WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
svetovalen pridevnik
1 o svetovanju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Svetovalno delo je usposabljanje človeka za to, da razume sebe, se zaveda svojih interesov in zmožnosti ter okoliščin, v katerih se nahaja.
  • Svetovalne in druge strokovne storitve pa koristijo tudi že samozaposleni, saj pogodba za svetovalne in strokovne storitve velja šest mesecev pred samozaposlitvijo in leto dni po njej.
  • Svetovalno dejavnost s področja kozmetike izvajamo same, svetovanje za zdrav način življenja pa prepuščamo strokovnjakom s tega področja.
  • Svetovalne pomoči otrokom oziroma učencem zato ni mogoče podrediti eni sami stroki, npr. psihologiji ali pedagogiki.
  • V pomoč za učinkovito in kvalitetno delo svetovalne mreže snujejo raziskovalno enoto, ki bo skrbela za pridobivanje znanja in informacij.
  • Prvi svetovalni telefon v Sloveniji je začel delovati pri Psihiatrični kliniki v Ljubljani leta 1980, na katerem so in še delajo plačani strokovnjaki.
  • Več zgledov ...
  • Svetovalni referendum o ukinitvi vadbišča SV na Počku je dal pričakovano odločitev.
 •  [izobraževalen, raziskovalen in svetovalen
  • Nekatere svetovalne in izobraževalne oddaje pripravljajo že več kot 40 let, najstarejša je namenjena kmetijstvu.
Na vrh
 
1.1 ki daje nasvete
svetovalna OSEBA ali svetovalni URADNIK daje nasvete in nudi pomoč na področju, za katerega je usposobljen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V kmetijski svetovalni službi v Lendavi so nam povedali, da je toča prizadela predvsem vinograde, ki so v fazi razvoja.
  • Za poklicno svetovanje v naših šolah skrbijo predvsem šolske svetovalne službe, toda svetovalci so preobremenjeni z drugimi nalogami.
  • Šolskim svetovalnim delavcem so ravnatelji posameznih šol predstavili izobraževalne programe in poklice iz ponudbe posameznih šol, izpostavili pa so predvsem novosti.
  • V nekaterih vrtcih sta po dve svetovalni delavki, nekaj svetovalnih delavk pa pokriva več vrtcev.
  • V ljubljanskem svetovalnem centru so leta 1990 in 1991 obravnavali le po enega zlorabljenega otroka, leta 1992 jih je bilo šest, prelomnico pa pomeni leto 1993, ko jih je bilo že 20.
  • Če ste kot zdravnik pripravljeni delati v mednarodnem svetovalnem podjetju, se prav tako lahko priključite po svetovnem spletu.
  • Več zgledov ...
  • Svetovalne firme, univerzitetne stolice in celo družbe za presojanje gospodarstva so razvile različne tehnike preverjanja etike podjetij.
  • Rezultat dela svetovalne družbe pa je bil predlog poravnave, ki je bil končno usklajen z obema upravama.
  • Podjetja z ministrstvom podpišejo pogodbo, od svetovalne hiše pa morajo odkupiti licenco za uporabo metode.
  • V tej izobraževalni in svetovalni organizaciji so prepričani, da lahko le dober človek prenaša odlično znanje.
Na vrh
svetovalna služba
organ
 • Svetovalna služba spremlja razvoj otroka z učnimi težavami v izobraževalnem procesu, spremlja njegov socialni položaj med součenci, pa tudi vse razvojne in osebnostne spremembe, ki jih je mogoče zaznati.
svetovalni delavec
poklic
 • Svetovalni delavec dela le v okviru pooblastil, ki jih je z zakonodajo dobil od države, profesionalnih organizacij (združenj) ali od šole/vrtca.
svetovalna delavka
poklic
 • Potočnikova se je na šoli zaposlila pred desetimi leti kot svetovalna delavka in profesorica psihologije, zadnjih sedem let je tudi pomočnica ravnateljice.
svetovalno telo
 • Pastoralni svet je svetovalno telo znotraj škofije.
svetovalno delo
 • Za svetovalno delo se usposabljajo eno leto po končanem izobraževanju za učitelje.