WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zedinjen pridevnik
1 združen
formalno
slovesno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V zgodovini zedinjene Italije : od prvega parlamenta do fašizma in nato republike, je bila in je cerkvena prisotnost vedno markantna.
  • Besen je bil vodja tržaške desnice Roberto Menia , ki se iz protesta ni udeležil niti večernega koncerta prijateljstva na Trgu zedinjena Italije .
  • Avstrija je zedinjeni Italiji odstopila Lombardijo, s tem pa so se začeli njeni zunanjepolitični porazi, ki jih je bilo v obravnavani dobi še več.
  • Morda jim to idilo kazijo le aktualne težave vlade zedinjene Nemčije , ki vlaga veliko denarja v obnovo njenega vzhodnega dela, nekdanje Vzhodne Nemčije.
  • Danci so hoteli svojo Veliko Dansko ravno takrat, ko so Nemci hoteli svojo Veliko, zedinjeno Nemčijo ; zato je počilo.
  • Tudi o zedinjeni Nemčiji sanja - največkrat zapiše Nemčijo kot "Teutschland", po patriotski modi, ki je nastala okoli leta 1813.
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Izkusil sem, da mora biti naša prvenstvena naloga: vse zastaviti za to, da bomo vedno zedinjeni z Bogom za vso večnost!
  • Za nas biti v nebesih pomeni biti zedinjen z Bogom , s poveličanim Kristusom, kar se na zastrt način začne že tu na zemlji.
  • Marijo je prikazal bolj živo in bolj vredno naše ljubezni, bolj zedinjeno z Bogom , bolj zavzeto za naše zveličanje, bolj božjo in bolj človeško.
Na vrh
 
Zedinjena Slovenija
politični program Slovencev iz leta 1848
glavna zahteva političnega programa Slovencev iz leta 1848, ki je vključevala združitev dežel Kranjske, Štajerske, Primorske in Koroške v kraljevino slovenijo v okviru Avstroogrske
 • Novonastala stroka je nato vodila Slovenijo in ustvarila idejo o Zedinjeni Sloveniji in druge vizionarske ideje, kako skozi burne čase ohraniti naš narod.
 • Prav tod se je v revolucionarnem letu 1848 oblikovala ideja o Zedinjeni Sloveniji .
 • Novo številko Revije 2000 uvajajo prispevki s simpozija ob 150. obletnici programa Zedinjene Slovenije , ki ga je revija organizirala v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti decembra leta 1998.