WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
svetovalec samostalnik
1 kdor svetuje, pomaga
Na vrh
 
1.1 po službeni dolžnosti
navadno s prilastkom
svetovalec je strokovnjak, ki daje ljudem ali ustanovam strokovne nasvete in nudi strokovno pomoč pri reševanju problemov s področja, za katero je usposobljen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Davčni svetovalec se poleg svetovanja ukvarja tudi z vodenjem poslovnih knjig, izdelavo davčnih poročil ter s podjetniškim svetovanjem.
  • Predstavili bodo tudi spletni portal za iskanje zaposlitev, pravni svetovalec pa bo odgovarjal na vprašanja s področja pravic brezposelnih in delovnopravne zakonodaje.
  • V teh dneh so nas obiskali finančni svetovalci NBA in nam predavali, kam se splača vlagati denar.
  • Pred začetkom zemeljskih del svetujemo vinogradnikom, naj se posvetujejo s kmetijskimi svetovalci in strokovnimi delavci kmetijskih zadrug.
  • Kot ravnatelj, pedagoški svetovalec in učitelj si je vseskozi prizadeval za tak pedagoški proces, v katerem bo učenec subjekt in bo v ospredju njegova ustvarjalna vloga.
  • Vodilni kadri razločujejo delo socialnih delavcev in šolskih svetovalcev.
  • Več zgledov ...
  • Mentorji krožkov bodo lokalni podjetniški svetovalci, člani pospeševalne mreže, ki so se za te naloge usposabljali na posebnem seminarju.
  • Strokovno vodstvo, priprava in odprtje razstave je delo umetnostnega zgodovinarja in muzejskega svetovalca Jožefa Matijeviča.
  • Na srečo imamo v Sloveniji mrežo energetskih svetovalcev, ki ljudem brezplačno svetujejo.
  • Dober mesec pred koncem lanskega leta je ameriški predsednik za mizo zbral svoje glavne ekonomske svetovalce.
  • Primerno pijačo k tem jedem je izbral vodja strežbe v gostilni Rog in vinski svetovalec Zdravko Dvoršak.
  • Ko sta nekega večera načela pogovor o ločitvi, sta se sporazumela, da se bosta posvetovala z zakonskim svetovalcem.
  • Poleg tega se kot terenski svetovalec srečujem z vsakodnevnimi vprašanji okrog izbire gnojil, semen in zaščitnih sredstev.
  • Pred dnevi smo v medijih lahko prebrali, da bodo imeli naši poslanci vsak svojega strokovnega svetovalca.
  • Poklicni svetovalci so v šolah zaposleni za poln delovni čas.
  • Skupinska srečanja ponavadi vodi usposobljen svetovalec.
  • Država izjemno veliko vlaga v znanje, odpira Silicijeve doline, tehnološke parke in vabi najboljše tuje svetovalce.
  • Ko kandidati končajo uvodno izobraževanje, hospitirajo pri izkušenem svetovalcu.
  • Zunanjepolitični svetovalec hrvaškega predsednika dr. Stanko Nick je opozoril, da v razpravi o odnosih s Slovenijo ne bi smeli uporabljati formulacije "izhod na morje" oziroma da v pogajanjih ne bi smeli govoriti o slovenskem izhodu na odprto morje.
  • Mnogi ameriški politični svetovalci delajo v državah vzhodne Evrope.
  • V ponedeljek je obiskal občino Ptuj vladni svetovalec za šolstvo Niko Žibret.
  • Višji svetovalec na oddelku za urbanizem in okolje mestne občine Ljubljana Matija Stupica je glede urbanistične dokumentacije pojasnil, da je pripravljena nova zasnova za ureditev centra Tacna, s katero se krajani strinjajo.
  • Predsednikovi svetovalci po plači namreč presegajo državne sekretarje oziroma sodijo med najbolje plačane »sekretarje«.
  • V naslednjih desetletjih je mož sicer ostal v senci, a je bil hkrati osebni svetovalec vseh predsednikov izraelskih vlad.
  • Na Zadružni zvezi Slovenije je opravljal delo samostojnega svetovalca za gozdarstvo vse do upokojitve konec leta 1990.
  • Med najbolj vplivnimi svetovalci Aleksandra I. je bil knjaz Golicin, ki je bil povezan z nekaterimi ločinami martinističnega navdiha.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Oba svetovalca za nacionalno varnost naj bi sicer določila predvsem podrobnosti in časovni koledar za dodatna pogajanja med zunanjima ministroma obeh držav.
  • Lovrenčič je bil zadnja tri leta Drnovškov svetovalec za zunanje zadeve, pred tem pa je služboval na zunanjem ministrstvu in na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu.
  • Svetovalec za ustavna vprašanja v državnem zboru dr. Miro Cerar je povedal, da je v primeru, če bo referendum 9. februarja, edino korektno izvesti posvetovalni referendum.
  • Z novima finančnim ministrom in svetovalcem za gospodarstvo v Beli hiši predsednik upa, da se bodo navzgor obrnili tudi zdaj sicer neugodni gospodarski trendi.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Projekt deluje na območju celotne Slovenije, kjer v večjih središčih energetski svetovalci brezplačno svetujejo občanom.
  • Prav tako te padavine ne morejo vplivati na stanje podzemnih voda, pravi svetovalec direktorice pri agenciji za okolje Zlatko Mikulič.
  • Upravičenost vloženega predloga zakona dodatno pojasnjuje svetovalec poslanske skupine SDS Boris Tomašič.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pogoj za vključitev je zaposlitveni načrt, ki ga pripravita brezposelna oseba in svetovalec zaposlitve.
  • Leta 1995 so ga imenovali za svetovalca vlade in za načelnika UNZ Celje.
  • Pogoj za vključitev je zaposlitveni načrt, ki ga pripravita brezposelna oseba in svetovalec zaposlitve.
  • Kasneje se je zaposlil na ministrstvu za zunanje zadeve, nato pa tri leta služboval kot svetovalec predsednika vlade za mednarodne odnose.
  • Pred prekinitvijo delovnega razmerja je bil Türk svetovalec direktorja.
  • Naš inštitut je že doslej neposredno sodeloval z državnimi sekretarji, s svetovalci ministra in z uradniki na nižjih položajih.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kmalu je ugotovil, da je denarni trg zanj prezapleten, zato si je najel finančnega svetovalca.
  • Nekaj napredka pri hitrejšemu reševanju zadev smo že dosegli z notranjo organiziranostjo dela, zdaj pa nameravamo zaposliti dodatne svetovalce.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za projekt so potrebne posebej opremljene delavnice, še pomembnejša pa je vloga svetovalcev na šoli in mentorjev.
  • Tudi pri nas se vedno več ljudi, ki urejajo novo ali prenavljajo staro stanovanje, odloča za ureditev doma po načelih feng shuija, zato poiščejo pomoč svetovalca.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Po poklicu je geološki svetovalec, ki analizira tla za naročnike.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Prvega dne v februarju je Herman tudi uradno postal svetovalec na zavodu.
  • Pred izdajo dovoljenj se je šolski minister, kot je poudaril, posvetoval s predstojniki območnih enot zavoda za šolstvo in s svetovalci na ministrstvu, ki so pregledali razpisno dokumentacijo.
  • Po metodologiji oddelka za kulturno politiko ministrstva bo tri tedne po vsaki razpravi za področje odgovorni svetovalec na ministrstvu za kulturo pripravil končno poročilo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Čeprav še ni znan kandidat za notranjega ministra, je vlada včeraj imenovala dosedanjega svetovalca v uradu predsednika vlade Andreja Podvršiča za generalnega direktorja policije.
  • V letih 1995-1997 je bil svetovalec v kabinetu predsednika vlade dr. Janeza Drnovška, pred tem pa svetovalec v oddelku za odnose s sosednjimi državami v zunanjem ministrstvu.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK5 
  • Pred pomembnimi denarnimi odločitvami se posvetujte z bančnim svetovalcem ali finančnim strokovnjakom.
  • Največ ljudi se med prvim klicem pogovori s svetovalcem, nato pa ne kličejo več.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Američani so Pluskata ujeli v Magdeburgu leta 1945 in ameriška vojaška vlada ga je takoj zaposlila kot svetovalca pri obnovi porušenega mesta Fritzlar v pokrajini Hessen.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Komisijo sestavljajo štirje kmetijski svetovalci iz oddelkov za kmetijsko svetovanje in en svetovalec iz URSPK.
  • V Romuniji so svetovalci iz Združenih držav Amerike prispevali k zavedanju moških o potrebah sodobne ženske.
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Mladi Antonino je postal svetovalec za mladinske zadeve pri milanski občini, kjer sta politično dejavna tudi njegov oče in še en stric.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Nemški znanstvenik dela kot svetovalec s skupino domačih finančnih strokovnjakov v Sarajevu.
 • PRIDEVNIK0+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Pred časom sem bil zaposlen kot svetovalec v nekem podjetju.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Po razrešitvi z vodilnega položaja so ga imenovali za svetovalca direktorja poslovne enote Ljubljana, vendar tega dela zaradi kombinacije dopusta in bolniške ni nikoli opravljal.
 • svetovalec za  [odnose, stike z javnostjo
  • Vsak tretji predsednik uprave v ZDA uporablja storitve poklicnih svetovalcev za odnose z javnostjo, ki usmerjajo njihovo delovanje navzven in predstavitvam četrtletnih rezultatov dajejo potreben zagon.
 • svetovalec za področje česa / svetovalec na področju česa
  • Svetovalci za področje ekološkega kmetijstva vedo povedati, da si bodoči ekološko usmerjeni govedorejci z novim načinom reje obetajo boljšo prodajo mesa.
  • S pričujočim prevodom oziroma priredbo standardov želimo povečati objektivnost, veljavnost in zanesljivost dela zavodovih svetovalcev na področju evalvacije.
 • svetovalke in svetovalci
  • Običajno svetovalke in svetovalci spremljajo razvoj kmetij, ki so jim pomagali pri usmerjanju v neko dejavnost, jih občasno obiščejo, saj si želijo, da bi bilo uspešnih kmetij čim več.
 • svetovalec v kabinetu koga
  • Ker me je vlada imenovala za svetovalca v kabinetu predsednika, domnevam, da se tisti, ki me je poskušal očrniti, ni ravno izkazal.
Na vrh
1.2 kot prijatelj
 •  
  • S fotografijo se ukvarja od malega, vseskozi pa mu ob strani stoji oče. Ne le kot oče, ampak tudi kot svetovalec in mentor.
 •  [prijatelj, zaupnik in svetovalec
  • Partner bo vaš zaupnik in svetovalec.
  • V njunih odnosih so bili trenutki napetosti, a je oče pozneje postal njegov svetovalec in prijatelj.
Na vrh
šolski svetovalec
šolski svetovalec je strokovnjak, primarno s področja psihologije, pedagogike ali filozofije, ki v okviru izobraževalne ustanove strokovno svetuje in nudi pomoč otrokom, njihovim staršem, učiteljem in vodstvu šole glede otrokovega osebnega razvoja, težav pri učenju, izbire nadaljnjega šolanja itd.
 • Z možnostmi štipendiranja in zaposlovanja bodo otroke, njihove starše in šolske svetovalce letos seznanjali tudi s pomočjo posebne brošure.
pedagoški svetovalec
pedagoški svetovalec je strokovnjak s področja šolske psihologije, ki strokovno svetuje in nudi pomoč otrokom, njihovim staršem in učiteljem
 • Kasneje je delal po raznih krajih v Sloveniji, bil tudi ravnatelj šole in pedagoški svetovalec.