WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zdravstven pridevnik
1 o zdravstvuv prilastkovni rabi
ki se nanaša na zdravstvo kot dejavnost, sistem
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Upajo, da bodo alternativne zdravstvene dejavnosti kmalu dobile zdravstveni status in ne le obrtnega ter se tako vključile v sistem zdravstvenega zavarovanja.
  • Zdravnika sta se pogovarjala o zdravstveni zakonodaji na Danskem in v Sloveniji, o pacientih, o metodah dela itd.
  • Sporočili so tudi, da zdravstvena inšpekcija med pregledom v bolnišnici ni našla razlogov, zakaj bi infuzijske sisteme morali umakniti iz uporabe.
Na vrh
 
1.1 o zdravljenju
tak, ki se nanaša na zdravljenje
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • S splošnimi zdravstvenimi nasveti za odrasle, ki se odpravljajo na plovbo, se vsako leto ukvarjajo večinoma vse navtične revije.
  • Vsi tisti, ki potujejo v daljne tropske in subtropske dežele, imajo zdaj tudi v slovenščini na voljo zdravstveni priročnik z naslovom Zdrav na potovanju po tropskih deželah /.../.
 • v zdravstvene namene
  • Nenavadne lastnosti pijavk so odkrili že pred davnimi časi in kljub temu, da o njihovi učinkovitosti ni bilo nobenih znanstvenih dokazov, so pijavke na široko uporabljali v zdravstvene namene.
  • Gensko spremenjene industrijske rastline resda dajejo več pridelka in jim poleg tega trenutno celo zajedavci ne morejo do živega; vsaj delno je prav tako opravičljivo kloniranje, ki bi služilo v zdravstvene namene.
  • Kutina se uporablja tudi v zdravstvene namene, saj iz njenega soka izdelujejo sirup, ki zdravi bronhije in razne bolezni grla.
  • Med številnimi državami, ki dovolijo uporabo in gojenje marihuane v zdravstvene namene, je Kanada: poskrbeli so za pridelavo kakovostne konoplje - vsi konopljini nasadi so v lasti države, gojitelji pa so zgolj pooblaščeni izvajalci storitev /.../.
Na vrh
1.2 o zdravju
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Zadnje čase imam nekaj zdravstvenih težav, sem bil v bolnišnici, z želodcem je bilo nekaj narobe.
  • Ljudje v upanju, da bodo ozdraveli, zmanjšali zdravstvene tegobe, shujšali ali se drugače zaljšali, segajo po vsem mogočem in nemogočem.
  • Po mnenju nekaterih namreč človek ne more več kot tri mesece delati izključno ponoči, saj lahko pride do hudih zdravstvenih motenj.
  • Praviloma zelišča le redko povzročajo zdravstvene zaplete, seveda pa vedno obstaja možnost alergičnega in toksičnega delovanja.
  • Zaradi zdravstvenih problemov je morala počivati 4 tedne, kar je očitno blagodejno delovalo na njeno telo.
  • Ugotovili so, da pol litra piva na dan za zdrave ljudi ne pomeni nikakršnega zdravstvenega tveganja.
  • Več zgledov ...
  • Kloriranje pitne vode je postalo tako samoumevno, da se le redkokdo vpraša, kakšne zdravstvene posledice prinaša.
 • iz zdravstvenih razlogov / zaradi zdravstvenih razlogov
  • Želel sem v pilotsko šolo, pa iz zdravstvenih razlogov to ni bilo mogoče.
  • Vseh, ki na srečanje iz zdravstvenih razlogov niso mogli priti, smo se spomnili z drobno pozornostjo.
  • Kot je povedal, se je zaradi zdravstvenih razlogov sklenil umakniti leto pred iztekom mandata.
  • /.../ voznik lahko odkloni alkotest le zaradi zdravstvenih razlogov, na primer če ima hudo astmo ali kaj podobnega.
 • z zdravstvenega vidika
  • Posebej je opozorila na javno prodajo nepasteriziranega in ne predpakiranega mleka, katerega uživanje z zdravstvenega vidika ne priporočajo.
  • Glavni zdravstveni inšpektor je izjavil, da z zdravstvenega vidika analizirana voda za ljudi ni škodljiva.
Na vrh
zdravstvena nega
medicina
 • Že takrat smo patronažne medicinske sestre jasno poudarile pomen patronažne zdravstvene nege v obravnavi posameznika, družine in lokalne skupnost
 • Kodeks pomaga izvajalcem zdravstvene nege oblikovati etične vrednote kot vodilo in spodbudo za vsakdanje delo.
 • Odslej bodo vsi delavci v zdravstveni negi, med katere sodijo medicinske sestre s srednjo, višjo, visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo ter babice, med pripravništvom plačani.
 • Ko so projektirali dom, so namreč načrtovali, da bo v njem polovica stanovalcev, ki potrebujejo zdravstveno nego, medtem ko bodo ostali gibljivi starejši ljudje.
 • Zaradi staranja prebivalstva in hitrejšega odpuščanja iz bolnišnic se večajo potrebe po zdravstveni negi na domu.
 • Področje enterostomalne terapije obsega še zdravstveno nego bolnikov s kroničnimi ranami in inkontinenco.
zdravstvena oskrba
medicina
 • Za zmanjševanje trpljenja bi bilo potrebno izboljšati zdravstveno varstvo, poskrbeti za boljši dostop do zdravstvene oskrbe in za boljšo preventivo.
 • Zaradi zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe za prebivalce in organizacije dežurne službe morajo biti zdravniki v službi dlje kot drugi državljani.
 • Unicef si zato prizadeva povečati dostopnost do osnovne zdravstvene oskrbe čim večjemu številu otrok.
 • Poskrbljeno je tudi za zdravstveno oskrbo, saj bo na taboru vselej prisoten reševalec, ki bo v primeru nesreče nudil strokovno prvo pomoč, imel pa bo na voljo tudi vozilo, da bo lahko ponesrečenca odpeljal v zdravstveni dom /.../.
 • Občinski možje se zavedajo, da morajo obe zdravstveni postaji obnoviti čim prej, da bi občanom lahko zagotovili osnovno zdravstveno oskrbo na primerni ravni.
 • Če slovenska vlada jutri izjavi, da bo prihodnje leto znižala prispevno stopnjo za zdravstvo, s tem ne bo znižala stroškov zdravstvene oskrbe prebivalstva.
zdravstvena pomoč
medicina
 • Zaradi manjših težav pri dihanju je zdravstveno pomoč moralo poiskati še šest delavcev.
 • Za hrano so poskrbeli z organizacijo poljskih kuhinj v središču mesta, zdravstveno pomoč nudijo mobilne skupine za prvo pomoč.
opustitev zdravstvene pomoči
pravo
 • Obdolžena zdravnika sta kriva kaznivega dejanja opustitve zdravstvene pomoči.
 • V kazenskem zakoniku jasno piše, da zdravnik stori kaznivo dejanje opustitve zdravstvene pomoči, če v nasprotju s svojo poklicno dolžnostjo ne pomaga bolniku ali komu drugemu, ki je v življenjski nevarnosti.
nujna zdravstvena pomoč
medicina
 • Pripadniki stalne sestave imajo med vojaško službo pravico do brezplačne nujne zdravstvene pomoči.
 • Doma se pravi v kraju svojega stalnega bivališča imate v primeru bolezni ali nezgode pravico do nujne zdravstvene pomoči, nadaljnje zdravljenje pa bo potekalo pod vodstvom vašega izbranega osebnega zdravnika.
zdravstvena kartoteka
medicina
 • Glede varstva pravic duševnih bolnikov smo vesolje daleč od drugih razvitih držav, saj je pri nas vpogled v zdravstveno kartoteko omejen pacientom in njihovim civilnim zagovornikom, nimamo pa niti brezplačne pravne pomoči.
zdravstveni karton
medicina
 • V primeru dvoma se mora posvetovati z osebnim zdravnikom, ki ga mora opozoriti na morebitne zdravstvene težave bolnika. Vse ugotovitve nato vpiše v zdravstveni karton in tudi v vojaško knjižico.
 • Psihiatri so zapisali v njegov zdravstveni karton, da boleha za shizofrenijo, in ga za pol leta zaprli v bolnišnico.
zdravstveni pripomoček
medicina
 • Postojnska lekarna bo skrbela za preskrbo svojih občanov, pa tudi zdravstvenih in drugih institucij z zdravili, zdravstvenimi pripomočki in sanitetnim materialom.
 • V trgovinah z zdravstvenimi pripomočki lahko kupite tudi najrazličnejša oblačila za plažo, plavanje in šport, narejena posebej za ženske z odstranjeno dojko.
zdravstvena dokumentacija
medicina
 • Zdravstveni pregled voznika amaterja vključuje anamnezo, pregled zdravstvene dokumentacije, splošen kliničen pregled in testiranje vidnih funkcij.
 • Bolniški zagovornik naj bi imel vpogled v zdravstveno dokumentacijo pacienta kot tudi vse druge arhive.
zdravstveno stanje
 • Svetovna banka v svoji analizi madžarskih zdravstvenih razmer poudarja poslabšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v času madžarske tranzicije.
 • Že zdaj je veljalo, da zdravniki med stavko ne smejo opustiti dejanj, katerih posledica bi lahko bila poslabšanje zdravstvenega stanja bolnika ali celo njegova smrt.
 • V sistemu je združena najsodobnejša tehnologija, ki omogoča, da spremljanje zdravstveno stanje pacienta.
 • Bodoča mati v skrbi za svojega še nerojenega otroka ukrepa predvsem zanj, nase pa rada pozabi. Zato je prav, da se zdravniku, ki spremlja zdravstveno stanje in potek nosečnosti, pridruži tudi zobozdravnik.
 • Ginekolog nas bo pregledal in ugotovil naše zdravstveno stanje, po potrebi pa nas bo predčasno napotil na bolniško, porodniško ali v porodnišnico.
 • Pogosto se zgodi, da zdravnik za boljše zdravje svetuje tudi kozarček ali dva vina na dan. Pri tem seveda upošteva bolnikovo zdravstveno stanje, socialno okolje, njegove navade in vrsto dela, ki ga opravlja.
 • Več zgledov ...
 • Predsednikovo zdravstveno stanje je stabilno, težave pa naj ne bi bile preveč dramatične.
 • Če je bolezen že napredovala, bo zdravstveno stanje bolnega še slabše.
 • Nesrečo je preživel en potnik, njegovo zdravstveno stanje pa je kritično.
 • Njegovo splošno zdravstveno stanje je sicer dobro, a zaradi poškodovanega vretenca v ledvenem delu hrbtenice še vedno ne čuti nog.
 • Debelost sploh postaja v razvitem svetu ob upadanju kajenja eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na zdravstveno stanje prebivalstva.
 • Živali potrebujejo za normalno rast in vzdrževanje majhne količine vitaminov in rudnin. Če jih v obroku primanjkuje, pa to neugodno vpliva na proizvodnost, plodnost in zdravstveno stanje živali.
 • Zaradi neenakomernega dozorevanja grozdja priporočamo vinogradnikom, naj sami natančno določijo dozorelost in zdravstveno stanje grozdja v svojem vinogradu in po potrebi še počakajo s trgatvijo omenjenih sort
 • Njeni zdravniki pravijo, da se njeno zdravstveno stanje izboljšuje zelo počasi in zaradi hudih poškodb hrbtenice se bo morala ponovno učiti hoditi.
zdravstveni pregled
 • S pravočasnim odkritjem slušnih motenj s ima otrok dobre možnosti, da se bo naučil normalno govoriti, zato zdravnik pri preventivnih zdravstvenih pregledih vedno preveri tudi otrokov sluh.
 • Vozniško dovoljenje se odvzame tudi vozniku, ki ne gre na kontrolni zdravstveni pregled, na katerega je bil napoten in sicer za čas dokler tega pregleda ne opravi.
 • Med opravljanjem del iz prejšnjega odstavka mora delavec tudi na obdobne zdravstvene preglede, pri katerih se ugotavlja, ali še izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične pogoje za ta dela.
 • Zaposleni v velenjskem Premogovniku opravijo enkrat letno tudi preventiven zdravstveni pregled.
 • Nedopustno je škropiti brez natančnega zdravstvenega pregleda rastlin in njihove razvojne faze ali na podlagi novice, da v sosednji vasi že škropijo.
zdravstvena neoporečnost
 • Glavni kmetijski inšpektor Matjaž Kočar pa nam je pojasnil, da so odgovorni le za kakovost semenske pšenice, ne pa tudi za zdravstveno neoporečnost.
 • Zdravstvena neoporečnost hrane, pridelane z industrijskim načinom kmetovanja, postaja vprašljiva.
zdravstvena ustreznost
 • Kot stroka moramo zagotoviti zdravstveno ustreznost artiklov, ki se pojavljajo v prometu, sama kakovost pa ni naše področje dela.
 • Podatki, ki jih imamo na zavodu, kjer izvajamo stalni nadzor kvalitete in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ki jo dobivajo uporabniki preko omrežja celjskega vodovoda, kažejo, da je voda zdravstveno ustrezna.
zdravstvena vzgoja
 • Glavna naloga društva je dosledna zdravstvena vzgoja in osveščanje prebivalcev o zdravem življenju in pravočasnem odkrivanju bolezni.
 • Pozvali smo vse koordinatorice zdravstvene vzgoje, da pritegnejo čim več ljudi h gibalnim aktivnostim.
zdravstveno zavarovanje
 • Ker je naša družina precej številčna, imamo namreč tri otroke, si želimo predvsem preživeti aktiven dopust, radi imamo družbo nam podobnih. Uredimo tudi zdravstveno zavarovanje. Pri otrocih nikdar ne veš, kaj te lahko čaka, čeprav na počitnicah nimamo tovrstnih slabih izkušenj.
 • Obenem želim poudariti, da na Zavodu s postopki preverjanja upravičenosti do posameznih pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavljamo vsem zavarovanim osebam enakopravno obravnavo.
zdravstvene storitve
 • Nadstandardna zavarovanja omogočajo zavarovanje zdravstvenih storitev na višji ravni ali celo po drugačnih postopkih, kot jih predvideva obvezno zdravstveno zavarovanje.
 • Razkorak med potrebami prebivalstva po zdravstvenih storitvah in razpoložljivimi finančnimi sredstvi je vse večji, s čimer se pravzaprav soočajo vse razvite države.
zdravstveno varstvo
 • Slovenija ima še vedno dobro zdravstveno varstvo (po nekaterih merilih je v svetovnem okviru zelo visoko, na primer po uspešnem ohranjanju dojenčkov pri življenju), ki ga zagotavlja z razmeroma majhnimi sredstvi.
 • Zdajšnji delež za bolnišnično dejavnost, to je 3,7 odstotka BDP, je obtičal na skrajni meji, ki še obljublja kakovostno raven zdravstvenega varstva.
zdravstveno osebje
 • V Sloveniji program izvaja Slovensko društvo Hospic, ki je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija. Hospic sestavljajo zdravstveno osebje in številni prostovoljci.
 • Prijaznost zdravstvenega osebja je pogosto v veliki meri odvisna od osebnosti vsakega posameznika, njegove srčnosti in čuta za sočloveka.
zdravstveni tehnik
 • Postal je zdravstveni tehnik, ki ga po novem letu čaka služba v ljubljanskem kliničnem centru.
 • Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so sicer največja poklicna skupina v zdravstvu (13.000 ljudi), vendar, kot je poudarila Darinka Klemenc, predsednica Društva, še vedno nimajo urejene zakonodaje.
zdravstveni delavec
 • K sodelovanju posebej vabijo zdravstvene delavce (patronažne in medicinske sestre, zdravstvene tehnike in zdravnike v predšolskih dispanzerjih ter pedagoške delavce v vzgojnovarstvenih ustanovah.
 • Telesno zmogljivost se izračuna s pomočjo podatkov o spolu, starosti, telesni višini in teži, času hoje in srčnem utripu. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveni delavci priporočijo posamezniku, kako naj se loti povečanja telesne dejavnosti, ki bo koristila zdravju.
zdravstvena blagajna
 • Delno pa se tudi zdravstvena blagajna že od poletja naprej kratkoročno zadolžuje za likvidnostno pokrivanje razlik med tekočimi prihodki in odhodki.
 • Sicer pa je po oceni finančnega ministra še nekaj težav zunaj samega proračuna. Med njimi je zdravstvena blagajna, za katero bo vlada pripravila ustrezne sklepe.
zdravstveni sistem
 • Zdravniki so namreč le del celotnega zdravstvenega sistema in sami brez ostalih zaposlenih ne morejo zagotoviti ustrezne oskrbe bolnikov.
 • Je slovenski zdravstveni sistem primerljiv s sistemi drugih evropskih držav?
zdravstvena statistika
 • Podatki, ki nam jih ponuja zdravstvena statistika o posledicah kajenja za človekovo zdravje, so skrb vzbujajoči.
 • Kot ugotavljajo zdravstvene statistike, dobijo mlajše prebivalke zahodne Evrope prvo menstruacijo med 11 in 14 letom starosti, prvi spolni odnos pa naj bi imela ta dekleta med 16 in 20 letom.
zdravstvena služba
 • Naš načrt za razširitev zdravstvene službe predvideva tudi povečanje števila strokovnega osebja, čeprav imamo s tem težave.
 • Obsojenci zahtevajo tudi ureditev zdravstvene službe v smislu vključitve zavodskih ambulant v mrežo javne zdravstvene službe in ureditev brezplačne pravne pomoči za obsojence, ki bi jo dali usposobljeni pravniki.
zdravstvena postaja
 • Kot kaže, se bo občanom sv. Jurija ob Ščavnici uresničila dolgoletna želja. Ob zdravstveni postaji namreč gradijo novo lekarno.
 • Rekonstrukcija in razširitev zdravstvene postaje je ena najpomembnejših investicij v sodraški občini.
zdravstveni zavod
 • Kot napoveduje prof. dr. Keber, se bodo zdravstveni zavodi med seboj primerjali na podlagi splošnih nacionalnih standardov zdravstvene oskrbe, izidov zdravljenja ter kazalcev kakovosti.
 • Ali zdravstveni zavodi lahko izvajajo 24 - urno dežurno zdravniško službo v skladu z zakonom o zdravniški službi in drugih veljavnih zakonih?
zdravstveni dom
 • V pretepu je bila laže poškodovana, rane pa so ji oskrbeli v bistriškem zdravstvenem domu.
 • Ministrstvo za zdravje je danes v Ljubljani pripravilo strokovno srečanje z direktorji zdravstvenih domov, glavnimi medicinskimi sestrami, predstavniki zasebnikov in koncesionarjev na primarni ravni, predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije ter Združenjem zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije z naslovom Uvajanje zasebništva na primarni ravni.
zdravstvena ambulanta
 • Splošne zdravstvene ambulante so v občinskem središču in v vseh krajevnih središčih, v občinskem središču pa je za vse občane zagotovljena tudi zobozdravstvena in lekarniška ter fizioterapevtska dejavnost.
 • Te dni je nehala z delom zdravstvena ambulanta v Iskri, zdravnica pa bo odslej delala le v zdravstveni postaji v Semiču
zdravstvena kartica
 • Evropska zdravstvena kartica velja v vseh državah članicah EU, poleg tega pa še v Islandiji, Liechtensteinu in na Norveškem.
 • Ali smo do določenega pripomočka upravičeni, bo sedaj pred vsako izdajo nove naročilnice zdravnik lahko preveril s pomočjo zapisa na zdravstveni kartici.
zdravstvena šola
 • Po končani srednji zdravstveni šoli sem se najprej v bolnici zaposlila kot sestra, nato pa kot kozmetičarka.
 • Dijaki tretjega razreda celjske zdravstvene šole so bili močno razočarani, ko so zvedeli, da ni denarja, ki so ga vse šolsko leto zbirali za maturantski izlet.