WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
učiteljev pridevnik
1 značilno za učitelja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Učiteljeva ocena je vedno subjektivna, prav v tem je del njene kakovosti.
  • Ne more mirno slediti učiteljevi razlagi ali navodilom, temveč se odziva z glasnimi pripombami.
  • Učiteljeva vloga je navduševati, motivirati, privabljati.
  • Otroci ob učiteljevi pomoči zapišejo voščilo na tablo.
  • Učiteljeva naloga je pomagati učencu, da razvije razumevanje preteklosti.
  • Otroci, po učiteljevem navodilu, prilepijo v učbenik nalepke s slikami.
  • Več zgledov ...
  • Cilj učiteljevega dela je, da se osredotoči na pomembno izboljšanje učenčevih sposobnosti//.
Na vrh