WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
varčevanje samostalnik
1 shranjevanje denarja
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ali se bodo Slovenci odločili za dodatno pokojninsko varčevanje, bo odvisno od protagonistov, ki bodo v tej igri odločanja nastopali v naslednjih dneh, mesecih.
  • Posamezniki, ki se bodo odločili za varčevanje po varčevalni shemi, se bodo lahko napotili v katero koli banko, ne oziraje se na to, ali z njo že poslovno sodelujejo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po pravni ureditvi in nadzoru so vzajemni skladi precej varna oblika varčevanja.
  • Kljub nizkim obrestim v bankah ne zaznavajo osipa varčevalcev, ki pa jih zanimajo tudi druge oblike varčevanja.
  • Za omejitev zaposlovanja in izobraževanja se je že v začetku devetdesetih let odločila politika na najvišji državni ravni, ker je bil to najboljši način varčevanja.
  • Ta način varčevanja pri plačah v javnem sektorju je nekorekten in nepravičen, ker ne zagotavlja enakopravnosti.
 • SAMOSTALNIK0+in+SAMOSTALNIK0 
  • Razviti bi morali sistem stanovanjskega varčevanja in kreditiranja na podlagi davčnih olajšav, kar bi omogočilo ugodnejša posojila.
  • Gre predvsem za vse oblike varčevanja in kreditiranja fizičnih oseb, pri čemer jim nudijo nekoliko ugodnejše obresti kot v bankah, med pravnimi osebami pa so njihove stranke večinoma sindikati.
  • Mešano življenjsko zavarovanje je kombinacija varčevanja in zavarovanja za primer smrti.
  • Gre za zavarovanje, ki združuje dve naši osnovni potrebi: življenjsko zavarovanje in varčevanje, ki pa v tej obliki omogoča aktiven vpliv na naložbo in njeno donosnost.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Je že lepo in prav, da država spodbuja k varčevanju in celo navidezno sama primakne par obrokov.
  • Država mora spodbujati zasebno varčevanje in nazaj pridobiti zaupanje trgov tako, da poskrbi za trdno finančno politiko in razdolževanje.
  • Kljub zgodbici o bankomatu sta nezahtevna, starša ju spodbujata k varčevanju če si česa zelo želita.
  • Nacionalna varčevala stanovanjska shema je bila sprejeta z namenom, da bi spodbudila dolgoročno stanovanjsko varčevanje in povečala obseg ugodnih stanovanjskih posojil.
  • Za vse tiste, ki želijo varčevati postopoma in od svojih prihodkov odvajati le manjše zneske, banke že nekaj časa ponujajo najrazličnejše oblike obročnega varčevanja.
  • Banke ponujajo rentno varčevanje, zavarovalnice pa različne oblike rentnega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pripravili smo projekt rentnega varčevanja, izbrani smo bili tudi v nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo.
  • Med rentnim zavarovanjem in rentnim varčevanjem je precejšnja razlika, saj pri varčevanju samo vplačujemo mesečne pologe, da smo na koncu upravičeni do rente, pri zavarovanju pa smo poleg tega tudi zavarovani.
  • Strokovnjaki sicer svetujejo dolgoročno varčevanje v skladih (torej nad enim letom), kar še zmanjša vpliv kratkoročnih negativnih nihanj na trgu.
  • V Sloveniji takih spodbud ni, zato tudi ni velikega interesa za dolgoročno varčevanje, zavarovanje ali karkoli podobnega.
  • Problem starega deviznega varčevanja je še naprej med dnevnimi temami medijev v Bosni.
  • Nova nacionalna shema stanovanjskega varčevanja prinaša v naš prostor korenite spremembe.
  • Več zgledov ...
  • V nove trende se je vključila tudi Banka Celje s premostitvenimi krediti na področju stanovanjskega varčevanja.
  • Pogodbe za dodatno pokojninsko varčevanje se sklepajo za najmanj deset let.
  • Po končanem petletnem varčevanju v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme se je za najem stanovanjskega posojila doslej odločila zgolj peščica varčevalcev.
  • Večina varčevalcev se je odločila za petletno varčevanje, kar pomeni, da bodo v tem času privarčevali 35 milijard tolarjev.
  • Oglejmo si še, kaj pokaže izračun za desetletno varčevanje.
  • Pogodbo za desetletno varčevanje pa je sklenilo le 26 varčevalcev.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • varčevanje v  [banki
  • Varčevanje v bankah se ne splača, saj so bančni pogoji vse slabši.
  • Kdor se odloči za rentno varčevanje v banki, lahko varčuje že od treh let naprej.
  • S tem je bilo izgubljeno tudi zaupanje v varčevanje v vzajemnih skladih.
  • A tudi pri varčevanju v vzajemnih skladih je treba izbrati pravega in sicer glede na čas ter namen varčevanja.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Efektivne obrestne mere za varčevanje (to so realne obresti s pripisom vseh letnih premij) znašajo za 5-letno varčevanje 4,715 odstotka, za varčevanje na 10 let pa 5,272 odstotka.
  • Prebivalstvo ne dobiva nizkih obrestnih mer za svoje varčevanje, sicer tega varčevanja ne bi bilo.
  • Tudi obrestna mera za obročno varčevanje nad tri leta je po novem 4,85 odstotka.
Na vrh
 
1.1 prihranek
 • SAMOSTALNIK1+z+SAMOSTALNIK6 
  • Pri vseh napravah preberemo nekaj o porabi in varčevanju z energijo, nadvse uporabni pa so seveda mnogi nasveti.
  • Pomemben dejavnik pri prodaji izgotovljenih zimskih vrtov je varčevanje z energijo, saj je dokazano, da so stroški ogrevanja nižji, če je k hiši dodan zaprt in zastekljen prostor, ki izolira in pozimi zadržuje toploto.
  • V Beli krajini je priporočeno varčevanje s pitno vodo.
  • Že prejšnji teden so uvedli ukrep varčevanja z vodo na območju Kostanjevice, medtem ko drugod v krški občini doslej tako ukrepanje še ni bilo potrebno.
  • Poletni meseci so vedno bolj bolj vroči in skoraj vsako leto nas vsaj nekajkrat preseneti suša, s katero pa pride tudi varčevanje z vodo.
  • Za Evropejce so dodatna težava še majhne sobe, ker so pač zgrajene po japonskih standardih varčevanja s prostorom, zato se Nemci, ki imajo skoraj vsi po vrsti nekaj kilogramov preveč, v njih komaj obrnejo.
  • Več zgledov ...
  • Ali ne pomeni hitrejši pretok skozi univerzo varčevanje s prostorom, kadri in zlasti z denarjem študentov?
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Na veliki slovesnosti v Design centru, reprezentančni dvorani zgornjeavstrijske metropole, so podelili »oskarje« za najboljše projekte varčevanja energije na svetu.
  • No, potrebno je povedati, da mravlje padajo z dreves tudi ob odsotnosti ptic, nekaj zaradi zdrsov, še več pa verjetno zaradi varčevanja energije; na ta način so hitreje na tleh oziroma v mravljišču.
 • varčevanje s prostorom
  • Denimo, da smo zaradi varčevanja s prostorom »zazipali« mapo Priljubljene (tam Internet Explorer shranjuje podmape z internetovskimi bližnjicami).
  • Program ni primeren le za varčevanje s prostorom, ampak je v kombinaciji s programom tar tudi najbolj priljubljen format za Linux.
Na vrh