WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
varčevalec samostalnik
1 oseba, ki varčuje
navadno v množini
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tu niso všteti zneski, ki jih imajo kot devizne vloge vloženi hrvaški varčevalci.
  • Prav tako je nerazumljiv vladin zakon o javnem dolgu, prek katerega bi se poplačali slovenski devizni varčevalci.
  • Kakšnih 300 jeznih in prevaranih varčevalcev je vdrlo v njeno hišo sredi Bitole.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Pogoj za posojilo je, da je varčevalec varčeval redno in zbral vse premije.
  • To pomeni, da se bo večina varčevalcev najverjetneje odločila, da sredstva vloži v stanovanja.
  • Mnogo varčevalcev je dobilo delno poplačilo, le malo računov pa jim je uspelo zapreti oziroma vloge poplačati v celoti.
  • Varčevalci zahtevajo izplačilo svojih vlog, njihov zahtevek pa skupaj z obrestmi znaša okoli deset milijonov evrov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Prednost pa bodo imele tiste banke, ki bodo ponudile varčevalcem dodatne ugodnosti.
  • Zagotavljam, da bomo denar izplačali vsem varčevalcem.
  • Prvega avgusta bo večina domačih bank svojim varčevalcem ponudila privlačnejše obrestne mere za dolgoročno varčevanje.
  • Da bi podjetje lahko varčevalcem vrnilo denar, mora nepremičnine prodati, zato je napovedala, da naj bi varčevalci dobili vsaj del svojih vlog v letu dni.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Banka je namreč že lani jeseni ustavila zavarovanje hranilnih vlog varčevalcev pri pristojni državni agenciji.
  • Lanska anketa pa je pokazala, da namerava večina varčevalcev najeti tudi stanovanjsko posojilo.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Na drugi strani je imela banka obveznost do varčevalcev v tujih valutah, ki so ohranile realno vrednost.
  • Vse naslednice so del dolgov do varčevalcev že poplačale, potrebno pa bo tudi pregledati, kje je ta denar končal.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK6 
  • varčevalec v  [banki
  • varčevalec v  [shemi
  • Po njihovih anketi bo na trgu tudi celo več kupcev, ki niso varčevalci v shemi.
  • Predvsem pa je razveseljujoče, da varčevalci v tej shemi redno in vestno varčujejo.
  • Kaj to pomeni za varčevalce v bankah, ni težko ugotoviti.
 •  [banka, posojilojemalec in varčevalec / varčevalec in  [banka, posojilojemalec
  • To pomeni, da bi morale banke in varčevalci sklenjene pogodbe dopolnjevati.
  • V zakonu je za varčevalce in posojilojemalce v bankah pomembno to, da bodo s prvim julijem prihodnjega leta začele veljati tudi določbe o denarnem nominalizmu do enega leta.
 • varčevalci iz sheme
  • Stanovanjski sklad je za varčevalce iz nacionalne stanovanjske varčevalne sheme zgradil ali še gradi več stanovanj, kot je obljubil v strategiji investiranja.
  • Država je morala poseči; v prvi, prehodni fazi tudi v gradnjo tržnih stanovanj za potrebe varčevalcev iz sheme.
 •  [x odstotkov varčevalcev
  • Po naši raziskavi naj bi kar 52 odstotkov varčevalcev iz sheme povpraševalo po stanovanjih v Ljubljani.
  • Posebno pereč naj bi bil julij 2004, saj namerava po anketah najeti posojilo okrog 90 odstotkov varčevalcev.
Na vrh