WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
vrelišče samostalnik
1 temperatura
vrelišče je temperatura, pri kateri se tekočina začne spreminjati v plin
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ker ima nizko vrelišče, ga v glavnem ne uporabljamo za kuhanje, temveč ga dodajamo jedem na koncu.
  • Ker ima visoko vrelišče, ga lahko uporabljamo za cvrenje, saj ostane tudi pri visokih temperaturah nespremenjeno.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • vrelišče  [vode
  • Ta je posledica usedlin apnenca in žvepla ter mikroorganizmov in bakterij, ki uspevajo tudi blizu vrelišča vode.
  • Medmolekulske sile vplivajo na tališča, predvsem pa na vrelišča spojin.
  • Vrelišča alkoholov so višja od vrelišč etrov, halogenidov in alkanov z enakim številom atomov ogljika v molekuli ter nižja od vrelišč karboksilnih kislin.
  • Kaj se dogaja z vreliščem raztopine, če delež sladkorja v njej narašča?
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • So negorljivi, nestrupeni in imajo vrelišča pod sobno temperaturo, zato so idealni za uporabo v aerosolih in hladilnikih.
  • 2-propanon (aceton, CH3COCH3), brezbarvna visoko vnetljiva tekočina z značilnim jedkim vonjem. Ima nizko vrelišče.
  • Ima visoko vrelišče in je dober hranilnik toplote, saj se počasi ohlaja.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Nato vmešamo želirno sredstvo, ponovno segrejemo do vrelišča, takoj nalijemo v segrete kozarce in zapremo.
  • Mleko segrejemo skoraj do vrelišča in ga odstavimo z ognja.
  • Ljudje, ki v svojih stanovanjih nimajo rolet ali žaluzij, bodo končno zadihali, kajti poleti jim je vroče sonce sobe segrelo do vrelišča, zdaj pa bodo žarki kvečjemu dobrodošli, saj o vročini ne moremo več govoriti.
 • GLAGOL+pod+SAMOSTALNIK5 
  • Kuhamo pod vreliščem tri ure.
  • Dodamo gobe in tofu in 10 minut kuhamo malo pod vreliščem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Temperatura vrelišča narašča od natrija do silicija, nato se zelo zniža pri fosforju in pada do klora.
  • Posebni senzorji zaznajo temperaturo vrelišča vode in jo uravnavajo skozi celoten proces kuhanja.
  • Ugotovili so, da ima več kot 21 odstotkov vozil pomanjkljive zavore, dobrih sedem odstotkov pa neprimerno zavorno tekočino s prenizko točko vrelišča.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Čiščenje s topili z nizkim vreliščem omogoča regeneracijo topil z odparevanjem in kondenziranjem.
  • Vzorec verjetno vsebuje komponente z nizkimi vrelišči, zato ne začni s previsoko temperaturo.
  • Če destiliramo zmes več tekočin z različnimi vrelišči, najprej destilirajo komponente z nižjimi vrelišči in nato postopno tiste z višjimi.
  • Naftna frakcija z najnižjim vreliščem je rafinerijski plin, ki ne kondenzira v destilacijskih kolonah.
  • Ker pa je v njej le malo užitnega etanola, je vsaka ponovna destilacija nepotrebna, saj destiliramo z vso previdnostjo ravno zato, da iz žganja izločimo čim več alkoholov z visokim vreliščem, ki nas motijo zaradi neprijetnega okusa.
  • Na primer, pri analizi žgane pijače je jasno, da vzorec ne vsebuje zelo težko hlapnih komponent z visokimi vrelišči, saj smo ga destilirali pri 100 °C ali manj.
  • Več zgledov ...
  • Tako omogočimo dobro ločbo komponentam z nižjimi, kakor tudi onim z višjimi vrelišči.
 • tališče in vrelišče
  • Na tališče in vrelišče ne vpliva le velikost molekule, temveč tudi njena oblika.
  • Vidimo, da obe lastnosti, tališče in vrelišče, naraščata s številom atomov v molekuli.
 • imeti vrelišče pri  [x°C
  • Kisik je nekoliko gostejši od zraka in ima vrelišče pri –183 °C. Pridobiva se s frakcionirano destilacijo tekočega zraka, iz katerega najprej predestilira dušik.
  • Krioterapija opravljamo predvsem s tekočim dušikom, ki ima vrelišče pri 195 °C. Ta postopek je najučinkovitejši, najhitrejši in najpreprostejši.
Na vrh
 
2 vrhunec; zaostritev
vrelišče je trenutek, ko dogodki dosežejo vrhunec ali ko se razmere tako zaostrijo, da grozi, da bo prišlo do nevarnega poslabšanja
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Dogajanje je doseglo vrelišče v teh dneh, ko je svet zavoda zahteval njeno razrešitev.
  • Za nameček je vrelišče dosegla še afera z nakupom operacijskih miz v Kliničnem centru, kjer so dolgo trdili, da je šlo za korekten posel, zdaj pa se je izkazalo, da je bilo za njim kup lumparij in prevar, predvsem pa zapravljanja denarja.
  • To je tudi točka, kjer lahko že tako pregreti koalicijski odnosi dosežejo vrelišče, če seveda SLS ne bo spremenila svojega stališča o nepodpori ministru Gabru.
  • Laščani so sicer v konkurenčni pivovarni povečali svoj delež na uradnih 42 in neuradnih 56 odstotkov ter tako kot Belgijci in Ljubljančani poskrbeli, da je poleti in v prvih jesenskih mesecih pivovarska vojna dosegla vrelišče, nato pa je zadeva »šla na hladno« k varuhu konkurence.
  • Polemika je dosegla vrelišče, ko je župan Železnikov Mihael Prevc preprečil objavo članka o izgradnji vročevodnega omrežja, ki ga je napisal direktor Toplarne Železniki.
  • Napetost je dosegla vrelišče maja letos, ko so pakistanske sile začele izvajati vojaške vaje blizu razmejitvene črte.
  • Več zgledov ...
  • Košarkarska mrzlica v Novem mestu bo drevi dosegla vrelišče.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Da se nezadovoljstvo bliža vrelišču, kaže tudi ravnanje strokovnjakov, vseh je menda 18, ki so bili premeščeni na nižja in slabše plačana delovna mesta in so se odločili za članstvo v sindikatu, kjer iščejo pomoč in pravne nasvete.
  • Domača predvolilna retorika se vse hitreje bliža vrelišču.
  • Hokejska sezona na drugi strani oceana se bliža vrelišču, končnici NHL, včeraj pa se je začel še zadnji teden rednega dela.
  • Medtem se približuje vrelišču tudi t. i. tarifni spor v gradbeni industriji, ki je v hudi krizi.
  • Notranjepolitična trenja v Izraelu se približujejo vrelišču, ko vse več politikov omenja nevarnost državljanske vojne.
  • Tudi posamični turnir se približuje vrelišču, saj so v moški konkurenci znani vsi četrtfinalisti, med katerimi pa ni trikratnega pariškega zmagovalca Brazilca Gustava Kuertna, ki ga je izločil Španec Tommy Robredo.
  • Več zgledov ...
  • Ko se je spor približal vrelišču, je D. P. iz svojega osebnega avtomobila vzel vojaški bajonet in Velenjčana zabodel v prsni koš.
  • Da se je položaj približal vrelišču, je pričal tudi nočni telefonski klic predsednika vlade L. Peterleta J. Stergarju.
  • Ko se je debata nevarno približala vrelišču, je predsednik HZS preudarno zahteval odmor, v katerem so člani IO za zaprtimi vrati oblikovali sklepe, ki so presekali gordijski vozel, odborniki pa so jih nato javno in soglasno sprejeli.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ozračje se je segrelo do vrelišča in prav nenavadno je, da niso izbruhnili oboroženi spopadi.
  • Ne navajajte nam razne »izme«, ne govorite o slovenski ozkosti, raje ukrepajte trezno, da se razmere ne segrejejo do vrelišča !
  • Ponekod so se mednacionalni odnosi razgreli do vrelišča, in to je privedlo do medsebojnega iztrebljanja, drugje so se odnosi samo ohladili, ponekod pa so ostali, pogojno rečeno, dobri.
  • Strasti so se namreč spet razgrele do vrelišča.
  • Pred dnevi so pogajanja celo prišla do vrelišča, kjer je zlasti zavrela kri eldeesovski strani.
  • V ptujskem rokometnem klubu Drava je kriza prišla do vrelišča.
  • Več zgledov ...
  • Situacija pride do vrelišča, ko v bolnišnici izginejo neka zdravila in glavni osumljenec za tatvino postane Alexin pacient Barnes.
  • Dopoldne se protesti po vsem mestu stopnjujejo do vrelišča.
  • Nezadovoljstvo je pri lokalnih prebivalcih naraslo do vrelišča v zadnjem letu dni, odkar so v Surovini pričeli širiti dejavnost in se preusmerjati v predelavo komunalnih odpadkov.
  • Prišlo je do dogodka, ki je notranja trenja pripeljal do vrelišča, kar se je izrazilo v razcepu obeh redakcij na samostojni reviji.
  • Zabava, ki jo je do vrelišča pripeljal DJ Schatzi, medtem ko so se praznovalci pridno krepčali z raznimi prigrizki - na voljo so bili tudi škampi, losos in kaviar - je trajala kar do pol osme ure zjutraj.
  • Tako Mariborčani kot Bistričani se proti ekipi iz Slovenj Gradca niso kaj prida namučili, zato pa je njun medsebojni dvoboj vzdušje v dvorani pripeljal do vrelišča.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  •  [rob vrelišča
  • Albansko politično prizorišče je na robu vrelišča, srbske sile pa hitijo, da bi zavzele čim več ozemlja.
  • Če je že v Sloveniji vse na robu vrelišča, potem si predstavljajte, kako je šele v Braziliji, kjer je nogomet tako rekoč vse.
  • Zaradi Romov na občinskih tleh so v brežiškem občinskem svetu že nekajkrat prišle stvari na rob vrelišča.
 • PRIDEVNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Zato smo sklicali sestanek, na katerem se je pokazalo, da so ljudje skregani na smrt in da so strasti razgrete do vrelišča.
 • blizu vrelišča / tik pred vreliščem
  • Odnosi z okolico so že dalj časa blizu vrelišča, zato bi bilo dobro, da se pomirite ali pa popolnoma prekinete odnose.
  • Napetost je blizu vrelišča.
  • Poročevalska centrala je bila tik pred vreliščem, tako kot vedno, kadar se je zgodilo kaj velikega.
  • Zdaj so razmere spet tik pred vreliščem, zato so tekstilci izkoristili letošnji sejem mode in vlado opozorili na težave ter predlagali ukrepe.
Na vrh
 
3 žarišče
vrelišče je središče burnega dogajanja, ki je vir ustvarjalnosti, ali kjer so razmere zelo napete in lahko privedejo do izbruha nasilja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  •  [novo vrelišče
  • Hkrati pa se seveda v Beogradu rojeva prava duhovna renesansa, novo inspirativno kreativno vrelišče...
  • Kosovo je sedaj novo vrelišče, ki grozi, da bo postalo širši problem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vas je pravkar pretreslo spoznanje, da se je kopalna sezona kar meni nič, tebi nič znašla v samem vrelišču dogajanja?
  • Stane Mlakar, vodja varovanja nogometnih tekem, ki poveljuje videokameram in policistom, ki so v vrelišču dogajanja, pravi, da se je vse skupaj začelo ob 19.42.
  • Ljubljana je zadihala malo bolj sveže, postala je vrelišče novih zamisli in sodobna prestolnica, ki ji je še poseben pečat dal župan Ivan Hribar.
  • Razpoznavni smo kot vrelišče novih idej, žal nam vrhunski umetniki pogosto pobegnejo v tujino, kjer imajo preprosto boljše pogoje za delo.
  • Menda smo med vsemi novinkami najbolje pripravljena pristopnica in zatorej Evropska unija za pridne Slovence ne bi smela biti nikakršen bavbav, vseeno pa se pojavlja kar precej vprašanj in dvomov, kako se bomo znašli v vrelišču Evrope, kako bomo preživeli zgodovinski izziv in kako (in tudi če) bomo znali izkoristiti priložnost, ki se nam je ponudila.
Na vrh
 
temperatura doseže vrelišče / temperatura se bliža vrelišču / temperatura se približuje/približa vrelišču / temperatura je blizu vrelišča / temperatura se dvigne/naraste do vrelišča / temperaturo dvigniti do vrelišča
situacija postane zelo napeta ali zelo vznemirljiva 
 • Temperatura na igrišču in na tribunah je tedaj dosegla vrelišče, na igrišče so poleteli vžigalniki, le malo je manjkalo, pa bi nekateri gledalci skočili s tribune in se zmikastili z igralci gostujoče ekipe.
 • Ustvarjalna temperatura slovenskega plesa v osemdesetih doseže vrelišče junija 1985 s predstavo Krst v ljubljanskih Križankah.
 • Temperatura je dosegla vrelišče med obravnavo zamenjav dveh članov občinske volilne komisije.
 • Kljub občutni ohladitvi ozračja se temperatura na 57. beneškem filmskem festivalu bliža vrelišču.
 • Takšni in podobni medijski zapisi nazorno kažejo, zakaj se temperatura med obema državama zadnje dni nevarno bliža vrelišču, zakaj bo razprodan štadion s prek 80 tisoč sedišči in koliko bi zmaga pomenila »kivijem«.
 • Temperatura v Celju se približuje vrelišču.
 • Več zgledov ...
 • Le teme na dnevnem redu so bile takšne, da se je temperatura v sejni sobi približevala vrelišču.
 • Ko se temperatura približa vrelišču, vse prevečkrat prevladajo čustva, tako kot minuli konec tedna v dvobojih med rokometaši Mobitela Prul 67 in Celja Pivovarne Laško ter košarkarji Krke Telekoma in Uniona Olimpije.
 • Temperatura je blizu vrelišča, tako rekoč vsi pa so prepričani, da je Pivovarna Laško »dozorela« za evropski finale.
 • Temperatura je bila med tekmami kar nekajkrat blizu vrelišča, saj so fantje, ki so sicer prijatelji, z vsem srcem igrali vsak za svoj kraj in v takšnih trenutkih nekateri težko obvladajo svoja čustva na srečo je sodnik kaj hitro vse neprijetne dogodke umiril.
 • Očividci pravijo, da gre za nepozaben dogodek, kjer se temperatura dvigne do vrelišča.
 • Dekleta so bila tako zelo vroča, da se je temperatura v dvorani dvignila do vrelišča.
 • Temperatura občinstva naraste do vrelišča, nekaj sto otrok se posede v krogu in show se lahko prične.
 • Enak izid (1:1) pred dnevi v Moskvi proti mogočni Rusiji je temperaturo v slovenski športni javnosti dvignil do vrelišča.