WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
vertikalen pridevnik
1 navpičen; pravokoten na podlago
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kamen morajo vadeči vreči tako, da je ploščati del vzporeden z vodno gladino, in da se vrti okoli vertikalne osi.
  • Projektor mora imeti možnost obračanja slike okoli vertikalne osi, da se potem ne bi slučajno »debelo« gledali.
  • Hlače imajo nad kolenom prečne šive, ki razbijejo vertikalno linijo in tako optično znižajo visoko postavo.
  • Začetek predstave zaznamuje plesalkina ujetost v baletne copate, ki so kot vzrok za neuspešno vzpostavljanje vertikalne linije, značilne za balet.
  • Kite surf po slovensko bi mu rekli jadranje na deski s padalom se ne dogaja samo na vodni ploskvi, torej v dveh dimenzijah, tako kot večina športov, ampak je pri njem navzoča tudi vertikalna komponenta.
  • Vertikalna komponenta tega nihanja, usmerjena navzgor, ni nevarna za konstrukcijo, ker jo dejansko razbremenjuje od vertikalnih obremenitev, za katere je zgrajena.
 • vertikalen in horizontalen
  • Glavni del stroja za obrezovanje predstavlja rezalna glava, opremljena z 1 do 9 parov diskov za rezanje v horizontalni in vertikalni ravni.
Na vrh
 
1.1 ki poteka v navpični smeri
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na ta znak vadeči izvede prelom in vertikalni potop tik ob pedagogu.
  • Vadeči naj se po vertikalnem potopu preusmerijo v horizontalno plavanje vzporedno s podlago.
  • Vertikalni jašek je že skopan, župan pa je tudi sporočil, da bodo kmalu začeli iskati najemnika za malograjski stolp, kjer bi lahko uredili prostor tudi za poročna slavja.
  • Zračenje in dovajanje vode je urejal zapleten sistem dolgih vertikalnih in horizontalnih jaškov.
  • Velika prednost je še vertikalni in horizontalni pomik objektiva slike, ki le te ne popači (razpon pomika je zelo velik) in širokokotni objektiv, ki naredi veliko sliko tudi v majčkeni kamrici.
  • Občasno čistimo vertikalno signalizacijo (smernike, znake in table, semaforje) in po potrebi kosimo brežine.
  • Več zgledov ...
  • Pomike motorja lahko izvajamo na štirih točkah, in sicer posebej v vertikalni smeri in posebej v horizontalni.
  • Pri rahljalniku bal s poševnim iglastim trakom iz vodoravno položenih kosov bal v vertikalni smeri rahljalna obloga puli manjše gmote in kosme prediva in omogoča obzirno rahljanje in grobo mešanje prediva.
  • Najpomembnejši mehanizem za nastanek in razkroj oblakov je vertikalno gibanje zraka.
  • Za razvoj nevihte je potrebna nestabilna, vlažna atmosfera in začetni impulz, ki bo zrak spravil v vertikalno gibanje, dvigovanje.
 • vertikalen in horizontalen
  • V celotni mestni četrti pa bodo obnovili in vzdrževali vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Na vrh
2 o položaju v družbi
če ima ORGANIZACIJA ali PROCES vertikalno strukturo, obstajajo v ORGANIZACIJI ali PROCESU različne stopnje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za zagotavljanje ustreznega vložka so mnoga podjetja uporabljala vertikalno integracijo nazaj do surovinske baze.
  • Podjetje je že v strategiji pred privatizacijo izpostavilo problem vertikalne integracije kot ključno potrebno odločitev za dolgoročno uspešno poslovanje, je povedal direktor uprave Valkartona Franc Jerina.
  • Domneva, da investiranje v izobrazbo povečuje vertikalno mobilnost, velja le v specifičnih okoliščinah, ko je gospodarska rast višja kot povečevanje izobrazbe.
  • Predvsem bi bilo treba razviti programe, ki bi pripomogli k zapolnitvi vrzeli v osebnih dohodkih med spoloma, uravnovesiti delež obeh spolov v nekaterih panogah, odstraniti ovire k vertikalni mobilnosti žensk in spodbujati podjetništvo.
  • Velik izziv za prašičerejo v prihodnje bo zato v vertikalni povezavi rejcev s klavno - predelovalno industrijo ter trgovino.
  • Z njo želijo preseči ozko razumevanje sedanje organiziranosti in vzpostaviti širše vertikalne sindikalne povezave.
  • Več zgledov ...
  • Neenakomerna porazdelitev žensk in moških po dejavnostih kaže na vertikalno segregacijo.
  • Vertikalna segregacija se nanaša na to, da imajo moški bolje plačane službe z višjim statusom kot ženske.
  • Dokončno smo uspeli vzpostaviti vertikalno povezovanje in ustvarjalnost ljubiteljske kulture od vrtcev do seniorjev.
  • Hkrati so nujni tudi nepriljubljeni ukrepi: zmanjšanje števila zaposlenih, opuščanje nerentabilnih programov, vertikalno povezovanje, sodelovanje s tujimi podjetji, ki lahko prinesejo sveži kapital, nova menedžerska znanja in tehnologije, odprejo možnosti za trženje na tujih trgih itd.
  • Omogočijo jim vertikalno in horizontalno napredovanje, toda za napredovanje in povečevanje plač zahtevajo trdo delo.
  • Vertikalno napredovanje je napredovanje na zahtevnejše delovno mesto, za katerega se zahtevajo dodatna znanja, spretnosti in sposobnosti.
  • Hkrati sta strokovnjaka ugotovila, da so potencialnemu spolnemu nadlegovanju v službi najbolj izpostavljene ženske na nižjih in srednjih položajih na hierarhični lestvici in v podjetjih s tradicionalno, vertikalno hierarhijo.
  • Zlasti tiste, ki trmasto vztrajajo pri okosteneli vertikalni hierarhiji, katere logika temelji na preprosti domnevi, da so pametni (in razgledani) na vrhu, neumni in neizobraženi pa na dnu.
Na vrh
 
vertikalen polž
vrsta krmila
 • Na splošno vertikalni polž manj zmanjša strukturnost krme kot horizontalni polži.