WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zediniti glagol
1 dogovoriti se; poenotiti
če se ČLOVEK zedini z drugim ČLOVEKOM, se z njim dogovori ali poenoti svoje mnenje z njim
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Toda skupina je septembra letos ugotovila, da se bodo zaradi velikih razlik v definiranju varnostnih standardov znotraj držav članic lahko zedinili le za neko minimalno podlago, ki naj bi jo članice prostovoljno sprejele.
  • Na njih so se lahko zedinili le o ustanovitvi štirih delovnih skupin, ki bodo skušale poiskati rešitve za tehnične zadeve, transport, energetiko in vračanje beguncev.
  • O tem odločajte sami, ker je težko verjeti, da se bodo strokovnjaki o tem vprašanju hitro zedinili.
  • Članice EU so se pri vprašanju sestave nove avstrijske vlade namreč izjemno hitro zedinile.
  • kdo se zedini glede česa
  • kdo se zedini o čem
  • kdo se zedini okrog česa
  • kdo se zedini za kaj
  • kdo se zedini v čem
  • kdo se zedini, da
  • kdo se zedini, ali
  KDO/KAJ
   
  • Potem ko se je vlada končno zedinila glede kandidatke Zdenke Cerar, so tožilske vode že spet nemirne.
  • Tako bi se morali skušati zediniti glede pojmov manjšina, pripadnost posameznika k manjšini in komponente avtohtonega poselitvenega ozemlja manjšine.
  • Po naših podatkih se namreč stranke slovenske pomladi še vedno niso uspele zediniti o enem kandidatu, LDS pa se je sicer odločila, da svojega kandidata za predsednika državnega zbora za zdaj ne bo predlagala, od morebitnih dogovorov s predsedniki pomladnih strank pa bo odvisno, koga oziroma ali bo koga podprla.
  • Ne samo, da je neimenovani pariški diplomat v soboto kritiziral: "Ne gre, da pol Evrope gori, zunanji ministri pa razpravljajo le o sebi," in je Reuters v soboto nesrečno postavljeni dnevni red zasedanja označil z naslovom: "Evropa si grize nohte in ruska ruleta se vrti naprej", še bolj zaskrbljujoče je, da se je tudi tokrat petnajsterica zunanjih ministrov le s težavo zedinila o najbolj perečih vprašanjih.
  • Slovenci se moramo zediniti okrog prihodnosti, je prepričan.
  • Na koncu so se zedinili okrog treh sklepov, s katerimi bodo seznanili fakultetna in univerzitetno vodstvo.
  • Zastopniki vinske panoge iz Avstrije, Kanade in Nemčije so se zedinili za minimalne zahteve pri pridelavi ledenih vin.
  • Takrat, ko so pripravnice demonstrirale pred ministrstvom in sem jim obljubil, da bomo to stvar uredili, smo se zedinili za rešitev, da bodo zdravstvenimi zavodi sami plačali za toliko pripravnikov, kolikor jih potrebujejo, toda izkazalo se je, da jih potrebujejo silno malo in zaradi tega je problem na žalost ostal.
  • Več zgledov ...
  • Po mesecu dni pogajanj so se zedinili, da ostane stanje tako, kot je bilo pod umrlim Karlom.
  • Zato so se predstavniki vseh treh zdravniških organizacij zedinili, da nastopijo drugače.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Skoraj vedno so se kralji, sultani, šejki in predsedniki uspeli zediniti o zunanjih sovražnikih in obsodbi izraelske okupacije.
  • Mogoče se bodo uspeli o njej celo kmalu zediniti.
  • Regija bi se morala zediniti glede skupne sežigalnice odpadkov.
  • Pomembnih je predvsem deset vprašanj, o katerih bi se morala partnerja zediniti.
  • Tako bi se morali skušati zediniti glede pojmov manjšina, pripadnost posameznika k manjšini in komponente avtohtonega poselitvenega ozemlja manjšine.
  • Na srečo Francozov se koalicija nikoli ni uspela zediniti glede strategije, zato je spet utrpela poraze.
  • Vendar se strokovnjaki niso uspeli zediniti, kaj je pravzaprav krivo, da se strešniki lomijo.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Arafat in Abas se ne moreta zediniti glede nadzora nad palestinskimi varnostnimi silami.
  • Trije doktorji pravnih ved se v večini strokovnih, torej pravnih stališč niso mogli zediniti.
Na vrh
 
1.1 pobotati
če ČLOVEK zedini ČLOVEKA z drugim ČLOVEKOM ali SKUPINO LJUDI, doseže, da se LJUDJE pobotajo
  • kdo zedini koga
  • kdo zedini koga s kom
  KDO/KAJ
   
  • Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.
Na vrh
2 združiti se; povezati se
če se ČLOVEK zedini z drugim ČLOVEKOM, se poveže z njim navadno za dosego skupnega cilja
 • kdo+se+zedini
  • Čeprav prihajajo iz različnih držav in govorijo različne jezike, so se prisiljene zediniti, da bi preživele.
  • Iztok spravi sprte Ante in Slovene, slovenski klerikalci in liberalci naj se zedinijo v boju za narodne pravice.
Na vrh
 
2.1 o ozemlju
če ČLOVEK zedini DRŽAVO ali DEŽELO |ali| če se DRŽAVA zedini, se poveže, da deluje kot celota
  • kdo zedini kaj
  • kdo se zedini
  KDO/KAJ
   
  • Deželo je zedinil in pokristjanil Harald I., ki je umrl okoli leta 987.
  • Nemčija pa se je veliko pozneje zedinila v enotno državo in v njej ohranila kulturno in politično samoupravo svojih sestavnih delov.
Na vrh