WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
svetovanje samostalnik
1 dejavnost
glagolnik
svetovanje je dejavnost, ki ČLOVEKU nudi poklicno pomoč in nasvete glede RAVNANJA v določeni situaciji
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kmetijsko svetovanje ima v Sloveniji bogato tradicijo.
  • Od leta 1992 dalje ima svoje podjetje Simič in partnerji, v katerem se ukvarja z davčnim svetovanjem.
  • Nastajajočim podjetjem nudijo potrebno tehnično infrastrukturo in podjetniško svetovanje.
  • Septembra bo izveden tudi razpis za sprejem tridesetih gozdarskih svetovalcev za delo v gozdarskem svetovanju na območnih kmetijsko - gozdarskih zavodih.
  • Psihološko in psihoterapevtsko svetovanje lahko opravljajo le svetovalci z licenco, ki so tudi uradno registrirani!
  • Nevednost stranke o vrednostnih papirjih se odpravi s pomočjo investicijskega svetovanja.
  • Več zgledov ...
  • V prostorih območne zbornice je na voljo tudi pravno in finančno svetovanje podjetnikom.
  • Za tak koncept in filozofijo šolskega svetovanja, kot sta se oblikovala pri nas, ni mogoče usposobiti enega samega strokovnjaka.
  • Tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov.
  • Pri zakonskem svetovanju lahko svetovalec deluje kot posrednik, ki skuša zakoncema pomagati doseči kompromise, ki bodo izpolnili vsaj nekaj zahtev obeh strani.
  • Družinsko svetovanje je brezplačno in namenjeno ljudem, ki si tega sami ne bi mogli privoščiti.
  • Predstojniki domov bodo v prvem tednu zadnjega semestra vsem petošolcem nudili poklicno svetovanje.
  • Poleg ponudbe priznanih kozmetičnih izdelkov bodo obiskovalcem ponujali strokovno svetovanje.
  • Storilcem nasilnih dejanj, po pomoč jih žal pride zelo malo, sprva nudimo individualno svetovanje.
  • Po končanem izobraževanju se bodo udeleženci lahko takoj vključili v telefonsko svetovanje, prvič pa jim bo stal ob strani kdo od izkušenih svetovalcev.
  • Urad je za splošno svetovanje nameraval izbrati najmanj štiri kandidate.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Z ženo imata podjetje za svetovanje, kjer dajeta občasno tudi brezplačne nasvete.
  • V kampanji LDS sodeluje družba za svetovanje Korpus, ki snuje kreativne rešitve in komunikacijsko strategijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na področju svetovanja ostaja še vedno odprto področje gozdarstva.
  • V programu samozaposlovanja se izvajajo specialistične delavnice za izdelavo poslovnega načrta in različne oblike svetovanja glede na individualne potrebe.
  • Vavčerski sistem svetovanja predstavlja enega najbolj inovativnih vladnih pristopov v Evropi.
  • Storitve svetovanja so brezplačne.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Terapevtsko dejavnost lahko opravljajo le psihologi in nekateri specialni pedagogi, medtem ko lahko drugo svetovanje opravljajo osebe z ustrezno izobrazbo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Brezplačno energetsko svetovanje za občane je zbudilo večjo pozornost šele, ko so ga dopolnili z denarnimi spodbudami.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • V Sloveniji je trenutno 12 registriranih nevladnih organizacij, ki naj bi se ukvarjale s svetovanjem potrošnikom.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Ko sem zvedel, da potrebujejo prostovoljce za svetovanje po telefonu, sem se takoj prijavil.
 • podjetniško in poslovno svetovanje
  • Dejavnost družbe je podjetniško in poslovno svetovanje.
 •  [informiranje, izobraževanje, pomoč in svetovanje
  • Pomembna dejavnost centra je tudi informiranje in svetovanje.
  • Zbornica bo v prihodnjem letu nudila bistveno več komercialnih storitev na področju izobraževanja in svetovanja.
 •  [oddelek, sektor, enota za  [kmetijsko svetovanje
  • Komisijo sestavljajo štirje kmetijski svetovalci iz oddelkov za kmetijsko svetovanje in en svetovalec iz URSPK.
  • Seji so prisostvovali tudi predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstva za finance ter zborničnega urada, sektorja za kmetijsko svetovanje.
 • svetovanje v zvezi s čim
  • V ponedeljek, sredo in četrtek od 18. do 20. ure poteka svetovanje v zvezi z aidsom.
 • svetovanje v okviru česa
  • Šele v zadnjem desetletju se je začelo tudi tu krepiti delo na področju kmetijskega svetovanja v okviru oddelka ljubljanskega zavoda, ki bo končno spet povezal celotno območje.
 • svetovanje na področju česa
  • Glavni dejavnosti podjetja sta razvoj programske opreme in svetovanje na področju informacijskih tehnologij.
 • svetovanje s področja česa
  • Glavna dejavnost je predvsem osebno svetovanje s področja vinogradništva in vinarstva.
Na vrh
 
1.1 storitev; nasvet
 •  
  • Prvi pravni nasvet bo brezplačen ne glede na finančne razmere prosilca in vsebino zadeve, do brezplačnega pravnega svetovanja, ki je precej zahtevnejše in bolj poglobljeno od pravnega nasveta, pa bodo upravičene osebe, ki bodo predložile pozitivno odločbo, ki jo ponavadi izdajo sodišča.
  • V skupinah za samopomoč se rejnice razbremenijo, imajo pa tudi individualna svetovanja s socialno delavko.
  • Sicer pa so na Zavodu Vir v letu in pol dela zabeležili več kot sto trideset iskalcev pomoči in opravili okoli 1500 strokovnih svetovanj.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zdravniki opozarjajo, da vedno več žensk potrebuje svetovanje zaradi strahu pred nosečnostjo, porodom in materinstvom.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Ustrezno svetovanje pri nakupu opreme je sila pomembno.
  • Imajo dva inštruktorja, ki poleg organizacije tečajev skrbita tudi za svetovanje pri izbiri in nakupu mladičev in vzreji psov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Storilcem nasilnih dejanj, po pomoč jih žal pride zelo malo, sprva nudimo individualno svetovanje.
  • Podjetje ponuja finančni in operativni lizing ter svetovanje podjetjem na tem področju.
  • S prenovljeno domačo stranjo na internetu pa bo CBD ponudila investicijsko svetovanje.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Slovensko podjetje nudi strokovne računovodske in finančne storitve ter svetovanja za vsa podjetja.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Ob tej priložnosti bodo strokovnjaki zavoda obiskovalcem na voljo za svetovanje o zdravi prehrani, delili pa jim bodo tudi gradivo o zdravi prehrani.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Za razliko od naših svetovanj, ki so pretežno pravne in davčne narave, Francozi večino energije usmerjajo v pripravo poslovnih načrtov.
 • SAMOSTALNIK0+glede+SAMOSTALNIK2 
  • Vse večje institucije v Sloveniji imajo posebne službe za svetovanje glede nastopanja v javnosti.
 • pomoč in svetovanje
  • Na območju mestne občine Murska Sobota od 30 do 40 ljudi potrebuje pomoč na domu, približno dvesto pa jih potrebuje osebno pomoč in svetovanje.
 • svetovanje pri načrtovanju česa
  • V Sloveniji so svetovanja pri načrtovanju družine, kontracepcije, nosečnosti in poroda brezplačna in dostopna vsem ženskam, ki so zdravstveno zavarovane.
Na vrh