WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
uradnik samostalnik
1 uslužbenec v državni upravi
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Slabo plačani državni uradniki, ki morajo vzdrževati družine, dobivajo plačo od 150 do 200 dolarjev mesečno.
  • Vrsta hlastnih medkrajevnih klicev, spraševanje zdolgočasenih uradnikov na zunanjem ministrstvu, kje je kak merodajni človek.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK5 
  • Izračunali so tudi, da bo povprečni uradnik na upravni enoti izdal osebno izkaznico v štirih minutah.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK6 
  • "Molio bi, da mi daste slovensko državljanstvo," je zaprosil uradnika za okencem.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
 • politiki in uradniki / uradniki in  [funkcionarji, politiki / državni uradniki in  [funkcionarji, politiki / državni funkcionarji in uradniki
  • Trenutno poteka v Sloveniji pet postopkov proti državnim uradnikom in funkcionarjem, pa čeprav je kršiteljev več.
Na vrh
 
1.1 oseba na visoki državni funkciji
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Al Gore opiše celo spletkarsko početje visokih uradnikov iz Bele hiše, ki svojim ljudem iz TV omrežij naročajo, naj diskusij o učinkih tople grede ne uvrščajo na program.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Miklavčič in Brajnik sta visoka uradnika ministrstva, ki ga vodi Drnovškov strankarski kolega Jelko Kacin.
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK5 
  • Direktor občinske uprave: je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju neposredno vodi delo občinske uprave.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Uradnik v ministrstvu napake ni pripravljen prikriti, zato se tudi sam znajde na seznamu preganjanih oseb ...
 • SAMOSTALNIK1+iz+SAMOSTALNIK2 
 • SAMOSTALNIK1+z+SAMOSTALNIK2 
  • Ko so s terenca odvili še obe stranski ogledali in ju izročili damam, si je uradnik z ministrstva vidno oddahnil.
Na vrh
2 pisarniški uslužbenec
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Tudi znotraj same družbe so lahko prehrambne potrebe zelo različne, na primer med bančnim uradnikom, ki cel dan sedi za svojo pisalno mizo, in delavcem na gradbišču.
  • Udinjal se je pri svojem znancu, sodnem uradniku, in tam spet začel delati kot pomožni pisar.
Na vrh