WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zahvaliti glagol
1 izraziti hvaležnost
če se ČLOVEK zahvali drugemu ČLOVEKU, ORGANIZACIJI, INSTITUCIJI itd., izrazi hvaležnost za pozornost ali storjeno, pogosto z darilom ali pozornostjo
  • kdo se zahvali
  • kdo se zahvali komu/čemu
  • kdo se zahvali za kaj
  • kdo se zahvali s čim
  • kdo se zahvali v čem
  KDO/KAJ
   
  • Predsednik se je zahvalil županu in Občini Nazarje za vso pomoč, tako finančno kot pri hitrejši pridobitvi soglasij za nemoteno gradnjo.
  • Predsednik Kučan se je zahvalil članom prejšnje vlade
  • Predsednica Mojca se je na zboru tudi zahvalila KZ Suhi krajini in Pekarni Malka Smrketovih iz Žužemberka, ki vsako leto posebej prispeva pecivo za obdaritev.
  • Premier se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so sodelovali v boju proti slinavki in parkljevki - rejcem, veterinarjem in vojski, ki je poskrbela za ostanke pobitih živali.
  • Slovenski zunanji minister se je zahvalil za pomoč na kulturnem področju, namreč lektoratu slovenskega jezika na londonski univerzi.
  • Župan se je zahvalil društvom za dosedanje uspešno in požrtvovalno delo, kjer delujejo posamezniki z veliko mero entuziazma, ki jim ni tuja beseda prostovoljstvo in dajanje za sočloveka.
  • Direktor Vursa se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri akciji, kakor tudi tistim, ki so sprejeli 117 psov, hkrati pa pozval državljane, naj še kdo posvoji psa ali postane njegov sponzor oziroma boter, žival pa bi ostala v zavetišču.
  • Tito se jim je v krajšem nagovoru zahvalil za veličastni sprejem, časopisi pa so se razpisali o še enem uspehu jugoslovanske diplomacije in državniški modrosti.
  • Več zgledov ...
  • Patriarh Bartolomej I. se je v priložnostnem nagovoru zahvalil papežu in njegovi kuriji za velikodušnost.
  • Ashton pa se je v govoru zahvalil staršem, ker sta ga naredila, in gospodu, ki ga je pri porodu s kleščami potegnil iz maternice ter mu pri tem ni poškodoval lepega obraza.
  • Britancem se je v čustvenem govoru zahvalila za ljubezen, ki so jo kraljici materi izkazovali v času življenja, in za spoštovanje, ki ji ga izkazujejo ob njeni smrti.
  • V pismu se zahvalite, ker so si v podjetju vzeli čas za vas in vas povabili na intervju.
  • Tudi če smo darilo prejeli prek pošte ali posrednikov, je navada, da se zanj pisno zahvalimo v posebnem zahvalnem pismu.
  • Občinski praznik je tudi ena od priložnosti, da se občanom in prizadevnim posameznikom vodstvo občine zahvali za pomemben prispevek k razvoju in delovanju občine.
  • Predstavniki cerkvenega odbora so se papežu zahvalili za obisk in beatifikacijo Slomška, mu v dar prinesli Slomškovo vino ter si med drugim ogledali znamenito papeško kapelo z mozaikom Marka Ivana Rupnika.
  • Člani društva so se zahvalili Občini Vojnik za veliko razumevanje in podporo.
  • Starši so se Duhovom včasih zahvalili, včasih pa so svoj naraščaj preklinjali zaradi mutantstva.
  • Oče se je zahvalil, nato pa se ponosno obrnil proti družini in prav počasi rekel: Saj sem vedel!
  • Mama se nam je zahvalila, ker tako lepo skrbimo za njenega sina, mene pa je začela razjedati jeza: začela sem se počutiti izkoriščana.
  • Otroci se za darilo vedno zahvalijo.
  • Danes se lahko idrijski gasilci prav njemu zahvalijo za izjemno opremljenostjo njihovih intervencijskih vozil.
  • Gostje so se mu zahvalili za prispevek, ki ga je Japonska priložila skladu za razminiranje in pomoč žrtvam min v Bosni in Hercegovini, katere ustanoviteljica je Slovenija.
  • Med potjo domov smo izmenjali še nekaj vtisov, se zahvalili organizatorjem in zadovoljni zaključili izlet.
  • Peng je za to izvedel, se gostiteljem zahvalil za povabilo, nato pa odpovedal za naslednji dan dogovorjeni sestanek s predsednikom vlade Bajukom in zunanjim ministrom Peterletom.
  • Predsednik Kučan se je gostitelju zahvalil za razumevanje in podporo in izrazil upanje, da bo zakon potrdil tudi italijanski senat.
  • Zahvalil bi se tudi vsem pokroviteljem, saj je turnir stal okoli petnajst tisoč evrov.
  • Rad bi se zahvalil sponzorjem in donatorjem,« je na kratko povedal Aleksander.
  • Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem donatorjem in sponzorjem, ki z našo šolo sodelujejo že vrsto let in nam vsako leto polepšajo praznične dni.
  • S pesmijo pa so se mladi begunci, ki sestavljajo enega od pevskih zborov, minuli teden zahvalili dobrotnikom, ki jim pomagajo preživeti v izgnanstvu.
  • Zahvalil se je vsem darovalcem in jih spodbudil, da bi še sodelovali v takih ali podobnih humanitarnih akcijah.
  • Menart pa se je zahvalil krvodajalcem, saj je eden od njih - a ne ve kdo - tudi v njem, ker mu je dal kri, da so ga lahko operirali.
  • »Vsak dan se zahvalim Bogu za dar, ki mi ga je dal.
  • Želi se zahvaliti bogovom, ker so ustvarili njegov rod in ga zaščitili.
  • Malenkost večja država od Slovenije se je v kratkem času odlično znašla in se najbrž tudi zahvalila bogovom, da je že imela dvorano oziroma kompleks Skonto, kjer je bila prireditev.
  • Davo Karničar se je v svojem imenu in v imenu celotne ekipe zahvalil predsedniku za izkazano pozornost.
  • Predsednik se je zahvalil županu in Občini Nazarje za vso pomoč, tako finančno kot pri hitrejši pridobitvi soglasij za nemoteno gradnjo.
  • Starši, ki so se udeležili otvoritve, so se zahvalili vodstvu in zaposlenim na CRI ter poudarili, da ima center pomembno vlogo za osebnostno rast njihovih otrok.
  • Želel sem se zahvaliti tudi svoji družini, mentorjem in sodelavcem, slednjih ni mogoče našteti, saj jih je bilo veliko več kot sto.
  • Zahvalil pa se je tudi vsem sodelavcem in medijem, ki so pomagali ustvariti mit o smučanju kot o slovenskem nacionalnem športu.
  • « Jože mi je naročil, da se moram posebej zahvaliti osebju.
  • Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem krajanom Vrhnike, ki so mi pomagali, predvsem pa bi se zahvalil tudi svojim prijateljem.
  • Kulturno društvo se zahvali vaščanom vsako leto za sodelovanje s t. i. veselim dnevom.
  • Ob tem bi se rada zahvalila svojemu trenerju, kajti brez njegove spodbude in strokovnosti ne bi dosegla rezultatov, ki so me uvrstili v ožji krog športnikov leta.
  • Hokejisti Colorada se morajo za zmago s 3:1 nad Dallasom zahvaliti predvsem svojemu vratarju.
  • Slovenski nogometaši so se po koncu tekme zahvalili navijačem za spodbujanje tako, da so stekli proti tribunam na vseh štirih straneh stadiona.
  • Zahvaliva se šoferju in barčico pripraviva za plovbo.
  • Želim se zahvaliti vsem belokranjskim šoferjem, ki so mi denarno pomagali pri nakupu novega kavča in prispevali kar 60.000 tolarjev.
  • Braslovški župan se je gasilcem zahvalil za uspešno in vzorno delo, gasilce pa postavil za vzor drugim društvom v občini.
  • »Najprej se moram zahvaliti gospodu, ki te je rešil,« je rekla.
  • Pred odhodom iz Bagdada se je iraškim oblastem tudi zahvalil za sodelovanje.
  • Vsem se je lepo zahvalil za sodelovanje in dejal, da je bil svet zelo nepolitičen in da upa, da bo njegovo glavno vodilo, narediti čimveč dobrega za ljudi, ostalo tudi v novem mandatu.
  • Ne glede na to, kakšni so bili razlogi njihovega predloga, se jim moram vsekakor zahvaliti za zaupanje.
  • »Ne najdem besed, da bi se vam zahvalila za vso prijaznost, madame,« je tiho rekla Alida.
  • Gogi, ves prepoten in izmozgan, vendar vseeno odlične volje, se prisotnim zahvali za pozornost in denar.
  • Le iz dna srca se vam lahko zahvalim za prijaznost, ki ste jo izkazali meni in moji sestri.
  • Belokranjci so se ji zahvalili za razumevanje in podporo pri napeljevanju regionalnega belokranjskega vodovoda, saj je zdaj mogoče črpati denar zanj iz kohezijskih skladov.
  • Pozneje se je Hitlerju pisno zahvalil za gostoljubje.
  • Veselim se začetka Folkarta, ko bomo obiskovalcem na Lentu lahko pokazali, kaj znamo, Mariborčanom pa se bomo tako zahvalili za gostoljubnost.
  • Najprej bi se Vam rad zahvalil za povabilo na kozarček cvička in klepet o uporabi kemičnih sredstev.
  • Uradna napovedovalka se je takrat zahvalila za obisk in jih povabila na prvenstveno tekmo istih nasprotnikov, pri čemer je pozabila na podaljška.
  • Ko prideš, te lepo pogledajo, se ti zahvalijo za obisk in te praznih rok odslovijo.
  • Oba zmagovalca sta se domačinom zahvalila za topel sprejem in obljubila, da prideta v Mirno Peč tudi prihodnje leto.
  • Zakaj pa mislite, da se je ameriški predsednik George Bush tabloidu Globe in drugim tabloidom zahvalil za podporo v času zalivske vojne?
  • Med temi Kous ni pozabil niti na medije, katerim se je zahvalil za podporo pri ohranjanju kulturne dediščine.
  • Ob tej priliki bi se radi zahvalili za izkazano pomoč vodstvu Kovinoplastike iz Loža.
  • Prvemu se je država že zahvalila za usluge, drugemu se bo neizogibno morala.
  • Običajno ob koncu leta učenci kupimo učiteljem darilce ali cvetje, da se jim zahvalimo za trud in potrpljenje.
  • Beograjski župan se je ljubljanski županji, vsem darovalcem in gospodarstvenikom, ki so prišli v Beograd, zahvalil za njihovo skrb.
  • Ameriški predsednik George W. Bush se je slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu v imenu ameriškega ljudstva pisno zahvalil za neprecenljiv slovenski prispevek v boju proti terorizmu.
  • Minister Smajić se je zahvalil za donacije Slovenije pri obnovi BiH v obliki različnih projektov, ki jih je lani koordiniralo MEOR.
  • Gostitelj Rupel se mu je še zahvalil za donacijo 1,2 milijona dolarjev, ki jo je Švica namenila Mednarodnemu skladu za razminiranje in pomoč žrtvam min pod vodstvom Slovenije.
  • Za darilo se zahvalimo in obvezno povemo nekaj besed o darilu, ga opišemo in pohvalimo ter povemo, zakaj nam ustreza.
  • Ko zvečer skušam moliti in se zahvaliti za darove, ki sem jih živel čez dan, mi spet roji po glavi vse tisto, kar se je zgodilo ali se še dogaja.
  • V nadaljevanju zbora so izvedli volitve predsednika in ostalih organov društva, obenem pa so se staremu vodstvu zahvalili za dobro delo v preteklem mandatu.
  • V iskrivem nagovoru se je zahvalil za vse čestitke in hudomušno dejal, da si želi, da bi se uresničilo vse, kar so mu ob 100 - letnici zaželeli drugi.
  • Ker je Marijan ime Slovenije, Dolenjske in Novega mesta z glasbo tako uspešno ponesel na tla bivše Jugoslavije, se mu je za uspeh zahvalil tudi novomeški župan mag. Boštjan Kovačič.
  • Dosedanji predsednici so se člani zahvalili s priložnostnim darilom.
  • Na koncu so se pobudniki s simboličnimi darilom zahvalili za pomoč pri organizaciji prireditve tudi domačemu županu.
  • Prav tako so Metličanom plaketo izročili črnomaljski gasilci, Bajuk pa se je tistim, ki so kakor koli pomagali društvu, zahvalil s plaketami sv. Florjana in pohvalami.
  • Letos se mu je občina za ves trud zahvalila z Golievo plaketo.
  • Podturnški gasilci so se s posebnimi priznanji zahvalili posameznikom in podjetjem, ki so jim pomagali pri njihovem delu.
  • V Bovcu in Kobaridu so se požrtvovalnim zahvalili s posebnimi priznanji.
  • Samalo je njihova pozornost globoko ganila, zato se jim je zahvalila z nasmehom in mahanjem, zdelo pa se ji je, da je vojvoda na drugi strani kočije storil enako.
  • Natakarica se mu je nato zahvalila z nasmehom.
  • Tako se, denimo, ljudje s povsem različnimi besedami zahvalijo sorodniku, znancu ali tujcu, veliko vlogo pri izbiri "višje" oblike vljudnostnega naslavljanja pa igra hierarhična lestvica, na kateri je posameznik v družbi.
  • Takrat se mu je Jovanka za neki okrasek, menda je šlo za ogrlico, osebno zahvalila z besedami, da česa tako čudovitega še ni videla.
  • Koalicija se je s pismom zahvalila vsem, ki so prispevali k sprejetju dopolnila k 43. členu ustave, ki se glasi: Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti«.
  • Z vinom iz sušenega grozdja se je sladkal tudi sam papež Janez Pavel II. in se za darilo zahvalil s prijaznim pismom.
  • Toda publiki velja tudi pohvala - med koncertom ne odhaja in se glasbenikom vedno zahvali z aplavzom.
  • Doživeli smo lep večer in poslušalci so se z navdušenim aplavzom zahvalili nastopajočim za prijeten glasbeni užitek.
  • Na koncu srečanja sta se mu članici krožka zahvalili s šopkom in z vazico.
  • Po drugi in tretji so se dijaki s šopki zahvalili ravnateljici, pomočnici ravnateljice, tajnici, razrednikom zaključnih letnikov ter vsem, ki so pripomogli k temu, da je ples uspel.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Vsem gostom se je iskreno zahvalil za dolgoletno zvestobo in obljubil, da se bodo v vseh njegovih gostiščih še naprej trudili z novimi idejami in izzivi.
  • Najbrž bi res bilo prav, da bi stopila do soseda in se mu iskreno zahvalila.
  • Virida se mu je prisrčno zahvalila in le obžalovala, da ne bo mogla povrniti grofu te neprecenljive usluge.
  • Tina je bila naziva izjemno vesela in v kratkem nagovoru se je Mariborčanom zanj prisrčno zahvalila.
  • Policista sta se ji vljudno zahvalila in se poslovila; na okroglem pladnju sta poleg dveh nedotaknjenih piškotov samevali skodelici; ena je bila polna popolnoma mrzle kave.
  • Vojvoda Rudolf se mu je prijazno zahvalil in namestnik ga je očitno prištel med prve tedanje junake.
  • Ob tej priložnosti bi se rada še zahvalila občini Cerknica, ki nam je omogočila brezplačno uporaba predavalnice.
  • Danes po dvajsetih letih nastopanja, pa bi se radi zahvalili vsem, ki z njimi delijo veselje in jih spremljajo, vsem, ki so jim kakorkoli pomagali, da so njihova glasba in pesmi lahke za uho in seveda za ples.
  • Več zgledov ...
  • Želela sem se javno zahvaliti osebju doma starejših občanov za njihovo nesebično delo, potrpežljivost in požrtvovalnost, ki jo izkazujejo svojim varovancem (tudi moji mami).
  • V naslednjih dneh sem prejel toliko čestitk letalcev, prijateljev in znancev, da bi se rad javno zahvalil vsem.
  • Po smrti se je Davorjevim staršem prijazno pisno zahvalila za ponudbo, da bi prišla v Davorjevo sobo po kak spominek, ker je preveč pretresena in žalostna.
  • Slovenski predsednik se je včeraj francoskemu predsedniku Jacquesu Chiracu pisno zahvalil za osebno povabilo na petkov zagrebški sestanek.
  • Vesel sem bil, da sem rešil življenje človeku, ki se mi je tudi osebno zahvalil," se spominja.
  • Rad bi se vam osebno zahvalil za vse imenitne knjige, ki ste nam jih dali!
  • Ob tem se je posebej zahvalil prisotnim borcem za demokracijo iz trinajstih držav, med njimi tudi iz srbskega gibanja Otpor.
  • Rumsfeld se je med obiskom ameriških vojakov desete gorske divizije toplo zahvalil za njihovo delo v Afganistanu.
  • Saj veš, potem je dama hvaležna in se vitezu primerno zahvali.
  • Lahko se zgodi, da se vam bodo pozabili primerno zahvaliti.
  • Že v soboto je Sveti sedež obžaloval, ker v njej niso omenjene krščanske korenine, včeraj pa je na to v nedeljski molitvi ponovil tudi Papež Janez Pavel II., ki se je obenem zahvalil Poljski za zvesto obrambo le - teh.
  • Oba sta se zahvalila krvodajalcem za njihovo humano poslanstvo in se obenem zahvalila v imenu vseh tistih, ki so to pomoč potrebovali.
  • "Boj utegne biti dolg, vendar moč in vztrajnost zanj črpamo tudi iz solidarnosti in podpore," je med drugim zapisal ameriški predsednik ter se hkrati zahvalil za pripravljenost Slovenije, da pri tem sodeluje po svojih najboljših močeh.
  • Bovški župan se je vsem ponovno zahvalil za nesebična prizadevanja v tukajšnjih nesrečah.
  • Za konec pa naj se ponovno zahvalim občanki, ki mi je vrnila denarnico.
  • Čutil sem se hvaležnega in mislim, da sam pri sebi ne bi bil miren, če se ekipi ne bi nekako zahvalil.
  • »Po desetih letih dela sem začutila, da se moram svojemu občinstvu nekako zahvaliti.
 • kol-PRISLOV+GLAGOL
  • Za izvedbo prvih viteških iger na našem koncu smo bili deležni pohvalje nastopajočih, ki bi se jim še enkrat zahvalil za udeležbo.
  • John Barents je obiskal Dicka Morlowa v sosednji sobi, da bi se mu še enkrat zahvalil, da ga je potegnil iz vode.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Življenje je darilo, za katero se je treba zahvaliti
  • Za prisrčen zaključek lige in množico nagrad se je treba zahvaliti vodji lige Marti Freyer in Golf igrišču Arboretum.
  • Za to kvaliteto zbora se je tako kot dečkom potrebno zahvaliti tudi njihovemu umetniškemu vodji, Vladimiru Beglecovemu, ki vodi zbor že dvanajsto leto.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ob vsem dobrem, ki ga mačke na svoj čisto poseben način ponujajo ljudem, se jim pravzaprav sploh ne moremo ustrezno zahvaliti.
  • Ker se Statistični urad ne more zahvaliti sodelujočim neposredno in vsakomur posebej, mu Kmečki glas pri tem pomaga.
  • Nekaterim podjetjim bi se morali zahvaliti, da si prizadevajo, kolikor si, saj trg ni tako dobičkonosen in to vsekakor ni najboljša pot do dobička, še posebno pri zdravilih proti virusu HIV.
  • Sredi evharističnega leta so se ljudje v Pivki želeli še posebej zahvaliti bogu za vse darove, ki so jih bili deležni.
  • Hiša je zelo lepa in hotela sem se vam zahvaliti.
  • S koncertom sem se hotela zahvaliti tistim, ki so verjeli vame in v moje sanje.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Hčerka je po očetu podedovala ljubezen do knjig, ne pozabi pa se zahvaliti mami, ki je obema z bratom, tudi ko sta že odrasla in se odselila, pomagala pri gospodinjskih opravilih in varovanju vnukov.
  • Seveda so jim pri tem pomagali številni dobrotniki, ki se jim na jubilejni proslavi niso pozabili zahvaliti, ob glasbi in humorju pa so se veselili še dolgo v noč.
  • Seveda, ne pozabite se zahvaliti ljudem, ki so vam v življenju v pomoč.
  • zahvaliti se ob čem
  • zahvaliti se na čem
  ČAS
   
  • zahvaliti se na  [koncu
  • Letos so me na občnem zboru presenetili kmetje, člani Govedorejskega društva Dolomiti, ki bi se jim rada ob tej priložnosti zahvalila za prijazno pozornost.
  • Za dobro delo bi se rad ob tej priložnosti zahvalil vsem članom našega društva, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi prireditve, posebej pa še občini Ig, ki nas že vsa leta podpira in nam tudi finančno pomaga.
  • Naj se na koncu zahvalim tako našim gostom, ki so nam pomagali do uspehov v minulih letih, kot vsem vam, ki nam boste s svojim obiskom izkazali zaupanje v bodoče.
  • Ne glede na to, kakšen je bil potek in zaključek pogovora, se na koncu zahvalimo za pogovor in se vljudno poslovimo.
 • GLAGOL+Odv-da
  • Slovenskim in ljubljanskim sponzorjem se lahko zahvalimo, da so nam pomagali k povečanju proračuna, toda to še ni dovolj.
  • Ko si je površno ogledala svojo novo prestolnico in se Bogu zahvalila, da je dosegla svoj namen, je povabila spremljevalce na malo južino, prvikrat popolnoma na svojih tleh.
 • GLAGOL+Odv-ker
  • Če bi roža govorila, bi se mi gotovo zahvalila, ker sem jo ohranila pri življenju,« je povedala Genika.
  • Vsakič, ko je sklenila posel, se mu je zahvalila, ker jo je spodbudil, da je prišla vse do vrha.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Zanima me, kako se bo izteklo, je odgovorila, se mu še enkrat zahvalila in odšla.
  • Wallander se mu je zahvalil in odšel.
  • Prodajalka mu je ustregla in neznanec si jih je temeljito ogledal, nekaj tudi pomeril, vendar vse snel z vratu in vrnil, potem pa se je lepo zahvalil in poslovil.
  • Kaj sta hotela drugega, kot da sta se zahvalila in poslovila.
 • ne se moči dovolj zahvaliti
  • Vem, da je pralni stroj šel v prave roke, dobrim ljudem, ki so v stiski in ki se nam kar ne morejo dovolj zahvaliti," skromno pove Marija in doda, da je prav gotovo lepše dajati kot prejemati.
  • Nikoli se ti ne bom mogla dovolj zahvaliti za prijaznost do očeta in do mene.
  • Nikdar, resnično nikdar se ne bomo mogli dovolj zahvaliti vsem tem srčnim ljudem!
 • zahvaliti se v imenu koga
  • Slovenski kardinal, najvišji dostojanstvenik kanadske cerkve, je papeža pozdravil ob začetku praznovanja, na koncu pa se mu je tudi zahvalil v imenu vse Kanade in vseh katolikov.
  • Na koncu bi se v imenu obeh društev in v svojem imenu zahvalila vsem sponzorjem, ki so nam omogočili, da smo lahko strokovno ekskurzijo izpeljali.
  • Rad bi se Mirku zahvalil v imenu vseh tistih fantov, nekoliko starejše in mlajše generacije, da je prišel med nas.
 • zahvaliti se na  [ta, tak, primeren način
  • Ob dnevu Civilne zaščite so tudi letos podelili priznanja in se na ta način zahvalili reševalcem, organizatorjem in izvajalcem, ki so v preteklem obdobju sodelovali pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah ter pri drugih nalogah zaščite in reševanja.
  • »Moj namen je, da se na ta način zahvalim tistim svojim zvestim sodelavcem, ki so me stalno spremljali pri mojem delu.
  • »Če ne drugega, sem se na tak način zahvalila mojim Izolanom za vsa leta, ko so hodili kupovat k meni.
  • Tokrat se je on spomnil na našo stisko in se na tak način zahvalil za mojo pomoč pred mnogimi leti.
  • ' Pozneje se mi večina tistih, ki jim pomagam, na primeren način zahvali, so pa tudi taki, ki se enostavno naredijo, francoza '.
  • Vmes bomo naredili "premore", ko se bomo skušali vsake 3 mesece na primeren način zahvaliti sodelujočim.
 • zahvaliti se iz srca
  • Kljub vročini v prostoru sta koncert izpeljali uspešno, za kar smo se jima iz srca zahvalili.
  • »Najlepša hvala za te besede,« se je iz srca zahvalila Alida.
Na vrh
 
2 nekomu/nečemu nekaj pripisati
če se ČLOVEK zahvali drugemu ČLOVEKU, INSTITUCIJI, DOGODKU, SREČI itd., le-temu pripiše zasluge za rezultat, srečo ali uspeh
  • kdo se zahvali
  • kdo se zahvali komu/čemu
  • kdo se zahvali komu/čemu za koga/kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tvoji starši se lahko zahvalijo vsem silam, ki vplivajo na vedenje otrok.
  • Le spletu okoliščin se lahko vodstvo LG zahvali, da Split z nenehnim spreminjanjem moči svojega moštva ni ogrozil regularnosti tekmovanja.
  • Celjani so nato silovito pritisnili, gostje pa se lahko zahvalijo predvsem nespretnosti domačih napadalcev ter izvrstnim obrambah Hasiča, da niso prejeli gola.
  • Presenetljiva je tudi naslednja vzporednica: Ickes izvira iz newyorške dinastije demokratov, njegov oče je bil za časa Roosevelta notranji minister, njemu se Amerika lahko zahvali za New Deal.
  • Večina ljudi trdi, da se lahko za to zahvali podpori območnega prebivalstva in finančni pomoči razvejanih kriminalnih mrež, drugi, da ga »varujejo vile«.
  • Marsikateri srčni bolnik se mora zahvaliti le srečnemu naključju, da je s svojo boleznijo preživel naporno pot na goro, marsikateremu pa je preutrujeno in bolno srce obmirovalo.
  • Da je preživela, se Camilla lahko zahvali srečnemu naključju.
  • Lahko se zahvalite Bogu, da se je vse tako srečno končalo.
  • Več zgledov ...
  • Da je urejen in čist se lahko v veliki meri zahvali skrbni in potrpežljivi mami
  • Da, kar zadeva igralstvo, se za marsikaj lahko zahvalim mami in očetu.
  • Če se spomnim leta nazaj, smo se fantje tako dobro odrezali le v Badgesteinu, ugotavlja Ložan Janez Ožbolt, ki je po lanski klavrni sezoni znova kot prerojen in dodaja: Za vse se imamo zahvaliti novemu trenerju.
  • Za svoj dovršen trebušček se pevka lahko zahvali osebnemu trenerju Bobbyu Stormu, ki ji je zapovedal vsaj 500 trebušnjakov dnevno.
  • Vaterpolisti iz Vojvodine se za naslov v največji meri lahko zahvalijo izvrstnemu vratarju Aleksandru Šoštarju ter Aleksandru Šapiću, ki je Mladosti nasul kar pet zadetkov.
  • Za zamenjavo političnega programa se morajo socialisti v bistvu zahvaliti predsedniku Chiracu.
  • Za tolikšno odmevnost v New Yorku se ima Brooklynski muzej s Saatchijem in umetniki na čelu zahvaliti zlasti newyorškemu županu Rudolphu Giulianiju (sicer znanem po uspešnem boju proti zmanjšanju kriminala na newyorških ulicah), ki pa naj bi tokrat šel predaleč, saj je zaradi Ofilijeve slike zahteval prekinitev dotoka finačne podpore mesta Brooklynskemu muzeju, če omenjene slike nemudoma ne odstranijo.
  • Tudi za takšen uspeh se moram zahvaliti mnogim sodelavcem, ki so me spremljali noč in dan od četrtka, l. maja, do sobote, 3. maja, ko sem prikolesaril na cilj, kjer me je pričakalo veliko število prijateljev kolesarstva.
  • No, potem se lahko za ta božji dar zahvalite moji družini.
  • Povejte, kdo v vaši družini je tisti, ki se mu lahko zahvalite za ta dar?
  • Linux se ima za svoj uspeh zahvaliti predvsem licenci, ki določa, da ga lahko vsakdo po mili volji popravlja, spreminja, razširja in prodaja.
  • Mi se moramo za vse svoje uspehe zahvaliti prihodnosti in pameti.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V minulem letu je imelo svetovno gospodarstvo srečo, za kar se je treba zahvaliti Američanom.
  • Po njihovi oceni se je namreč treba zahvaliti zgolj sreči in spletu okoliščin, da smo se izognili embargu na izvoz slovenskega mesa.
  • Tudi dobremu sodelovanju med vaščani in vikendarji se je potrebno zahvaliti, da nekateri projekti uspejo, le včasih je želje in denar težko uskladiti.
  • Vse je v vodnikovih rokah in v konkretnem primeru se je potrebno zahvaliti Marijini trmi ...
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Krava simentalka, ki je stara 8 let in tehta okoli 600 kilogramov, se za svojo rodnost ne more zahvaliti kakšnim hormonom, saj jo po besedah Miserove veterinar povsem običajno osemeni kot vsako drugo kravo.
  • Toda nobeni izmed teh okolnosti se ne more zahvaliti, da svoje družine ne prehranjuje samo s fižolom in rižem.
  • Le sreči ali naključju se lahko zahvalimo, da doslej še niso povozili kakšnega pešca, zbili kolesarja ali se zaleteli v osebni avto.
  • Za večino se lahko zahvali tašči in tistemu, kar je zaslužil kot trgovec z umetninami.
  • Samo svoji materi se moram zahvaliti, da sem preživel,« je izjavil v pogovoru za nemški magazin Brigitte.
  • Skupini mladeničev se moram zahvaliti, da se je moja zadnja akcija tako neslavno končala.
 • GLAGOL+Odv-da
  • Prav gotovo se moramo pozornim carinikom zahvaliti, da v države ne pride toliko ponarejenih obeskov za avtomobilske ključe in podobne krame.
  • Le psu čuvaju se lahko zahvalita, da nista ostala brez štirikolesnikov, saj ju je neznanec poskušal odpeljati, a ga je pregnal lajež.
 •  [imeti, gre se zahvaliti komu/čemu
  • Že letos niso v vzdrževanje nasipov vložili niti tolarja in samo prijaznemu vremenu se imajo zahvaliti, da jim še ni prebilo nasipov, ki pomenijo temelj krajinskega parka.
  • Njihovim mislecem in znanstvenikom se imamo zahvaliti za mnoge pridobitve, ki jih uporabljamo tudi v današnjem času, pa kar pozabljamo...
  • Nazadnje sta oba soglašala, da se pri poljubljanju ne ujemata, in le Knedlini prisebnosti so se imele zahvaliti, da je Miča spet spodneslo na zadnjo plat z jermenom okrog gležnjev.
  • Plameni so ga hipoma zajeli in le škofovi prisebnosti se gre zahvaliti, da ni prišlo do tragičnega konca.
  • Samo prisebnosti strojevodje, ki je z zvočnimi signali opozarjal na nevarnost, se gre zahvaliti, da se ni zgodila kakšna nesreča, saj je takrat za vozila na cesti gorela zelena luč.
Na vrh
 
3 vljudno zavrniti, odkloniti
če se ČLOVEK zahvali drugemu ČLOVEKU ali ORGANIZACIJI za sodelovanje, uslugo ali darilo, ga vljudno zavrne ali prijazno odkloni
  • kdo/kaj se zahvali komu/čemu
  • kdo/kaj se zahvali za koga/kaj
  KDO/KAJ
   
  • Janičin oče se mi je za vabilo vljudno zahvalil, rekoč, da ima okrevanje svoje hčerke, vključno s pripravami na zimske olimpijske igre, podroben načrt in da nimajo prostih terminov za bivanje v Moravskih Toplicah.
  • Mama se ji je zahvalila in rekla, da je to zelo prijazno od nje, vendar se je za tisti dan že zmenila s skupino prijateljic, da gredo ven.
  • Vodstvo kluba se je namreč zahvalilo dosedanjemu trenerju Branku Lahu, ki z ekipo ni dosegel pričakovanih rezultatov, in za novo trenerko imenovalo Branko Topolovec.
  • Ve se, da se je oziroma se še bo šestim igralcem v teh dneh iztekla pogodba, in kot je znano že nekaj časa, se bodo trem zahvalili za sodelovanje.
  • S klubom je imel podpisano štiriletno pogodbo, a že po prvi sezoni in le 19 zmagah na 82 tekmah rednega dela lige NBA se mu je Jordan zahvalil za sodelovanje.
  • Dopis smo zelo resno obravnavali, podrobno pa so ga preučile tudi vse strokovne službe, vendar je bil zaključek tak, da se agenciji le vljudno zahvalimo za povabilo, je povedal slatinski župan mag. Branko Kidrič.
  • »Ker so me izvolili občani, ne želim biti seznanjen z ničimer, česar jim ne bi smel tudi povedati,« se je dr. Zagožen v omenjenem obvestilu zahvalil za povabilo.
  • Ostanete rahlo vzvišeni in hladnokrvni ter se vljudno zahvalite za darilo.
  • Več zgledov ...
  • Po prepričanju aktualnega direktorja Komunale Pavla Jarca, čigar debelo kožo ob vseh poskusih "rezanja" številni občudujejo, nasprotniki pa postajajo vse bolj živčni, je med temi tudi užaljena bivša tajnica KS Mirna Justina Pančur, ker so se ji na svetu KS Mirna, ko mu je še predsedoval Jarc, z glasovi svetnikov 10:2 zahvalili za dolgoletno uspešno delo, da bi prihranili nekaj denarja …
  • Kakorkoli že, če na naši poti v EU in Nato ne smemo ne šepetati in ne podvomiti o dogajanju okrog nas, kaj šele da bi ga resno analizirali in kritizirali, bo najbolje, če se našim politikom zahvalimo za njihovo skrb in jim zaželimo srečno pot v obljubljeni svet, brez nas.
  • Trenutno razpeti med dvomi, ali še naprej zaupati v zadnje aktivne predstavnike zlate generacije ali pa se jim zahvaliti za usluge in vodilne vloge prepustiti mlajšim igralcem.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Če bi se potrudila in se ji primerno zahvalila, bi se izognila vsemu temu razburjenju in ne bi prizadela njenih občutkov.
  • Namesto, da bi se ta vljudno zahvalila - takšno ravnanje vsaj predpisuje bonton - je čisto znorela in jo začela obtoževati, da se iz nje norčuje.
  • Res mi je več vplivnih ljudi (župan, direktorji bank, ministri) ponudilo, da me formalno imenujejo za svetovalca, tako da bi dobival apanažo, vendar sem se jim za to najlepše zahvalil.
 • GLAGOL+Odv-saj
  • Sedaj, ko je podjetje vsaj delno že uveljavljeno, pa se takšnim ponudbam samo lepo zahvalimo, saj verjamemo, da podjetje še zdaleč ni doseglo svojega vrhunca.
  • "Helge" so se le skopo zahvalile, saj se jim je mudilo naprej, da bi ujele še popoldanskih 18 lukenj.
Na vrh