WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
veterinarski pridevnik
1 o veterini kot vedi in dejavnosti
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Izvoznikom rdečega mesa je te dni pošteno vroče, saj bo v ponedeljek popoldne v Slovenijo prispela evropska veterinarska inšpekcija iz Dublina.
  • Če pes izgubi značko, mora lastnik v roku 8 dni to sporočiti veterinarski organizaciji, ki vodi register psov na območju stalnega prebivališča lastnika, in zaprositi za izdajo nove značke.
  • Do takrat bo večina klavnic upoštevala nasvet Veterinarske uprave Republike Slovenije (Vurs), naj se izogibajo množičnemu odkupu in klanju govedi, starejše od 30 mesecev.
  • Mariborski veterinarski zavod je največja veterinarska organizacija primarne službe v Sloveniji.
  • Naš eno leto star nemški ovčar je v noči na nedeljo nepričakovano začel umirati. Zato sem v nedeljo zjutraj poklicala dežurno veterinarsko ambulanto, če bi mu lahko z injekcijo skrajšali muke.
  • Po končani diplomi je bil nekaj mesecev zaposlen na veterinarski postaji v Tolminu in še preden je končal pripravništvo, se je vrnil nazaj na veterinarsko fakulteto.
  • Več zgledov ...
  • V sklopu zavetišča so tudi prostori za veterinarske preglede, kopanje in čiščenje živali ter skladiščenje hrane.
  • Danes koline, zaradi strogih veterinarskih predpisov, kupujemo v trgovinah in mesnicah, prehodnemu času iz jeseni v zimo pa marsikje še vedno pravijo »čas kolin«.
 • pod veterinarskim nadzorom
  • Če je mleko domače, ga je treba prekuhati, krava pa mora biti pod veterinarskim nadzorom.
  • Različne vitaminske pripravke psu dajemo samo pod veterinarskim nadzorom, saj preveč vitaminov prav tako škodi kot premalo.
 • veterinarski in  [fitosanitarni, sanitarni, živinorejski, zdravstveni, kmetijski /   [fitosanitarni, sanitarni, živinorejski, zdravstveni, kmetijski in veterinarski
  • S stališča vključevanja držav v EU pa je druga skupina ugotovila, da harmonija z zakonodajo EU še ni dokončana, predvsem na področju standardov kakovosti pridelkov, fitosanitarnih in veterinarskih predpisov.
  • Če pa bi komu cepilna tekočina iztekla na roko z ranami ali brizgnila v oko, mora o tem takoj obvestiti zdravstveno ali veterinarsko službo.
  • Spet bi bilo treba na meji uvesti poostreno kontrolo veterinarskega in sanitarnega nadzora vsake pošiljke svinjskega in govejega mesa.
Na vrh
 
veterinarski inšpektor
poklic
 • Včeraj je petdnevni delovni obisk v Sloveniji sklenila trojica evropskih veterinarskih inšpektorjev, ki je preverjala nadzor nad ostanki zdravil, hormonov, pesticidov oziroma drugih škodljivih substanc v živilih živalskega izvora ter usposobljenost slovenskih laboratorijev za pregledovanje živil.
 • « Lastnik, ki ljubljenca ni cepil proti steklini, mora, denimo, veterinarskim inšpektorjem plačati štirideset tisočakov in še k sodniku za prekrške.
 • Mejni veterinarski inšpektor ob uvozu opravi t. i. dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled živali.
veterinarska inšpektorica
poklic
 • Sedem let in pol sem bila medobčinska veterinarska inšpektorica, kar je razvidno iz moje delavske knjižice.
 • Kot resno opozorilo je treba vzeti tudi navedbe veterinarske inšpektorice, ki je pojasnila, da je po 6. januarja opravljenem veterinarskem pregledu mlekarne inšpekcija imela nekaj pripomb.
veterinarski tehnik
poklic
 • Glede na vtise z informativnih dni se bom verjetno odločil za šolanje na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, smer veterinarski tehnik.
 • Tudi pri postoperativni negi je vse potekalo, kot je bilo treba, meni sodišče, da pa mačka ni bila povsem brez nadzora, kaže tudi to, da je krvavitev opazil veterinarski tehnik v prebujevalnici, in to povedal veterinarju, ki je bil takrat na kliniki.
veterinarski higienik
poklic
 • Veterinarski higieniki, po starem bi jim rekli šintarji, so v spremstvu veterinarskih inšpektorjev, lovcev in policistov v 21 romskih naseljih na Dolenjskem in v Beli krajini polovili in pobili 211 psov.
 • Ko so včasih prišli na kakšno kmetijo veterinarski higieniki, so bili v glavnem zaskrbljeni kmetje, ker so ostali brez živine.
veterinarsko spričevalo
dokument
 • Vsi sodelujoči konji morajo imeti veljavno veterinarsko spričevalo.
 • Po novem je poostrena kontrola nad veterinarskimi spričevali, ki so obvezen dokument pri prodaji [telet], in ne smejo biti starejša od treh dni.