali samostojna država, sami gospodarji na svoji zemlji.
  • Prav hitro bi se nam lahko zgodilo, da bi postali tujci na lastni zemlji in bi verjetno prav tako bežali v svet na boljše ali za golo preživetje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Med drugim je dejala, da so bili med drugo svetovno vojno v boju proti okupatorjem združeni vsi, delavci in kmetje, izobraženci in mladina, verniki in ateisti, vsi, ki so ljubili svojo zemljo, svojo domovino.
  • Izredno je ljubil svojo slovensko zemljo katero je bil pripravljen dati tudi svoje življenje!
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Želja biti pokopan v rodni zemlji tudi naši civilizaciji ni tuja.
  • Tujci nas bodo zrinili z lastne zemlje.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Sicer pa pustite jih na miru, naj mirno počivajo v svoji domači zemlji, ki so jo tako ljubili.
 • kri in zemlja
  • Sovraštvo in maščevalnost sta plod razvnetih strasti, ki jih navdihujeta zgodovina ter logika krvi in zemlje.
  • Tudi denar, ne samo logika zemlje in krvi, je močnejši od spoštovanja človekovih pravic.
  • Država, ki je prisegala na kri in zemljo, počasi priznava, da je obdobje čiste nacionalnosti končano.
Na vrh
 
6 zmes kamnin; prst
zemlja je zmes zdrobljenih kamnin in organskih snovi, potrebnih za rast rastlin
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Ko sem prišla nazaj, so iz zemlje štrleli samo goli štrclji, uvele veje.
  • Stebla pod različnimi koti štrlijo iz zemlje : rjavijo.
  • Zvončki so že pokukali iz zemlje, torej je pomlad tu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prvo delo, ki ga opravimo na gredicah je gnojenje in rahljanje zemlje.
  • Znano je, da je rodovitnost zemlje odvisna od sestavin humusa, ta pa je v glavnem posledica delovanja deževnikov.
  • Bujno zelenje zagotavlja razvoj številnih brstov na razrastišču pod površino zemlje in iz njih bo naslednjo pomlad zrasel nov pridelek.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zemljo rahljamo tako, da jo prebadamo z vilami.
  • S frezo si lahko sami prekopljete in zrahljate zemljo v vrtu.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Če želite dober pridelek, sadike kasneje osujte z nekaj zemlje.
  • Za vzorec vam pošiljam malo zemlje, korenino in vejico.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zemlja je rodovitna, vendar vse bolj zaraščena.
  • Zemlja je rodovitna: v višjih predelih raste kava in na obalni ravnici sladkorni trs.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Živali rijejo po zemlji in izkopavajo tla, ki jih potem odnašata voda ali veter.
  • Hrano iščejo tako, da z rilcem rijejo po zemlji.
  • Sezula si je čevlje, saj bi težko hodila po pravkar razmočeni zemlji.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  •  [vonj po zemlji
  • V skednju je bil vonj po vlažni zemlji in bencinu.
  • Vonj po sveži zemlji mu je žgečkal nosnice.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • V pobočje je z bagrom izkopal podzemne hleve, jih v notranjosti obložil z lesom, z vrha in od strani pa zasul z zemljo.
  • Pri sajenju moramo paziti, da drevo posadimo do takšne globine, kot je raslo v drevesnici in da cepljenega dela ne zasujemo z zemljo.
  • Setveno površino rahlo prekrijemo z zemljo do kalitve senčimo in skrbimo za enakomerno vlažnost.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  •  [stik z zemljo
  • Ko enoletni poganjek doseže tla, se ob stiku z zemljo začnejo razvijati korenine.
  • Da se boste tudi telesno dobro počutili, se odločite za delo na vrtu, za stik z zemljo, ki vas zelo pomirja.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Te rastline pokosimo, tik preden zacvetijo, nato pa jih skupaj s koreninami zakopljemo v zemljo.
  • Za boljše delovanje gnojilo plitvo vkopljemo v zemljo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Za hrustljavo in sočno zelenjavo je potrebno dovolj vlage v zemlji.
  • S klinom naredimo luknjo v zemljo in vanjo nežno položimo sadiko.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zemlja je bila razmočena zaradi deževja, udrlo se mu je in voz je potegnilo po bregu.
  • Če zemlja ni zmrznjena, lahko sajenje podaljšamo vse do konca decembra.
  • Če bi kdo hodil po njivi, bi opazil, saj je bila zemlja zorana in bi se videle stopinje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Veliki zimzelen se hitro širi, ker poganjki, kjer koli se dotaknejo zemlje, poženejo številne nove rastline.
  • Listi padajo dol, trava pada, semena padejo, živali gredo mimo, seme se dotakne zemlje in vzklije.
  • Izognite se temu, da bi se iglice dotikale zemlje, ker zgnijejo.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Zalivamo normalno, ko se zemlja izsuši.
  • Če zemlja ne bo zmrznila, bodo še ves november sadili drevesa, zlasti javorje in lipe.
 • PRIDEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Bila je umazana od zemlje in imela je popraskane dlani.
  • V enem dnevu so nabrali komaj 20 ton pese, močno umazane od zemlje in blata.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-v+kateri 
  • Da bodo rastline zdrave, je pomembneje, da hranimo zemljo, v kateri rastejo, kot pa da jim dodajamo gnojilo.
  • Zemlja, v kateri so posajene grozdaste plamenke, se ne sme nikoli popolnoma izsušiti.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kjer 
  • Imam pa tudi cvetice, ne vem jim imena, ki spomladi zrastejo iz zemlje, kjer so preživele zimo brez zelenja.
  • Setev na široko je primerna samo v razkuženo zemljo, kjer ni plevelov.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Naša rodovitna zemlja je nastala iz gline, ki je posledica razpada kalcija.
  • Ilovnata zemlja je težka in lepljiva in lahko zaduši korenine rastlin, hkrati pa zadrži veliko vlage in pogosto vsebuje hranilne snovi.
  • V pognojeno zemljo naredimo jamico in vanjo položimo tri zrna.
  • Pogosto deževje spodbuja bujno vegetacijo, da poganja iz sicer nerodovitne rdeče zemlje.
  • V plitki, skopi zemlji, ki se je ujela med kamenje, vseskozi nekaj cveti.
  • Hlad se je zažiral v truplo gole štirinajstletnice, ki je mrtva ležala na gomili črne zemlje.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ker se zemlja v lončkih hitro izsuši, je treba dnevno preverjati, ali jo je treba zaliti.
  • Če gole zemlje v cvetličnih lončkih in koritih nimamo prekrite z lubjem, jo lahko zaščitimo tudi drugače.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Po vsej verjetnosti je zemlja na vašem vrtu res izčrpana.
  • Tudi sama bi želela vedeti, kakšna je moja zemlja na vrtu, ali pravilno gnojim, česa je v tleh preveč in česa morda premalo.
  • Zemlja na njivah je bila v minulih dneh povsem suha, kljub temu pa v kmetijstvu letošnja suša večje škode še ni povzročila.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zemljo za setev koruze moramo čim bolje pripraviti, da omogočimo koreninam čim boljši razvoj.
  • Zemljo za presajanje nabereta deloma v gozdu, dodata kupljeno, gnojita pa s kurjim gnojem, saj imata tudi kokoši.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Kot substrat je primerna rahla vrtna zemlja, ki ji po potrebi dodamo še mivko ali jo izboljšamo s kompostom.
 •  [x kubikov zemlje
  • Zemljo že odstranjujejo s plazišča, ob dežju pa lahko zdrsne 30.000 kubikov zemlje.
  • Za oranje je porabil 1817 litrov goriva, obrnil pa je 450.000 kubikov zemlje.
 •  [x kubičnih metrov zemlje
  • Na cesto je zdrsnilo okoli 400 kubičnih metrov zemlje.
  • Če so tla lahka, zemljo obogatite z zrelim kompostom približno eno vedro na kubični meter zemlje.
 • težke kovine v zemlji / vsebnost težkih kovin v zemlji
  • Kisla tla naj na jesen apnijo z apnenčevo moko (apnena moka in kamena moka) ali z gašenim apnom, saj to za določen čas nase veže težke kovine v zemlji.
  • Zadnje meritve vsebnosti težkih kovin v zemlji, ki so jih opravili leta 1989, so dale dobre rezultate.
 • zemlja in kamenje
  • Ker sta se zemlja in kamenje pod njegovo težo odkrušila, je padel kakšnih 25 metrov globoko na skalo.
  • Kamenje in zemljo je delavec s kombiniranim strojem odlagal na rob strmine.
 • zemlja in pesek
  • Povsod sta zemlja in pesek ter niti ene bilke suhe trave.
  • Listi splavajo na površje, pesek in zemlja pa ostaneta na dnu.
 •  [voda, zrak in zemlja
  • Pogoj za uspešno sajenje je, da se temperatura zraka in zemlje ne spustita pod ničlo.
  • Analize zraka in zemlje so bile katastrofalne.
  • Zdaj si nihče ne upa več zanikati, da so v Franciji voda, zrak in zemlja močno onesnaženi in načeti.
  • Ko otrok naredi primerno zmes zemlje in vode, se lahko zabava začne.
 • zemlja in kompost
  • Sadiko pokrijemo s slabih 10 cm debelo plastjo zemlje in komposta.
  • V špranje skalnjaka nasujemo mešanico zemlje in komposta, saj je pomladno deževje spralo prst.
 • zemlja in skale
  • Jez je umetna gorska veriga, iz skal in zemlje nad betonskim in ilovnatim jedrom.
  • Poskušajte si predstavljati, kako naslonjeni za zemljo in skale opazujete sovražnika.
 • zemlja in krma / analiza zemlje in krme
  • Jesen je čas, ko pobiram vzorce zemlje in krme, izračunavam gnojilne načrte, gnojilne bilance in krmne obroke.
  • Občina sofinancira 70 % stroškov analiz zemlje in krme.
 • zemlja in blato
  • Klanec pred mano je asfaltiran, včasih pa so otroci tekali po blatu in zemlji.
  • Deževje izpira z gora zemljo in blato v močvirske vode, da postanejo temne in motne.
 • trava in zemlja
  • Da je bil nočni obiskovalec medved, kažejo sledovi po zemlji in travi.
  • Stopajmo počasi, zavestno občutimo travo in zemljo pod podplati.
 • zemlja in rastline
  • Kompost priporoča vsem, ki bi imeli radi zdravo zemljo in rastline.
  • Zavedati se moramo, da prevelika količina apnenca škoduje zemlji in rastlinam.
Na vrh
 
7 kopno
zemlja je del planeta, ki ni zalit z morjem
 • morje in zemlja
  • Zemljevidi so bili bolj fantastične skice, zbir želja, ne pa slika dejanskega stanja na morju in zemlji.
  • Gazo, ki je skoraj vsa pod palestinsko upravo, so obstreljevali iz zraka, morja in zemlje.
Na vrh
 
8 osnovni element
zemlja je eden od štirih osnovnih elementov, za katere so ljudje včasih verjeli, da je iz njih vse nastalo
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Element zemlje je ogrodje vaše psihološke strukture: tako Bik kot Kozorog sta zemeljski znamenji.
  • Rojeni v kitajskem letu Psa pripadate elementu zemlje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK1 
  • Po kitajski filozofiji sta v elementu zemlje jin in jang v ravnotežju.
  • Element zemlja razdaja energijo na vse strani.
  • Če element zemlja ne dobi dovolj podpore, so ljudje premalo samozavestni in dvomijo vase.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Element zemlje, ki vas »prežema«, je pač tesno povezan z vsem, kar lahko vidimo, slišimo, otipamo, okusimo in ovohamo.
 •  [ogenj, voda, zrak in zemlja
  • Cigareta daje takojšen občutek ugodja, saj so v njej simbolično prisotne energije ognja, zraka in zemlje.
  • Štirje elementi ogenj, voda, zrak in zemlja pa so kot štiri obdobja v življenju človeka: otroštvo, mladost, zrelost in starost, tudi obzorje je razdeljeno na štiri strani sveta.
  • Verjel je, da vso snov sestavljajo štirje elementi: voda, zrak, zemlja in ogenj.
Na vrh
 
9 v kemiji
Na vrh
 
mati zemlja
svet kot prostor iz katerega vse izvira
 • Rjava barva je barva matere zemlje in nas z drevesnih krošenj nagovarja z občutkom trdnosti ter preganja negotovost.
 • Kdor matere zemlje ne časti, ta nje sadu vreden ni.
 • Če bomo doumeli pomen življenja, bomo tudi hvaležni za darove matere zemlje in za sonce na nebu.
zemljo krast
otroška igra
 • Zemljo krast se je imenovala ta igra, ki je zdajšnja otročad sploh ne pozna več, tako kot se več ne igrajo slepih miši pa ravbarjev in žandarjev, še frnikolati že desetletje nisem videla nikogar.
 • Igrali smo se ristanc, skrivalnice, zemljo krast, streljali smo s fračami.
zemlja za mir
 • Predlog Saudove Arabije, imenovan zemlja za mir, ki ga bodo morda obravnavali na arabskem vrhunskem srečanju 27. in 28. marca letos, je poskrbel za precejšnje vznemirjenje.
 • Teroristični umor tedanjega predsednika vlade Rabina pred tremi leti naj bi bil žebelj v krsto teze " zemlja za mir ".
sveta zemlja
prostor ali dežela, ki je blagoslovljena ali izjemno cenjena
 • Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja !
 • V njegovih očeh je bila sveta zemlja Meke in Medine onečaščena.
 • Ali so se prebežniki, razumevajoč naša nežna domovinska čustva, solidarno odločili, da ne bodo več teptali svete slovenske zemlje, raje madžarsko in avstrijsko?
posvečena zemlja
blagoslovljeno zemlja, kjer so navadno grobovi
 • Dokler ne bodo žrtve pobojev prekopane v posvečeno zemljo, dotlej ne bo pokoja!
 • Pokopali so ga kar v solinah, ker ga kot izobčenca niso smeli v posvečeni zemlji.
 [raj, nebesa na zemlji
prelep kraj ali stanje popolne sreče
 • Zelo visoke poprečne temperature in dejstvo, da se v Rdeče morje ne izliva nobena reka, so temu raju na zemlji dali pravi tropski značaj.
 • Raj na zemlji e zdaj postelja in čista majica.
 • Obljubljal mi je raj na zemlji, potem pa se je izkazalo, da je vse skupaj ena sama prevara.
 • Ne obljubljam nebes na zemlji, ampak trdo, skromno življenje, posejano z drobnimi radostmi.
 • To je čudovita dežela, nebesa na zemlji !
 • "Moj mož mi je obljubljal nebesa na zemlji," se spominja.
pekel na zemlji
zelo neprijeten kraj ali stanje, v katerem trpimo
 • Ta pekel na zemlji je obljubljena dežela za geologe.
 • Če bi se poročil z njo, bi se obsodil na pekel na zemlji.
redke zemlje
lantanoidi
 • Glavna minerala, ki vsebujeta redke zemlje, sta monazit in bastnazit.
 • Do leta 1945 je pridobivanje redkih zemelj potekalo počasi in po zapletenih postopkih, zato so bile pridobljene količine majhne in drage.
 • Kitajci se hvalijo, da je v zemeljskih nedrih njihove dežele skritih kar 80 % vseh svetovnih zalog redkih zemelj.
spustiti se na zemljo
postati realist 
 • Ko se človek enkrat povzpne, se je težko spet spustiti na zemljo...
 • Ko se boste spet spustili na zemljo, boste vse videli veliko bolj jasno.
 • Nenadna usmrtitev njegovega brata ga prisili, da se spusti na zemljo.
 • Moje dolgoletne prijateljice mi pravijo, da živim v oblakih in bi bil čas, da se spustim na zemljo.
tlačiti zemljo
živeti 
 • Zemljo tlačijo ljudje, ki hočejo biti po vsej sili voditelji, gospodarji, šefi.
 • Sam sebi se čudi, kako da sploh še tlači zemljo.
zravnati z zemljo
uničiti; porušiti 
 • Odšli so z domačij, ki so jih potem zravnali z zemljo.
 • Buldožerji so vse zravnali z zemljo.
pogrezniti/ugrezniti se v zemljo / vdreti se v zemljo / udreti/udreti se v zemljo
nenadoma izginiti neznano kam 
 • Na začetku bi se najraje pogreznila v zemljo, saj nisem nikogar poznala.
 • Od same sramote bi se najraje pogreznil v zemljo.
 • Zaprosila je za socialno podporo in se od sramu skoraj ugreznila v zemljo, ko jo je šla prvič iskat na pošto.
 • Štirje manjkajo, izginili so, kot bi se vdrli v zemljo.
 • Vsi ga gledajo kot lopova, njemu pa je tako, da bi se najraje v zemljo vdrl.