WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
štipendija samostalnik
1 denarna podpora
štipendija je denarna podpora, ki jo dijak ali študent v času študija prejme vsak mesec
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Razpis za štipendije se je že začel, dijaki, vajenci in študentje pa že zbirajo potrebne podatke.
  • Ministrstvo za kulturo objavlja razpis za štipendijo za mednarodno izobraževanje na področju kulture.
  • Kandidat za Zoisovo štipendijo mora doseči rezultat, ki ga uvršča v zgornje 3 % najsposobnejših v njegovi generaciji.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Kandidati lahko v izjemnih primerih za štipendijo zaprosijo tudi med šolskim letom, če zaradi novih okoliščin izpolnjujejo pogoje za pridobitev štipendije.
  • Lani je za republiško štipendijo zaprosilo 62.055 vajencev, dijakov ali študentov, dobilo pa jo je le 40.773 ali 66 odstotkov, zavrnjeni so največkrat presegli cenzus.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Pravice do štipendije ne more uveljavljati dijak ali študent, ki že prejema drugo štipendijo ali denarno oziroma materialno pomoč za šolanje najmanj v višini osnovne štipendije.
  • Če prosilec izgubi pravico do štipendije, lahko zaprosi za posojilo za razpisano obdobje.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Trije dečki in deklica bodo štipendijo za študij, ki si ga bodo izbrali sami, prejemali pet let.
  • Občina razpisuje tudi štipendije za podiplomski študij doma in v tujini, s čimer finančno olajšajo nadobudnim študentom bivanje v tujini.
  • Prvič so letos v času prireditev zastavili tudi zbiranje donatorskih sredstev za štipendije za dodiplomski študij.
  • Dobil je štipendijo za šolanje na dragi zasebni šoli.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • V primeru, da ne dobim štipendije, mi bodo študij plačali starši.
  • Željo, da bi postala medicinska sestra, je kmalu opustila, ker ni dobila štipendije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Leta 1990 je štipendije prejemalo 51 odstotkov študentov, lani pa le še 27 odstotkov.
  • Ali sploh veste, kdo vse prejem štipendije, kajti to niso le študentje, ki si jih vi predstavljate, ampak so to tudi "študentje", ki to niso.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Včasih so bila šolska in državna tekmovanja tudi priložnost za odkrivanje nadarjenih učencev in podeljevanja štipendij zanje.
  • Ti študentje so potencialni kandidati za zaposlitev, občasno honorarno delo, opravljanje prakse ali pridobitev štipendije.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Letošnja podelitev je bila že 39. po vrsti, ob tej priložnosti pa so mladim glasbenikom podelili tudi več štipendij.
  • Vemo, da imajo, denimo, plavalci in košarkarji na voljo veliko štipendij.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prejemam republiško štipendijo, a denarja ni ravno veliko, ker dobro polovico porabim za mesečno avtobusno vozovnico.
  • Dobila je enoletno štipendijo za šolanje v prestižni šoli plesa v Chicagu.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Med štipendijami, ki jih dobivajo dijaki in študentje, imajo največji delež republiške štipendije, in sicer 79 odstotkov.
  • Šele v srednji šoli sem imel štipendijo, ki je bila neke vrste žepnina in ki je vsekakor prispevala k temu, da sem razvil odnos do denarja.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Za dijake znaš štipendija 25 tisoč, za študente 35 tisoč, za tiste, ki študirajo v tujini, pa 45 tisoč tolarjev na mesec.
  • Štipendija bo za dijake znašala polovico, za študente pa 60 odstotkov neto zajamčenega osebnega dohodka.
 • štipendija za nadarjene  [dijake, študente
  • Odločil se je, da bo prišel do štipendije za nadarjene dijake, s čimer bi omilil žrtev staršev.
  • Leta 1987 je dobila štipendijo za izredno nadarjene študente in nadaljevala študij na ljubljanski univerzi.
 • kdo  [podeljuje, razpisuje štipendije / kdo podeli štipendijo
  • V zadnjem času štipendije razpisujejo tudi razne fundacije in skladi, kar tudi pomeni širjenje kadrovskega štipendiranja.
  • Krajevna skupnost bo na podlagi razpisov podeljevala štipendije.
  • Letos so prvič podelili štipendijo za mlade s posebnimi talenti.
 •  [možnost, pogoj za pridobitev štipendije
  • Edini pogoj za pridobitev štipendije naj bo uspešen vpis na študij oziroma ustanovo s seznama štipendijskega sklada.
  • Pri nas je kar nekaj možnosti za pridobitev štipendije za študij v drugi državi, le vedeti je treba, kje iskati.
 • štipendije in nagrade
  • Za pedagoško in umetniško delo je prejel več nagrad in štipendij.
  • Vsi donatorji bodo prejeli svečano listino o donaciji ob podelitvi nagrad in štipendij sklada.
 • štipendija v višini  [x
  • Izbrani štipendisti bodo v prihodnjem letu prejeli deset štipendij v višini 30.000 tolarjev.
  • Njegov edini dohodek je štipendija v višini 30.000 tolarjev.
Na vrh