WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zahtevati glagol
1 izraziti zahtevo; terjati
Na vrh
 
1.1 o ukrepih, ravnanju
če ČLOVEK ali USTANOVA zahteva od ČLOVEKA ali DRŽAVNEGA ORGANA, da sprejme UKREP, izpolni OBVEZNOST ali izplača DENAR, izrazi odločno zahtevo, da to stori, navadno na pravni osnovi in v pisni obliki
  • kdo zahteva kaj
  • kdo zahteva kaj od koga
  • kdo zahteva koga
  • kdo zahteva, da
  • kdo zahteva, naj
  KDO/KAJ
   
  • Vedno bolj glasni nasprotniki so tudi nemški parlamentarci, ki v večini od svoje vlade zahtevajo odločen ne.
  • Ker ni javnopravna oseba, v zaščito svojih interesov ne more od države zahtevati meddržavnega sporazuma.
  • Za uresničevanje enakopravnosti moških in žensk deluje tudi komisija za enake možnosti, ki lahko od delodajalca zahteva učinkovite ukrepe za uveljavitev enakopravnosti med spoloma na delovnem mestu.
  • Največ, kar si lahko privoščimo, je da od sodišča zahtevamo čimprejšnjo uresničitev izvršbe.
  • To je tako, kot da bi človeka ugrabilo neko zlobno bitje in nato zahtevalo zanj odkupnino.
  • Avtomobil je povsem uničen, zato je na sodišču zahtevala odškodnino.
  • Vodstvo igralnice je njegovo opremo postavilo pred vrata, zdaj pa od njega zahteva pisno pojasnilo.
  • Po katastrofalnem porazu leta 1996 sta se javno oblikovali dve frakciji, ki sta zahtevali odstop vodstva.
  • Več zgledov ...
  • Ugrabitelji so za izpustitev talcev zahtevali zagotovila za obnovo infrastrukture na območju in za njegov hitrejši razvoj.
  • Gre za posvetovalni referendum, ki ga zahtevajo sindikati.
  • Danes je bil v državnem zboru dan splošnih razprav o zakonih, ki jih je zahtevala opozicija.
  • Vsak naj bi pogodbo dobil na vpogled, da si jo temeljito prebere, vendar nekateri delodajalci zahtevajo kar takojšen podpis.
  • kdo zahteva kaj v čem
  • kdo zahteva kaj na čem
  LOKACIJA
   
  • Prvič smo se javno soočili s tem pojmom v letošnji razpravi o korupciji in klientelizmu, ki jo je v parlamentu zahtevala opozicija.
  • Odvetniki sklada nameravajo v tožbi zahtevati 30 odstotkov dohodka od prodaje nedovoljenih spominkov.
  • Kot zahtevajo v peticiji, naj vlada, parlament in poslanske skupine zagotovijo normalno delo parlamentarnih odborov brez protestnih odhodov.
  • V pismu zahtevajo, da vse države dobijo pravico do odločanja o tako pomembni zadevi, kakor je ustava.
  • Mož je seveda vse zanikal in gospa Li se je odločila, da bo na sodišču zahtevala razvezo pod svojimi pogoji.
  • Laški svetniki so na zadnji seji zahtevali, da se ta točka v celoti umakne z dnevnega reda.
  • Diplomati pravijo, da sta udeležbo Francije ali Irske na sestanku zahtevala tako Arafat kot Mubarak, vendar ju je Clinton gladko zavrnil.
  • Dopolnitev posebne revizije, na podlagi katere so proti nekdanji upravi Uniona vložili odškodninske tožbe, so na julijski skupščini zahtevali predstavniki Pivovarne Laško.
  • Več zgledov ...
  • Nič ga ni prizadelo, ker je novi paragvajski podpredsednik Julijo Cesar Franco na tiskovni konferenci zahteval sodni postopek proti njemu zaradi kršitev človekovih pravic, ki jih je njegov režim zagrešil v 35 letih njegove vladavine.
  • Zdaj samo čakamo, kdaj se bodo novinarji katere izmed medijskih hiš organizirali in na demonstracijah zahtevali zamenjavo vlade.
  • Koalicija Skupaj je bila krhka, brez koncepta za dolgotrajnejši obstanek in brez iskrene želje, da bi se do konca borila za tisto, kar je zahtevala na beograjskih ulicah.
  • Račun je knjigovodska listina, s katero lahko kupec izkaže, da je plačal blago ali storitev, in na njegovi podlagi zahteva reklamacijo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Po enem letu od pravnomočnosti arbitražne odločbe se ne more več zahtevati njena razveljavitev.
  • Po mnenju desetine vprašanih pa rimskokatoliška cerkev gozdov v TNP ne bi smela zahtevati.
  • Predvsem pa mora imeti profesionalen odnos do ljudi in ne sme od novinarjev zahtevati ničesar.
  • Za vse odgovorne položaje se že zahteva certifikat o znanju tujega jezika, nujno bi ga moralo zahtevati tudi za znanje materinščine!
  • Prednostno pravico iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj v prijavi izrecno zahtevati.
  • Drnovšek je že prejšnji teden v svojih javnih nastopih zagotovil, da ne namerava še enkrat zahtevati zaupnice.
  • Tudi hiš, v katerih so sedaj javne ustanove, cerkev ne namerava zahtevati nazaj, če bi s tem imela samo stroške.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V nobenem primeru pa nismo upravičeni zahtevati razlike za nazaj dlje kot do datuma, ko je bil plačan prispevek.
  • Kaže, da je tudi sodna praksa menila, da za izgubo spočetega, toda nerojenega otroka ni mogoče zahtevati odškodnine.
  • Izvirnike spisov, dokumentov in drugih gradiv je mogoče zahtevati le v primerih, ko bi bile kopije nezadostne.
  • Pri prostovoljni pridobitvi državljanstva je edini trenutek, ko je mogoče zahtevati odpoved prvotnemu državljanstvu, trenutek, ko prosilec prosi za drugo državljanstvo.
  • V tej metodi vidijo dokaz, da aborigini niso upravičeni zahtevati priznanja za svojo tesno povezanost z naravo
 • PRISLOV+GLAGOL
  • 7. člen Kodeksa novinarske etike je jasen, saj izrecno zahteva, da se morajo propagandna sporočila in oglasi po obliki, vsebini in pristopu nedvoumno in prepoznavno ločiti od običajnih novinarskih sporočil, čemur se pridružuje tudi 25. člen zakona o javnih glasilih.
  • Pravilnik izrecno ne zahteva, da mora biti slovenščina slovnično pravilna.
  • Tako vaščani odločno zahtevajo, naj se pogosteje opravljajo kontrole hitrosti vožnje, predvsem ob prometnih konicah.
  • Prav zato zahodnoevropske države odločno zahtevajo zaprtje vseh jedrskih elektrarn, zgrajenih po stari sovjetski tehnologiji.
  • Prav ti so dolge mesece demonstrirali po ulicah in glasno zahtevali njegov odstop.
  • Medtem se je v javnosti vse bolj dvigala nestrpnost in tudi vlada je vse glasneje zahtevala rezultat.
  • Po njegovem mnenju ne bi bilo treba sprejeti tako imenovanega zakona proti mafiji, ki ga vztrajno zahteva več ministrov nove vlade.
  • Rusija je od Riada vztrajno zahtevala, naj ji izroči terorista.
  • Več zgledov ...
  • Sicer pa imajo volivci do konca tega tedna še čas, da ustno ali pisno zahtevajo popravek volilnega imenika.
  • Ob albanskem državnem prazniku, 28. novembru, leta 1968 so kosovski Albanci po večjih krajih prvič javno zahtevali neodvisnost za svoje kraje.
  • Mednarodne humanitarne organizacije in številni politiki so zaman zahtevali zaustavitev bombardiranja.
 • imeti pravico zahtevati kaj
  • Sklep predlagajo podpisniki interpelacije, ki pa imajo pravico zahtevati tudi glasovanje o nezaupnici interpelirancu.
  • Vsak solastnik ima pravico zahtevati, da se njegov solastniški delež, ki ga ima na skupnih prostorih stanovanjske hiše, spremeni v etažno lastnino, če je to glede na njegov solastniški delež, razporeditev, funkcionalno zasnovo, tehnično izvedljivost in dostopnost mogoče.
 • prek sodišča zahtevati kaj
  • Toda major Hewitt je prepričan, da so pisma njegova, zato jih je prek sodiščazahteval nazaj.
  • Zato je prek sodišča zahtevala, da se ji blaznež ne doma ne v tujini ne sme približati na več kot kilometer.
 • po  [pravni, sodni, diplomatski poti zahtevati kaj
  • Na področju pop glasbe je bilo nekaj odmevnih primerov, ko je avtor po sodni poti zahteval bodisi varstvo svoje pesmi ali celo naslova skladbe.
  • Jugoslovanske oblasti bi lahko le po diplomatski poti zahtevale, da se njegova zaporna kazen do konca izvrši v Sloveniji.
 • kdo zahteva kaj na vpogled
  • Pomembno je, da kupec zahteva na vpogled gradbeno dovoljenje, last nepremičnine pa vpišejo v katastrske spise.
  • Kmetje zato zahtevajo na vpogled sistem, po katerem bo država delila kvote posameznim proizvajalcem, vztrajajo pa tudi pri tem, da jih slovenski pogajalci sproti seznanjajo o vsem, kar bodo v Bruslju podpisovali.
 • zahtevati kaj na  [vseh, teh, različnih, določenih področjih / zahtevati kaj na  [tem področju
  • Vedno več in več znanja se zahteva na vseh področjih in za povprečnost ni prostora.
  • Pridružene članice so od začetka pogajanj na različnih področjih zahtevale več kot 500 prehodnih obdobij.
  • In Avstrija bi se morala zgledovati po boljših od sebe, ker Evropska unija na tem področju zahteva najstrožje kriterije.
  • Zdravniki so na začetku 19. stoletja zahtevali na tem področju več strogosti in več sistematičnosti.
 • zahtevati kaj (v zameno) za kaj
  • Skrajneži so v zameno za njuno izpustitev zahtevali, da ZDA izpustijo zaprte Iračane.
  • Ugrabljena je hčerka kitajskega konzula v Združenih državah, ugrabitelj pa za njeno izpustitev zahteva petdeset milijonov dolarjev odkupnine.
  • Nekateri menijo, da se je rusko vodstvo že sprijaznilo z razširitvijo Severnoatlantske zveze, da pa bo v zameno zahtevalo čim več.
  • In kakšen naj bi bil znesek, ki so ga Italijani zahteval v zameno za sliko iz Trsta ?
  • Kaj pa bo Putin zahteval v zameno za dopuščanje ameriškega napada na Bagdad, bomo še videli.
 •  [protestirati, pritožiti se, zagroziti, pričakovati, stavkati in zahtevati kaj
  • Srebreniške ženske še po desetih letih od največjega zločina po drugi svetovni vojni protestirajo in zahtevajo zadoščenje.
  • Takoj po vrnitvi sem se pri omenjeni agenciji pisno pritožil in zahteval vračilo polovice plačanega zneska.
Na vrh
1.2 pričakovati
če ČLOVEK zahteva KAJ od drugega ČLOVEKA, to od njega pričakuje, ne da bi mu dopuščal možnost ugovora
  • kdo zahteva kaj
  • kdo zahteva kaj od koga
  • kdo zahteva, da
  • kdo zahteva, naj
  • kdo zahteva kaj za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Toda mlajše generacije zahtevajo spravo in hočejo, da jih očetje prenehajo obsedati s svojimi grehi.
  • Učitelji ne morejo ob koncu šolskega leta zahtevati eno knjigo in septembra drugo.
  • "To sicer po pretečenem malem maratonu v Sežani bi težko sam od sebe zahteval več« je v cilju pripovedoval Boštjan Hrovat iz Begunj /.../.
  • Povsem nizkotno in nemoralno je od mladega pisca in urednika zahtevati povračilo za njun pozitivni namen in javni poziv širši skupnosti, naj prepreči nadaljnje propadanje.
  • Toda kako lahko nekdo na osnovi subjektivnega prepričanja terja zase avtoriteto? Očitno je, da tega ne more. Lahko izpove svoje najgloblje prepričanje, ne more pa zahtevati, da je njegovo prepričanje resnično.
  • Med njimi je Til Kimber, ki vztrajno zahteva, naj odpusti njegovemu bratu.
  • zahteval preveč, z leti močno spremenil. Zdaj ne misli več, da morajo njegovi dijaki znati matematiko vsaj
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Od deklic odločno zahtevajo, da se naučijo samoobrambe.
  • Simon zadnje čase zelo odločno zahteva svojo pravico domov hoditi peš, ne z vozičkom.
  • Dvorana je seveda najprej otrpnila, nato pa začela glasno zahtevati zmago svojega moštva.
  • Navijači so že med to tekmo glasno zahtevali njegov odhod.
  • Od vhodnih vrat do kopalnice bodo za njim ostajale gore umazanega perila, hkrati pa bo čez ramo glasno zahteval večerjo.
  • Da greš v nabito polno lekarno in glasno zahtevaš kondome.
  • Domača javnost namreč brezpogojno zahteva zlato kolajno.
  • Sicer brezpogojno zahteva akcijo, kadar pa igralci zaidejo v težave ali jih kritizirajo, jih vzame v bran.
  • Več zgledov ...
  • VPR Pa veste, da smo Slovenci čuden narod večina govori dva ali več tujih jezikov, od tujcev, ki živijo pri nas, pa brezpogojno zahtevamo, da govorijo slovensko?
 • zahtevati kaj v zameno za kaj
  • Na pomoč ti bo priskočil dober prijatelj, ki pa bo v zameno zahteval manjšo uslugo.
  • Ljudem dajete veliko ljubezni in topline, toda v zameno zahtevate dokaze spoštovanja in občudovanja.
 • s  [puško, pištolo v roki zahtevati kaj / z  [iglo, nožem v roki zahtevati kaj
  • Fant mu je ustregel, takrat pa ga je neznanec udaril v trebuh in ramo in z nožem v roki zahteval denar.
  • Stopil je do blagajne in od uslužbenke s pištolo v rokah zahteval denar.
Na vrh
1.3 o organizmu, telesu
če ČLOVEŠKI ORGANIZEM ali DEL TELESA zahteva POZORNOST ali HRANO, pomeni, da jo zelo potrebuje in mu je njegov lastnik ne bi smel odreči
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Ne smemo pa pozabiti niti naših zadnjic, ki so vztrajno zahtevale več pozornosti.
  • Ob devetih zvečer je končno popustila pritiskom želodca, ki je glasno zahteval hrano.
  • Po drugi strani pa procesi prebave v predželodcih brezpogojno zahtevajo določeno količino strukturne vlaknine.
  • Zlasti se mu je z veseljem predal sedaj, ko je vedel, da so pri hiši nova usteca, ki glasno zahtevajo svoje.
Na vrh
2 o življenju, poškodbah
z izpraznjenim pomenom
NARAVNA ali PROMETNA NESREČA zahteva ŽIVLJENJE ali POŠKODBO ČLOVEKA, če ta v njej umre ali se poškoduje
  • kaj zahteva kaj
  KDO/KAJ
   
  • Eksplozija ni zahtevala žrtev, povzročila pa je precejšnjo gmotno škodo.
  • Telesna vadba je torej zdravilo, ki ne stane veliko, nima stranskih učinkov in ne zahteva prehudih žrtev.
  • Tornado je ruval drevesa, dvigal strehe in prevračal avtomobile, na srečo pa ni zahteval smrtnih žrtev. Na Švedskem, na primer, so si zastavili celo cilj, da prometne nesreče ne bi več zahtevale smrtnih žrtev in hudih telesnih poškodb.
 •  [potres, požar, plaz je po  [zadnjih, najnovejših, sedanjih podatkih zahteval x  [življenj, žrtev /   [nesreča, eksplozija je po  [zadnjih, najnovejših, sedanjih podatkih zahtevala x  [življenj, žrtev
  • Poplave na indonezijskem otoku Java so po zadnjih podatkih zahtevale najmanj 100 življenj.
  • Vodstvo žandarmerije za zračni transport je sporočilo, da je torkova nesreča concorda po sedanjih podatkih zahtevala 113 in ne 114 smrtnih žrtev.
  • Silovita eksplozija, ki je v petek zvečer odjeknila v Mahačkali, glavnem mestu ruske islamske republike Dagestan, je po najnovejših podatkih zahtevala 17 življenj.
 • kaj zahteva  [žrtve, življenja na obeh straneh
  • To je, vsaj uradno, eden od glavnih razlogov za upor Albancev, ki traja že več kot pet mesecev ter je na obeh straneh zahteval na stotine žrtev in ranjenih.
  • Spor, ki je izbruhnil maja 1998, je zahteval na obeh straneh več kot 100.000 smrtnih žrtev in pognal v beg 1,3 milijona ljudi.
  • To je, vsaj uradno, eden od glavnih razlogov za upor Albancev, ki traja že več kot pet mesecev ter je na obeh straneh zahteval na stotine žrtev in ranjenih.
  • Ti so v zadnjih osmih mesecih na obeh straneh zahtevali skoraj 2000 življenj, razseljenih je na stotisoče ljudi, veliko hiš je požganih.
Na vrh
 
3 izkazovati nujnost
v 3. osebi
izbrani PRISTOP, DEJAVNOST ali OKOLIŠČINE zahtevajo določen ČAS, VLOŽEK ali KAKOVOST, če se izkaže, da so slednji nujni za dosego nekega CILJA
  • kaj zahteva kaj
  • kaj zahteva kaj od koga
  KDO/KAJ
   
  • Pisanje ustave zahteva visoko strokovnost, veliko znanja, pa tudi veliko izkušenj v zvezi s poslovanjem državnih institucij.
  • Velike trgovske verige zahtevajo močne ponudnike, ki lahko zagotovijo stalno dobavo, kakovost in ceno.
  • Izkušnje iz karateja in jadranja mi govorijo, da šport na visoki ravni zahteva celega človeka.
  • V resoluciji o menedžmentu univerze so zapisali, da vedno večja internacionalizacija na vseh ravneh zahteva visoko raven primerljivosti akademskih ustanov.
  • Opustošenje brez primere zahteva globalen odgovor, kot ga še ni bilo, da bi tako pomagali vladam posameznih držav, da se spoprimejo /.../.
  • Le bati se gibljejo premočrtno ali po domače naravnost. Celotno razumevanje navora zahteva razumevanje kompleksnega sistema motor - sklopka - menjalnik - diferencial (i) - kolesa.
  • Transport kuriva iz notranjosti je zahteval dodatne stroške in organizacijo, rušiti pa se je začelo tudi naravno ravnotežje /.../.
  • A pred nami je še štirinajst dni zmešnjave, ki bo zahtevala od državljanov nadpovprečno bistrovidnost.
  • Več zgledov ...
  • Študij na višji in visoki ravni zahteva tudi ustrezno knjižnico in študijski prostor.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Sama pravi: "Slečem se le, če scenarij to brezpogojno zahteva.
  • Akademska solidarnost brezpogojno zahteva, da vsakemu, ki bi se želel naučiti našega znanja, svoje znanje tudi v praksi pokažemo.
 • kaj zaradi  [različnih, več, številnih razlogov zahteva kaj
  • Glede na to, da je pornografija pojav, ki zaradi različnih razlogov zahteva povišano občutljivost javnosti, bo morda dobrodošlo dodatno pojasnilo in problematizacija teme.
  • Hkrati je to specifično območje, ki zaradi številnih razlogov zahteva globalno sodelovanje oblastnih, političnih in gospodarskih dejavnikov v vseh treh občinah ter usklajevanje na različnih področjih.
Na vrh