WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
širokopasoven pridevnik
1 ki omogoča hiter prenos podatkov
 • širokopasovni dostop do  [interneta, spleta
  • Nemška letalska družba Lufthansa bo v prihodnjih dveh letih z Boeingovim sistemom, ki prek satelita omogoča širokopasovni dostop do spleta, opremila okoli 80 svojih letal.
  • Ker je velikost datoteke skoraj 400 MB, je tudi tokrat prenos izvedljiv le za tiste s širokopasovnim dostopom do interneta (kabelski internet, ADSL).
 • širokopasovna povezava do  [interneta
  • Leto 2002 je vsaj v Sloveniji zaznamoval tudi velik razmah širokopasovnih povezav do interneta.
  • Hitre širokopasovne povezave do interneta in mobilne komunikacije sta glavni gonili krepitve trga elektronskih komunikacij v Evropski uniji v zadnjem letu.
 • širokopasovna povezava z internetom
  • Glavna težava, ki ovira hitrejši razmah naših ljudskih širokopasovnih povezav z internetom, pa je, da na trgu dostopovnih telekomunikacijskih (TK) vodov in interneta ni prave komercialne konkurence »nekdanji« monopolni telefonski družbi in njenemu hčerinskemu podjetju.
  • Prav tako je iz rezultatov raziskave razvidno, da se bo delež plačljivih vsebin povečeval predvsem z večanjem deleža širokopasovnih povezav z internetom.
 •  [brezžični in širokopasovni
  • Največ pozornosti je bilo namenjene brezžični in širokopasovni komunikaciji, vse skupaj združeno v mobilno elektronsko poslovanje.
  • Povezovanju v omrežju se ni mogoče izogniti, zato ne preseneča, da je tudi U.S.Robotics ponuja opremo za povezovanje v širokopasovna in brezžična omrežja.
 •  [omogočiti, omogočati širokopasovni dostop /   [omogočiti, omogočati širokopasovne povezave
  • V Sloveniji so bili prvi kabelski modemi, ki so omogočali t. i. širokopasovne (broadband) povezave, nameščeni že leta 1996 (o tem smo v Monitorju že pisali), bolj množično so zaživeli lani, letos pa si lahko poleg njih omislimo tudi povezavo ADSL.
  • V nekaterih evropskih državah, in tako tudi v Sloveniji, dve telekomunikacijski infrastrukturi omogočata širokopasovni dostop do interneta: DSL tehnologija Telekoma Slovenije in kabelski dostop prek omrežij kabelskih operaterjev.
Na vrh