WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
vrenje samostalnik
1 o tekočini
Na vrh
 
1.1 spreminjanje v plin
vrenje nastopi, ko je tekoča snov tako segreta, da se začne spreminjati v plin
 •  
  • Najprej se je polmrak spremenil v popolno temo, nato pa smo se med zvokom židkega brbotanja in vrenja lave znašli kraterju, zavitem v dim.
  • Čuvaji iz havajskega narodnega parka so sporočili, da se je velik del strjene lave sesul v ocean in povzročil nekajurno vrenje morja v radiju 30 metrov.
  • Če nimajo vgrajene regulacije za postopno segrevanje, povzročijo burno in neenakomerno vrenje tekočine celo takrat, ko uporabljamo vrelne kamenčke.
  • Med vrenjem preide del vode v plinasto agregatno stanje.
Na vrh
1.2 kuhanje pri vrelišču
vrenje nastopi, ko se voda ali jed tako segreje, da se začnejo v njej pojavljati mehurčki in se iz nje dviga para
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Lonec pokrijemo in med počasnim vrenjem kuhamo dve uri in pol do tri ure.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Zalijemo z vodo in segrejemo do vrenja.
  • Zmes postavimo na šibak ogenj in kuhamo do vrenja.
 • med vrenjem
  • Med vrenjem naj bo ogenj zmanjšan.
  • Med vrenjem dodajamo moko in mešamo, da se ne naredijo kepice.
Na vrh
2 biokemični proces
vrenje je vrsta biokemičnih procesov, pri katerih mikroorganizmi razgrajujejo organske snovi, kar povzroči nastanek alkohola, bioplina ali kisanje
 •  
  • Peteršiljeva semena, nabiramo jih sredi poletja, prav tako kot janež in kumina odganjajo vetrove, pomirjajo krče in preprečujejo vrenje v črevesju.
  • Bioplin, ki bo nastajal pri vrenju živalskih iztrebkov, bo zagotavljal do dva megavata električne energije, elektrarna pa bo skrbela tudi za ogrevanje vode in zalagala okoliške kmete s kakovostnim gnojilom.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Če vrenje lepo poteka, je temperatura mošta ali vina lahko bližje 15 °C, če vrenje ni dovolj intenzivno, pa je priporočljiva temperatura bliže 19 °C.
  • Kakovost silaže pove, kako je potekalo vrenje, iz tega pa lahko sklepamo na hranilno vrednost silaže.
  • Mlečnokislinsko vrenje poteka pri nekaterih bakterijah; uporablja pa se pri izdelavi jogurta in sira.
  • Za praktično izrabo bioplina pa vrenje poteka v posebnih fermenterjih (zaprtih posodah), kamor zrak nima dostopa.
  • Ko se začne alkoholno vrenje, koncentracija vinskega kamna ne pada, ker je le-ta v alkoholu skoraj netopen.
  • Čeprav največji del TMR običajno tvorita travna in koruzna silaža, ki sta enkrat že prevreli in vsebujeta primerno količino kislin, se po dodajanju drugih krmil, mešanju in siliranju začne ponovno vrenje, med katerim se izgubi 5 do 13 odstotkov hranilnih snovi in suhe mase.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Sol in maščoba ovirata vrenje, zato ju testu dodamo kot zadnji.
  • Pregledno je opisala tudi vrste mikroogranizmov v silaži, izgubo hranilnih snovi pri siliranju, silirne dodatke pa je razvrstila v tiste, ki pospešujejo vrenje, in tiste, ki ovirajo in preprečujejo vrenje.
  • Kvasovke v steklenicah povzročajo vrenje, zaradi katerega se razvije tlak.
  • Možno je namreč, da v posodi oživijo trosi in se spremenijo v občutljive drobnoživke, ki lahko počasi, ko se razmnožijo v soku, povzročijo naknadno vrenje.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • V kleti redno nadzorujemo temperaturo, saj pri višji temperaturi lahko pride do tihega vrenja.
  • Zaradi nizke količine beljakovin ne pride do vrenja hrane v prebavilih in ne bomo imeli težav z napenjanjem.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Pri alkoholnem vrenju nastajajo poleg etanola še druge snovi.
  • Če vsebuje poleg mlečnega sladkorja še pomembno desnosučno mlečno kislino, ki nastaja pri mlečnokislinskem vrenju sladkorjev v mleku, je še zlasti primerna za ljudi z občutljivim želodcem.
  • Pri tem vrenju nastajajo maščobne kisline (ocetna, propionska in maslena), ki dvigujejo ozmotski tlak v črevesju v primerjavi z ozmotskim tlakom krvi, zato voda prehaja iz krvi v črevo in redči blato.
  • Bioplin nastane pri vrenju organskih snovi, če te nimajo stika s kisikom.
  • Glicerol nastane pri počasnem alkoholnem vrenju in daje vinu prijeten poln okus.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za normalen potek vrenja potrebujemo pol do en liter kvasovk za hektoliter piva.
  • Ti škodljivi mikroorganizmi med neželenim potekom vrenja po nepotrebnem trošijo hranilne snovi krme, zlasti pa so nevarni zaradi razgradnje beljakovin.
  • Vsebnost sušine v krmi za siliranje pomembno vpliva na potek vrenja krme.
  • Še tako dober pridelek ti nič ne koristi, če po trgatvi ne paziš na proces vrenja.
  • Po prekritju ravnokar napolnjenega silosa se proces priprave silaže še ne konča. Ravno nasprotno sedaj se prične proces vrenja silaže, ki odločilno vpliva na kakovost končne silaže.
  • Če pa uživate sadje po zaužiti kuhani hrani, pride do procesa vrenja v prebavnem traktu.
Na vrh
 
2.1 o izdelavi alkoholnih pijač
vrenje je proces, pri katerem se sladkor v sadju ali sadnem soku spremeni v alkohol
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za dobro kakovost vina in njegov uspešni razvoj se mora alkoholno vrenje lepo zaključiti.
  • V vsakem vinu so bakterije jabolčno-mlečnega vrenja.
  • Penine so vina, pri katerih se sekundarno vrenje odvija po klasični metodi, se pravi v steklenici.
  • Po vrenju dobimo mlado pivo, ki ga pustimo še skozi proces zorenja in naknadnega vrenja v kleti pod majhnim nadtlakom in pri temperaturah okoli tališča.
  • Če dosladkamo, spodbudimo ponovno vrenje.
  • V teku burnega vrenja ni tveganja z oksidacijo mošta in kvasovke v celoti izkoristijo prispeli kisik, kar se tako kakovostno ne zgodi na začetku alkoholnega vrenja.
  • Več zgledov ...
  • Nastaja kot proizvod alkoholnega vrenja, zlasti pri počasnem vrenju.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zelo praktično je med potekom alkoholnega vrenja dvigniti pokrov, da bi lahko videli površino mošta v vrenju.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Toda bodimo previdni pri prešanju, da se mlado vino preveč ne podhladi in da se ne ustavi alkoholno vrenje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Cisterne so praktične za vrenje mošta, ker se mošt med vrenjem v njih lažje ohlaja.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ve se tudi, da so mehurčki tem manjši in bolj obstojni, kolikor dlje traja vrenje v steklenici.
  • Po skoraj treh mesecih alkoholnega vrenja v steklenicah je vino dobri dve leti zorelo na kvasovkah.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pred prekinitvijo vrenja je treba ugotoviti vsaj približen ostanek nepovretega sladkorja in senzorično sorazmerje s kislino in alkoholom, torej harmoničnost vina.
  • Pomembno je, da pred začetkom vrenja dodamo kvasovke, tako dobimo boljši izplen, pa tudi aroma sadja se bolj ohranja.
  • Žal nimamo na voljo preproste in zanesljive metode za določitev konca vrenja.
  • Nadzorovana temperatura vrenja je danes nujna za vsa vina, ki so primerna za mednarodni trg.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Težave z zastoji med vrenjem so preplašile mnoge vinogradnike, zato raje sežejo po S. Bayanusu.
  • Zastoj med alkoholnim vrenjem pusti v vsakem primeru nekaj nezaželenih arom.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Posoda za alkoholno vrenje mora biti čista in enostavna za vzdrževanje.
 • med vrenjem
  • Glede na potrebe posameznega mošta v vrenju oziroma glede na naš interes pri zasledovanju določenega karakterja vina mošt med vrenjem lahko zračimo.
  • Med vrenjem moramo čim bolj preprečiti dostop kisika, hkrati pa omogočiti odvajanje nastalega ogljikovega dioksida.
  • Nekatere kvasovke tvorijo med vrenjem več žveplene kisline kot druge in tudi to je ovira za uspešen razkis.
  • Če siliramo neuvelo krmo, pride med vrenjem do velikih izgub in ker se vlaknina ne izgublja, se njena vsebnost v silaži relativno poveča.
 • po končanem vrenju / po končanem alkoholnem vrenju
  • Po končanem vrenju večji del kvasovk pristane na dnu posode.
  • Takoj po končanem vrenju je potreben prvi pretok, naslednji pa poldrugi mesec kasneje.
  • Po končanem alkoholnem vrenju, pred prvim pretokom, je potrebno vino zažveplati.
  • Mlado vino je takoj po končanem alkoholnem vrenju zelo občutljivo.
 • pivo  [spodnjega, zgornjega vrenja
  • Za piva spodnjega vrenja je idealno, če so ohlajena na 6 do 8 stopinj Celzija.
  • Pivo zgornjega vrenja proizvajajo v majhnih pivovarnah in je takoj primerno za točenje.
 • vrenje pri  [nizki temperaturi / vrenje pri temperaturi  [x
  • Svežina je v raztopljenem ogljikovem dioksidu, ki je ostal po jesenskem alkoholnem vrenju pri nizki temperaturi.
  • Alkoholno vrenje pri temperaturah med 18 ° in 22 °C poteka burneje.
Na vrh
2.2 o kisanju
vrenje je proces, pri katerem se živilo skisa
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Bistveno načelo siliranja je mlečnokislinsko vrenje, pri katerem nastala mlečna kislina ščiti krmo pred delovanjem škodljivih mikroorganizmov.
  • Kislo zelje nastane iz belega zelja, ki mu dodamo sol in ga prepustimo mlečnokislinskemu vrenju.
  • Bakterije mlečnokislinskega vrenja, ki se uporabljajo v tehnologiji mleka in mlečnih izdelkov, so Lactobacillus lactis, L. bulgaricus in L. acidophilus, ki spreminjajo mlečni sladkor (laktozo) v mlečno kislino in delujejo pod anaerobnimi pogoji.
  • Kratka rezana koruza se bolje tlači in fermentira ter je manj izpostavljena naknadnemu vrenju.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za potek in končanje vseh živahnih procesov, ki potekajo med vrenjem silaže, je potreben določen čas.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Vsebnost sušine pomembno vpliva na potek vrenja v silosu in na aerobno stabilnost silaže.
Na vrh
3 dogajanje
vrenje je živahno dogajanje v družbi, ki obeta spremembe
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Revolucionarno vrenje, ki se je razširilo po vsej Evropi, je zajelo tudi cesarski Dunaj.
  • Po drugi strani pa so revolucionarna vrenja v preteklem stoletju ogrožala številne zahodnoevropske države, tako da so morali delodajalci, ki so seveda želeli zaščititi svojo lastnino in ohraniti socialno stabilnost, privoliti v številne koncesije zaposlenim.
  • Politično vrenje v državi odpira vprašanja o morebitni spremembi oblasti, povolilnih koalicijah in temah, ki bodo zaznamovale volilno kampanjo.
  • Veliko socialno vrenje ni moglo ustaviti aneksije 1908.
  • Bila so to leta mojega silnega mladostnega aktivizma, ki so se časovno ujela z znanimi družbenimi vrenji pred slovensko osamosvojitvijo.
  • Portoroški kongres pa je le pokazal, da stranka preživlja neko notranje vrenje in, za zdaj, še obvladljivo krizo.
  • Več zgledov ...
  • Na prelomu stoletja je bila vsa Evropa v burnem političnodiplomatskem vrenju.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Toda ko se je v Rusiji začelo vrenje, so se lastniki podjetij resno zbali, da bo revolucija okužila tudi tukajšnje delavstvo.
  • Etnična vrenja, ki so se začela na jugu, pa se že nekaj časa širijo po vsej Mehiki.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Stavka je bila končana, vendar vrenje med zaporniki še ni pojenjalo.
  • Na vrenje med poklicnimi vozniki, ki je poleg Belgije zajelo tudi Veliko Britanijo, Švedsko, Nemčijo in Italijo, se je že odzvala bruseljska komisija.
  • Ponudba Delove uprave regionalnim časopisom je sprožila pravo vrenje med tiskanimi mediji v Sloveniji.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ko se je januarja 1991 začelo vrenje v baltskih državah, najprej v Vilniusu, se je na moskovskih ulicah zbralo pol milijona ljudi, ki so glasno protestirali proti sovjetskim tankom na Baltiku in podpirali pot Litve, Latvije in Estonije v samostojnost.
  • Nestrpnost in fundamentalizem sta značilna le za del muslimanskih vernikov, islam pa se je že večkrat ukvarjal s posvetno državo in versko strpnostjo, o čemer priča tudi reformistično vrenje v Iranu.
  • Zaradi političnih in ekonomskih težav, vrenja v vrstah vojske in močnega padca popularnosti je čilski predsednik Frei obnovil vlado in napovedal manjši ekonomski program za oživitev gospodarstva.
Na vrh
 
3.1 v človeku
vrenje je bogato duševno dogajanje v človeku
 •  
  • Pesem se ji poraja iz silnega notranjega vrenja, podre vse barikade in je tu.
  • S težavo razumejo njihovo notranje vrenje, pohlep po iskanju popolnosti, predanost temu, kar počnejo.
  • Igralka, ki premore dovolj energije, da sama zapolni oder, je povedala, da trenja in vrenja v ljudeh morajo biti.
Na vrh