WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
zagotoviti glagol
1 priskrbeti; omogočiti
če ČLOVEK, USTANOVA ali DRŽAVA SEBI, drugemu ČLOVEKU ali USTANOVI z nekim RAVNANJEM zagotovi neko STANJE, DOBRINO ali USLUGO, naredi, da ga je ta deležen
  • kdo/kaj zagotovi kaj
  • kdo/kaj zagotovi komu kaj
  • kdo/kaj zagotovi, da
  • kdo si zagotovi kaj
  • kdo zagotovi komu, da
  • kdo zagotovi kaj v čem
  • kdo si zagotovi kaj v čem
  • kdo zagotovi kaj po čem
  • kdo si zagotovi kaj po čem
  • kdo zagotovi kaj na čem
  • kdo si zagotovi kaj na čem
  • kdo zagotovi kaj pri čem
  • kdo si zagotovi kaj pri čem
  • kdo zagotovi kaj za koga
  KDO/KAJ
   
  • Če delodajalec zagotovi parkirni prostor, se ta ne šteje za boniteto, če je zagotovljen vsem zaposlenim, in če delodajalec ne plačuje najemnine za parkirišče, kar je bržčas nedoslednost v zakonskem predlogu.
  • Manjkajo namreč ukrepi, ki bi zagotovili dolgoročno varnost pred poplavami, brez katerih se bodo ponavljale stare zgodbe, da bo nova povodenj uničila to, kar je bilo pokrpano od zadnje.
  • Uradno naj bi se to zgodilo zato, ker bi bilo treba zakone še dopolniti, neuradno pa, ker si vlada ni zagotovila potrebne podpore 81 od 120 poslancev, kolikor jih je v makedonskem parlamentu.
  • Čeprav vztraja pri političnem angažmaju in pozivanju k tradiciji, ki sta zagotovila uspeh njegovemu očetu Feli Kutiju in afrobeatu, je Femi tudi originalen.
  • To so pogoji, ki ne zagotovijo, da bo neka knjiga uspešnica, ampak če niso izpolnjeni, pa knjiga zanesljivo nima velikih možnosti za uspeh.
  • Nisem namreč prepričan, da bi bilo glede tega vprašanja možno v parlamentu zagotoviti politični konsenz.
  • Prostor za varno hišo morajo po zakonu zagotoviti občine.
  • Na slovesnosti je bil tudi predstavnik podjetja Elan Bike Robert Okorn, ki je kolesa zagotovil po znižani ceni, za dobrodelno dejanje pa se je klubu zahvalil tudi medvoški župan Stanislav Žagar.
  • Več zgledov ...
  • Pri Simobilu so ugotovili, da je treba na tem območju zagotoviti boljšo pokritost, zato so se z domačinom Bojanom Novakom dogovorili o najemu zemljišča v bližini hiše njegove družine.
  • Prav tako je treba pri gradnji zagotoviti višjo kakovost, kar se da doseči z vključitvijo kakovostnega in strokovno usposobljenega inženiringa.
  • V ZD Bežigrad so za otroke zagotovili ločene vhode, prej so imeli namreč le enega, in sanitarije, uredili so tudi izolacijsko sobo.
  • kdo zagotovi kaj s čim
  • kdo si zagotovi kaj s čim
  • kdo zagotovi s čim, da
  • kdo zagotovi kaj na kaj
  • kdo si zagotovi kaj na kaj
  • kdo zagotovi kaj po čem
  • kdo si zagotovi kaj po čem
  • kdo zagotovi kaj prek/preko česa
  • kdo si zagotovi kaj prek/preko česa
  NAČIN
   
  • Oprah si je z novo pogodbo zagotovila snemanje svoje oddaje vsaj še do leta 2011.
  • Direktorji holdinga in hidroelektrarn so že pred slabim mesecem dni ugotovili, da bo mogoče na najbolj učinkovit način zagotoviti sodelovanje vseh, če se za gradnjo elektrarn na spodnji Savi ustanovi hčerinsko podjetje.
  • Tudi v zadnjem uvodniku strokovne revije Isis ste bili ostri v ocenjevanju politika, nekdaj zdravnika, ki je po vašem mnenju v težnji, da bi po najkrajši poti zagotovil sprejetje sprememb zakona o zdravniški službi, vso lepoto zdravniškega poklica zbanaliziral v javno službo za državljane.
  • Računsko sodišče je med drugim priporočilo, naj Sklad poskuša preko pristojnega ministrstva zagotoviti izterjavo prispevkov za pokrivanje obveznosti JEK do Sklada in s tem izvajanje zakona.
  • kdo zagotovi kaj v čem
  • kdo si zagotovi kaj v čem
  • kdo zagotovi kaj med čim
  • kdo si zagotovi kaj med čim
  • kdo zagotovi kaj do česa
  ČAS
   
  • Druga vrtina na Vinkovem Vrhu bo v prihodnosti zagotovila dovolj pitne vode za potrebe večjega dela prebivalcev Občine Žužemberk, kjer še okrog 20 odstotkov prebivalcev ni priključenih na vodovodno omrežje.
  • S posevki, ki si sledijo na 14 dni, lahko čebelam zagotovimo v daljšem časovnem obdobju dovolj cvetnega prahu.
  • Investitor naj bi med drugim odpravil vse morebitne poškodbe na objektih, nastale zaradi predvidenih posegov, moteča dela naj ne bi izvajali pred sedmo uro zjutraj in po dvajseti uri zvečer, investitor pa naj bi med gradnjo zagotovil čimmanj moteno oskrbo z vodo.
  • Obe državi podpisnici sta se zavezali, da bosta uresničevanje sporazuma popolnoma zagotovili do konca tega leta.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Lastniki in oskrbniki konj morajo poskrbeti za pravilno nego in oskrbo konj, za pravilno vhlevljanje živali in nenazadnje morajo konjem zagotoviti minimalne etološke standarde.
  • Vsem odjemalcem želimo zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo, vendar smo pogosto, zaradi izjemnih razmer, nemočni.
  • Vlada si bo prizadevala predvsem zagotoviti javni red in mir, poskrbela bo za neovirano delo zasebnih radijskih postaj, obljublja privatizacijo težke industrije ter sprostitev gospodarskih zakonov.
  • Direktor in eden izmed solastnikov centra Janez Tivadar je prepričan, da je zeliščarstvo dejavnost, ki lahko zagotovi nadaljnji obstoj kmetijstva na Goričkem kot čezmejnem krajinskem parku.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Na kopališčih je treba zagotoviti dovolj stranišč in prh, vse odpadne vode (ne le iz sanitarij) je treba zbirati v neprepustnih greznicah, vsebino pa odvažati na čistilne naprave, ne pa na njive.
  • V primeru slepih in slabovidnih je mogoče zagotoviti tajnost glasovanja s pomočjo posebnih glasovnic.
  • Poleg tega si je treba zagotoviti primerno obleko in obutev, temeljito pripraviti kolo, kupiti rezervne dele, šotor, spalno vrečo.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK
  • Prevoz živali je dolžna zagotoviti občina in ne društvo, čeprav smo tako 'neumni', da to počnemo brezplačno na svoje stroške.
  • Aktualno vodstvo preprosto ni sposobno zagotoviti resnega in strokovnega dela na tem področju, njihov skrajni domet pa je zgolj pobijanje medvedov.
  • Na občini so sklenili, da bodo skupaj z območnim združenjem Rdečega križa za nekaj več kot deset ljudi, ki si predvsem zaradi svojega načina življenja (najbolj naj bi bil kriv alkoholizem) niso zmožni zagotoviti redne prehrane, kmalu uredili prvo razdelilnico hrane v Kočevju.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Podjetju tako ne bi bilo treba izplačati odpravnin, ljudem pa bi tudi vnaprej zagotovili delo.
  • Po njegovem mnenju je notranje lastništvo oblika obvladovanja podjetij, ki se lahko v nekaterih dejavnostih in pogojih izkaže za uspešno in hkrati zagotovi, da bodo podjetja ostala v domači lasti.
  • Kljub tako majhni vsoti pa bomo še letos zagotovili 250 novih ležišč, je pojasnil dr. Medveš.
 • z namenom zagotoviti
  • Zakon je bil sprejet z namenom zagotoviti strokovno vodenje posameznih služb.
  • Zaradi navedenih načel in tudi zaradi nepravilnosti, ki jih ugotavljamo ob nadzorih, od izvajalcev zdravstvenega varstva zahtevamo dosledno upoštevanje predpisov s tega področja in pogodbenih določil, vse z namenom zagotoviti zavarovanim osebam čim višjo raven zdravstvenega varstva v okviru razpoložljivih sredstev.
 • zagotoviti v celoti
  • V naslednjem letu pa bodo v celoti zagotovili, da bodo meteorne vode odtekale v Krko in ne v mestno čistilno napravo.
  • Bila je celo članica neodvisne skupine poslovnežev, ki so premieru Tonyju Blairu svetovali sprejem zakona, ki bi v celoti zagotovil neodvisnost britanske centralne banke.
 • zagotoviti kaj v okviru česa
  • Zelo kompleksno komunalno opremo bi morala občina zagotoviti v okviru pogodbe z Darsom, sanacijo zemljišč pa bi moral po pogodbi opraviti prodajalec oziroma SCT.
  • Da ne omenjam drugih posebnosti organizacije dela v pediatričnih ambulantah, ki jih ni mogoče zagotoviti v okviru splošnega zdravstvenega varstva.
 • zagotoviti na ta način / zagotoviti si na ta način
  • Strateško gledano bi na ta način zagotovili višjo stopnjo energetske neodvisnosti.
  • Govoril bo kot dež in si na ta način zagotovil, da ne bo kaznovan.
 • zagotoviti kaj v primeru, ko / zagotoviti kaj v primeru česa / zagotoviti kaj v tem primeru
  • Nadomestno vozilo se zagotovi v primeru, ko je bila kraja vozila prijavljena policiji.
  • V okviru razprav se je odprlo tudi več pomembnih vprašanj, še posebno o tem, kaj je potrebno zagotoviti v primeru vojaškega posega zoper Afganistan, da bo v skladu z mednarodnim pravom.
  • Vendar bomo morali v tem primeru zagotoviti avtobusni prevoz za oddelka petih razredov, ki jih bodo vozili v šolo na Primskovem, dokler ne bomo na matični šoli uredili še dveh dodatnih učilnic.
 • zagotoviti kaj v  [večji, največji meri
  • Pravdni postopek naj bi bil tisti, ki naj bi to pravico zagotovil v večji meri.
  • "Pri tem so nujne spodbude, ki jih lahko v največji meri zagotovijo organi oblasti s pomočjo ustrezne davčne politike," pravi direktor Javnega podjetja Komunala Marjan Kelvišar.
 • zagotoviti kaj po potrebi
  • Prizadetim v potresu bodo po potrebi zagotovili tudi hrano iz šolske kuhinje v Bovcu.
  • Skupnost po potrebi zagotovi ustrezno tehnično pomoč.
 • zagotoviti kaj v vsakem trenutku / zagotoviti kaj v tem trenutku
  • Stroške za zagotavljanje sistemskih storitev odjemalci električne energije plačujejo, da jim Eles lahko v vsakem trenutku zagotovi kvalitetno električno energijo, ne glede na morebitne nepričakovane dogodke v omrežju.
  • Direktor Robert Muha zagotavlja, da lahko podjetje v tem trenutku zagotovi 25 do 30 parkirnih mest za tovorna vozila, ki prevažajo nevarne snovi.
 • zagotoviti kaj s pomočjo česa / zagotoviti si kaj s pomočjo česa
  • Vsem pa je skupno to, da za delovanje potrebujejo hitre prenose podatkov, ki jih lahko zagotovimo s pomočjo ADSL-a.
  • Španija si je tudi s papeževo pomočjo zagotovila, da je bil »tujcem« in njihovim ladjam prihod v Novi svet prepovedan in kaznovan s smrtjo.
 • zagotoviti kaj poleg česa
  • Država bi jim morala zagotoviti poleg zdravniške oskrbe tudi socialno varnost ob morebitni brezposelnosti.
  • Šola vam bo poleg osnovne izobrazbe zagotovila pozitivno razmišljanje in vas pravočasno pripravila na trdo profesionalno življenje.
 • zagotoviti kaj brez težav
  • Predsednik uprave Janko Velkavrh je na to odgovoril, da bi v enem letu brez težav zagotovili potrebno število kompletov.
  • Toliko policistov, kolikor so jih uporabili za blokado Knina, bi brez večjih težav zagotovilo red in mir tudi, če bi pravaši imeli zborovanje.
Na vrh
 
1.1 o predmetih in okoliščinah
če PREDMET ali OKOLIŠČINA zagotovi KAJ, to s svojim obstojem oziroma značilnostmi omogoči
  • kaj zagotovi kaj
  • kaj zagotovi komu kaj
  • kaj zagotovi, da
  KDO/KAJ
   
  • Z dodatnim akumulatorjem in varčnim procesorjem bo prenosnik zagotovil do 10 ur samostojnega delovanja, stal pa bo predvidoma od 1800 do 2000 dolarjev.
  • Ljudje so s Krasa in iz Bele Krajine pobegnili za kruhom v tujino, saj jim ga izčrpana zemlja ni mogla več zagotoviti.
  • V primeru izpada električne energije nam opcijska baterija zagotovi več urno delovanje in tako prepreči izgubo slike.
  • Za zdaj nimamo sistema, ki bi zagotovil, da bi vse lekarne v tistem trenutku začele uporabljati nižjo ceno, ki je določena na veleprodajni ravni, pravi Čufarjeva.
  • In zato bo tokrat zanesljivo zelo veliko ledenega vina letnik 2001, kajti redko doslej so vinogradniki imeli priložnost dočakati, da bi dolgotrajni mraz zagotovil takšno ledeno trgatev.
  • Delta Gangesa teoretično revnim kmetom ponuja dovolj vode, podnebje pa lahko zagotovi dovolj dežja le za eno letino.
Na vrh
1.2 o denarnih sredstvih
če ČLOVEK, USTANOVA ali DRŽAVA zagotovi SEBI, ČLOVEKU ali USTANOVI DENARNA SREDSTVA, jih priskrbi oziroma določi od kod se bodo črpala
  • kdo zagotovi kaj
  • kdo si zagotovi kaj
  • kdo zagotovi komu kaj
  • kdo zagotovi kaj v čem
  • kdo si zagotovi kaj v čem
  • kdo zagotovi kaj za koga/kaj
  • kdo zagotovi kaj iz česa
  • kdo si zagotovi kaj iz česa
  • kdo zagotovi kaj s čim
  • kdo si zagotovi kaj s čim
  • kdo zagotovi kaj prek/preko česa
  • kdo si zagotovi kaj prek/preko česa
  • kdo zagotovi kaj od koga/česa
  • kdo si zagotovi kaj od koga/česa
  KDO/KAJ
   
  • Polovico denarja naj bi zagotovila občina.
  • Vincenc Janša je opozoril, da v Kočevju naleti na neodobravanje vsak poskus, da bi si občina zagotovila dodatna sredstva, saj naj bi si s komunalnimi taksami, s katerimi so lani zbrali okoli milijon, letos zagotovili 10 milijonov.
  • Letos na občini nameravajo odkupiti zemljišče, kjer bo stala telovadnica, za to pa bodo v občinskem proračunu zagotovili tri milijone tolarjev.
  • Vsaka občina, ki je vključena, mora za posameznega otroka zagotoviti 2.900 tolarjev, čeprav je darilo bistveno dražje.
  • Denar je treba zagotoviti za tekoče naložbe ali obveznosti, ki zapadejo v letošnjem letu.
  • Naložba je bila vredna 40 milijonov tolarjev, denar zanjo pa je bolnišnica zagotovila iz lastnih virov.
  • Pravijo, da bi si morala sredstva zagotoviti iz nadomestnih virov, vendar teh ni bilo.
  • Potreben denar bodo zagotovili s kreditom, ki ga bodo polovico odplačali iz zbranega prispevka za vodarino, del denarja bosta prispevali krajevni skupnosti Zreče in Stranice, del občinski proračun, nekaj pa tudi nekateri zainteresirani prebivalci.
  • Več zgledov ...
  • Za vse dodatne programe, ki jih izvajajo, pa finančna sredstva zagotovijo prek razpisov.
  • Del denarja bi zagotovili od prodaje stare klavnice.
  • Denar so si zagotovili od večjih in manjših sponzorjev, tako da so se na dirko dobro pripravili.
  • kdo zagotovi kaj do česa
  ČAS
   
  • Na obalni sindikalni organzaciji smo izvedeli, da je direktor podjetja Boris Oražem pred tedni ob obisku inšpektorjev v družbi obljubil, da bo zaostale plače zagotovil do konca meseca.
  • Po besedah župana Uroša Slamiča so občinska stanovanja pravzaprav že prodana, objavljen je razpis za prodajo stare šole v Štanjelu, z vsemi upniki pa je dosegel dogovor (podpisal celo pismo o nameri), da se upniki odpovedujejo zamudnim obrestim, da bodo pristali na normalne bančne obresti, če bo občina do septembra zagotovila sredstva za plačilo dolgov.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V Pediatrični kliniki bodo skušali manjkajoči denar za nakup zagotoviti še iz drugih virov.
  • Praksa Narodnega muzeja je sicer, da če naročniku preparacije ne uspe zagotoviti sredstev zanjo, najdbe ostanejo v njihovi zbirki.
  • Kot poudarja Gačnik, se je v prvem obdobju projekt financiral iz virov CRPOV kot pilotni projekt, v zadnjem letu pa si morajo vsa potrebna sredstva zagotoviti na trgu z izvajanjem izobraževanj.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Če sem prav razumela, je za to krivo ministrstvo za zdravstvo, ker ni pravočasno zagotovilo dovolj denarja za to humanitarno akcijo.
  • Na vlado so že naslovili zahtevo, naj nemudoma zagotovi dodaten denar za modernizacijo ribiške flote in različna popravila malih ribiških pristanišč.
  • Čeprav se boste v zadnjem trenutku izmuznili iz finančne krize, drugič premislite, kakšne so vaše potrebe in si vnaprej zagotovite sredstva.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Semičani imajo letos že pripravljenih 18 milijonov, preostali denar pa bo treba zagotoviti prihodnje leto.
  • Sanacija bo dolgotrajna in potrebno bo zagotoviti neprimerno več sredstev od začetnih 126 milijonov, kolikor jih je vlada odobrila za prve nujne ukrepe.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK
  • Anderletova je za slabo finančno stanje krivila občino, ki jim je bila ta denar dolžna zagotoviti.
  • Dosedanja prizadevanja, da bi zadevo uredili v podjetju, niso bila uspešna, predvsem zato ker delodajalec (in lastnik) Milan Pongračič ni sposoben zagotoviti potrebnih sredstev za plače in tudi ne za surovine.
 • zagotoviti v ta namen
  • V prihodnjih šestih letih bodo v ta namen zagotovili 36 milijard tolarjev, obljubljajo pa 3.760 novih študentskih postelj.
  • Letos smo v ta namen zagotovili šest milijonov tolarjev, kar pa ne bo zadoščalo za obnovo strehe, saj je zadnji pregled pokazal, da je ostrešje na več mestih močno načeto tudi zaradi slabega krovskega dela v preteklosti, je pojasnil direktor Posavskega muzeja Tomaž Teropšič ter hkrati opozoril na nerešen problem financiranja podobnih nujnih vzdrževalnih posegov.
 • zagotoviti za ta nemen
  • Letos smo za ta namen zagotovili 44 milijonov tolarjev, prihodnje leto pa še najmanj 20 milijonov tolarjev, je razložil vodja službe za kulturo pri oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost Davor Buinjac.
  • Po njem naj bi v petih letih iz proračuna za ta namen zagotovili skoraj štiri dodatne milijarde tolarjev, pri čemer naj bi vsaj še petino te vsote dodale lokalne skupnosti na Primorskem in drugi sofinancerji.
 • zagotoviti v celoti
  • Sredstva za naložbo, vredno okoli 90 milijonov tolarjev, bo v celoti zagotovila mestna občina Slovenj Gradec.
  • Denar so v celoti zagotovili sami, država jim je prek ministrstva za okolje in prostor zgolj sporočila, da denarja za vlaganje v take projekte nima.
 • zagotoviti kaj v okviru česa
  • Sredstva za nakup videokasete so zagotovili v okviru projekta Ptuj - zdravo mesto.
  • Sredstva za izvedbo volitev bi morali zagotoviti v okviru proračuna BiH, Federacije BiH, Republike srbske, kantonov in občin, tega pa niso storili.
 • zagotoviti okoli [x]  [milijonov, milijard [tolarjev
  • Sami naj bi za gradnjo zagotovili okoli 160 milijonov tolarjev, 210 milijonov pričakujejo od države, 246 milijonov pa iz programa Ispa, v okviru katerega EU sofinancira projekte s področja varovanja okolja.
  • V državnem proračunu naj bi zagotovili okoli enajst milijard tolarjev za posodobitev ceste, vendar brez priključka.
 • zagotoviti okrog [x]  [milijonov, milijard [tolarjev
  • Prihodnje leto bo torej treba v proračunu zagotoviti okrog 100 milijonov tolarjev.
  • Doslej je veljalo prepričanje, da bo za vračilo vložkov ali sovlaganj v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja treba zagotoviti okrog 20 milijard tolarjev, vendar je državni sekretar za pošto in telekomunikacije ministrstva za promet in zveze, dr. Miro Rozman, nedavno presenetil javnost, ko je rekel, da naj bi država v ta namen zagotovila približno 30 milijard tolarjev.
 • zagotoviti kaj s pomočjo česa / zagotoviti si kaj s pomočjo česa
  • Sredstva so zagotovili s pomočjo Fonda za razvoj Združenih narodov.
  • Denar za nakup si je Pivovarna Laško zagotovila s pomočjo dolgoročnih posojil NLB, vložili pa bodo tudi nekaj lastnih sredstev.
 • zagotoviti kaj poleg česa
  • Vlagatelji morajo ponavadi poleg lastnih sredstev zagotoviti še bančne izjave, jamstva ali posojila.
  • Blaženka Bezovnik, predsednica TD Luče: "Tudi sama sem že razmišljala, da bo potrebno pritisniti na župana, da poleg denarja zagotovi društvu tudi primerno moško kvoto."
 • zagotoviti po [x]  [milijonov [tolarjev
  • V občinskem proračunu smo dve leti zapored zagotovili po 12 milijonov tolarjev, a športno društvo kot lastnik ni predložilo dovoljenja za poseg, zato je denar ostal neizrabljen.
  • Ministrstvo za pravosodje je za izobraževanje v pravosodju za leti 2002 in 2003 zagotovilo po 35 milijonov tolarjev.
 • zagotoviti na ta način
  • Če torej hočemo, da ne bo več primanjkljaja in da mladi ne bi imeli veliko nižjih pokojnin, je treba že zdaj začeti varčevati, da bi na ta način zagotovili nekaj več sredstev za naložbeni del njihovih pokojnin.
  • Državni sekretar Peter Verlič meni, da bi del navedenega primanjkljaja lahko zagotovili znotraj finančnega načrta ministrstva: "Ocenjujemo, da bomo na ta način zagotovili 10 milijard tolarjev za financiranje gospodarskih javnih služb."
Na vrh
1.3 o športu
če si ŠPORTNIK ali EKIPA z REZULTATOM ali NASTOPOM zagotovi dobro UVRSTITEV na tekmovanju ali MOŽNOST nadaljnjega TEKMOVANJA, doseže uspeh oziroma pridobi priložnost za boljšo uvrstitev
  • kdo si zagotovi kaj
  • kdo si zagotovi kaj s čim
  • kdo/kaj zagotovi komu kaj
  • kdo/kaj zagotovi kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • Ekipi sta si že zagotovili igranje v končnici prvenstva, zato bo dvoboj priprava na sklepne obračune državnega prvenstva.
  • Zmaga nad Jugslovani bi Novomeščanom že zagotovila napredovanje v naslednji krog pokala Saporta.
  • Slovanovci so z nezbrano igro v končnici zapravili zmago, ki bi jim že zagotovila obstanek v ligi.
  • Nekateri favoriti tokrat niso dosegli željenih rezultatov, a vsi imajo že v četrtek možnost, da si z dobrim nastopom zagotovijo nastop v finalu.
  • Zmago našim zahodnim sosedom je z odločilnima zadetkoma zagotovil Zarillo, najboljši strelec nemškega prvenstva.
  • kdo si zagotovi kaj v čem
  • kdo zagotovi kaj v čem
  • kdo si zagotovi kaj pred čim
  • kdo si zagotovi kaj na čem
  • kdo zagotovi kaj na čem
  ČAS
   
  • S prvo zmago proti Kopru so si Ločani v dramatični končnici zagotovili prednost v boju za 7. mesto.
  • Tudi podaljški so prinesli podobno sliko, iz edinega napada pa je Juventusu polfinale v 114. minuti zagotovil Zalayeta.
  • Ker so si Slovenci že pred tekmo zagotovili napredovanje v drugi krog, verjetno podzavestno niso igrali 'na polno'.
  • Andraž si je skupno zmago zagotovil na zadnji tekmi, ko je z visokim rezultatom 116 premagal vse tekmece.
  • Naštejte mi enega košarkarja, ki lahko na vsaki tekmi zagotovi 20 točk in več.
  • kdo si zagotovi kaj prek/preko česa
  NAČIN
   
  • Nastopajoči so bili razdeljeni v predtekmovalne skupine, kjer so si preko kvalifikacij zagotovili finalne uvrstitve med štiri najboljše.
  • Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca si bo obstanek v evropski prvi ligi skušala zagotoviti prek dveh dvobojev s Poljsko.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Smele cilje pa imajo letos tudi moštva mlajših blejskih ekip, saj si bodo vse selekcije skušale zagotoviti mesto med dvema najboljšima v Sloveniji.
  • V tej kategoriji se je na vrh zmagovalnih stopnic prvič povzpel Žiga Rakovec, Denisu pa si je z drugim mestom uspelo zagotoviti zmago v skupnem seštevku, kar je za poznavalce deskanja gotovo presenečenje.
  • Čimprej bom skušal pozabiti na poraz v drugem krogu in se pripraviti na dvoboj s Corio, v katerem si želim zagotoviti nastop v polfinalu.
  • Za lastno katastrofo obtožuje sodnike, češ da bi morali Olimpijo zaščititi pred grobimi nasprotniki, oziroma tako rekoč zahtevajo, da bi morali za to, da bi Olimpija ohranila svojo veličino in naslov državnega prvaka, skrbeti sodniki, ki bi morali Olimpiji zagotoviti zmago, tudi kadar je na igrišču slabša od nasprotnikov.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Na prvi tekmi v Novi Gorici je Roma slavila s 4:1 in si praktično že zagotovila napredovanje v prvi krog.
  • Prav slednji je imel najlepšo priložnost na tekmi, s katero bi svoji izbrani vrsti tudi teoretično zagotovil nastop v osmini finala.
  • Matej Ferjan (v ospredju fotografije) je v krogu svojih privržencev in dekleta s šampanjcem zalil svojo 5. letošnjo zmago, s katero si je predčasno zagotovil tretji zaporedni naslov državnega prvaka.
  • Kanalci so po izidu 13:6 gostom ušli kar za devet točk (22:13), v 2. nizu pa hitro prešli v vodstvo s 4:0, odigrali več privlačnih akcij in zanesljivo povišali na 2:0, kar jim je dokončno zagotovilo skupno zmago.
 • zagotoviti si obstanek v  [skupini, ligi
  • "Ogromno naporov smo vložili v dvoboja z Madžarsko in Poljsko, da smo zmagali in si zagotovili obstanek v skupini."
  • Če bi Ljubljančani zmagali ali izgubili za manj kot tri točke, bi si zagotovili obstanek v ligi in s tem tudi udeležbo v končnici, saj bi osvojili četrto mesto (v primeru poraza Barcelone doma celo tretje!).
 • zagotoviti si kaj z [x.] mestom
  • Na finalu v Švici je zmagal Avstrijec Werner Kladler, Primož Delavec pa si je s šestim mestom zagotovil skupno zmago na turneji.
  • V predfinalni vožnji si je z drugim mestom zagotovil štart iz prve vrste in v finalu prav tako osvojil drugo mesto ter s tem potrdil drugo mesto tudi v skupnem vrstnem redu državnega prvenstva v razredu intercontinental Junior 100 ccm.
 • zagotoviti si kaj [x]  [minut, sekund pred koncem / zagotoviti si kaj [x]  [kroge pred koncem / zagotoviti kaj [x]  [minut, sekund pred koncem / zagotoviti kaj [x]  [kroge pred koncem
  • V drugi ligi si je Dravograd že tri kroge pred koncem zagotovil napredovanje v prvo ligo.
  • Še nekajkrat bolj pa so se ti razveselili senzacionalne zmage nad grškim velikanom, ki jo je z zadetim prostim metom slabih 14 sekund pred koncem zagotovil Drobnjak.
 • zagotoviti si kaj pred časom
  • Union Olimpija, ki v državnem prvenstvu letos še ne pozna poraza, si je že pred časom zagotovila prvo mesto in najboljše izhodišče pred končnico.
  • "Nimam pritožb," je po sijajni predstavi dejal Malysz, ki si je že pred časom zagotovil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.
 • zagotoviti si kaj v [x.] minuti / zagotoviti kaj v [x.] minuti
  • Španci so si tri točke zagotovili v 77. minuti, ko je zadel Djalminha.
  • Prepričljivo prednost pred povratno tekmo je v 75. minuti zagotovil Djuranovič z učinkovitim zaključkom domiselne akcije Šarkezija in Šimundže.
 • zagotoviti si kaj v zadnjem trenutku
  • Po mesecih negotovosti, saj so si Brazilci šele v zadnjem trenutku zagotovili nastop na SP, kaže, da je brazilski nogometni stroj začel delovati v ritmu sambe, ki jo sicer neumorno plešejo na ulicah največjih brazilskih mest.
  • Mitja Kunc, dobitnik bronaste medalje s svetovnega prvenstva, sicer ni ubranil sedmega mesta s prve proge, a sta zato veliko delo opravila Andrej Miklavc in Rene Mlekuž, ki sta si s 15. in 16. mestom v zadnjem trenutku zagotovila nastop na finalu v Areju.
 • zagotoviti si kaj brez težav
  • Na turnirju v Filderstadtu (650.000 $) sta si obe brez težav zagotovili mesto med četverico, saj je prva nosilka Clijstersova v četrtfinalu s 6:4, 6:3 premagala Francozinjo Amelie Mauresmo, njena rojakinja pa je s 7:5, 6:0 ugnala Rusinjo Jeleno Dementijevo.
  • Če so si rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligaškem delu vnovič brez večjih težav zagotovili naslov državnega prvaka, jih v pokalu, ki bo ta konec tedna v Trebnjem, čaka veliko težje delo.
Na vrh
2 zatrditi; obljubiti
če ČLOVEK drugemu ČLOVEKU zagotovi KAJ, mu zatrdi, da je to v danem trenutku resnično oziroma da bo naredil, da se bo uresničilo
  • kdo zagotovi kaj
  • kdo zagotovi komu kaj
  • kdo zagotovi, da
  • kdo zagotovi komu, da
  • kdo zagotovi »navedek«
  • kdo zagotovi komu »navedek«
  • kdo zagotovi kaj s čim
  • kdo zagotovi s čim, da
  • kdo zagotovi s čim »navedek«
  KDO/KAJ
   
  • Predsednik Kučan je zagotovil vso pomoč pri bolgarskem prizadevanju, da bi kar se da hitro vstopila v evropske povezave.
  • Bush je gostu zagotovil vso ameriško podporo pri prizadevanjih za oživitev japonskega gospodarstva.
  • Radičeva je poslancem sekcije zagotovila, da bodo z novim zakonom opredeljene letne politike razvoja turizma, v katerih se bodo lahko »prepoznali« tudi zasebni gostinci s kakovostno ponudbo oziroma tisti, ki pomembno prispevajo k razvoju lokalne ali regionalne turistične in gostinske ponudbe.
  • Nemško državno vodstvo pa je Dunaju zagotovilo brezpogojno zavezniško zvestobo in mu s tem dalo proste roke za nadaljnje ukrepanje.
  • “Res je bila samo rutinska kontrola,” ji je zagotovil Frank Harrison.
  • Pri priči se je omehčal in mi smehljaje se s svojim običajnim prijetnim glasom zagotovil, da me dobro razume.
  • kdo zagotovi kaj pred čim
  • kdo zagotovi pred čim, da
  • kdo zagotovi pred čim »navedek«
  • kdo zagotovi kaj na čem
  • kdo zagotovi na čem, da
  • kdo zagotovi na čem, »navedek«
  • kdo zagotovi ob čem, da
  • kdo zagotovi ob čem »navedek«
  • kdo zagotovi kaj v čem
  • kdo zagotovi v čem, da
  • kdo zagotovi v čem »navedek«
  ČAS
   
  • Jutri, 30. novembra, naj bi tabli za merjenje hitrosti burje v Vipavski dolini začeli poskusno obratovati, v kratkem pa naj bi se jima na še dveh lokacijah pridružili novi, je pred dnevi zagotovil direktor Direkcije RS za ceste Anton Šajna.
  • Kmetijski minister But je že pred meseci zagotovil, da bo država letos za gradnjo zbiralnice namenila 150 milijonov tolarjev, v prihodnjem letu pa še toliko denarja.
  • Kot je na včerajšnji novinarski konferenci zagotovil predsednik uprave BTC Jože Mermal, so tako na dobri poti, da postanejo eno največjih nakupovalnih središč v srednji Evropi, BTC »navedek«y.
  • Sicer pa je predsednik vlade na sestanku zagotovil, da se bo na naslednji seji državnega zbora udeležil točke poslanske pobude in vprašanja in odgovoril na nekatere vprašanja, ki že dalj časa tarejo predvsem opozicijske poslance.
  • Župan Boris Malej je na seji zagotovil, da bodo s prostori v dvorani pač ravnali tržno in iskali najboljše ponudnike.
  • Polkovnik Gadafi je ob tej priložnosti zagotovil, da v Libiji ni več političnih zapornikov (65 so jih izpustili tik pred obletnico revolucije), temveč le kriminalci in pripadniki Osama bin Ladnove teroristične mreže Al Kaida in afganistanskega talibskega režima, ki jih je označil kot nevarne norce.
  • "Zato bomo na kmetijskem ministrstvu ustanovili posebno skupino, ki bo skrbela za izboljšanje položaja kmečkih žena," je v pozdravnem govoru zagotovila ministrica Lukačičeva.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Če jim pristojni tudi takrat ne bodo pisno zagotovili, da jim bodo povzročeno škodo povrnili, nameravajo v Šempetru zapreti tudi magistralno cesto Celje-Ljubljana.
  • Nemški kancler Gerhard Schröder je poljski vladi trdno zagotovil, da bo njegova vlada nasprotovala vsakemu sodnemu zahtevku Nemca, ki bi zahteval vrnitev premoženja na Poljskem.
  • Minister je hkrati zagotovil, da bodo rešili to težavo in da mučenje nikoli ni bilo in nikoli ne bo državna politika.
 • kol-PRISLOV+GLAGOL
  • Partnerju večkrat zagotovite, da je vse v redu, in mu povejte svoje občutke.
  • Potem, ko je staremu prijatelju še nekajkrat zagotovil, da ga bo o vsem pravočasno obvestil, je Deacon prekinil zvezo in se z dvignjenimi obrvmi zastrmel v Harrisona.
  • Mi zaradi tega nismo zaskrbljeni ali celo prestrašeni, kajti ameriški predstavniki so nam že neštetokrat zagotovili, da se zaradi zdajšnje otoplitve odnosov med Washingtonom in Pekingom politika ZDA do Tajvana ne bo v ničemer spremenila.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Novogoriška občina je takrat morala zagotoviti, da bo komunalno opremila objekt, ki ga bo ministrstvo obnovilo in v njem uredilo prostore za bodoči zavod, obnovila cesto do Stare Gore in zgradila čistilno napravo.
  • Upam si zagotoviti, da se bo ta trend nadaljeval!
  • "Skratka, želel bi vam zagotoviti, da delim vašo skrb in pripravljenost za to, da v Sloveniji naredimo vse, kar je možno, da se soočimo s pojavi korupcije."
 • moči zagotoviti
  • Lahko vam zagotovim, da odločitve v zvezi s širitvijo Nata niso temeljile na nikakršni analizi vojaške pripravljenosti.
  • "Tukajšnjim občanom lahko zagotovim, da v primerjavi z drugimi še vedno živijo zelo varno," pravi Jožef Prša.
 • ne moči zagotoviti, ali
  • Negotovost pa je še vedno prisotna, saj nam nihče ne more zagotoviti, ali je ta struga res zadosti velika.
  • Kljub težavam so zaposleni pod novim vodstvom dobili lanski regres, Smrkolj pa ne more zagotoviti, ali bodo do konca leta lahko izplačali tudi letošnjega.
 • zagotovi pred časom
  • Kot je pred časom zagotovil direktor podjetja Alpha baumanagement Jakob Kuess, bodo v trinadstropni kleti hotela višje kategorije bazen, savna, parna kopel in center za zabavo, prostore pa bo tam najel tudi Casino Ljubljana.
  • Direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek je že pred časom zagotovil, da organizatorjem niso dovolili tako velikega ognjemeta, temveč le vrtne slapove.
 • zagotoviti pred [x]  [dnevi, tedni
  • Čeprav je tudi meni lendavski župan Jože Kocon, ki se ga je v javnosti oprijel vzdevek najbolj zgovornega župana v severovzhodni Sloveniji, pred štirinajstimi dnevi zagotovil, da ne odhaja v novo službo, mu Lendavčani tega več ne verjamejo.
  • Komisija za tehnično urejanje prometa je te pripombe večinoma upoštevala, župan pa nam je pred tremi tedni zagotovil, da bo nova prometna ureditev zaživela do 10. julija.
 • zagotoviti po telefonu
  • Potem, ko so njenemu možu po telefonu zagotovili, da za vizo potrebuje le potni list, vabilo na konferenco in nekaj denarja ter da bo vizo dobila takoj, je ob prihodu na ambasado slovenska uslužbenka od nje zahtevala potrdilo, da ima zagotovljeno stanovanje in oskrbo.
  • Hrvaška obmejna policija, ki je malo pred tem zagotovila po telefonu, da je denarnica varno zaklenjena v njenih službenih prostorih, je zdaj lahko povedala samo še to, da je malo prej prišel neznan človek in rekel, da je denarnica njegova.
 • zagotoviti kaj med obiskom / zagotoviti med obiskom, da
  • Lendavčanom je namreč med obiskom zagotovil pomoč sam premier, torej tisti, ki ima v vladi pomemben glas pri odločanju o rafineriji.
  • Rad bi oživil sodelovanje v krogu višegrajske skupine in predsednik slovenske mu je med obiskom zagotovil, da bo Slovenija v njej sodelovala, če se bo to zgodilo.
Na vrh