WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zbor samostalnik
1 skupina ljudi
Na vrh
 
1.1 politično ali organizacijsko telo
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Ta dva predloga bi koroški deželni zbor lahko sprejel in potrdil avtonomno.
  • V začetku decembra je deželni zbor razveljavil tudi preimenovanje Gosposke ulice v Hribarjevo.
  • Delegate družbenopolitičnega zbora so volili po proporcionalnem volilnem modelu.
  • Do volitev v nemški zvezni zbor konec septembra 2002 so v EU vključno z obema volitvama v Franciji volili sedemkrat.
 • SBz1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko dela in odloča.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Predvčerajšnim je bila sklicana seja vseh treh zborov skupščine občine Jesenice, na kateri naj bi obravnavali temeljito informacijo o uresničevanju projekta pitne vode Julijana z morebitnimi sklepi.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • O predlogih bo zbor za biatlon odločal čez teden dni.
  • V Ljubljani je bila seja zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Vsak zbor naj bi tako najprej izvolil mandatno-imunitetno komisijo, potrdil mandate poslancev, sledila bi sprejetje začasnega poslovnika in nato volitve vodstva zbora.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Glede na to, predlagam zboru, da sprejme sklep o skrajšanju 30-dnevnega roka za predložitev gradiva poslancev tako, da bo lahko predlog zakona v drugi obravnavi uvrščen na aprilsko sejo Državnega zbora.
  • Predlog koroški deželni vladi nalaga, naj v najkrajšem času izdela zakon o volilni reformi in ga ponovno predloži deželnemu zboru.
  • Ta sklep sva predložila zboru zato, da se vrne zakon v fazo osnutka, ker je zakon potrebno dopolnitvi s kazenskimi določbami, posebno za koncesionarje, katerim bi bila podeljena koncesija in bi imeli na trgu monopolni položaj.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Zavrnili so tudi vse njene predloge v zvezi s sestavljanjem komisij in odborov zbora, v katerih naj bi opozicija imela več vpliva in moči.
  • Pobudniki izredne seje s predsednikom Slovenske ljudske stranke Marjanom Podobnikom na čelu v sklepih predlagajo ugotovitev, da je vladno gradivo nepopolno in pristransko, ustanovitev posebne komisije zbora, ki se bo ukvarjala z javnim dolgom, najetje nove in priznane neodvisne revizijske hiše, ugotavljanje kazenske odgovornosti posameznikov v pretekli slovenski in jugoslovanski politiki ter bankah ter analizo dela pogajalske skupine o delitvi premoženja bivše države.
  • Člani zbora se niso odločili za nekdanjega direktorja biatlonskih reprezentanc in podpredsednika Mednarodne biatlonske zveze (IBU) Janeza Vodičarja, ker ni dobil potrebne podpore že na zboru za teke.
  • Naslednje leto uspešno kandidira na listi Demosa in postane poslanec družbenopolitičnega zbora idrijske skupščine.
  • Zato bi danes predlagala, da zadolžimo Vlado s sklepom zbora, da v roku 90 dni predloži ustrezno zakonodajo, ki jo bo zbor lahko obravnaval.
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK5 
  • Če pa poročila delovnega telesa ni, potem se ne more začeti obravnava na zboru.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK4 
  • Štirinajst dni pred volitvami je zakon doživel še en popravek, tokrat je šlo za matematično napako, ki jo je bilo treba odpraviti iz zakona, da volitvam v družbenopolitični zbor ne bi bilo mogoče očitati nezakonitosti.
  • Takšni različni načini volitev v zbore republiške skupščine in dejstvo, da so trije zbori, znani iz prejšnjih časov socialističnega samoupravljanja, ostali še naprej, so bili plod precej dolgih pogajanj med predstavniki uradne oblasti in predstavniki opozicije.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Družbo mu je delal Silvo Berdajs, mož, ki je leta 1990 kot delegat v zboru združenega dela zastopal barve železnic in socialdemokratske stranke.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zoran Lilić je za 3. november razpisal volitve za zvezni zbor zveznega parlamenta sedanje Jugoslavije.
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK3 
  • Vlada je za svoje odločitve odgovorna Narodnemu zboru.
 •  [x-članski zbor
  • Za 80-članski zbor občin se je potegovalo 376 kandidatov.
  • V njem je bilo manjše število predstavnikov lokalnih skupnosti, medtem ko se je sam, podobno kot LDS, zavzemal za 22-članski zbor regij, a se je namesto tega oblikoval državni svet, v katerem je zastopanih pet interesnih skupin.
Na vrh
1.2 skupina ljudi istega poklica ali položaja
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Pri drugih štirih pa ni soglašal zaradi nepravilno oblikovanega sveta šole, ali pa zato, ker kandidati niso dobili večinske podpore učiteljskega zbora, ker naj ne bi imeli zadostne podpore v svetu šole oziroma so imeli pomanjkljivo dokumentacije.
  • V takšnih razmerah je v kardinalskem zboru padla odločitev, da po 456 letih iščejo papeža, ki ne bi bil Italijan.
  • Sledilo bo kratko srečanje z diplomatskim zborom.
  • Po mnenju petčlanskega sodniškega zbora je bila debata zelo uravnotežna, zmagala pa je ekipa iz Lendave.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Po tistem je zbor kardinalov prišel do veljave samo še ob volitvah novega papeža.
  • Zbor ministrov včeraj kljub točki dnevnega reda ni obravnaval hitrega seznama, pač pa je osnovni seznam 29 prednostnih projektov razširil s projektom rečnih koridorjev med Francijo, Belgijo in Nizozemsko.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Janez Pavel II. je na čelu katoliške cerkve in vatikanske države že 22 let, marsikdo je prepričan, da bo kardinalski zbor v novi sestavi volil njegovega naslednika.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Na naslednjem srečanju BFUG junija 2003 (spet) v Atenah je bilo uradno že znano, da so pravočasno prispele prijave iz štirih držav jugovzhodne Evrope, da izpolnjujejo predvidena merila ter da jih bo septembra mogoče predložiti ministrskemu zboru.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Ministrski zbor je včeraj sprejel tudi sporazum med Slovensko škofovsko konferenco in vlado o duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski (podrobneje o obeh vladnih sklepih na 4. strani).
  • Ministrski zbor je potrdil že predlagane spremembe zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, na podlagi katerega bo morala najpozneje do leta 2004 pripraviti nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom.
  • Po zakonu o visokem šolstvu lahko izglasuje nezaupnico rektorju samo akademski zbor UM ali senat UM.
  • Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
  • Učiteljski zbor bo o izključitvi vnovič glasoval.
  • Po novem je papeža volil zbor kardinalov.
  • Več zgledov ...
  • Člane študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
  • Naj spomnimo, da je inšpekcija pred tednom dni ugotovila tri kršitve pravilnika o šolskem redu, in sicer da šola pred izrekom kazni za dijake ni opravila pogovora z njimi, da šolska svetovalna služba in razrednik oddelka nista podala pisnega mnenja pred izrekom vzgojnega ukrepa, učiteljski zbor pa je o izključitvi odločal z javnim namesto s tajnim glasovanjem.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Medtem ko so dijaki začeli s poukom, čakajo bivši člani učiteljskega zbora, ki so bili zaposleni pri agenciji Tolminska, še vedno na svoje plače.
  • Izvedeli smo, da sta bila v Rimu kruto umorjena dva člana kardinalskega zbora.
  • Trošarina je po včerajšnjem sklepu ministrskega zbora manjša tudi pri dizelskem gorivu in kurilnem olju (za 2,783 tolarja in 3,002 tolarja za liter), kljub temu pa je cena obeh goriv krepko poskočila.
 •  [x-članski zbor
  • Peti dan po smrti papeža Janeza Pavla II. je 183-članski splošni zbor kardinalov določil, da se bodo volitve novega papeža in s tem odhod 117 kardinalov volivcev (to so kardinali, ki na dan papeževe smrti še niso bili stari 80 let) v konklave začele v ponedeljek, 18. aprila.
  • Ponosni so na 28-članski sodniški zbor, ki ga kot predsednik vodi Viktor Lešnik, strokovni svet pa bivša odlična atletinja Kladivarja Anita Seles iz Levca.
Na vrh
1.3 skupina pevcev
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Prvi večer se bo predstavilo sedem, drugi pa osem pevskih zborov.
  • Sprva je prepeval v opernem zboru, solist je postal v sezoni 1956/57.
  • V soboto je na gradu Khislstein gostoval operni zbor in orkester SNG Opere in baleta iz Ljubljane s predstavo Nabucco.
  • Dvajset let je vodil mešani zbor Akademije za glasbo.
  • V Ljubljano je pripeljal izvrstni Litovski nacionalni simfonični orkester, s katerim ga povezuje stalno sodelovanje, in skoraj 150-članski združeni zbor, ki sta ga sestavljala zagrebški Zbor Ivan Goran Kovačić in Državni pevski zbor iz Kaunasa.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zbor je bil ustanovljen pred 50 leti in je vseskozi v vrhu slovenskega zborovskega petja, dobitnik številnih priznanj na tekmovanjih in lansko leto na tekmovanju v Postojni proglašen za najboljši primorski moški zbor.
  • Zbor je sestavljen iz 13. pevk in pevcev, ki so "krst" dobro prestali.
  • Zbor, sestavljen iz študentk in študentov vseh fakultet Univerze v Ljubljani, z vseh koncev Slovenije, deluje že osemdeseto leto.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Nastopili so mešani pevski zbori upokojencev iz Straže, Škocjana in Novega mesta, kot gostje pa tudi ljudske pevke iz Otovca pri Črnomlju.
 • SAMOSTALNIK1+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Nastopil bo partizanski pevski zbor iz Ljubljane, pesmi bosta brala Boris A. Novak in Jurij Hudolin, na harmoniko bo zaigral svetovni prvak v tej zvrsti Miha Debevec, svoje pa bo dodala tudi humoristka Iča.
  • Sprejem je spremljal kratek koncert Moškega komornega zbora iz Celja.
  • Bliža se državno in mednarodno zborovsko tekmovanje ter srečanje najboljših pevskih zborov iz Slovenije, ki ga Maribor gosti že vrsto let.
  • H koncertu vedno povabimo kakšen dober mladinski zbor iz Slovenije, nato pa skupaj nastopimo tako pri njih kot v Ljubljani.
  • V osrčju regijskega parka Škocjanske jame se bo danes z nastopom osmih pevskih zborov iz zamejstva, Bistriškega in Krasa pričel festival amaterskih gledaliških skupin.
 • SAMOSTALNIK1+z+SAMOSTALNIK6 
  • Glasbena šola Nazarje prireja koncert otroškega pevskega zbora s solisti.
  • Koncert je bil akademija, zato je uvodoma nastopil Slovenski komorni zbor s solistoma in manjšim orkestrom.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Na osmem koncertu je pel Komorni zbor RTV Slovenija.
  • Večer je popestril pevski zbor gasilskega društva Šmihel.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V umetniškem delu programa bo nastopil zbor Carmina Slovenica, ki ga vodi dirigentka Karmina Šilec, tokrat tudi režiserka glasbenega programa.
  • Po stroki kemik, a po srcu glasbenik, zborovodja in organizator je ustanovil moški pevski zbor Vres in ga vodil več kot dve desetletji.
  • K sodelovanju so povabili pevske zbore ter skupine ljudskih pevcev in pevk iz širše okolice.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Zadnja pesem, ki je praznovanju dala piko na i, je bila vsekakor Vstajenje Primorske, tokrat pa je zboru dirigiral sam Oskar Kjuder.
  • Že desetič po vrsti je zborom dirigiral Igor Švara, sicer dirigent v ljubljanski Operi, ki pravi, da pri taboru ne gre le za petje, pač pa za podoživljanje praznika petja.
  • Več let že uspešno vodi tamburaški orkester, je član narodnozabavnega ansambla Kranjski muzikanti, dirigira mešanemu pevskemu zboru Musica viva in je koncertni mojster, prvi klarinetist solist in podpredsednik Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj.
  • V zadnjih letih pa se je starostna struktura zelo spremenila, saj se je zboru pridružilo večje število mlajših pevk, s čimer so dosegli, da se njihove vrste zaradi bolezni in drugih vzrokov manj redčijo kot prej in zasedba ostaja trdnejša v svojih temeljih.
  • Posebej rada prisluhnem zboru Carmina Slovenica, v katerem nastopa nečakinja.
  • Prireditelji vabijo vse ljubitelje zborovskega petja, naj v soboto, 10. maja, ob 19. uri v dvorani zadružnega doma v Bočni prisluhnejo petnajstim zborom iz Slovenije in tujine.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK1 
  • »Vsi, ki pojemo pri zboru, imamo srebrne lase, in tako smo prišli do imena,« je razložila ustanoviteljica in predsednica zbora Dina Vončina.
  • V šoli obiskuje plesni krožek in poje pri pevskem zboru.
  • Oče poje pri moškem pevskem zboru Šentvid, mama je družinska glasbena kritičarka, brat pa rad igra na kitaro.
  • Kar 60 let je pela pri cerkvenem zboru v domačem kraju.
  • V tem času je pri zboru prepevalo tristo pevcev, šest od teh vseh petindvajset let.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Poje v zboru, hodi k strelskemu društvu, ukvarja se s karatejem in ima več medalj s tekmovanj.
  • Čeprav se zbor imenuje Gozdar, pojejo v njem tudi drugi pevci: zadružniki, kovači, lesarji in upokojenci; vseh pevcev je 28.
  • V osmih letih nisem zavrnila nikogar, ki si je želel peti v zboru.
  • Njen oče je prepeval v pevskem zboru, mati pa jo je navduševala v svojih muzikalih.
  • Danes prepeva v zboru 20 deklet v starosti od 12 do 20 let, ki redno vadijo vsako soboto.
  • Tega sem se naučil v tistih dveh letih, ko sem pel v zboru mariborske opere.
  • Več zgledov ...
  • Kot sopranistka sem pela v opernem zboru.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Prejšnji ponedeljek je Milena nastopala s pevskim zborom Celjskega pevskega društva, kjer sodeluje že eno leto.
  • Že pred leti je sodeloval z zborom, ki se je takrat imenoval še Gaudeamus.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Po besedah Marije Zavolovšek, predsednice zbora, ni bilo preprosto voditi pevke, ki jim je petje ob službi in gospodinjskih opravilih dopolnilna dejavnost.
  • Člani zbora so predvsem dijaki, študenti in zaposleni.
  • Vse članice društva so hkrati članice pevskega zbora, ki je znan po petju ljudskih pesmi.
  • Sicer je že prej kot član opernega zbora Opere in baleta SNG Maribor pel manjše vloge, a prvi večji zalogaj je bila upodobitev Figara v Seviljskem brivcu.
  • Na odru teče prvo dejanje, solisti in člani zbora so tokrat prvič v kostumih; nemirno si popravljajo naborke in dekolteje (ženske kajpada) ter čakajo na navodila režiserja Giampaola Zennara.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Po večletnem prepevanju v domačem zboru je izkušnje pridobivala kot korepetitorka dveh vrhunskih zborov - ŽPZ Rotovž in Mladinskega zbora Maribor.
  • Prepevanje v pevskih zborih je na Polzeli najbolj množična kulturna dejavnost.
  • Petje v zboru je najboljša šola poslušanja in usklajevanja, v družini pa brez tega tudi ne gre.
 • SAMOSTALNIK1+z+SAMOSTALNIK6 
  • Nisem opustil dela s pevskim zborom, nasprotno, sedaj posamezne skladbe izvajamo tudi instrumentalno.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Njegov stoodstotni posluh mu je omogočil, da je komponiral hitro in z lahkoto ter uglasbil več kot 90 pesmi za moški in mešani zbor, nekaj koračnic ter skladb za klavir in violino.
 • zbor pod vodstvom/taktirko koga
  • Zbor pod vodstvom Sonje Krmc je poskrbel za res lep večer.
  • Člani mladinskega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan so na povabilo pevcev s Češke na gostovanje prvikrat odšli pred dvema letoma in s pevci tamkajšnjih osnovnih šol navezali tesne prijateljske stike.
  • Minuli petek je v Narodnem domu znova blestel Mešani komorni pevski zbor pod taktirko zborovodkinje Dragice Žvar.
  • A želja do petja je bila večja, zato so po triletnem premoru aprila letos ustanovili novi mešani pevski zbor pod taktirko Antona Petka.
 • zbor z zborovodjo/zborovodjem  [... / zbor z dirigentom/dirigentko  [...
  • Na sliki je otroški pevski zbor z zborovodjo Alešem Makovcem.
  • Ob tej priložnosti se je 20-članski moški pevski zbor z zborovodjem Francem Zverom domačemu občinstvu predstavil v dvorani vaškega doma v Odrancih na samostojnem koncertu pri predstavitvi zgoščenke prekmurskih ljudskih pesmi.
  • V kulturnem programu je sodeloval veteranski pevski zbor z dirigentom Francem Podjedom, ki goji partizansko in borbeno pesem.
 • zbori iz občine  [...
  • Na občinski reviji pevskih zborov na Turjaku je natopilo 11 zborov iz občine Velike Lašče in zbor Lončar iz Dolenje vasi v ribniški občini.
  • Na prireditvi je pelo devet pevskih zborov iz črnomaljske, metliške in semiške občine.
 • pevski zbori z območja  [...
  • Tudi letos bo v Dolenji vasi revija pevskih zborov, ki bo že 24. zapovrstjo, pripravljajo pa tudi srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov z območja od Turjaka do Kočevja.
  • Nastopajoči na tem koncertu so bili izbrani na petih preglednih srečanjih šolskih zborov aprila in maja, na katerih je nastopilo kar 65 pevskih zborov z območja nekdanjih ljubljanskih občin.
 • zbor župnije  [... / pevski zbor župnije  [...
  • Javnosti se je prvič predstavil pevski zbor župnije sv. Helene s Pertoče, nastopili so malčki pertoškega vrtca, učenci POŠ Pertoča in harmonikarji.
  • Glasbeni utrinek bo pripravil dekliški zbor župnije sv. Urbana.
  • Vodi mešani pevski zbor župnije Beltinci, mešani pevski zbor Melinci in moški pevski zbor Gančani.
 •  [x-letnica zbora
  • V okviru 25-letnice zbora so si kot največji cilj zastavili projekt Zapojmo Slovencem po svetu.
  • Njihova zgoščenka, ki so jo izdali ob 50-letnici zbora, je vedno lahko blagozvočno poslovno darilo.
 •  [x pevcev iz  [x zborov
  • Pelo in igralo je več kakor 130 pevcev iz 19 zborov in solistov.
  • Da se je to srečanje prijelo, dokazuje okrog 6500 pevcev iz 238 domačih in petih zamejskih zborov, ki so se lani zbrali v Šentvidu pri Stični.
 • zbor z  [x pevci /   [x zborov z  [x pevci
  • Carmino Burano izvaja 70-članski orkester, sodelujejo pa še zbor s 60 pevci, 45 igralcev, žonglerji, akrobati, 33 baletnih plesalcev in trije pevski solisti, skupaj približno 250 nastopajočih.
  • Nastopilo je devetnajst zborov s 443 pevci in pevkami.
 •  [x-članski zbor
  • Nastal je 30-članski umetniški zbor, ki je takoj požel odlične kritike in navdušen sprejem med obiskovalci tokijskega kluba Buddy, kjer je orkester posnel večino gradiva, ki ga je izdal na petih cedejih.
  • Četrti koncert festivala bo prinesel srečanje z eno nemara najbolj znanih tradicionalnih zasedb, s 24-članskim bolgarskim ženskim zborom Angelite.
 • zbor in solisti / solisti in zbor
  • Praznovanje se bo nadaljevalo v soboto s popoldanskim ringaraja za otroke z Romano Kranjčan ter poleti z balonom, ob 20. uri zvečer pa bo koncert ansambla Opere in baleta mariborskega slovenskega narodnega gledališča z zborom in solisti, manjkal ne bo niti ognjemet.
  • Vsi drugi solisti in zbor so prispevali svoj večji ali manjši delež k temu zmagoslavju sodobne opere.
  • V zadnjem stavku, samostojni kantati, se orkestru pridužita še zbor in pevski solist. Orkester ima tu le še vlogo spremljevalca, glavni dialog pa se odvija med solistom in zborom.
 • zbor in orkester / orkester in zbor
  • Spremljala jih bosta zbor in orkester SNG Opere in baleta Ljubljana.
  • Nedvomno sta oba svoje delo doslej opravljala profesionalno, zato smo prepričani, da bosta tudi v prihodnje zagotavljala kakovostno delo orkestra in zbora.
Na vrh
1.4 del baletnega ansambla
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Zaposlena je v baletnem zboru, čeprav zadnja leta dobiva solistične vloge.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Prva slovenska poklicna baletna skupina je začela delati v sezoni 1918/1919. Sestavljali so jo baletni mojster, tri solo plesalke in 10 članic baletnega zbora.
  • V omnibusu sodeluje 23 plesalcev, dva prihajata iz Maribora, drugi so člani ljubljanskega baletnega zbora.
 • v+SAMOSTALNIK5 
  • Uživala sem na odru, tudi če sem plesala v zboru.
  • Pred tem sem plesala v baletnem zboru in dobivala zborovske solistične vloge.
 • solisti in zbor
  • Da bodo solisti in zbor ljubljanskega baletnega ansambla Trmoglavko ukrotili tako, kot je treba, s predanostjo in v pravi "maniri", zagotavlja tudi pomoč nekdanje solistke Stuttgartskega baleta in dolgoletne Crankove asistentke, koreologinje Georgette Tsinguirides.
  • Kot navadno so izpadli smešni prizori vojskovanja, nekaj eksotike je pokazal v orientalskih dvorih (predvsem v haremu), kjer je dobro razgibal soliste in zbor, scene na bojnem polju pa so imele v ozadju osvetljeno silhueto Jeruzalema.
Na vrh
1.5 skupina igralcev
zlasti v grški drami
 •  
  • Zbor, ki je nekoč razpravljal, mrmral, povzdigoval svoj glas v velike tožbe, da bi ubranil in zavaroval svojega junaka, zdaj medli v vlogi ploskača.
  • Zbor je v dramatikovem imenu nagovarjal občinstvo z besedilom, ki ni bilo povezano z dramskim dogajanjem, znanim kot parabaza.
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Malone bliskovito soglasje državnikov Evropske unije o stališču do iraške krize, vsaj v primerjavi z nekajtedenskimi spori, ko so si iz prestolnic lučali tudi povsem nediplomatske izraze, še zdaleč ne zakriva dejstva, da petnajsterica po bruseljskem vrhu sprave ni nič enotnejša, kot je bila pred kratkim; spomnimo naj, da so štiri članice varnostnega sveta sedele na nasprotnih bregovih, preostale države pa so - kot grški zbor - zgolj komentirale razprtije nesložnih partnerk.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Žirija, ki ji je predsedoval britanski režiser Mike Leigh, pa je s posebno diplomo nagradila še skupino starcev, ki spominjajo na zbor v grški drami.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Kot brucka je sodelovala v Sofoklejevi Antigoni kot članica zbora, to je bil akademski studio AGRFT, kjer so se zbrali študenti od prvega do četrtega letnika.
  • Igralci in člani zbora so nosili maske.
Na vrh
2 zbiranje ljudi
Na vrh
 
2.1 zborovanje, sestanek
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • V novembru bomo organizirali ustanovni zbor stranke mestne občine Novo mesto.
  • Kako se sklepi plenarnega zbora uresničujejo, bodo na medškofijski ravni preverili čez pet let.
  • Le da tukaj ne glasujejo na volilnih zborih, na katere lahko pride kdor koli, ampak imajo prave volitve, na katerih lahko sodelujejo samo registrirani volivci.
  • Kmetje pri nas so s protestnimi zbori že nekajkrat dokazali, da jim ni všeč, kako jih država molze in izkorišča.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Čeprav sem prepričan, da je bil zbor sklican nezakonito, sem želel zbranim spregovoriti, vendar mi sklicatelji in trije odvetniki, ki so zbor vodili v njihovem imenu, niso pustili do besede.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Teharčani so že večkrat poudarili, da bodo obvoz dovolili le, če se križišče preuredi v krožišče. To so sprejeli na zboru krajanov, potrdil pa je tudi svet KS.
  • V sodelovanju z njimi je bil septembra lani organiziran zbor upokojencev Zgornje Savinjske doline v Logarski dolini, ki se ga je udeležilo preko 500 udeležencev.
  • Ustanovni zbor društva bo jutri, v petek, 1. februarja.
  • Prijave za zbor motoristov sprejemajo že v društvenih prostorih v Domžalah.
  • Awakening, kakor se je imenoval doslej najbolje organizirani zbor transerjev najbolj psihedelične sorte, je sicer v petek zalil monsum, a je sobotni večer pričakal z dovolj močno feršterkarijo, z značilno folkloro fluorescenčnih tapiserij in s sredi plesišča nameščenimi kokoni, z dostojnim šankom in debelimi čevapi, ter ponudil v oddih s projekcijami dodatno namedeni chill-out.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Aprila 1968 je vodil ustanovni občni zbor Atletskega kluba Brežice, kjer je nato vrsto let opravljal funkcijo predsednika, podpredsednika in člana UO.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Alpski odbor mora videti, kdo je najbolj primeren, in ga predložiti zboru alpskega smučanja, ki ga lahko zavrne.
  • Predlagal je občnemu zboru, naj se pridruži takemu protestu.
  • Predlog je obravnaval tudi upravni odbor zveze in ga posredoval občnemu zboru v odločanje.
  • Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev bo opravljal svet Občine Dornava, ki bo enkrat letno poročal zboru občanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
  • Nadzorni odbor mora poročati občnemu zboru, ne posameznikom.
  • »Dvorana gasilskega doma na Dobrni je bila sinoči pretesna za vse, ki so hoteli prisostvovati zboru, sklicanem na temo problematike krajevnega zdravnika,« je v torek pojasnjeval razplet zbora krajanov na Dobrni vojniški župan Beno Podergajs.
  • Več zgledov ...
  • Leta 93, ko sem prisostvoval občnemu zboru s pooblastilom, me je isti organ imenoval za predsednika občnega zbora.
  • Po mnenju dr. Rodeta, ki je predsedoval cerkvenemu plenarnemu zboru, bi se na podlagi tega dokumenta morali zgoditi trije pomembni premiki: v Cerkvi bi morali začeti delovati na drugačen način, izoblikoval naj bi se nov tip slovenskega kristjana, nova evangelizacija naj bi zajela vsa področja slovenske stvarnosti kot nas same.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Letos so se udeležili občnih zborov, ki so jih imela sosednja društva.
  • V naslednjih dneh naj bi se kranjski župan udeležil še ponovljenih zborov krajanov, ki jih sklicujejo tudi v krajevnih skupnostih Kokrica, Tenetiše, Golnik in Goriče, zatem pa naj bi pobudo naštetih krajevnih skupnosti obravnavali še v občinskem svetu.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • V Družbenem centru Bežigrad so se na četrtem zboru zbrali člani in članice mestnega odbora Liberalne demokracije Slovenije in med drugim izvolili novo vodstvo.
  • Skupina 20 do 30 opeharjencev se je zato tega dne ob 13. uri ogorčena zbrala na protestnem zboru pred tovarno v Novem mestu.
  • Takšen sklep so sprejeli na zboru stavkajočih v obeh omenjenih družbah lesnopredelovalnega koncerna Javor, stavka pa bo prekinjena do ugotovitve oddelka delovnega sodišča v Postojni.
  • Na zboru je bilo podano poročilo o dosedanjem delu stranke, prav tako pa tudi program za jesenske volitve.
  • Že avgusta naj bi krajani na zboru odklonili takšne načrte, enako so se odzvali sedaj, saj naj bi bilo povsem nesmiselno financirati dve občinski upravi na sorazmerno majhnem območju.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Na zbor vabijo vse sedanje in nekdanje tabornike in njihove pristaše.
  • Vodstvo kluba še posebej vabi na občni zbor ljubitelje fotografije, ki še niso včlanjeni v Zrno.
  • Društvo podeželskih žena »Ajda« Borovnica vabi na redni letni občni zbor društva, ki bo v soboto, 13. 1., ob 19. uri v Lovskem domu.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
  • Pobude in predlogi sklepov, ki so jih na samem zboru podajali posamezni razpravljavci, predsedujoči zbora ni želel upoštevati in je njegova legitimnost tudi zaradi tega zelo vprašljiva.
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK4 
  • Kot je v vabilo na zbor zapisal predsednik društva Anton Šenk, bodo člani najprej poslušali predavanje o zatiranju muh in se seznanili s ponudbo kmetijskih zavarovanj zavarovalne družbe Adriatic, nato pa bodo obravnavali poročila o lanskem delu društva in letošnji program dejavnosti.
  • Vabilo na ustanovni zbor Združenja podjetnikov Gorenjske sta podpisala predsednik iniciativnega odbora Jože Hribar in predsednik Območne zbornice Jakob Piskernik.
  • Predsednica društva Stanislava Homec z vabilom na občni zbor člane tudi obvešča, da bo občni zbor popestren s kulturnim in zabavnim programom in pogostitvijo.
  • Na pripravah na volilni zbor so v stranki zlivali žveplo na sedanjo oblast.
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK5 
  • Dokaz, da smo ravnali prav, tako v korist slovenskih rejcev kot v pomoč stroki, pa je udeležba na občnem zboru.
  • Velika udeležba na letnem zboru potrjuje, da člane zanima, kaj se dogaja v zbornici in kaj jim ta nudi.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Petkovega zbora krajanov v Prosvetnem domu Rečica ob Savinji se je udeležilo 65 krajanov, vendar so v iniciativnem odboru takoj protestirali, da so vabila za zbor krajanov prejeli prepozno, le dva dni pred sklicem.
 • PRIDEVNIK1+na+SAMOSTALNIK4 
  • Iz vsebine in oblike tega dokumenta ni bilo razvidno, da je predsednik vlade na ta zbor vabljen, saj vabilo ni bilo naslovljeno nanj in tudi ni bilo razvidno, da naj bi na srečanju prisostvoval celo kot častni gost, kot to v prispevku navaja dr. Peter Jambrek.
  • Vsi ljubitelji cvetja in drugega okrasnega rastlinja ter hortikulturne ureditve vasi vaše krajevne skupnosti ste vabljeni na ustanovni občni zbor z željo, da postanete člani na novo ustanovljenega društva.
Na vrh
2.2 zbrani na zborovanju
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Če zbor krajanov sprejme argumente občine in Vegrada, se bomo prizadetim opravičili in umaknili naše predloge.
  • Občni zbor je soglasno sprejel program za tekoče leto ter finančni načrt.
  • Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.
  • Dogovor je potrdil zbor delavcev in tako ni več razlogov za stavko.
  • Predsednika društva izvoli občni zbor za dobo enega leta.
  • Ker občni zbor voli tudi predstavnike v zadružne organe, bi to pomenilo, da imajo pooblaščeni predstavniki tudi volilno pravico.
  • Več zgledov ...
  • Po določbi osme točke tretjega odstavka 23. člena ZZad sodi med vprašanja, o katerih odloča občni zbor zadruge z najmanj dvotretjinsko večino glasov, tudi odločanje o razdelitvi zadruge.
  • Po njem so pripravili prednostni vrstni red in na prvo mesto postavili Mojmira Grmeka, čigar kandidaturo je na tajnem glasovanju podprl tudi zbor delavcev Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Na vrh
2.3 prihod na zbirno mesto
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Zbor pohodnikov, ki bi želeli iti na srečanje skupaj, bo ob 8. uri na glavni avtobusni postaji na Bledu.
  • Prireditev se bo začela jutri ob 9. uri z zborom vseh udeležencev pred radgonsko osnovno šolo.
 • SAMOSTALNIK1+pod+SAMOSTALNIK5 
  • zbor pod  [uro
  • To nedeljo PD Viharnik vabi še na izlet na Črni vrh - Ožbolt - Škofja Loka. Zbor pod uro ob 8.15. Hoje bo za pet ur.
 • SAMOSTALNIK1+pred+SAMOSTALNIK5 
  • Zbor pred društveno pisarno ob 5. uri in odhod z osebnimi vozili.
  • Kdor ima rad naravo, se bo ob 10. uri odpeljal na dveurno vožnjo s kolesom v Kamniško Bistrico (zbor pred kamniškim zdravstvenim domom), pohodniki pa se bodo uro prej podali na izlet do Starega gradu ( zbor pred kamniško športno dvorano).
 • SAMOSTALNIK1+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Zbor pri Vele v Domžalah ob 6. uri.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zbor v avli pred blagajno na ljubljanski železniški postaji.
  • Zbor v nedeljo ob 6.15 pred Halo Tivoli.
 • zbor ob  [x. uri
  • Zbor ob 7. uri pred Halo Tivoli.
  • Zbor ob 8. uri na Ukmarjevem trgu.
Na vrh
2.4 uvodni sestanek in/ali trening ekipe
 •  
  • Že naslednji dan se je na zboru sestalo kompletno celjsko moštvo, ki bo pospešeno pričelo s treningi, saj jih že danes čaka nov tekmec.
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Nadaljujemo v ponedeljek z reprezentančnim zborom pred kvalifikacijskima tekmama proti Portugalski.
  • Zdravstveno stanje je za začetek spodbudno - ta čas le »Rus« Mitja Šivic toži nad poškodbo kolena z zadnje finalne tekme DP - vabilu na prvi zbor se je odzvalo vseh 24 igralcev.
  • Selektor Slobodan Subotić, ki je bil v petek še v Atenah, je namreč v Ljubljani sklical zbor sodelavcev iz štaba reprezentance, na katerem bi se morali pred odhodom na morje dogovoriti o podrobnostih priprav na prvi zbor reprezentance v Novi Gorici.
  • Za 10. uro dopoldne je namreč napovedan prvi zbor in kasneje tudi trening, na katerem naj bi bilo okrog 40 igralcev.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • V uvodu omenjena operacija se začenja že v ponedeljek točno opoldne, ko je napovedan zbor reprezentantov na Bledu, nadaljevala se bo ves teden s treningi na Bledu in v Ljubljani, kako uspešna je bila, pa bo znano v soboto, 6. septembra, malo pred deseto zvečer, ko bo glavni sodnik Nemec Herbert Fangel odpiskal konec tekme.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Toda še pred novimi izzivi v ligi prvakov se bo Ermin Šiljak v nedeljo zvečer udeležil reprezentančnega zbora pred prijateljsko tekmo s Poljsko.
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK4 
  • Vsaj do včeraj vabila na reprezentančni zbor v Lizbono ni dobil rekorder po številu nastopov in najboljši strelec vseh časov Zlatko Zahovič, tako da je s tem praktično jasno, da novi slovenski selektor nanj ne računa.
  • Kapetan Aleš Čeh je bil ob prihodu na reprezentančni zbor izredno dobro razpoložen.
 • zbor pred tekmo s kom / zbor pred tekmo proti komu
  • Že v ponedeljek je zbor pred tekmo s Švico.
  • Nadaljujemo v ponedeljek z reprezentančnim zborom pred kvalifikacijskima tekmama proti Portugalski.
Na vrh
2.5 postroj
zlasti o tabornikih, vojakih
 •  
  • Osrednji sobotni program se bo začel z zborom za parado ob 17. uri na Titovem trgu in nadaljeval z znamenitim Skokom čez kožo ob 18. uri na stadionu ob jezeru.
  • Ko so končno razpustili zbor, se je skupini pridružil še Evmen, ki je bil Grk in zato ni mogel biti v vojski, je pa medtem postal Filipov osebni tajnik in je imel na dvoru zelo pomembno vlogo.
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Po večerji smo v večernem zboru zamenjali dežurstvo v taboru, pohvalili in grajali ter ob petju taborniške himne spustili taborniško zastavo.
  • Odred Medvedov, razpuščen po jutranjem zboru, je potrpežljivo čakal na zajtrk.
  • Na Golem otoku je veljal strog red z zgodnjim vstajanjem in poznim odhajanjem v posteljo, z rednimi zbori pred barako, življenje so zaznamovala trdo delo in borna kosila.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Prireditev se bo začela ob 11. uri z zborom tabornikov, na katerem bo predstavnik Zveze tabornikov Slovenije podelil priznanja aktivnim članom.
  • Pred zborom vojakov je imel govore, za katere sicer ne moremo reči, da niso bili verskega značaja, ker ne poznamo njihovih besedil, toda okoliščine so bile takšne, da je bil takšen kuratov nastop v nasprotju z že omenjenimi navodili Aufbaustaba o vlogi kuratov.
Na vrh
Zbor/zbor odposlancev
prvi slovenski parlament
 • Razstava zajema obdobja vse od kmečkih uporov in revolucionarnega leta 1848 do druge svetovne vojne in nastanka samostojne države Slovenije, s poudarkom na Zboru odposlancev, ki je bil prvi izvoljeni parlament v slovenski zgodovini.
 • Ob 55. obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda, ki je potekalo od 1. do 3. oktobra 1943 v Sokolskem, sedanjem Šeškovem domu v Kočevju, so v Pokrajinskem muzeju Kočevje pripravili razstavo Narod si bo pisal sodbo sam.
pevski zbor
vokalna skupina
 • Zaradi tako velikega števila pevskih zborov razmišljajo organizatorji tudi o tem, da bi pripravili več sklepnih prireditev, saj bo ena premalo za vedno številnejše pevske zbore, ki sodijo tudi v sam slovenski vrh.
 • Leta 1899 so člani upravnega odbora ob ustanovitvi kulturnega društva sklenili ustanoviti knjižnico, moški pevski zbor, tamburaški zbor in igralsko skupino.
 • Šolski pevski zbor je zapel slovensko himno v čast vseh ekip.
 • V nabito polni dvorani Šeškovega doma v Kočevju so pripravili medobčinsko srečanje odraslih pevskih zborov iz Brezovice, Logatca, Grosupljega, Velikih Lašč, Ribnice, Šentvida pri Stični, Horjula, Vrhnike in Kočevja.
 • V kulturnem programu bodo nastopili: združeni pevski zbori škocjanske občine, harmonikarji, mladinska pevska zbora Plamen in Brajdimir.
 • V kulturnem programu bodo nastopili člani hrastniške godbe na pihala, godba na pihala iz Kapele ter združeni moški pevski zbori iz Zasavja.
operni zbor
del glasbenega dela
 • Njegovi nesmrtni operni zbori bodo zadoneli iz grl zborov iz Parme, Trevisa in Oderza.
 • Hvalevredno je, da so se odločile za raznoter in prijeten izbor skladb od opernih zborov do ljudskih pesmi.
občni zbor
sestanek vseh članov organizacije
 • V začetku prihodnjega leta, najverjetneje na volilnem občnem zboru, bodo zaslužnim članom podelili tudi bronaste, srebrne in zlate znake Planinske zveze Slovenije.
 • Na rednem letnem občnem zboru so potapljači novomeškega kluba za podvodne aktivnosti z zadovoljstvom ugotovili, da so lansko leto naredili celo več, kot so načrtovali.
 • Novi podpredsednik Franci Panjan je predlagal, da naj bi novo vodstvo klub vodilo le do konca sezone, vendar ga je drugi podpredsednik Boris Dular, ki je tokrat predsedoval občnemu zboru, zavrnil, češ da Miloš Kovačič predlaga, naj novo vodstvo vodi klub do konca mandata, torej še dve leti.
 • Enkrat letno se zberejo na občnem zboru.
 • Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane na občni zbor, ki bo v soboto, 6. marca, ob 15. uri v dvorani Doma krajanov v Preddvoru.
 • Društvo belokranjskih vinogradnikov vabi vse člane na redne letne zbore in volitve v organe društva in podružnic za naslednje mandatno obdobje.
občni zbor
zbrani člani organizacije
 • Občni zbor je potrdil široko zastavljeni letošnji delovni načrt, v katerem najbolj izpostavljajo izobraževanje, ob tem pa dajejo poudarek tudi nabavi in pomoči pri nakupu gasilske opreme in vozil.
 • Občni zbor glasuje javno ali tajno.
v zboru / odgovoriti/reči v zboru
vsi hkrati 
 • In katere so potem tiste teme, ki jih najbolj zanimajo? Spet so v zboru odgovorili: "Seks, žuri in ... šola."
 • Potem so se vsi spogledali in v zboru rekli: »Da.«
 • »Kako pa se da to dokazati?« so v zboru vprašali predstavniki obeh občin.
 • Kako se naredi papir, vedo zavihanih rokavov in v dolge predpasnike odeti mladi mojstri za papir, kakor se ponosno imenujejo, na pamet, zato hite postopek vsakomur pojasnjevati kar v zboru.
 • V šoli sedijo mirno, za učiteljem v zboru glasno ponavljajo besede in stavke.
 • Leno so premetavali moje borno imetje, si z vseh strani ogledali osmerokotno leseno škatlico z iraško slaščico, jo odprli z izvijačem in v zboru pomenljivo zažvižgali.