WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
voliti glagol
1 izraziti odločitev na volitvah
če ČLOVEK voli, z lastno izbiro izrazi podporo ali nestrinjanje s katerim od KANDIDATOV, POLITIČNO STRANKO ali z njenim PREDLOGOM
  • kdo voli
  • kdo voli koga/kaj
  • kdo voli za koga/kaj
  • kdo se voli
  KDO/KAJ
   
  • Ljudje volijo skrajno desne stranke, ker se počutijo ogrožene zaradi vsesplošne globalizacije.
  • Ljudje volijo znanega kandidata z obrazom in imenom, tako da je britanski poslanec zastopnik ljudi v parlamentu, ne pa predstavnik parlamenta med ljudmi.
  • Tajnike razredov volijo člani razreda izmed rednih in izrednih članov.
  • Predsednike odborov bodo volili člani med sabo.
  • Volilke in volilci so volili novega župana Tomska in Sverdlovska, najpomembnejše pa so bile volitve za guvernerja oziroma župana Sankt Peterburga.
  • Člane občinskih odborov ne volijo volilci neposredno, ampak jih iz vrst občinskih svetnikov in občanov imenuje občinski svet, ki jih tudi edini lahko razreši.
  • Volivci volijo tiste, o katerih menijo, da so naredili veliko, največ za narodov blagor.
  • Predsednika volijo volivci na podlagi splošne volilne pravice vsakih 5 let.
  • Več zgledov ...
  • Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
  • Berger, ki je svetovalec kanclerja in drugih pomembnih politikov, se sprašuje, ali država res potrebuje šestnajst zveznih dežel; državljani namreč volijo vsake tri mesece in se stranke na oblasti tudi zato bojijo velikih sprememb.
  • Splošna volilna pravica - volijo lahko vsi polnoletni državljani (takrat samo moški), ne glede na premoženje ali izobrazbo.
  • Ustavne sodnike parlament voli tajno, z večino (46) glasov vseh poslancev.
  • Češka je med redkimi evropskimi državami, kjer predsednika voli parlament.
  • Državni zbor voli sodnike porotnike z list kandidatov delodajalcev in delavcev.
  • Državni zbor ustavne sodnike voli na tajnem glasovanju, za izvolitev pa je potrebna večina glasov vseh poslancev, torej najmanj 46.
  • Občinski svet voli ali imenuje funkcionarje, med njimi tudi vodjo ali načelnika občinske uprave, ki jih predlaga župan.
  • Poslanci so letos volili med sabo predstavnika za svetovni otroški parlament, ki bo junija v Stockholmu in bo trajal štiri dni.
  • Ustavne sodnike tajno volijo poslanci, zahtevanih je 46 glasov podpore za kandidata (star najmanj 40 let, pravni strokovnjak).
  • Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
  • Če občinski svet šteje manj kot 12 članov, se člani sveta volijo po večinskem načelu, če pa šteje občinski svet 12 ali več članov, se ti volijo po proporcionalnem načelu.
  • Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
  • Čeprav zakon o volitvah pravi, da se en poslanec voli na približno enako število prebivalcev, je razlika med novomeškim in hrastniškim skoraj trikratna.
  • Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
  • Zato nekateri politični krogi, ki so blizu Đinđiću, kot izhod iz nemogočih razmer celo napovedujejo spremembo volilne zakonodaje, po kateri bi lahko v Srbiji volili predsednika v parlamentu.
  • Volijo predsednika, ki bo tudi naš predsednik, ne vemo pa, kaj si on pravzaprav misli o nas in ali misli.
  • Prebivalci volijo poslance v predstavniški dom, izvršno oblast pa ima guverner, ki je tudi vojaški poveljnik.
  • Na pragu jeseni, le dobre tri mesece po volitvah v evropski parlament, bomo po štirih letih znova volili poslance domačega državnega zbora.
  • V Trstu volijo poslanca, v Tridentu in Boznu pa pokrajinski upravi Desni sredini ne kaže dobro
  • Leta 1992 je 88 volilnih okrajev ustvarjalo videz, da volivci volijo predstavnika svojega okraja.
  • Na skupščini, na kateri bi morali voliti predstavnike v posamezne organe društva, so se, namesto da bi izpeljali volitve, sprli o več členih statuta KKŠ.
  • Ron Reagan je povedal, da bo sam volil kandidata Zelenih Ralpha Naderja, če pa bi moral izbirati med republikanskim kandidatom Georgeom Bushem in demokratskim kandidatom Alom Gorom, bi se odločil za slednjega.
  • Državni zbor je doslej že trikrat neuspešno volil kandidate za predsednika računskega sodišča.
  • Pomladne stranke so v zvezi s tem sprožile spor pred ustavnim so - diščem, sklicujoč se na dejstvo, da imajo predstavniki manjšine dva glasa pri volitvah v parlament, in sicer volijo svojega predstavnika, ki je izvoljen ne glede na število, in še kandidata politične stranke.
  • Romi se zdaj, ko so že volili svojega predstavnika v občinski svet, ne morejo več pritoževati, da so neenaki civilom, pač pa je zgodba zdaj obratna.
  • Pri anketah se pojavlja poseben učinek, ko ljudje neradi priznajo, da nameravajo voliti stranko, ki je marginalna ali bodisi skrajno leva oz. skrajno desna.
  • Nemški volivci sicer še vedno volijo stranke, in ne osebnosti, toda vtis vodilnih kandidatov v javnosti je čedalje pomembnejši.
  • Eno od vprašanj v raziskavi se je glasilo, ali bodo volilci tokrat volili isto stranko kot leta 1992 in katero stranko so volili takrat.
  • Že vsa leta volim isto stranko in tako bo tudi letos.
  • Bi volili deželno stranko, ki bi nastopila v vašem volilnem okraju in predvsem poudarjala, da zastopa vaše regionalne interese?
  • Če bi jim povedali, da volijo parlament, ki bo izglasoval samostojno kosovsko državo, ne bi našli v volilnih skrinjicah niti enega srbskega glasu.
  • Nikaragovci volijo parlament in predsednika.
  • Ta parlament je volil vlado Consiglio Supremo.
  • "Beograjska avantura" se prične že takoj prvi dan zasedanja nove zvezne skupščine, ko ta voli vlado Branka Mikulića in se Vika pri glasovanju nenadejano vzdrži.
  • Včeraj so v Kambodži volili nov parlament, s čimer se je končalo eno najmanj krvavih predvolilnih obdobij v zgodovini te južnoazijske države.
  • Prej kot čez mesec dni, natančneje 7. marca, bodo Grki volili nov parlament.
  • Na hrvaškem bodo volili občinske, mestne in županijske svete
  • Na skupščini NLB bodo volili nov nadzorni svet
  • Če in ko se bo SCT sprivatiziral, bo sklicana skupščina delničarjev, ta bo volila nadzorni svet, zunanji lastniki pa bodo imeli večinski, 55 - odstotni delež.
  • ), tako da tamkajšnjim republikanskim oblastem res ni težko locirati in izločiti demokratskih volilcev - ja, Afro - Američani na jugu praviloma volijo demokrate.
  • Na to dvoplastnost opozarja prvi človek Zbora za republiko, ko pravi: "Če bi bil znotraj Amerike, torej državljan ZDA, bi volil demokrate, če bi bil zunaj Amerike, torej državljan Slovenije, bi navijal za republikance.
  • Protestne volilce pa bo populistični politik tokrat lahko novačil tudi iz vrst kmečke populacije, ki je do zdaj tradicionalno volila krščanske demokrate.
  • V anketah ljudje rečejo, da bi volili socialne demokrate oz. Socialdemokrate, ker večina jih ima v mislih SDS, ker so navajeni na staro ime.
  • V Londonu bodo volili župana in 25 - članski mestni parlament.
  • Še danes lahko meščani od 9. do 17. ure predčasno volijo župana, mestne svetnike in svetnike četrtnih skupnosti na sedežu občinske volilne komisije na Adamič - Lundrovem nabrežju.
  • Ekskluzivno pravico, da volijo papeža, so dobili kardinali šele leta 1059, ko je papež oznanil - upoštevajoč resnično in takratno razmerje moči, da "oblast sv. Petra ne pripada papežu samemu, ampak skupno papežu in njegovim kardinalom".
  • Pogosto potuje v Vatikan in postane član konklava stotih kardinalov, ki volijo papeža.
  • Tisti, ki volijo novega papeža, ne smejo biti starejši od 80 let.
  • Med kardinali, ki bodo lahko volili novega papeža, jih je 65 iz Evrope, 27 iz Latinske Amerike, po 13 iz Severne Amerike, Azije in Afrike ter štirje iz Oceanije.
  • Čeprav v svetu ni enotnih rešitev glede tega, kdo voli sodnike, primerjalni pregled pokaže, da ima naš državni zbor dejansko zelo veliko volilnih funkcij, saj poslanci poleg vseh sodnikov, s sodniki ustavnega sodišča vred, in generalnega državnega tožilca, volijo tudi vlado, guvernerja centralne banke, varuha človekovih pravic, člane računskega sodišča, kandidate za sodnika evropskega sodišča in podobno.
  • Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je volila sodnike evropskega sodišča za človekove pravice.
  • Po tako opravljeni predstavitvi na seji državnega zbora, na kateri bi volili ustavne sodnike, ne bi bilo o kandidatih nobene razprave in tudi poslanci naj ne bi obrazložili svojega glasu.
  • V 14. in 15. stoletju so vsa mesta dobila pravico, da so volili mestnega sodnika in mestni svet meščani sami.
  • Novo pri občinah, kjer volijo svetnike po načelu sorazmerne zastopanosti strank oziroma list, je to, da bodo volilci lahko oddali tudi prednostni glas za kandidata z liste, ki mu najbolj zaupajo.
  • Do takrat so morale tudi lokalne skupnosti in poklicne organizacije, ki so sklenile sodelovati na volitvah, RVK predložiti sezname ljudi, ki bodo v njihovem imenu volili svetnike.
  • Z eno boste oddali glas za župana, z drugo pa volili občinske svetnike.
  • Število svojih elektorjev bodo tako ustrezne zbornice, reprezentativni sindikati in druge z zakonom določene poklicne zveze in združenja (univerzitetni delavci, pedagogi, raziskovalci, kulturniki in športni delavci, zdravniki in drugi delavci v zdravstvu ter socialni delavci) na državni ravni izvolili ustrezno številu svojih članov, ki imajo volilno pravico voliti državne svetnike.
  • Korošci bodo zaradi prehoda Janeza Komljanca v DZ ponovno volili svojega državnega svetnika - Tokrat najmanj deset kandidatov, favoriti pa so le trije
  • Ta teden državljani Evropske unije volijo člane evropskega parlamenta.
  • NOVO MESTO - V četrtek, 19. julija, so delničarji skupščine Cestnega podjetja Novo mesto odločali o letnem poročilu za lansko leto, o razporeditvi dobička, spremembah statuta družbe in volili člane nadzornega sveta.
  • Ljudje volijo ljudi, ne pa programe.
  • Želijo si voliti ljudi (kar zagotavljajo večinske volitve) in želijo, da volilni rezultat ustreza ljudskemu občutku za pravičnost - preprosto rečeno, ljudem se zdi pošteno, da je delež poslancev, ki jih ima stranka v parlamentu, sorazmeren deležu glasov, ki jih stranka dobi na volitvah.
  • Na zasedanju so volili organe Magna charta observatory, mednarodnega foruma za zaščito avtonomije univerze in akademskih pravic.
  • Današnji dan je za sistem zdravstvenega varstva nadvse pomemben, saj bodo volili organe upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, novi člani pa bodo pomembno krojili politiko zdravstvenega zavarovanja v državi, je na včerajšnjem srečanju z novinarji med drugim dejal generalni direktor ZZZS Franc Košir.
  • Prihodnji mesec bodo najprej volili občinske samoupravne organe in svoje predstavnike v županijski zbornici parlamenta, pozneje pa bodo na vrsti še predsedniške volitve.
  • Na kongresu konec naslednjega tedna, predvidoma se ga bo udeležilo 500 delegatov in gostov, bodo volili vodstvo največje opozicijske stranke, vse organe, dopolnili bodo program in statut, sprejeti nameravajo še resolucije o zaposlovanju in plačah, o privatizaciji bank, o vlogi mladih v družbi, o pokojninski reformi, o volilnem sistemu, ustavnih spremembah in o odnosu do preteklosti.
  • V Portorožu boste ponovno volili vodstvo stranke, saj vam poteče mandat.
  • Na kongresu bodo delegati volili novo vodstvo stranke, prenovili pa bodo tudi program.
  • voliti v čem
  • voli se v čem
  • voliti na čem
  • voli se na čem
  LOKACIJA
   
  • Naj omenimo, da je SDS na isti majski seji predlagala prav tako neizglasovano dopolnilo, po katerem bi predstavnike "lokalnih interesov" volili v volilnih enotah na neposrednih volitvah po dvokrožnem sistemu, podobno kot potekajo volitve za predsednika države.
  • Volilci koprske občine bodo najverjetneje spet volili v eni volilni enoti.
  • V vsaki volilni enoti se voli po en član.
  • V volilni enoti se voli 15 članov sveta četrtne skupnosti.
  • Toda mediji so del gospodarstva, ne politike; ljudje jih ne volijo na volitvah, ampak jih kupujejo, kar spada med pridobitve liberalizma.
  • Slovaki so tokrat prvič, odkar so se ločili od Češke, svojega predsednika volili na neposrednih volitvah.
  • Prav lahko se torej zgodi, da bomo na naslednjih volitvah volili po sistemu, ki kratkoročno ne ustreza nobeni stranki, dolgoročno - ko jih bo minilo navdušenje nad "konkretnimi kandidati" - pa tudi večini volilcev ne.
  • Ljubljana - Po kakšnem volilnem sistemu naj bi volili na jesenskih rednih državnozborskih volitvah, je vprašanje, o katerem bodo danes znova razpravljali člani parlamentarne komisije za volilni sistem in ustavne spremembe.
  • Več zgledov ...
  • Državna volilna komisija se je odločila, da bo za volitve izdelan en splošni volilni imenik v več izvodih in z dodatkom, v katerem bodo vpisani tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah.
  • V Bosni in Hercegovini bodo potem 11. novembra volili na splošnih volitvah.
  • Voli se na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
  • kdo voli v kaj/SAMOSTALNIK4
  ČAS
   
  • Po podatkih državne volilne komisije je v nedeljo volilo slabih 70 odstotkov volilcev, torej precej več kot v prvem krogu.
  • Tisti volilci, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, morajo imeti s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter po možnosti obvestilo o volišču, na katerem bi sicer imeli pravico voliti v nedeljo, 1. decembra.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Tudi na Češkem bodo podobno kot pri nas kmalu prvič volili poslance v evropski parlament.
  • Na splošnih volitvah, na katerih so prvič volile tudi ženske, so volivci podprli stranke, ki so se zavzemale za nemško pot v demokracijo in s tem potrdili Ebertov koncept, po katerem naj bi Nemčija postala republika.
  • Po novem naj bi neposredno volili 40 namesto 28 poslancev, 80 pa bi jih bilo izvoljenih prek strankarskih volilnih list.
  • Volilci bodo neposredno volili predsednika dežele in deželne svete, predsednik dežele pa bo odslej imel kar opazna pooblastila.
 • SAMOSTALNIK0+NEDOLOČNIK
  • Ustava zagotavlja vsakomur pravico voliti in biti voljen, torej tudi novinarju, da se poteguje za mesto poslanca v državnem zboru.
  • Pravico voliti predstavnike v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma najmanj šest mesecev (aktivna volilna pravica).
  • Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Tisti, ki v nedeljo ne bodo mogli voliti, imajo možnost, da volitve opravijo predčasno (v sredo in četrtek, torej danes in jutri) na sedežu volilne komisije volilne enote.
  • Predsednik zbornice Violante ne more voliti zaradi svojega položaja, nekdanjega obrambnega ministra Beniamina Andreatto pa je med glasovanjem o proračunu zadela kap in je v bolnišnici.
  • Papež določi 120 kardinalov, ki smejo voliti njegovega naslednika.
  • Papeža smejo voliti kardinali, ki niso starejši od 80 let, ki pa jih je menda 135.
  • V Vidmu in Pordenonu bodo tako morali voliti nova predsednika trgovinskih zbornic, ker sta dosedanja postala deželna odbornika.
 • GLAGOL+NAMENILNIK
  •  [iti volit
  • « Na volitvah se bo namreč SKD borila do zadnjega diha: »Na volitvah najprej poskrbimo, da vsi, ki so nam naklonjeni, zanesljivo gredo volit in da neodločenim damo razlog, zakaj naj volijo nas.
  • Če gredo enkrat volit, se bodo vračali na volišča.
  • Zdravnik je bil tako prepričan v zmago in bistrost naroda, da sploh ni šel volit.
 • voliti po  [večinskem, kombiniranem, proporcionalnem, dvokrožnem sistemu
  • Čez dve leti bomo poslance volili po večinskem sistemu.
  • Sprašujemo se, kaj bi bilo, če bi volili po večinskem sistemu, komu tak sistem bolj ustreza in zdrahe v parlamentu okoli volilnega sistema predstavlja v drugi luči (beri: kdo je držal figo v žepu).
  • Upoštevanje tovrstne politične kombinatorike zato ni nekaj, v kar bi me zaneslo, ampak realnost, pred katero si kot komentator ne morem zatiskati oči - pri čemer se za povrh še bojim, da bi bil paralelni sistem v učinkih najbrž bolj podoben večinskemu kot pa sorazmernemu ali kombiniranemu sistemu, le da bodo ljudje zgrešeno prepričani, da volijo po kombiniranem sistemu.
  • Jasno je, da bomo volili po proporcionalnem in ne večinskem sistemu, zato je treba koaliciji Slovenija najti nov smisel.
  • Poslance bi volili po proporcionalnem sistemu, vse stranke pa bi bile obvezane, da glede na odstotek dobljenih glasov med poslance vključijo tudi predstavnike diaspore.
  • Šok je bil za SKD, ki so se nekako še hoteli potegniti iz združitvene igre, dokler ne bo znano, ali bomo letos res volili po dvokrožnem večinskem volilnem sistemu, večji kot za kogarkoli drugega.
  • V pisarni, kjer so za debelo oblazinjenimi vrati desetletja "kraljevali" predsedniki partijskih cekajev, ljudje pred njimi pa hodili po prstih (tudi zaradi obupno škripajočega parketa), je Janez Janša suvereno napovedal, da bomo poslance čez dve leti volili po dvokrožnem večinskem sistemu.
 • voliti in biti voljen
  • Upravno sodišče je v tej zadevi na podlagi 43. člena ustave ugotovilo, da ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, pravico voliti in biti voljen.
  • Največja vrednost kandidatur, kot je njegova, sta opogumljanje, da ustavna pravica voliti in biti voljen učinkuje in da se morda kdaj le zgodi, da se pojavi kaka zanimiva in do tedaj neodkrita persona.
 • imeti pravico voliti
  • Po najnovejših podatkih bo imelo pravico voliti predsednika države 1.609.633 volivcev.
  • Pri delu skupščine zbornice sodelujejo notarski kandidati, ki imajo pravico voliti svoje predstavnike v izvršni odbor sorazmerno številu notarskih kandidatov.
  • Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev.
 • voli se po načelu česa
  • S spremembo ustave je v člen dodano besedilo, da se poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiri odstotnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer mora biti zagotovljen neposredni vpliv volivcev na poimensko dodelitev mandatov kandidatom.
  • Evropske poslance se po lani sprejetem zakonu voli po načelu sorazmerne zastopanosti z eno volilno enoto.
  • V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 - I in 42/97) se v 80. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi: "Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom.
 • voli se za [x] let
  • Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo, zaradi česar naj bi bila po mnenju nekaterih vnovična kandidatura Milana Kučana sporna.
  • Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
Na vrh
 
1.1 imeti možnost voliti predstavnike
če ČLOVEK voli, ima pravico in možnost izraziti svojo voljo glede izbire PREDSTAVNIKA ali POLITIČNE STRANKE
  • kdo voli
  • kdo voli koga/kaj
  • kdo voli za koga/kaj
  • kdo se voli
  KDO/KAJ
   
  • Ljudje volijo skrajno desne stranke, ker se počutijo ogrožene zaradi vsesplošne globalizacije.
  • Ljudje volijo znanega kandidata z obrazom in imenom, tako da je britanski poslanec zastopnik ljudi v parlamentu, ne pa predstavnik parlamenta med ljudmi.
  • Tajnike razredov volijo člani razreda izmed rednih in izrednih članov.
  • Predsednike odborov bodo volili člani med sabo.
  • Volilke in volilci so volili novega župana Tomska in Sverdlovska, najpomembnejše pa so bile volitve za guvernerja oziroma župana Sankt Peterburga.
  • Člane občinskih odborov ne volijo volilci neposredno, ampak jih iz vrst občinskih svetnikov in občanov imenuje občinski svet, ki jih tudi edini lahko razreši.
  • Volivci volijo tiste, o katerih menijo, da so naredili veliko, največ za narodov blagor.
  • Predsednika volijo volivci na podlagi splošne volilne pravice vsakih 5 let.
  • Več zgledov ...
  • Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
  • Berger, ki je svetovalec kanclerja in drugih pomembnih politikov, se sprašuje, ali država res potrebuje šestnajst zveznih dežel; državljani namreč volijo vsake tri mesece in se stranke na oblasti tudi zato bojijo velikih sprememb.
  • Splošna volilna pravica - volijo lahko vsi polnoletni državljani (takrat samo moški), ne glede na premoženje ali izobrazbo.
  • Ustavne sodnike parlament voli tajno, z večino (46) glasov vseh poslancev.
  • Češka je med redkimi evropskimi državami, kjer predsednika voli parlament.
  • Državni zbor voli sodnike porotnike z list kandidatov delodajalcev in delavcev.
  • Državni zbor ustavne sodnike voli na tajnem glasovanju, za izvolitev pa je potrebna večina glasov vseh poslancev, torej najmanj 46.
  • Občinski svet voli ali imenuje funkcionarje, med njimi tudi vodjo ali načelnika občinske uprave, ki jih predlaga župan.
  • Poslanci so letos volili med sabo predstavnika za svetovni otroški parlament, ki bo junija v Stockholmu in bo trajal štiri dni.
  • Ustavne sodnike tajno volijo poslanci, zahtevanih je 46 glasov podpore za kandidata (star najmanj 40 let, pravni strokovnjak).
  • Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
  • Če občinski svet šteje manj kot 12 članov, se člani sveta volijo po večinskem načelu, če pa šteje občinski svet 12 ali več članov, se ti volijo po proporcionalnem načelu.
  • Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
  • Čeprav zakon o volitvah pravi, da se en poslanec voli na približno enako število prebivalcev, je razlika med novomeškim in hrastniškim skoraj trikratna.
  • Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
  • Zato nekateri politični krogi, ki so blizu Đinđiću, kot izhod iz nemogočih razmer celo napovedujejo spremembo volilne zakonodaje, po kateri bi lahko v Srbiji volili predsednika v parlamentu.
  • Volijo predsednika, ki bo tudi naš predsednik, ne vemo pa, kaj si on pravzaprav misli o nas in ali misli.
  • Prebivalci volijo poslance v predstavniški dom, izvršno oblast pa ima guverner, ki je tudi vojaški poveljnik.
  • Na pragu jeseni, le dobre tri mesece po volitvah v evropski parlament, bomo po štirih letih znova volili poslance domačega državnega zbora.
  • V Trstu volijo poslanca, v Tridentu in Boznu pa pokrajinski upravi Desni sredini ne kaže dobro
  • Leta 1992 je 88 volilnih okrajev ustvarjalo videz, da volivci volijo predstavnika svojega okraja.
  • Na skupščini, na kateri bi morali voliti predstavnike v posamezne organe društva, so se, namesto da bi izpeljali volitve, sprli o več členih statuta KKŠ.
  • Ron Reagan je povedal, da bo sam volil kandidata Zelenih Ralpha Naderja, če pa bi moral izbirati med republikanskim kandidatom Georgeom Bushem in demokratskim kandidatom Alom Gorom, bi se odločil za slednjega.
  • Državni zbor je doslej že trikrat neuspešno volil kandidate za predsednika računskega sodišča.
  • Pomladne stranke so v zvezi s tem sprožile spor pred ustavnim so - diščem, sklicujoč se na dejstvo, da imajo predstavniki manjšine dva glasa pri volitvah v parlament, in sicer volijo svojega predstavnika, ki je izvoljen ne glede na število, in še kandidata politične stranke.
  • Romi se zdaj, ko so že volili svojega predstavnika v občinski svet, ne morejo več pritoževati, da so neenaki civilom, pač pa je zgodba zdaj obratna.
  • Pri anketah se pojavlja poseben učinek, ko ljudje neradi priznajo, da nameravajo voliti stranko, ki je marginalna ali bodisi skrajno leva oz. skrajno desna.
  • Nemški volivci sicer še vedno volijo stranke, in ne osebnosti, toda vtis vodilnih kandidatov v javnosti je čedalje pomembnejši.
  • Eno od vprašanj v raziskavi se je glasilo, ali bodo volilci tokrat volili isto stranko kot leta 1992 in katero stranko so volili takrat.
  • Že vsa leta volim isto stranko in tako bo tudi letos.
  • Bi volili deželno stranko, ki bi nastopila v vašem volilnem okraju in predvsem poudarjala, da zastopa vaše regionalne interese?
  • Če bi jim povedali, da volijo parlament, ki bo izglasoval samostojno kosovsko državo, ne bi našli v volilnih skrinjicah niti enega srbskega glasu.
  • Nikaragovci volijo parlament in predsednika
  • Ta parlament je volil vlado Consiglio Supremo.
  • "Beograjska avantura" se prične že takoj prvi dan zasedanja nove zvezne skupščine, ko ta voli vlado Branka Mikulića in se Vika pri glasovanju nenadejano vzdrži.
  • Včeraj so v Kambodži volili nov parlament, s čimer se je končalo eno najmanj krvavih predvolilnih obdobij v zgodovini te južnoazijske države.
  • Prej kot čez mesec dni, natančneje 7. marca, bodo Grki volili nov parlament.
  • Na hrvaškem bodo volili občinske, mestne in županijske svete
  • Na skupščini NLB bodo volili nov nadzorni svet
  • Če in ko se bo SCT sprivatiziral, bo sklicana skupščina delničarjev, ta bo volila nadzorni svet, zunanji lastniki pa bodo imeli večinski, 55 - odstotni delež.
  • ), tako da tamkajšnjim republikanskim oblastem res ni težko locirati in izločiti demokratskih volilcev - ja, Afro - Američani na jugu praviloma volijo demokrate.
  • Na to dvoplastnost opozarja prvi človek Zbora za republiko, ko pravi: "Če bi bil znotraj Amerike, torej državljan ZDA, bi volil demokrate, če bi bil zunaj Amerike, torej državljan Slovenije, bi navijal za republikance.
  • Protestne volilce pa bo populistični politik tokrat lahko novačil tudi iz vrst kmečke populacije, ki je do zdaj tradicionalno volila krščanske demokrate.
  • V anketah ljudje rečejo, da bi volili socialne demokrate oz. Socialdemokrate, ker večina jih ima v mislih SDS, ker so navajeni na staro ime.
  • V Londonu bodo volili župana in 25 - članski mestni parlament.
  • Še danes lahko meščani od 9. do 17. ure predčasno volijo župana, mestne svetnike in svetnike četrtnih skupnosti na sedežu občinske volilne komisije na Adamič - Lundrovem nabrežju.
  • Ekskluzivno pravico, da volijo papeža, so dobili kardinali šele leta 1059, ko je papež oznanil - upoštevajoč resnično in takratno razmerje moči, da "oblast sv. Petra ne pripada papežu samemu, ampak skupno papežu in njegovim kardinalom".
  • Pogosto potuje v Vatikan in postane član konklava stotih kardinalov, ki volijo papeža.
  • Tisti, ki volijo novega papeža, ne smejo biti starejši od 80 let.
  • Med kardinali, ki bodo lahko volili novega papeža, jih je 65 iz Evrope, 27 iz Latinske Amerike, po 13 iz Severne Amerike, Azije in Afrike ter štirje iz Oceanije.
  • Čeprav v svetu ni enotnih rešitev glede tega, kdo voli sodnike, primerjalni pregled pokaže, da ima naš državni zbor dejansko zelo veliko volilnih funkcij, saj poslanci poleg vseh sodnikov, s sodniki ustavnega sodišča vred, in generalnega državnega tožilca, volijo tudi vlado, guvernerja centralne banke, varuha človekovih pravic, člane računskega sodišča, kandidate za sodnika evropskega sodišča in podobno.
  • Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je volila sodnike evropskega sodišča za človekove pravice.
  • Po tako opravljeni predstavitvi na seji državnega zbora, na kateri bi volili ustavne sodnike, ne bi bilo o kandidatih nobene razprave in tudi poslanci naj ne bi obrazložili svojega glasu.
  • V 14. in 15. stoletju so vsa mesta dobila pravico, da so volili mestnega sodnika in mestni svet meščani sami.
  • Novo pri občinah, kjer volijo svetnike po načelu sorazmerne zastopanosti strank oziroma list, je to, da bodo volilci lahko oddali tudi prednostni glas za kandidata z liste, ki mu najbolj zaupajo.
  • Do takrat so morale tudi lokalne skupnosti in poklicne organizacije, ki so sklenile sodelovati na volitvah, RVK predložiti sezname ljudi, ki bodo v njihovem imenu volili svetnike.
  • Z eno boste oddali glas za župana, z drugo pa volili občinske svetnike.
  • Število svojih elektorjev bodo tako ustrezne zbornice, reprezentativni sindikati in druge z zakonom določene poklicne zveze in združenja (univerzitetni delavci, pedagogi, raziskovalci, kulturniki in športni delavci, zdravniki in drugi delavci v zdravstvu ter socialni delavci) na državni ravni izvolili ustrezno številu svojih članov, ki imajo volilno pravico voliti državne svetnike.
  • Korošci bodo zaradi prehoda Janeza Komljanca v DZ ponovno volili svojega državnega svetnika - Tokrat najmanj deset kandidatov, favoriti pa so le trije
  • Ta teden državljani Evropske unije volijo člane evropskega parlamenta.
  • NOVO MESTO - V četrtek, 19. julija, so delničarji skupščine Cestnega podjetja Novo mesto odločali o letnem poročilu za lansko leto, o razporeditvi dobička, spremembah statuta družbe in volili člane nadzornega sveta.
  • Ljudje volijo ljudi, ne pa programe.
  • Želijo si voliti ljudi (kar zagotavljajo večinske volitve) in želijo, da volilni rezultat ustreza ljudskemu občutku za pravičnost - preprosto rečeno, ljudem se zdi pošteno, da je delež poslancev, ki jih ima stranka v parlamentu, sorazmeren deležu glasov, ki jih stranka dobi na volitvah.
  • Na zasedanju so volili organe Magna charta observatory, mednarodnega foruma za zaščito avtonomije univerze in akademskih pravic.
  • Današnji dan je za sistem zdravstvenega varstva nadvse pomemben, saj bodo volili organe upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, novi člani pa bodo pomembno krojili politiko zdravstvenega zavarovanja v državi, je na včerajšnjem srečanju z novinarji med drugim dejal generalni direktor ZZZS Franc Košir.
  • Prihodnji mesec bodo najprej volili občinske samoupravne organe in svoje predstavnike v županijski zbornici parlamenta, pozneje pa bodo na vrsti še predsedniške volitve.
  • Na kongresu konec naslednjega tedna, predvidoma se ga bo udeležilo 500 delegatov in gostov, bodo volili vodstvo največje opozicijske stranke, vse organe, dopolnili bodo program in statut, sprejeti nameravajo še resolucije o zaposlovanju in plačah, o privatizaciji bank, o vlogi mladih v družbi, o pokojninski reformi, o volilnem sistemu, ustavnih spremembah in o odnosu do preteklosti.
  • V Portorožu boste ponovno volili vodstvo stranke, saj vam poteče mandat.
  • Na kongresu bodo delegati volili novo vodstvo stranke, prenovili pa bodo tudi program.
  • Na zboru bodo volili novo vodstvo ČD.
  • voliti v čem
  • voli se v čem
  • voliti na čem
  • voli se na čem
  LOKACIJA
   
  • Naj omenimo, da je SDS na isti majski seji predlagala prav tako neizglasovano dopolnilo, po katerem bi predstavnike "lokalnih interesov" volili v volilnih enotah na neposrednih volitvah po dvokrožnem sistemu, podobno kot potekajo volitve za predsednika države.
  • Volilci koprske občine bodo najverjetneje spet volili v eni volilni enoti.
  • V vsaki volilni enoti se voli po en član.
  • V volilni enoti se voli 15 članov sveta četrtne skupnosti.
  • Toda mediji so del gospodarstva, ne politike; ljudje jih ne volijo na volitvah, ampak jih kupujejo, kar spada med pridobitve liberalizma.
  • Slovaki so tokrat prvič, odkar so se ločili od Češke, svojega predsednika volili na neposrednih volitvah.
  • Prav lahko se torej zgodi, da bomo na naslednjih volitvah volili po sistemu, ki kratkoročno ne ustreza nobeni stranki, dolgoročno - ko jih bo minilo navdušenje nad "konkretnimi kandidati" - pa tudi večini volilcev ne.
  • Ljubljana - Po kakšnem volilnem sistemu naj bi volili na jesenskih rednih državnozborskih volitvah, je vprašanje, o katerem bodo danes znova razpravljali člani parlamentarne komisije za volilni sistem in ustavne spremembe.
  • Več zgledov ...
  • Državna volilna komisija se je odločila, da bo za volitve izdelan en splošni volilni imenik v več izvodih in z dodatkom, v katerem bodo vpisani tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah.
  • V Bosni in Hercegovini bodo potem 11. novembra volili na splošnih volitvah.
  • Voli se na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
  • kdo voli v kaj/SAMOSTALNIK4
  ČAS
   
  • Po podatkih državne volilne komisije je v nedeljo volilo slabih 70 odstotkov volilcev, torej precej več kot v prvem krogu.
  • Tisti volilci, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, morajo imeti s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter po možnosti obvestilo o volišču, na katerem bi sicer imeli pravico voliti v nedeljo, 1. decembra.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Tudi na Češkem bodo podobno kot pri nas kmalu prvič volili poslance v evropski parlament.
  • Na splošnih volitvah, na katerih so prvič volile tudi ženske, so volivci podprli stranke, ki so se zavzemale za nemško pot v demokracijo in s tem potrdili Ebertov koncept, po katerem naj bi Nemčija postala republika.
  • Po novem naj bi neposredno volili 40 namesto 28 poslancev, 80 pa bi jih bilo izvoljenih prek strankarskih volilnih list.
  • Volilci bodo neposredno volili predsednika dežele in deželne svete, predsednik dežele pa bo odslej imel kar opazna pooblastila.
 • SAMOSTALNIK0+NEDOLOČNIK
  • Ustava zagotavlja vsakomur pravico voliti in biti voljen, torej tudi novinarju, da se poteguje za mesto poslanca v državnem zboru.
  • Pravico voliti predstavnike v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma najmanj šest mesecev (aktivna volilna pravica).
  • Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Tisti, ki v nedeljo ne bodo mogli voliti, imajo možnost, da volitve opravijo predčasno (v sredo in četrtek, torej danes in jutri) na sedežu volilne komisije volilne enote.
  • Predsednik zbornice Violante ne more voliti zaradi svojega položaja, nekdanjega obrambnega ministra Beniamina Andreatto pa je med glasovanjem o proračunu zadela kap in je v bolnišnici.
  • Papež določi 120 kardinalov, ki smejo voliti njegovega naslednika.
  • Papeža smejo voliti kardinali, ki niso starejši od 80 let, ki pa jih je menda 135.
  • V Vidmu in Pordenonu bodo tako morali voliti nova predsednika trgovinskih zbornic, ker sta dosedanja postala deželna odbornika.
 • GLAGOL+NAMENILNIK
  •  [iti volit
  • « Na volitvah se bo namreč SKD borila do zadnjega diha: »Na volitvah najprej poskrbimo, da vsi, ki so nam naklonjeni, zanesljivo gredo volit in da neodločenim damo razlog, zakaj naj volijo nas.
  • Če gredo enkrat volit, se bodo vračali na volišča.
  • Zdravnik je bil tako prepričan v zmago in bistrost naroda, da sploh ni šel volit.
 • voliti po  [večinskem, kombiniranem, proporcionalnem, dvokrožnem sistemu
  • Čez dve leti bomo poslance volili po večinskem sistemu.
  • Sprašujemo se, kaj bi bilo, če bi volili po večinskem sistemu, komu tak sistem bolj ustreza in zdrahe v parlamentu okoli volilnega sistema predstavlja v drugi luči (beri: kdo je držal figo v žepu).
  • Upoštevanje tovrstne politične kombinatorike zato ni nekaj, v kar bi me zaneslo, ampak realnost, pred katero si kot komentator ne morem zatiskati oči - pri čemer se za povrh še bojim, da bi bil paralelni sistem v učinkih najbrž bolj podoben večinskemu kot pa sorazmernemu ali kombiniranemu sistemu, le da bodo ljudje zgrešeno prepričani, da volijo po kombiniranem sistemu.
  • Jasno je, da bomo volili po proporcionalnem in ne večinskem sistemu, zato je treba koaliciji Slovenija najti nov smisel.
  • Poslance bi volili po proporcionalnem sistemu, vse stranke pa bi bile obvezane, da glede na odstotek dobljenih glasov med poslance vključijo tudi predstavnike diaspore.
  • Šok je bil za SKD, ki so se nekako še hoteli potegniti iz združitvene igre, dokler ne bo znano, ali bomo letos res volili po dvokrožnem večinskem volilnem sistemu, večji kot za kogarkoli drugega.
  • V pisarni, kjer so za debelo oblazinjenimi vrati desetletja "kraljevali" predsedniki partijskih cekajev, ljudje pred njimi pa hodili po prstih (tudi zaradi obupno škripajočega parketa), je Janez Janša suvereno napovedal, da bomo poslance čez dve leti volili po dvokrožnem večinskem sistemu.
 • voliti in biti voljen
  • Upravno sodišče je v tej zadevi na podlagi 43. člena ustave ugotovilo, da ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, pravico voliti in biti voljen.
  • Največja vrednost kandidatur, kot je njegova, sta opogumljanje, da ustavna pravica voliti in biti voljen učinkuje in da se morda kdaj le zgodi, da se pojavi kaka zanimiva in do tedaj neodkrita persona.
 • imeti pravico voliti
  • Po najnovejših podatkih bo imelo pravico voliti predsednika države 1.609.633 volivcev.
  • Pri delu skupščine zbornice sodelujejo notarski kandidati, ki imajo pravico voliti svoje predstavnike v izvršni odbor sorazmerno številu notarskih kandidatov.
  • Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev.
 • voli se po načelu česa
  • S spremembo ustave je v člen dodano besedilo, da se poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiri odstotnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer mora biti zagotovljen neposredni vpliv volivcev na poimensko dodelitev mandatov kandidatom.
  • Evropske poslance se po lani sprejetem zakonu voli po načelu sorazmerne zastopanosti z eno volilno enoto.
  • V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 - I in 42/97) se v 80. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi: "Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom.
 • voli se za [x] let
  • Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo, zaradi česar naj bi bila po mnenju nekaterih vnovična kandidatura Milana Kučana sporna.
  • Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
Na vrh